Ascultă doar glasul lui Dumnezeu când cercetezi adevărata cale – Nu trebuie să asculți zvonurile și minciunile Satanei

Domnul Isus a spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu.” Este crucial să ascultăm glasul lui Dumnezeu pentru a cerceta adevărata cale în întâmpinarea Domnului. Tu poți auzi glasul lui Dumnezeu?

2020-07-25 17:18:30

Ce este mântuirea? Ce este mântuirea deplină?

Ce este mântuirea? Ce este mântuirea deplină? Deși păcatele oamenilor sunt iertate, ei încă păcătuiesc frecvent și nu au fost curățiți. Au dobândit ei mântuirea deplină? Pot ei să intre în Împărăția cerurilor? Citiți aic…

2019-08-15 03:16:45

Cunoașteți răscumpărarea lui Dumnezeu și judecata finală | Creștinii trebuie să știe

Biblia prezice că Dumnezeu Își va înfăptui lucrarea de judecată finală în zilele de pe urmă. Deci, care este differența dintre răscumpărarea lui Dumnezeu și judecata Sa finală? Poate cineva să intre în Împărăția cerurilo…

2019-07-24 22:22:30

Judecata începe cu Casa lui Dumnezeu

Judecata de la marele tron alb din profeția biblică despre zilele de pe urmă a început deja, lucrare de judecată care este începută de la casa lui Dumnezeu, făcută de Domnul Isus întors – Dumnezeu Atotputernic – cu adevă…

2019-06-09 18:46:55

Ce este, mai exact, credința în Dumnezeu?

Cum putem dobândi viață eternă prin credința în Dumnezeu? Biblia spune: „Cel ce crede în Fiul are viaţa veşnică.” Domnul Isus este Fiul Omului. Și Biblia prezice că întoarcerea Domnului înseamnă să devină trup, să apară …

2019-06-03 02:13:29

Aspecte speciale ale răpirii

A fi răpiți în Împărăția cerurilor este cea mai mare speranță pentru toți creștinii. Ce fel de oameni pot fi răpiți? Ce ar trebui să facem astfel încât să putem fi răpiți și să sărbătorim împreună cu Domnul înainte de ne…

2019-04-12 06:01:47

Întâmpinând arătarea Domnului

A întâmpina întoarcerea Domnului Isus și a fi răpiți în Împărăția cerurilor este dorința pe care toți creștinii o împărtășesc. Atunci, cum Se va arăta Domnul Isus și cum va lucra când Se întoarce? Cum ar trebui să rămâne…

2019-04-12 05:43:11

ÎNTRUPAREA Lămurirea tainei (Partea a doua)

Care e substanța lui Dumnezeu întrupat? Domnul Isus e Fiul lui Dumnezeu sau e Însuși Dumnezeu? Cum pune Hristos din zilele de pe urmă capăt vechii epoci?

2019-04-03 19:47:37

ÎNTRUPAREA Lămurirea tainei (Prima parte)

De ce S-a întrupat Domnul Isus pentru a lucra în zilele de pe urmă? Care este semnificația cuprinzătoare a întrupării lui Dumnezeu? De ce este atât de importantă pentru omenire?

2019-03-11 22:03:12

Fecioarele înțelepte Îl întâmpină pe Mire

Profeția din Biblie despre a doua venire a lui Hristos a fost împlinită. Domnul S-a întors ca să vorbească și să lucreze. Doar fecioarele înțelepte, care pot recunoaște cuvintele lui Dumnezeu drept adevărul și glasul lui…

2019-02-25 18:21:16

Mântuitorul S-a întors deja

În zilele noastre, dezastrele sunt o întâmplare frecventă, profețiile celei de-a doua veniri a Domnului practic s-au împlinit și Domnul S-a întors cu mult timp în urmă. Această pagină vă îndrumă pentru a găsi calea de a-…

2019-02-25 18:02:13