Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Practica (3)

Trebuie să puteți trăi în mod independent, să puteți mânca și bea cuvintele lui Dumnezeu de unii singuri, să experimentați personal cuvintele lui Dumnezeu și să duceți o viață spirituală normală fără călăuzirea altora; trebuie să puteți depinde de cuvintele lui Dumnezeu de astăzi pentru a trăi, intrând în experiența adevărată și înțelegând cu adevărat. Numai atunci veți putea sta ferm pe poziție. Astăzi, mulți oameni nu înțeleg pe deplin necazurile și încercările viitoare. În viitor, unii oameni vor avea parte de necazuri, iar alții de pedeapsă. Această pedeapsă va fi mai aspră; va veni vremea faptelor. Ceea ce faci și experimentezi în prezent, felul în care te manifești, toate acestea pun temelia încercărilor din viitor și, cel puțin, va trebui să poți trăi în mod independent. Astăzi, situația multora în biserică, în general, este următoarea: dacă sunt slujitori care să facă lucrarea bisericii, oamenii sunt fericiți, iar dacă nu sunt slujitori, sunt nefericiți; nu iau aminte la lucrarea bisericii, nici la propriul mâncat și băut și nu sunt deloc împovărați – sunt asemenea păsării Hanhao.[a] Sincer vorbind, lucrarea pe care am făcut-o în cei mai mulți oameni este numai lucrarea de cucerire pentru că mulți sunt esențialmente nevrednici de a fi făcuți desăvârșiți. Doar un număr mic de oameni pot fi făcuți desăvârșiți. Dacă, după ce ai auzit aceste cuvinte, crezi că lucrarea făcută de Dumnezeu este menită doar să cucerească oamenii și, prin urmare, asculți în mod superficial, cum ar putea fi acceptabilă o astfel de atitudine? Dacă ești cu adevărat conștient, atunci trebuie să fii împovărat, să ai un simț al responsabilității. Trebuie să spui: Nu îmi pasă dacă voi fi cucerit sau făcut desăvârșit, trebuie să aduc mărturia corespunzătoare acestei etape. Fiind o creatură a lui Dumnezeu, oamenii pot fi cuceriți în totalitate de Dumnezeu și, în final, pot să-L mulțumească pe Dumnezeu, răsplătind dragostea lui Dumnezeu cu dragostea din inima lor și dedicându-se pe deplin lui Dumnezeu. Aceasta este responsabilitatea omului, datoria care ar trebui să fie îndeplinită de om și povara pe care omul ar trebui să o poarte, iar omul trebuie să ducă la bun sfârșit această însărcinare. Doar atunci ei cred cu adevărat în Dumnezeu. Este ceea ce faci azi în biserică o îndeplinire a responsabilității tale? Aceasta depinde de faptul că te simți sau nu împovărat și de cunoștințele tale proprii. Când omul experimentează această lucrare, dacă este cucerit și are cunoștințe adevărate, atunci va putea să asculte indiferent de perspectiva sau destinul său. În acest fel, lucrarea mare a lui Dumnezeu se va realiza în întregime deoarece acești oameni nu sunt capabili de mai mult decât atât și nu pot face față unor cerințe mai exigente. Totuși, în viitor, unii oameni vor fi făcuți desăvârșiți. Calibrul lor se va îmbunătăți, vor avea o cunoaștere mai aprofundată în duhurile lor, iar viețile lor vor spori… Dar unii sunt total incapabili de a atinge acest obiectiv, prin urmare nu pot fi mântuiți. Există un motiv pentru care spun că nu pot fi mântuiți. În viitor, unii vor fi cuceriți, unii eliminați, unii făcuți desăvârșiți, iar alții for fi folosiți – și astfel unii vor experimenta necazuri, unii vor experimenta pedeapsă (atât dezastre naturale cât și nenorociri din partea oamenilor), unii vor fi eliminați și alții vor supraviețui. În acest fel, fiecare va aparține unui grup, fiecare grup reprezentând un tip de persoană. Nu toți oamenii vor fi eliminați și nu toți oamenii vor fi făcuți desăvârșiți. Aceasta se datorează faptului că poporul chinez are un calibru atât de scăzut și doar un număr mic dintre ei au o vigilență de tipul celei avute de Pavel. Din rândul acestor oameni, puțini au aceeași hotărâre de a-L iubi pe Dumnezeu asemenea lui Petru sau au o credință asemenea lui Iov. Aproape niciunul nu are același grad de reverență față de Iahve sau același nivel de credincioșie în slujirea lui Dumnezeu precum a avut David! Cât de patetici sunteți!

Astăzi, a vorbi despre a fi făcut desăvârșit este doar o chestiune. Indiferent de ce se întâmplă, trebuie să îndurați această etapă a mărturiei cum se cuvine. Dacă vi s-ar cere să-L slujiți pe Dumnezeu în templu, cum ați proceda? Dacă nu ai fi un preot și nu ai avea statutul de fii întâi născuți sau de fii ai lui Dumnezeu, ai putea să fii în continuare credincios? Ai putea încă să faci tot ce-ți stă în putere ca să vestești împărăția? Ai putea încă să faci în mod adecvat lucrarea însărcinării date de Dumnezeu? Indiferent cât de mult a sporit viața ta, lucrarea de astăzi te va face să fii convins pe deplin înăuntrul tău și să lași deoparte toate concepțiile tale. Indiferent dacă ai sau nu toate calitățile necesare pentru a căuta viața, în general, lucrarea lui Dumnezeu te va convinge pe deplin. Unii oameni spun: Cred în Dumnezeu dar nu înțeleg ce înseamnă să caut viața. Alții spun: Sunt împotmolit în credința mea în Dumnezeu. Știu că nu pot fi făcut desăvârșit deci sunt gata să fiu mustrat. Chiar și oameni ca aceștia, care sunt gata să fie mustrați sau distruși, trebuie să fie conștientizați că lucrarea de astăzi este făcută de către Dumnezeu. Unii oameni spun, de asemenea: Nu cer să fiu făcut desăvârșit dar, astăzi, sunt dispus să accept toată instruirea din partea lui Dumnezeu și sunt dispus să trăiesc potrivit umanității normale, să îmi îmbunătățesc calibrul și să ascult de toate orânduirile lui Dumnezeu… Astfel, ei au fost de asemenea cuceriți și au adus mărturie, ceea ce dovedește că acești oameni dețin un anumit nivel de cunoaștere. Această etapă a lucrării a fost dusă la îndeplinire extrem de repede și, în viitor, va fi îndeplinită și mai repede peste hotare. Astăzi, oamenii din străinătate sunt nerăbdători și se grăbesc cu toții spre China – și astfel, dacă nu puteți fi făcuți desăvârșiți, nu veți face decât să îi opriți pe oamenii de peste hotare. În acel moment, indiferent în ce stare vă aflați, când vine vremea, lucrarea Mea va fi dusă la bun sfârșit și va fi completă! Nu îmi pasă cât de bine ați intrat sau cum sunteți; întreaga Mea lucrare nu poate fi oprită de voi. Eu fac lucrarea întregii omenirii și nu este necesar să Îmi mai cheltuiesc timpul cu voi! Sunteți prea nemotivați, prea lipsiți de conștientizare de sine! Nu sunteți vrednici să fiți făcuți desăvârșiți – de abia aveți ceva potențial în voi! În viitor, chiar dacă oamenii continuă să fie corupți și neglijenți, și rămân incapabili de a-și îmbunătăți calibrul, acest fapt nu va împiedica lucrarea întregului univers. Când vine vremea ca lucrarea lui Dumnezeu să se termine, se va termina, și când vine vremea ca oamenii să fie eliminați, vor fi eliminați. Bineînțeles, cei care trebuie să fie făcuți desăvârșiți și sunt vrednici să fie făcuți desăvârșiți, vor fi făcuți și ei desăvârșiți – dar dacă într-adevăr nu aveți nicio nădejde, atunci lucrarea lui Dumnezeu nu va aștepta după voi! În cele din urmă, dacă ești cucerit, acest lucru poate fi considerat și ca o mărturie depusă; există limite privitoare la ceea ce vă cere Dumnezeu. Indiferent cât de înaltă este statura pe care o poate dobândi omul, mărturia sa trebuie să fie pe măsură de înaltă. Nu este așa cum omul își imaginează că o astfel de mărturie va atinge limitele cele mai înalte și va fi răsunătoare – acest lucru nu poate fi îndeplinit de voi, poporul chinez, cu niciun chip. M-am implicat alături de voi în tot acest timp și voi înșivă ați văzut acest lucru. V-am spus să nu vă împotriviți, să nu vă răzvrătiți, să nu faceți lucruri rușinoase pe la spatele Meu. V-am spus aceste lucruri în față de nenumărate ori, dar nici aceasta nu a fost de ajuns – imediat ce Îmi întorc spatele ei se schimbă și unii Mi se împotrivesc în ascuns, fără nicio mustrare de conștiință. Crezi că nu știu deloc ce se petrece? Crezi că Îmi poți da de furcă și că se va alege praful de toate? Crezi că nu știu când vrei să nimicești lucrarea Mea pe la spatele Meu? Crezi că tertipurile tale meschine pot să țină locul caracterului tău? Întotdeauna te arăți ascultător dar, pe ascuns, ești înșelător, ascunzi gânduri sinistre în inima ta și nici chiar moartea nu este o pedeapsă îndestulătoare pentru oameni ca tine. Crezi că vreo lucrare minoră săvârșită de Duhul Sfânt în tine poate înlocui credința ta față de Mine? Crezi că ai obținut iluminarea prin faptul că ai strigat către Cer? Nu ai pic de rușine! Ești atât de lipsit de valoare! Crezi că „faptele tale bune” au atins Cerul care a făcut o excepție și te-a înzestrat cu daruri naturale care ți-au oferit o limbă iscusită, permițându-ți să-i amăgești pe alții și pe Mine? Ce lipsit de logică ești! Știi de unde vine iluminarea ta? Nu știi a cui mâncare ai mâncat-o în timp ce creșteai? Ce ticălos ești! Unii dintre voi nu s-au schimbat nici după patru sau cinci ani de zile de tratări; înțelegi aceste chestiuni, ar trebui să-ți înțelegi natura – așa că nu obiecta când, într-o bună zi, vei fi lepădat. Unii, care îi înșală și pe cei în poziții superioare și pe cei în poziții inferioare lor în lucrare, au avut parte de multe tratări; unii, din cauză că sunt lacomi de bani, au fost supuși multor tratări; unii, din cauză că nu trasează clar limitele între bărbați și femei, au fost supuși multor tratări; unii, din cauză că sunt leneși, preocupați numai de trup, și nu practică neprihănirea când vin la biserică, au fost supuși multor tratări; unora li s-a atras atenția de multe ori din cauză că eșuează în a fi o mărturie oriunde merg, păcătuiesc în cunoștință de cauză și se comportă cum nu trebuie; unii vorbesc despre cuvinte și doctrine când vin la biserică, se dau superiori tuturor celor din jur și nu sunt defel în contact cu realitatea, în timp ce frații și surorile complotează unii împotriva altora, rivalizând unii cu alții – deseori au fost dați pe față din pricina aceasta. V-am spus aceste cuvinte de multe ori și astăzi nu voi mai vorbi despre acest lucru – faceți ce vreți! Decideți de unii singuri! Mulți oameni nu au fost supuși acestor tratări doar un an sau doi, pentru unii au trecut trei sau patru ani, iar alții au trecut prin aceasta timp de mai bine de un deceniu, fiind supuși tratării când au devenit credincioși, dar până la momentul de față puțină schimbare s-a produs în ei. Ce spuneți, nu sunteți voi ca porcii? Vi se pare aceasta o nedreptate? Să nu credeți că lucrarea lui Dumnezeu nu va fi terminată dacă voi nu sunteți în stare să ajungeți la un anumit nivel. Va continua Dumnezeu să aștepte după voi dacă nu sunteți în stare să-I îndepliniți cerințele? Îți spun deslușit – nu așa stau lucrurile! Să nu crezi că lucrurile sunt atât de roze! Există o limită de timp pentru lucrarea de astăzi, Dumnezeu nu doar Se joacă cu voi! Înainte, când venea vremea de a experimenta încercările făcătorilor de servicii, oamenii au crezut că, pentru a rămâne neclintiți în mărturia lor despre Dumnezeu, trebuiau să fie cuceriți într-o anumită măsură – trebuiau să fie, de bună voie și cu bucurie, făcători de servicii, și trebuiau să Îl laude pe Dumnezeu în fiecare zi, fără a fi câtuși de puțin corupți sau necugetători. Au crezut că doar atunci ar fi cu adevărat făcători de servicii, dar oare chiar așa să fie? La acea vreme, oamenii se manifestau în fel și chip. Unii și-au luat tălpășița, unii s-au opus lui Dumnezeu, unii au cheltuit banii bisericii, iar frații și surorile au complotat unii împotriva altora, blestemându-se și defăimându-se unii pe alții. A fost cu adevărat o descătușare mare, dar singurul lucru bun a fost acela că nimeni nu a dat înapoi. Acesta este cel mai bun lucru care se poate spune despre situație. Din cauza asta, au depus mărturie înaintea lui Satana, dar mai apoi au primit identitatea de oameni ai lui Dumnezeu și au ajuns până unde sunt astăzi. Lucrarea lui Dumnezeu nu este făcută după cum vă imaginați. La sfârșitul vremii, lucrarea lui Dumnezeu se va termina indiferent de starea în care vă aflați. Unii oameni s-ar putea să spună: Când Te porți astfel, nu îi mântuiești pe oameni, nici nu-i iubești – nu Ești Dumnezeul drept. Îți spun deslușit: esența lucrării Mele din ziua de astăzi te cucerește și te face să aduci mărturie. Mântuirea ta este doar un element secundar; dacă poți sau nu să fii mântuit depinde de căutarea ta personală și nu are legătură cu Mine. Cu toate acestea, trebuie să te cuceresc; nu încerca tot timpul să Mă duci de nas – astăzi, Eu te modelez pe tine, nu invers!

Astăzi, înțelegerea la care ați ajuns este superioară înțelegerii oricărei alte persoane din istorie care nu a fost făcută desăvârșită. Indiferent că este vorba de cunoștința ta despre încercări sau de credința în Dumnezeu, toate sunt superioare înțelegerii oricărui alt credincios în Dumnezeu. Lucrurile pe care le înțelegeți e ceea ce ajungeți să cunoașteți înainte de a trece prin aceste încercări felurite, dar adevărata voastră statură este complet incompatibilă cu ele. Lucrurile pe care le cunoașteți sunt superioare celor pe care le practicați. Chiar dacă spuneți că oamenii care cred în Dumnezeu ar trebui să Îl iubească și ar trebui să se străduiască nu pentru a obține binecuvântări ci doar pentru a face voia lui Dumnezeu, modul în care vă manifestați în viață este cât se poate de departe de aceasta și a fost profund întinat. Cei mai mulți oameni cred în Dumnezeu din pricina păcii și a altor beneficii. Dacă nu este în avantajul tău, nu crezi în Dumnezeu, și dacă nu poți primi favoarea lui Dumnezeu, te bosumfli. Cum poate aceasta să fie adevărata ta statură? Când vine vorba de incidente inevitabile din familie (îmbolnăvirea copiilor, internarea soților, recolte sărace, persecuțiile care vin din partea membrilor familiei și așa mai departe), nici nu poți răzbate prin aceste lucruri care deseori au loc în viața de zi cu zi. Când se întâmplă astfel de lucruri, intri în panică și nu știi ce să faci – și de cele mai multe ori, te plângi de Dumnezeu. Te plângi că acele cuvintele ale lui Dumnezeu te-au înșelat, că lucrarea lui Dumnezeu te-a încurcat. Nu aveți astfel de gânduri? Credeți că aceste lucruri nu se întâmplă decât rareori în mijlocul vostru? Vă petreceți fiecare zi în mijlocul unor astfel de evenimente. Nu vă gândiți defel la succesul credinței voastre în Dumnezeu și la cum să satisfaceți voia lui Dumnezeu. Adevărata voastră statură este prea mică, mai mică decât a unui pui de găină. Când afacerea soțului pierde bani, vă plângeți de Dumnezeu, când vă găsiți într-un mediu lipsit de protecția lui Dumnezeu, continuați să vă plângeți de Dumnezeu, vă plângeți chiar și atunci când vă moare un pui de găină sau vi se îmbolnăvește o vacă bătrână din staul, vă plângeți când vine vremea ca fiul vostru să-și întemeieze o familie dar familia voastră nu are bani suficienți; și când lucrătorii bisericii mănâncă de câteva ori în casa ta iar biserica nu te rambursează sau nimeni nu îți trimite nicio legumă, iarăși te plângi. Ți-e plin pântecul de nemulțumire și uneori nu te duci la adunare sau nu mănânci și bei cuvintele lui Dumnezeu din cauza asta; mai mult ca sigur că vei avea o atitudine negativă timp îndelungat. Nimic din ceea ce ți se întâmplă astăzi nu are nicio legătură cu planurile tale sau cu destinul tău; aceste lucruri ți s-ar întâmpla și dacă nu ai crede în Dumnezeu; cu toate acestea, Îl faci responsabil astăzi pe Dumnezeu de ele și insiști, spunând că Dumnezeu te-a lepădat. Ce s-a ales de credința ta în Dumnezeu, ți-ai jertfit cu adevărat viața? Dacă ați trece prin aceleași suferințe prin care a trecut Iov, niciunul din voi, care Îl urmați astăzi pe Dumnezeu, nu ar putea răzbi, toți ați fi învinși. Simplu spus, este o mare diferență între voi și Petru. Astăzi, dacă jumătate din averile voastre ar fi confiscate, ați nega existența lui Dumnezeu; dacă vi s-ar lua fiul sau fiica, ați alerga pe străzi plângându-vă de nedreptate; dacă viața ta ar ajunge într-o fundătură, ai încerca și te-ai lua de Dumnezeu, întrebând de ce am spus atât de multe cuvinte la început ca să te sperii. Nu este niciun lucru pe care nu ați îndrăzni să-l faceți în astfel de situații. Aceasta dovedește că nu ați înțeles cu adevărat și că nu aveți nicio statură adevărată. Astfel, încercările prin care treceți sunt prea mari, pentru că voi înțelegeți prea multe, dar ceea ce știți cu adevărat nu este nici a mia parte din ceea ce conștientizați. Nu vă opriți la simpla înțelegere și cunoaștere; cel mai bine ar fi să vedeți cât de mult puteți pune cu adevărat în practică, cât de mult din sudoarea muncii din greu pe care ați depus-o s-a transformat în cunoaștere rațională și iluminare din partea Duhului Sfânt și în ce măsură ați reușit să practicați lucrurile pe care vi le-ați propus. Ar trebui să iei seama la statura ta și să practici în mod serios. În credința ta în Dumnezeu, nu ar trebui să faci lucrurile de ochii lumii – căutarea ta personală determină dacă izbutești sau nu.

Note de subsol:

a. Povestea păsării Hanhao este foarte asemănătoare cu fabula lui Esop cu furnica și cu greierele. Pasărea Hanhao preferă să doarmă în loc să își construiască un cuib cât timp vremea este caldă – în pofida avertizărilor repetate ale vecinei ei, o coțofană. Când iarna sosește, pasărea moare de frig.

Anterior:Oare există Treimea?

Următorul:Practica (4)

Conținuturi Similare