Practica (3)

Trebuie să puteți trăi în mod independent, să puteți să mâncați și să beți cuvintele lui Dumnezeu de unii singuri, să experimentați personal cuvintele lui Dumnezeu și să duceți o viață spirituală normală, fără să fiți conduși de alții. Trebuie să puteți depinde de cuvintele pe care Dumnezeu le rostește astăzi pentru a trăi, să intrați în experiența adevărată și să dobândiți perspective reale. Numai făcând acest lucru veți putea să rămâneți ferm pe poziție. Astăzi, mulți oameni nu înțeleg pe deplin necazurile și încercările viitoare. În viitor, unii oameni vor avea parte de necazuri, iar alții de pedeapsă. Această pedeapsă va fi mai aspră; va veni vremea faptelor. Tot ceea ce faci și experimentezi în prezent și felul în care te manifești pun temelia încercărilor din viitor și, cel puțin, va trebui să poți trăi în mod independent. Astăzi, în general, situația multora din biserică, este următoarea: dacă sunt lideri și lucrători care să facă lucrarea, oamenii sunt fericiți, iar dacă nu sunt, sunt nefericiți. Nu iau aminte la lucrarea bisericii, nici la propriile vieți spirituale și nu sunt câtuși de puțin împovărați – continuă să acționeze la întâmplare, ca o pasăre Hanhao.[a] Sincer vorbind, lucrarea pe care am făcut-o în mulți oameni este numai lucrarea de cucerire pentru că mulți sunt esențialmente nevrednici de a fi desăvârșiți. Doar un număr mic de oameni pot fi desăvârșiți. Dacă, după ce ai auzit aceste cuvinte, gândești că de vreme ce lucrarea făcută de Dumnezeu este menită doar să-i cucerească pe oameni și, prin urmare, vei urma doar superficial, cum ar putea fi acceptabilă o astfel de atitudine? Dacă ai cu adevărat conștiință, atunci trebuie să ai o povară, să ai un simț al responsabilității. Trebuie să spui: „Indiferent dacă voi fi cucerit sau desăvârșit, trebuie să aduc mărturia corespunzătoare acestei etape.” Fiind o creatură a lui Dumnezeu, omul poate fi cucerit în totalitate de El și, în final, devine capabil să-L mulțumească pe Dumnezeu, răsplătindu-I dragostea cu dragostea din inima sa și dedicându-se pe deplin lui Dumnezeu. Aceasta este responsabilitatea omului, datoria care se cuvine să fie îndeplinită de om și povara pe care omul se cuvine să o poarte, iar omul trebuie să ducă la bun sfârșit această însărcinare. Doar atunci el crede cu adevărat în Dumnezeu. Este ceea ce faci azi în biserică o îndeplinire a responsabilității tale? Aceasta depinde de faptul că ești sau nu împovărat și de propria ta cunoaștere. Când omul experimentează această lucrare, dacă este cucerit și are o cunoaștere adevărată, atunci va putea să asculte indiferent de perspectiva sau destinul său. În acest fel, lucrarea măreață a lui Dumnezeu se va realiza în întregime deoarece voi, oamenii, nu sunteți capabili de mai mult de atât și nu puteți face față unor cerințe mai exigente. Totuși, în viitor, unii oameni vor fi desăvârșiți. Calibrul lor se va îmbunătăți, vor avea o cunoaștere mai aprofundată în duhurile lor, iar viețile lor vor spori… Dar unii sunt total incapabili de a atinge acest obiectiv și, prin urmare, nu pot fi mântuiți. Există un motiv pentru care spun că nu pot fi mântuiți. În viitor, unii vor fi cuceriți, unii eliminați, unii desăvârșiți, iar alții vor fi folosiți – și, astfel, unii vor avea necazuri, unii vor înfrunta pedeapsa (atât dezastre naturale, cât și nenorociri din partea oamenilor), unii vor fi eliminați și alții vor supraviețui. În acest fel, fiecare va aparține unui grup, fiecare grup reprezentând un tip de persoană. Nu toți oamenii vor fi eliminați și nu toți oamenii vor fi desăvârșiți. Acest lucru e din cauza faptului că poporul chinez are un calibru atât de scăzut și doar puțini dintre ei sunt la fel de vigilenți cum a fost Pavel. Din rândul vostru, puțini au aceeași hotărâre ca a lui Petru de a-L iubi pe Dumnezeu sau o credință ca a lui Iov. Dintre voi, nu e aproape niciunul care să se teamă de Iahve și să Îl slujească așa cum a făcut-o David, care să fie la fel de loial. Cât de patetici sunteți!

Astăzi, discuția despre faptul de a fi desăvârșit este doar o chestiune. Indiferent ce se întâmplă, trebuie să îndurați această etapă a mărturiei cum se cuvine. Dacă vi s-ar cere să-L slujiți pe Dumnezeu în templu, cum ați proceda? Dacă nu ai fi preot și nu ai avea statutul fiilor întâi născuți sau al fiilor lui Dumnezeu, ai mai putea să fii credincios? Ai mai putea să faci tot ce-ți stă în putere pentru lucrarea de extindere a Împărăției? Ai mai putea să faci în mod normal lucrarea însărcinării date de Dumnezeu? Indiferent cât de mult a sporit viața ta, lucrarea de astăzi te va face să fii convins pe deplin înlăuntrul tău și să-ți lași deoparte toate noțiunile. Indiferent dacă ai sau nu toate calitățile necesare pentru a căuta viața, lucrarea lui Dumnezeu te va convinge pe deplin. Unii oameni spun: „Cred în Dumnezeu, dar nu înțeleg ce înseamnă să caut viața.” Alții spun: „Sunt împotmolit în credința mea în Dumnezeu. Știu că nu pot fi desăvârșit, deci sunt gata să fiu mustrat.” Chiar și oameni ca aceștia, care sunt gata să fie mustrați sau distruși, trebuie să fie determinați să recunoască faptul că lucrarea de astăzi este săvârșită de Dumnezeu. Unii oameni spun, de asemenea: „Nu cer să fiu desăvârșit, dar, astăzi, sunt dispus să accept toată instruirea din partea lui Dumnezeu și să trăiesc potrivit umanității normale, să îmi îmbunătățesc calibrul și să ascult de toate orânduirile lui Dumnezeu…” Astfel, ei au fost cuceriți și au adus și mărturie, ceea ce dovedește că acești oameni cunosc într-o oarecare măsură lucrarea lui Dumnezeu. Această etapă a lucrării a fost dusă la îndeplinire extrem de repede și, în viitor, va fi îndeplinită și mai repede peste hotare. Astăzi, oamenii din străinătate sunt nerăbdători și se grăbesc toți spre China – și astfel, dacă nu puteți fi desăvârșiți, nu veți face decât să îi opriți pe oamenii de peste hotare. În acel moment, indiferent în ce stare vă aflați, când vine vremea, lucrarea Mea va fi dusă la bun sfârșit și va fi completă. Nu Îmi veți întârzia lucrarea. Eu fac lucrarea întregii omenirii și nu sunt nevoit să Îmi mai pierd timpul cu voi! Sunteți prea nemotivați, prea lipsiți de conștiință de sine! Nu sunteți vrednici să fiți desăvârșiți – de abia aveți ceva potențial în voi! În viitor, chiar dacă oamenii vor fi în continuare atât de corupți și de neglijenți, și vor rămâne incapabili de a-și îmbunătăți calibrul, acest fapt nu va împiedica lucrarea întregului univers. Când va veni vremea ca lucrarea lui Dumnezeu să se termine, se va termina, și când va veni vremea ca oamenii să fie eliminați, vor fi eliminați. Bineînțeles, cei care se cuvine să fie desăvârșiți și sunt vrednici să fie desăvârșiți, vor fi și ei desăvârșiți – dar, dacă într-adevăr nu aveți nicio nădejde, atunci lucrarea lui Dumnezeu nu vă va aștepta! În cele din urmă, dacă ești cucerit, și acest lucru poate fi considerat o mărturie depusă. Există limite privitoare la ceea ce vă cere Dumnezeu; indiferent cât de înaltă este statura pe care o poate dobândi omul, mărturia sa trebuie să fie pe măsură de înaltă. Nu este așa cum își imaginează omul, că o astfel de mărturie va atinge limitele cele mai înalte și va fi răsunătoare – acest lucru nu poate fi îndeplinit de voi, poporul chinez, cu niciun chip. M-am implicat alături de voi în tot acest timp și voi înșivă ați văzut acest lucru: v-am spus să nu vă împotriviți, să nu vă răzvrătiți, să nu faceți lucruri care cauzează întreruperi sau care sunt rușinoase, pe la spatele Meu. De multe ori i-am criticat direct pe oameni în legătură cu aceste lucruri, dar nici aceasta nu este de ajuns – imediat ce își întorc spatele, ei se schimbă, în timp ce unii se împotrivesc pe ascuns, fără nicio mustrare de conștiință. Crezi că nu știu deloc ce se petrece? Crezi că Îmi poți da de furcă și că se va alege praful de toate? Crezi că nu știu când încerci să-Mi nimicești lucrarea pe la spatele Meu? Crezi că tertipurile tale meschine pot să țină locul caracterului tău? Întotdeauna te arăți ascultător, dar, pe ascuns, ești înșelător, ascunzi gânduri sinistre în inima ta și nici măcar moartea nu este o pedeapsă suficientă pentru oameni ca tine! Crezi că vreo lucrare minoră săvârșită de Duhul Sfânt în tine îți poate înlocui respectul față de Mine? Crezi că ai obținut luminarea prin faptul că ai strigat către Cer? Nu ai pic de rușine! Ești atât de lipsit de valoare! Crezi că „faptele tale bune” au atins Cerul și că, în schimb, El a făcut o excepție și te-a înzestrat cu un talent mediocru care ți-a oferit o limbă iscusită, permițându-ți să-i amăgești pe alții și pe Mine? Ce irațional ești! Știi de unde vine luminarea ta? Nu știi a cui mâncare ai mâncat-o în timp ce creșteai? Ce ticălos ești! Unii dintre voi nu s-au schimbat nici după patru sau cinci ani de zile de tratări, iar acum înțelegeți aceste chestiuni. Ar trebui să vă înțelegeți natura și să nu obiectați când, într-o bună zi, veți fi lepădați. Unii, care îi înșală și pe cei din pozițiile superioare și pe cei din pozițiile inferioare în serviciul lor, au avut parte de multe tratări; unii, din cauză că sunt lacomi de bani, au fost supuși multor tratări; unii, din cauză că nu trasează clar limitele dintre bărbați și femei, au fost adeseori supuși tratării; unii, din cauză că sunt leneși, preocupați numai de trup, și nu se poartă principial când vin la biserică, au fost supuși multor tratări; unii, pentru că eșuează în a fi mărturie oriunde merg, acționează deliberat și nesăbuit, și chiar comit intenționat păcate, au fost de multe ori avertizați în privința acestui lucru; unii care nu fac decât să vorbească despre cuvinte și doctrine în timpul întrunirilor, care se poartă cu superioritate față de toți ceilalți din jur și nu au nicio fărâmă de adevăr-realitate și complotează și rivalizează cu frații și surorile lor – deseori au fost dați în vileag din pricina aceasta. V-am spus aceste cuvinte de multe ori și, astăzi, nu voi mai vorbi despre acest lucru – faceți ce vreți! Decideți de unii singuri! Mulți oameni nu au fost supuși acestor tratări doar un an sau doi, pentru unii au trecut trei sau patru ani, în vreme ce alții au trecut prin asta timp de mai bine de un deceniu, fiind supuși tratării când au devenit credincioși, dar, până la momentul de față, s-au schimbat puțin. Ce spuneți, nu sunteți ca porcii? Vi se pare că Dumnezeu vă nedreptățește? Să nu credeți că lucrarea lui Dumnezeu nu va fi terminată dacă voi nu sunteți în stare să ajungeți la un anumit nivel. Va mai aștepta Dumnezeu după voi dacă nu sunteți în stare să-I îndepliniți cerințele? Îți spun deslușit – nu este cazul. Să nu crezi că lucrurile sunt atât de roz! Există o limită de timp pentru lucrarea de astăzi, iar Dumnezeu nu doar Se joacă cu voi! Înainte, când venea vremea de a experimenta încercările făcătorilor de servicii, oamenii credeau că, dacă rămâneau neclintiți în mărturia lor despre Dumnezeu și erau cuceriți de El, trebuiau să ajungă într-un anumit punct – trebuiau să fie, de bunăvoie și cu bucurie, făcători de servicii, și trebuiau să Îl laude pe Dumnezeu în fiecare zi, fără a fi câtuși de puțin neînfrânați sau necugetați. Credeau că doar atunci ar fi cu adevărat făcători de servicii, dar oare chiar așa să fie? La acea vreme, diferite tipuri de oamenii au fost dezvăluiți; afișau tot soiul de comportamente. Unii făceau plângeri, unii diseminau noțiuni, unii încetau să mai vină la întruniri și unii chiar împărțeau banii bisericii. Frații și surorile complotau unii împotriva altora. A fost cu adevărat o mare descătușare, dar singurul lucru bun a fost acela că nimeni nu a dat înapoi. Acesta a fost cel mai bun lucru. Din cauza asta, au depus mărturie înaintea Satanei, dar, mai apoi, au dobândit identitatea de oameni ai lui Dumnezeu și au ajuns până unde sunt astăzi. Lucrarea lui Dumnezeu nu este făcută după cum îți imaginezi. La sfârșitul vremii, lucrarea lui Dumnezeu se va termina indiferent de starea în care te afli. Unii oameni s-ar putea să spună: „Când Te porți astfel, nu îi mântuiești pe oameni, nici nu-i iubești – nu Ești Dumnezeul cel drept.” Îți spun clar: esența lucrării Mele din ziua de astăzi este să te cucerească și să te facă să fii mărturie. Mântuirea ta este doar un element secundar; dacă poți sau nu să fii mântuit depinde de căutarea ta personală și nu are legătură cu Mine. Cu toate acestea, trebuie să te cuceresc; nu încerca tot timpul să Mă duci de nas – astăzi, Eu lucrez și te mântuiesc, nu invers stau lucrurile!

Astăzi, înțelegerea la care ați ajuns este superioară înțelegerii oricărei alte persoane din istorie care nu a fost desăvârșită. Indiferent dacă este vorba de cunoștințele tale privind încercările sau de credința în Dumnezeu, toate sunt mai înalte decât ale oricărui credincios în Dumnezeu. Lucrurile pe care le înțelegeți sunt ceea ce ajungeți să cunoașteți înainte de a trece prin aceste încercări felurite, dar adevărata voastră statură este complet incompatibilă cu ele. Lucrurile pe care le cunoașteți sunt superioare celor pe care le practicați. Chiar dacă spuneți că oamenii care cred în Dumnezeu ar trebui să Îl iubească și ar trebui să se străduiască nu pentru a obține binecuvântări, ci doar pentru a face voia lui Dumnezeu, modul în care vă manifestați în viață este cât se poate de departe de aceasta și a fost profund întinat. Cei mai mulți oameni cred în Dumnezeu de dragul păcii și al altor beneficii. Dacă nu este în avantajul tău, nu crezi în Dumnezeu și, dacă nu poți primi favorurile lui Dumnezeu, te bosumfli. Cum poate aceasta să fie adevărata ta statură? Când vine vorba de incidente inevitabile din familie (îmbolnăvirea copiilor, internarea celor dragi, recolte sărace, persecuțiile care vin din partea membrilor familiei și așa mai departe), nici nu poți răzbate prin aceste lucruri care deseori au loc în viața de zi cu zi. Când se întâmplă astfel de lucruri, intri în panică și nu știi ce să faci – și de cele mai multe ori, te plângi de Dumnezeu. Te plângi că acele cuvinte ale lui Dumnezeu te-au înșelat, că lucrarea lui Dumnezeu te-a încurcat. Nu aveți astfel de gânduri? Credeți că aceste lucruri nu se întâmplă decât rareori în rândul vostru? Vă petreceți fiecare zi în mijlocul unor astfel de evenimente. Nu vă gândiți defel la succesul credinței voastre în Dumnezeu și la cum să îndepliniți voia lui Dumnezeu. Adevărata voastră statură este prea mică, mai mică decât a unui pui de găină. Când afacerea de familie pierde bani, vă plângeți de Dumnezeu, când vă găsiți într-un mediu lipsit de protecția lui Dumnezeu, continuați să vă plângeți de El, vă plângeți chiar și atunci când vă moare un pui de găină sau vi se îmbolnăvește o vacă bătrână din staul. Vă plângeți când vine vremea ca fiul vostru să se însoare, dar familia voastră nu are bani suficienți; vreți să vă îndepliniți datoria de gazdă, dar nu vă permiteți, așa că vă plângeți din nou. Ești plin de nemulțumiri și uneori nu te duci la adunare sau nu mănânci și nu bei cuvintele lui Dumnezeu din cauza asta, uneori având o atitudine negativă timp îndelungat. Nimic din ceea ce ți se întâmplă astăzi nu are nicio legătură cu planurile tale sau cu destinul tău; aceste lucruri ți s-ar întâmpla și dacă nu ai crede în Dumnezeu; cu toate acestea, Îl faci responsabil astăzi pe Dumnezeu de ele și insiști, spunând că Dumnezeu te-a înlăturat. Ce s-a ales de credința ta în Dumnezeu? Ți-ai jertfit cu adevărat viața? Dacă ați trece prin aceleași suferințe prin care a trecut Iov, niciunul dintre voi, care Îl urmați astăzi pe Dumnezeu, nu ar putea răzbi, toți ați fi învinși. Simplu spus, este o mare diferență între voi și Iov. Astăzi, dacă jumătate din averile voastre ar fi confiscate, ați îndrăzni să negați existența lui Dumnezeu; dacă vi s-ar lua fiul sau fiica, ați alerga pe străzi plângându-vă de nedreptate; dacă singurul tău mijloc de trai nu ți-ar mai aduce bani, ai încerca să discuți cu Dumnezeu; ai întreba de ce, la început, am spus atât de multe cuvinte ca să te sperii. Nu este niciun lucru pe care nu ați îndrăzni să-l faceți în astfel de situații. Aceasta dovedește că nu ați înțeles cu adevărat și că nu aveți nicio statură adevărată. Astfel, încercările prin care treceți sunt prea mari, pentru că știți prea multe, dar ceea ce înțelegeți cu adevărat nu este nici a mia parte din ceea ce conștientizați. Nu vă opriți la simpla înțelegere și cunoaștere; cel mai bine ar fi să vedeți cât de mult puteți pune cu adevărat în practică, cât de mult ați câștigat din luminarea și iluminarea din partea Duhului Sfânt cu sudoarea muncii greu depuse de voi și în ce măsură ați reușit să practicați lucrurile pe care vi le-ați propus. Ar trebui să-ți iei statura și practica în serios. În credința ta în Dumnezeu, nu ar trebui să faci lucrurile de ochii lumii – căutarea ta personală determină dacă izbutești sau nu să dobândești, în cele din urmă, adevărul și viața.

Note de subsol:

a. Povestea păsării Hanhao este foarte asemănătoare cu fabula lui Esop despre furnică și greiere. Pasărea Hanhao preferă să doarmă în loc să-și construiască un cuib cât timp vremea este caldă, în ciuda avertismentelor repetate ale vecinei sale, o coțofană. Când sosește iarna, pasărea moare înghețată.

Anterior: Oare există Treimea?

Înainte: Practica (4)

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Cui îi ești credincios?

Acum, fiecare zi pe care o trăiți este decisivă și de maximă importanță pentru soarta și destinația voastră, astfel că trebuie să apreciați...

Despre destinație

Ori de câte ori este menționată destinația, o tratați cu o seriozitate aparte; mai mult, este un lucru în privința căruia toți sunteți...

Ce știi despre credință?

În om există doar cuvântul incert „credință”, însă el nu știe ce constituie credința și cu atât mai mult nu știe de ce are credință. Omul...

Dumnezeu Însuși, Unicul (V)

Sfințenia lui Dumnezeu (II)Frați și surori, haideți să cântăm un imn astăzi. Găsiți unul care vă place și pe care îl cântați adesea. (Am...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger