Politica de confidențialitate

Bine ați venit pe site-ul web al Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. Biserica lui Dumnezeu Atotputernic este foarte preocupată de confidențialitatea dumneavoastră, așadar am reglementat în această Politică de confidențialitate modul în care colectăm, tratăm și transferăm informațiile dumneavoastră și modul în care vă puteți exercita drepturile, în conformitate cu regulile din această regiune.

Utilizatorul garantează că datele trimise sau oferite sunt adevărate, exacte, complete și actuale, fiind responsabil pentru orice prejudicii directe sau indirecte care pot fi cauzate drept consecință a încălcării acestei obligații. În cazul în care datele oferite aparțineau unei terțe părți, Utilizatorul garantează faptul că ea sau el a informat respectiva terță parte privind aspectele conținute în această Politică de confidențialitate și că a obținut autorizația prealabilă scrisă pentru a oferi datele sale Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic pentru scopurile indicate.

1. Cine este operatorul de date pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului?

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului colectate prin prezentul Site web sunt controlate de The Church of Almighty God (147-54 Ash Avenue, Flushing, New York 11355, US, EIN: 37-1820870), în calitate de proprietar al Site-ului web.

2. Ce date personale despre utilizator colectăm?

Când folosiți funcția Feedback și alte formulare online sau când ne contactați prin servicii de mesajerie instantanee precum chat-ul în direct, Whatsapp sau Messenger, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic va colecta toate informațiile personale pe care le împărtășiți cu noi, cum ar fi numele și adresa de mail, necesare pentru a vă oferi un serviciu relevant.

3. Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal ale utilizatorului?

Biserica lui Dumnezeu Atotputernic va prelucra datele utilizatorului pentru următoarele scopuri:

• Administrarea problemelor, întrebărilor și/sau cererilor pentru propuneri;

• Contactăm frații întru credință și alte persoane interesate de Biserica lui Dumnezeu Atotputernic pentru a răspândi invitațiile și notificările despre activitățile și întrunirile bisericești și pentru a oferi sprijin spiritual;

Trimiterea de actualizări periodice prin mail despre cele mai noi conținuturi ale website-ului.

4. Care este legitimitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale Utilizatorului?

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului va fi consimțământul dat de utilizator acceptând în mod explicit această Politică de confidențialitate, bifând „Da” sau „căsuța” pusă la dispoziție pe fiecare formular de colectare a datelor la care se face referire mai sus.

5. Cât timp vom păstra datele cu caracter personal ale Utilizatorului?

Biserica lui Dumnezeu Atotputernic va păstra datele cu caracter personal furnizate atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care sunt colectate, pentru a răspunde oricăror solicitări făcute de utilizator sau în timp ce o sesiune Live Chat este activă și atâta timp cât nu vă retrageți consimțământul.

6. Căror terțe părți le vor fi comunicate datele cu caracter personal ale Utilizatorului?

Datele nu vor fi comunicate unor terțe părți, cu excepția cazului în care este necesar să fie comunicate autorităților competente care își exercită funcția. Astfel, datele cu caracter personal oferite de utilizator prin aplicație pot fi comunicate organizațiilor publice, tribunalelor și altor autorități administrative, când considerăm necesar să ne conformăm unei obligații legale sau pentru exercitarea acțiunilor în justiție împotriva pretențiilor.

7. Ce drepturi au Utilizatorii când ne oferă datele lor cu caracter personal?

Utilizatorul are și poate exercita următoarele drepturi în legătură cu datele cu caracter personal oferite Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic:

• dreptul de acces la datele ei/lui cu caracter personal pentru a ști ce date sunt prelucrate și operațiunile de prelucrare care sunt îndeplinite cu acele date;

• dreptul de corectare a oricăror date inexacte;

• dreptul de a șterge datele cu caracter personal ale utilizatorului, dacă este posibil;

• dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal în cazul în care acuratețea, legalitatea sau necesitatea de a prelucra datele sunt îndoielnice, caz în care putem păstra datele cu caracter personal ale Utilizatorului pentru exercitarea sau apărarea pretențiilor;

• dreptul la portabilitatea datelor, în cazul prelucrării îndeplinite prin mijloace automate, pentru obținerea datelor cu caracter personal pe care el/ea ni le-a oferit (într-un format structurat, pentru utilizarea în comun și citirea mecanică), precum și pentru a cere ca acestea să fie transmise altei entități responsabile pentru prelucrare, când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic;

• dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment;

• dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, http://www.dataprotection.ro/), dacă Utilizatorul consideră că a fost încălcată legislația privind protecția datelor în prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către Biserica lui Dumnezeu Atotputernic.

Așadar, utilizatorul își poate exercita drepturile legale în fața operatorilor de date în orice moment, solicitând acest lucru printr-un e-mail către GDPR@kingdomsalvation.org care trebuie să conțină: his/her name and surnames, photocopy of his/her national identity document (passport or other valid document identifying him/her), the statement of his/her request, address for the purpose of notifications, date, signature and, if applicable, documents accrediting the petition you are making.

8. Ce servicii terțe utilizează website-ul?

8.1 tawk.to

Tawk.to oferă o platformă de mesagerie în timp real pentru ca utilizatorul să ne contacteze, pe care o folosim pentru platforma live chat și suportul acesteia. tawk.to respectă GDPR. Vă rugăm să consultați politica de confidențialitate tawk.to pentru mai multe informații: https://www.tawk.to/privacy-policy/

8.2 Servicii de mesagerie instantanee

Este posibil să vă contactăm prin intermediul serviciilor de mesagerie instantanee cum ar fi LINE, WhatsApp Business, Messenger, Viber și ManyChat. Vă recomandăm să citiți politicile lor de confidențialitate:

LINE: https://terms.line.me/line_rules?lang=en

WhatsApp Business: https://www.whatsapp.com/legal/business-policy/?lang=ro

Messenger: https://ro-ro.facebook.com/full_data_use_policy

Viber: https://www.viber.com/terms/gdpr-privacy-rights/

ManyChat: https://manychat.com/privacy.html

9. Altele

Versiunea în limba română a Politicii de confidențialitate este tradusă din limba engleză. Dacă există neconcordanțe între traducere și versiunea în limba engleză, prevalează versiunea în limba engleză.

Ultima actualizare:: 2020-06-23

Contactează-ne pe Messenger