Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 34

Dumnezeu Atotputernic este Dumnezeu omnipotent, atotfăcător și complet adevărat! Nu doar că duce cele șapte stele, poartă cele șapte Duhuri, are șapte ochi, deschide cele șapte peceți și deschide cartea, dar, mai mult decât atât, El administrează cele șapte urgii și șapte potire și deschide cele șapte tunete; cu mult timp în urmă, El a sunat din cele șapte trâmbițe! Toate lucrurile create și făcute complete de El ar trebui să-L preamărească, să-I ofere glorie și să-I slăvească tronul. O, Dumnezeule Atotputernic! Tu ești totul, Tu ai realizat totul și cu Tine totul este complet, totul strălucitor, totul emancipat, totul liber, totul puternic și solid! Nu există nimic ascuns sau camuflat, cu Tine toate tainele sunt revelate. Mai mult, Tu judeci multitudinea dușmanilor Tăi, Tu Îți arăți măreția, Îți arăți focul mistuitor, Îți arăți mânia și chiar mai mult, Îți arăți gloria complet infinită, veșnică, fără precedent! Toate popoarele ar trebui să se trezească întâmpine cu urale și să cânte fără rezerve, preamărindu-L pe Dumnezeu cel atotputernic, complet adevărat, complet viu, mărinimos, glorios și adevărat, care este din veșnicie în veșnicie. Tronul Lui ar trebui să fie slăvit constant, sfântul Lui nume preamărit și glorificat. Aceasta este voința Mea eternă – a lui Dumnezeu – și acestea sunt binecuvântările infinite pe care El ni le relevă și ni le acordă! Cine dintre noi nu le moștenește? Pentru a moșteni binecuvântările lui Dumnezeu, oamenii trebuie să preaslăvească numele sfânt al lui Dumnezeu și să vină să venereze înconjurând tronul. Toți aceia care merg înaintea Lui cu alte motive și alte intenții vor fi topiți de focul Lui mistuitor. Astăzi este ziua în care dușmanii Lui vor fi judecați și ziua în care aceștia vor pieri. Mai mult chiar, este ziua în care Eu, Dumnezeu Atotputernic, voi fi revelat și voi obține gloria și onoarea! O, popoare! Ridicați-vă iute să-L preaslăviți și să-L întâmpinați pe Dumnezeu Atotputernic, care ne dă pe vecie bunătate plină de iubire, mântuire, ne acordă binecuvântări, Își face fiii compleți și Își realizează cu succes Împărăția! Aceasta este fapta minunată a lui Dumnezeu! Aceasta este predestinarea eternă și aranjamentul lui Dumnezeu, acela că El Însuși vine să ne mântuiască, să ne facă compleți și să ne aducă în glorie.

Toți aceia care nu se ridică și nu depun mărturie sunt strămoși ai orbilor, regii ignoranței și vor deveni ignoranții veșnici, proștii eterni și morții orbi pe vecie. Așadar, duhurile noastre ar trebui să se trezească! Toți oamenii ar trebui să se ridice! Întâmpinați-L cu urale, preamăriți-L și preaslăviți-L fără încetare pe Regele gloriei, pe Tatăl milei, pe Fiul răscumpărării, cele șapte Duhuri mărinimoase și pe Dumnezeu Atotputernic care aduce foc mistuitor măreț și dreaptă judecată, care este atotsuficient, mărinimos, atotputernic și complet. Tronul Lui va fi preaslăvit pe vecie! Toți oamenii ar trebui să vadă că aceasta este înțelepciunea lui Dumnezeu, este felul Lui minunat de mântuire și realizarea voinței Lui glorioase. Dacă nu ne ridicăm și nu depunem mărturie, odată ce momentul trece, nu mai există posibilitatea întoarcerii. Dacă obținem binecuvântări sau nefericire se decide în stadiul actual al călătoriei noastre, pe baza a ceea ce facem, gândim și trăim în acest moment. Așadar, cum ar trebui să acționați? Depuneți mărturie pentru Dumnezeu și preamăriți-L pentru eternitate, preamăriți-L pe Hristos cel atotputernic, Dumnezeu cel adevărat, etern și unic!

De acum înainte, ar trebui să vedeți clar că aceia care nu depun mărturie pentru Dumnezeu, care nu depun mărturie pentru Dumnezeu cel unic și adevărat, cei care au îndoieli în privința Lui sunt cu toții bolnavi, morți și sunt cei care Îl sfidează pe Dumnezeu! Cuvintele lui Dumnezeu au fost deja dovedite din timpuri antice: toți aceia care nu se adună cu Mine se risipesc și cei care nu sunt cu Mine sunt împotriva Mea; acesta este un adevăr nealterabil cioplit în piatră! Cei care nu depun mărturie pentru Dumnezeu sunt lacheii Satanei. Acești oameni vin să-i tulbure și să-i înșele pe copiii lui Dumnezeu, să întrerupă administrarea lui Dumnezeu și trebuie trecuți prin sabie! Oricine le arată intenții bune își caută propria distrugere. Trebuie să auziți și să credeți discursul Duhului lui Dumnezeu, să mergeți pe calea Duhului lui Dumnezeu și să trăiți cuvintele Duhului lui Dumnezeu și să preamăriți și mai mult tronul lui Dumnezeu cel atotputernic pe vecie!

Dumnezeu Atotputernic este Dumnezeul celor șapte Duhuri! Este și Dumnezeul celor[a] șapte ochi și șapte stele, El deschide cele șapte peceți și cartea este în întregime deschisă de El. El a sunat din cele șapte trâmbițe și cele șapte potire și șapte urgii sunt în mâna Lui, ca să fie dezlănțuite după voia Lui. O, cele șapte tunete care au fost mereu sigilate! A sosit timpul să fie deschise! Cel ce va deschide cele șapte tunete, S-a arătat deja înaintea ochilor noștri!

Dumnezeule Atotputernic! Cu Tine totul este emancipat și liber, nu există dificultăți și totul curge lin! Nimic nu îndrăznește să Te obstrucționeze sau să Te împiedice, toate Ți se supun Ție. Cei care nu se supun mor cu toții!

Dumnezeu Atotputernic, Dumnezeul cu șapte ochi! Totul este perfect clar, totul este strălucitor și descoperit, totul este revelat și la vedere. Cu El, totul este clar ca lumina zilei și nu doar Dumnezeu Însuși este astfel, ci, la fel, și fiii Lui sunt așa. Nimeni, niciun obiect și nicio chestiune nu pot fi ascunse înaintea Lui și a fiilor Săi!

Cele șapte stele ale lui Dumnezeu Atotputernic sunt strălucitoare! Biserica a fost făcută desăvârșită de El, El stabilește mesagerii bisericii Lui și întreaga biserică este în cadrul grijii Lui. El deschide toate cele șapte peceți și El Însuși Își aduce la îndeplinire planul de gestionare (planul mântuirii) și voința. Cartea este limbajul spiritual misterios al gestionării Lui și El a deschis-o și a revelat-o!

Toți oamenii ar trebui să audă cele șapte trâmbițe răsunătoare ale Lui. Cu El totul este făcut cunoscut, ca să nu mai fie vreodată ascuns sau dureros. Totul este revelat și totul este victorios!

Cele șapte trâmbițe ale lui Dumnezeu Atotputernic sunt trâmbițe deschise, glorioase și victorioase. Ele sunt și trâmbițele care îi judecă pe dușmanii Lui! În toiul victoriei Lui, cornul Lui este preaslăvit! El domnește asupra întregului univers!

El a pregătit cele patru potire cu urgii și acestea sunt dezlănțuite cu toată forța asupra dușmanilor Lui până la limita extremă și aceștia vor arde în flăcările focurilor lui mistuitoare. Dumnezeu Atotputernic Își arată măreția autorității și toți dușmanii Lui pier. Cele șapte tunete finale nu vor mai fi sigilate în fața lui Dumnezeu Atotputernic, ele sunt toate deschise! Toate sunt deschise! El Își omoară dușmanii cu cele șapte tunete, stabilizând pământul, făcându-l să-L slujească, să nu mai fie devastat vreodată!

Dumnezeu Atotputernic cel drept! Te preamărim pe vecie! Tu meriți preaslăvire nesfârșită, aclamare nesfârșită și slăvire! Cele șapte tunete ale Tale nu sunt doar pentru judecata Ta, ci mai mult pentru gloria și autoritatea Ta, pentru a împlini toate lucrurile!

Toate popoarele celebrează înaintea tronului, aclamându-L și preamărindu-L cu bucurie pe atotputernicul Hristos Dumnezeu! Vocile lor răsună ca tunetul! Absolut toate lucrurile există datorită Lui și apar datorită Lui. Cine îndrăznește să nu-I atribuie în întregime toată gloria, onoarea, autoritatea, înțelepciunea, sfințenia, victoria și revelațiile? Aceasta este îndeplinirea voinței lui și aducerea finală la îndeplinire a construcției gestionării Lui!

Note de subsol:

a. Textul original nu conține expresia „Dumnezeul celor.”

Anterior:Capitolul 33

Următorul:Capitolul 35

Conținuturi Similare