Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Anexa 2: Capitolul 2

Când oamenii Îl văd pe Dumnezeul real, când trăiesc personal viața lor cu El, merg alături de El și locuiesc cu Dumnezeu Însuși, ei pun deoparte curiozitatea care a fost în inimile lor timp de atât de mulți ani. Cunoașterea lui Dumnezeu, despre care s-a vorbit mai înainte, este doar primul pas; deși oamenii au cunoaștere despre Dumnezeu, rămân multe îndoieli persistente în inimile lor: De unde a venit Dumnezeu? Dumnezeu mănâncă? Este Dumnezeu foarte diferit de oamenii obișnuiți? Este, pentru Dumnezeu, tratarea tuturor oamenilor o sarcină ușoară, o simplă joacă de copii? Tot ce este spus de gura lui Dumnezeu sunt tainele Cerului? Este tot ce spune El mai înalt decât ceea ce spun toate ființele create? Oare lumina strălucește din ochii lui Dumnezeu? Și așa mai departe – acesta este lucrul de care sunt capabile concepțiile oamenilor. Aceste lucruri sunt ceea ce voi ar trebui să înțelegeți și în care să intrați înainte de orice altceva. În concepțiile oamenilor, Dumnezeul întrupat este încă un Dumnezeu nedeslușit. Dacă n-ar fi cunoașterea concretă, oamenii n-ar fi niciodată capabili să Mă înțeleagă și n-ar vedea niciodată faptele Mele în experiențele lor. Doar pentru că Eu am devenit trup, oamenii sunt incapabili să înțeleagă voia Mea. Dacă n-aș fi devenit trup și încă eram în cer, încă în tărâmul spiritual, atunci oamenii M-ar „cunoaște”, s-ar pleca și Mi s-ar închina și Mi-ar vorbi despre „cunoștințele” lor despre Mine, prin experiențele lor – dar care ar fi folosul unor astfel de cunoștințe? Care ar fi valoarea lor ca referință? Cunoașterea care vine din concepțiile oamenilor ar putea fi reală? Nu vreau cunoașterea creierului oamenilor – Eu vreau cunoaștere concretă.

Voia Mea este revelată printre voi în orice moment și, în orice moment, sunt prezente iluminarea și luminarea Mea. Iar când Eu acționez direct în divinitate, acest lucru nu este filtrat prin creier, nu este nevoie să adăugați „condimente” – acesta este un act direct al divinității. De ce sunt capabili oamenii? Nu toate au fost realizate de Mine, personal, de la momentul creației până astăzi? În trecut, am vorbit despre Duhul intensificat de șapte ori, dar nimeni nu a fost capabil să înțeleagă substanța Sa – chiar și atunci când oamenii erau conștienți de el, ei erau incapabili de o înțelegere completă. Când lucrez în umanitatea guvernată de divinitate, pentru că această lucrare este înfăptuită în condiții pe care oamenii nu le consideră a fi supranaturale, ci normale, aceasta este denumită lucrarea Duhului Sfânt. Când Eu lucrez direct în divinitate, pentru că nu sunt constrâns de concepțiile oamenilor și nu sunt supus limitelor „supranaturalului” din concepțiile lor, această lucrare are un efect imediat, ajunge la inima problemei, ajunge direct la subiect. Ca urmare, acest pas al lucrării este mai curat, este de două ori mai rapid, cunoștințele oamenilor s-au accelerat, iar cuvintele Mele cresc, determinându-i pe toți oamenii să se grăbească să-l prindă din urmă. Deoarece efectul este diferit, deoarece mijloacele, natura și conținutul lucrării Mele nu sunt la fel – și, în plus, pentru că am început să lucrez în mod oficial în trup, având în vedere cele de mai înainte, acest pas al lucrării este denumit lucrarea Duhului intensificat de șapte ori. Nu este ceva abstract. În urma modificărilor în[a] mijloacele prin care Eu lucrez în voi și urmând venirii Împărăției, Duhul intensificat de șapte ori începe să lucreze, iar această lucrare se extinde în mod constant și devine mai intensă. Când toți oamenii Îl văd pe Dumnezeu și toți văd că Duhul lui Dumnezeu se află printre oameni, semnificația deplină a întrupării Mele este clarificată. Nu este nevoie să rezumați – oamenii știu acest lucru în mod natural.

Având în vedere multe aspecte – metodele prin care Eu lucrez, pașii lucrării Mele, tonul cuvintelor Mele de astăzi și așa mai departe – doar ceea ce vine din gura Mea acum sunt „cuvântările celor șapte Duhuri”. Deși Eu am vorbit, de asemenea, în trecut, aceasta a fost în timpul etapei de zidire a bisericii. A fost ca prefața și indicele într-un roman și a fost fără substanță; numai cuvântările de astăzi pot fi numite substanța cuvântărilor celor șapte Duhuri. „Cuvântările celor șapte Duhuri” se referă la cuvântările care vin de la tron, adică, ele sunt rostite direct în divinitate. Momentul în care cuvântările Mele s-au îndreptat spre a dezvălui tainele cerului a fost momentul în care Eu am vorbit direct în divinitate. Cu alte cuvinte, neconstrâns de umanitate, am dezvăluit în mod direct toate tainele și condițiile tărâmului spiritual. De ce spun că, anterior, Eu am fost supus limitelor umanității? Aceasta necesită explicații. În ochii oamenilor, nimeni nu este capabil să dezvăluie tainele cerului; doar Dumnezeu Însuși și nimeni altcineva de pe pământ nu ar putea cunoaște aceste taine. Astfel, Mă adresez concepțiilor oamenilor și spun că, în trecut, Eu nu am dezvăluit niciun fel de taine pentru că am fost supus limitelor umanității. Mai exact, totuși, nu este acesta cazul: conținutul cuvintelor Mele diferă, deoarece lucrarea Mea diferă și, astfel, când am început să-Mi îndeplinesc lucrarea Mea de slujire în divinitate, am dezvăluit taine. În trecut, a trebuit să lucrez în condiții pe care toți oamenii le vedeau drept normale, iar cuvintele pe care le-am spus erau capabile de a fi realizate în concepțiile oamenilor. Când am început să dezvălui taine, niciuna dintre acestea nu a fost de atins de concepțiile oamenilor – ele erau deosebite de gândirea umană. Deci, Eu am început, în mod oficial, să Mă întorc spre vorbirea în divinitate și acestea au fost cuvântările celor șapte Duhuri. Deși cuvintele trecutului erau cuvântări de la tron, ele erau spuse pe baza a ceea ce era tangibil de către oameni și, astfel, ele nu au fost rostite direct în divinitate – ca urmare, ele nu au fost cuvântările celor șapte Duhuri.

Note de subsol:

a. Textul original omite „modificările din”.

Anterior:Capitolul 11

Următorul:Capitolul 12

Conținuturi Similare

 • Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă sinceră vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu

  Lucrarea Duhului Sfânt se schimbă de la o zi la alta, înălțându-se mai mult cu fiecare pas; dezvăluirea de mâine este chiar mai înaltă decât cea de …

 • Suspinul Celui Atotputernic

  Există un secret enorm în inima ta de care nu ai fost niciodată conștient, fiindcă trăiești într-o lume fără lumină. Inima și duhul ți-au fost acapara…

 • Ai revenit la viață?

  Când ai dobândit trăirea de umanitate obișnuită și ai fost făcut desăvârșit, deși nu vei putea rosti profeții și nici vreun mister, vei fi trăit și d…

 • Capitolul 12

  Când toți oamenii iau aminte, când toate lucrurile sunt reînnoite și reînsuflețite, când fiecare persoană I se supune, fără îndoială, lui Dumnezeu și …