Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 90

Toți aceia care sunt orbi trebuie să plece de la Mine și nu trebuie să rămână nicio secundă în plus, căci cei pe care îi vreau sunt cei care Mă cunosc, care Mă pot vedea și care pot să câștige toate lucrurile de la Mine. Și cine poate câștiga cu adevărat toate lucrurile de la Mine? Există cu siguranță foarte puține persoane de acest fel, și cu siguranță vor primi binecuvântările Mele. Îi iubesc pe acești oameni și îi voi alege unul câte unul pentru a fi mâna Mea dreaptă, pentru a fi manifestarea Mea, și voi face toate neamurile și toate popoarele să Mă laude fără încetare, continuând să aclame pentru binele lor. O, Munte Sion! Ridică steagul victoriei și înveselește-te pentru Mine! Căci traversez universul dintr-un capăt în celălalt, acoperind fiecare ungher al munților, al râurilor și al tuturor lucrurilor, apoi revenind aici. Mă întorc victorios cu dreptate, judecată, mânie și ardere și, cu atât mai mult, cu fiii Mei întâi născuți. Toate lucrurile de care Mi-e silă și toți oamenii, lucrurile și obiectele pe care le detest le arunc departe. Sunt victorios și am desăvârşit tot ce vreau să fac. Cine îndrăznește să spună că nu Mi-am terminat lucrarea? Cine îndrăznește să spună că n-am câștigat pe fiii Mei întâi născuți? Cine îndrăznește să spună că nu M-am întors victorios? Ei sunt, cu siguranță, neamul Satanei, și sunt cei cărora le este greu să-Mi câștige iertarea. Ei sunt orbi, sunt demoni murdari și îi detest cel mai mult. Pe baza acestor chestiuni voi începe să Îmi dezvălui mânia și toată judecata Mea și, prin focul Meu arzător, voi aprinde universul de la un capăt la celălalt, iluminând fiecare colț – acesta este decretul Meu administrativ.

Odată ce ați înțeles cuvintele Mele, ar trebui să le lăsați să vă mângâie; nu trebuie să le lăsați să treacă neobservate. Exprimarea judecății se întâmplă în fiecare zi, deci de ce sunteți atât de tonți și de indiferenți? De ce nu cooperați cu Mine? Sunteți atât de dispuși să mergeți în iad? Eu spun că sunt Dumnezeul milei pentru fiii Mei întâi născuți, fii și oameni ai Mei, deci cum înțelegeți voi acest lucru? Aceasta nu este o simplă declarație și ar trebui înțeleasă dintr-o perspectivă pozitivă. O, lume oarbă! Eu v-am salvat de multe ori, scoțându-vă de multe ori din strânsoarea lui Satana și din mustrare pentru a putea obține promisiunea Mea, așadar, de ce nu-Mi respectaţi deloc inima? Poate vreunul dintre voi să fie mântuit în acest fel? Dreptatea, măreția și judecata Mea nu arată nicio milă față de Satana. Dar, din punctul vostru de vedere, acestea sunt pentru a vă salva, totuși, voi pur şi simplu nu puteți să înțelegeți firea Mea și nici nu știți principiile din spatele acțiunilor Mele. Voi ați crezut că Mă prefac a fi nepăsător în legătură cu severitatea acțiunilor Mele sau a obiectivelor acestora – cât sunteţi de ignoranți! Sunt capabil să văd în mod clar toți oamenii, toate evenimentele și lucrurile. Înțeleg cu toată claritatea esența fiecărei persoane, adică, înțeleg pe deplin lucrurile pe care o persoană le nutreşte în sinea ei. Pot vedea clar dacă o persoană este o ticăloasă sau o prostituată și știu cine ce face în secret. Nu-ți flutura farmecele înaintea Mea – nenorocitule! Pleacă de aici acum! Aşadar, pentru a evita ca numele Meu să fie făcut de ruşine, nu am niciun folos de pe urma unei astfel de persoane! Ei nu pot sta mărturie numelui Meu ci, în schimb, ei acționează contraproductiv și aduc ocară asupra familiei Mele! Ei vor fi imediat alungaţi din casa Mea. Nu îi doresc. Nu voi tolera o amânare de nici măcar o secundă! Pentru acei oameni este inutil indiferent de modul în care caută, pentru că în împărăția Mea toți sunt sfinți și neprihăniţi. Inclusiv poporul Meu, dacă spun că nu vreau pe cineva, atunci vorbesc serios; nu aștepta ca Eu să mă răzgândesc. Nu-mi pasă cât de bun ai fost cu Mine înainte!

Vă dezvălui taine zi de zi. Îmi cunoașteți metoda de vorbire? În conformitate cu ce anume Îmi dezvălui misterele? Știți? Voi adesea spuneți că Eu sunt Dumnezeul care are grijă de voi la timpul potrivit, așadar, cum înțelegeți aceste aspecte? Eu vă dezvălui misterele Mele unul câte unul, în conformitate cu pașii lucrării Mele, și Mă îngrijesc de voi în conformitate cu planul Meu și, chiar mai mult, potrivit staturii voastre reale (grija este menționată cu referire la fiecare persoană din împărăție). Metoda Mea de a vorbi este astfel: oamenilor din casa Mea le oferă mângâiere, le port de grijă și îi judec; Satanei nu îi arăt niciun pic de milă, și totul este mânie și ardere. Voi folosi decretele Mele administrative pentru a-i alunga pe rând din casa Mea pe aceia pe care nu i-am predestinat sau nu i-am ales. Nu este nevoie să vă simțiți neliniștiți. După ce îi voi face să-și demaște formele originale (după ce îi vor sluji pe fiii Mei în cele din urmă), ei se vor întoarce în groapa fără fund, altfel nu voi mai lăsa niciodată această chestiune la o parte și nu voi renunţa niciodată. Oamenii menționează adesea iadul și Infernul. Dar la ce se referă aceste două cuvinte și care este diferența dintre ele? Se referă cu adevărat la vreun colț rece și întunecat? Mintea umană Îmi întrerupe mereu gestionarea, gândindu-se că propriile-i cugetări întâmplătoare sunt destul de bune. Dar ele sunt doar propriile sale închipuiri. Atât Infernul cât şi iadul se referă la un templu al murdăriei în care Satana sau duhurile rele au locuit anterior. Adică, toţi cei care au fost ocupaţi înainte de Satana sau de duhurile rele sunt cei care sunt Hades și cei care sunt iadul – nu există nicio greșeală! Acesta e motivul pentru care am subliniat în mod repetat în trecut că nu trăiesc într-un templu al murdăriei. Pot Eu (Dumnezeu Însuși) să trăiesc în Infern sau în iad? Nu ar fi un nonsens? Am spus acest lucru de mai multe ori, dar voi încă nu înțelegeți ce vreau să spun. Comparativ cu iadul, Infernul este mai sever corupt de Satana. Cei care sunt pentru Infern sunt cele mai grave cazuri și pur și simplu nu i-am predestinat pe acești oameni; cei care sunt pentru iad sunt cei pe care i-am predestinat, dar care au fost apoi eliminați. Spus într-un mod simplu, nu am ales nici măcar unul dintre acești oameni.

Oamenii se arată frecvent ca experți în a-Mi înțelege greșit cuvintele. Dacă nu aș lămuri și clarifica lucrurile puțin câte puțin, cine dintre voi ar putea înțelege? Voi doar credeți pe jumătate chiar și cuvintele pe care le spun, fără să vă gândiţi la lucrurile care nu au fost menționate înainte. Acum, conflictele interne au început în cadrul tuturor naţiunilor: muncitorii se ceartă cu șefii lor, studenții cu profesorii, cetățenii cu cadrele de stat și toate activitățile ca acestea care provoacă tulburări apar mai întâi în cadrul fiecărei națiuni, și totul este doar o parte care Îmi slujeşte. Și de ce spun că Îmi slujeşte? Îmi găsesc plăcerea în nefericirea oamenilor? Rămân nepăsător? Cu siguranţă nu! Căci acesta este Satana înflăcărat în agonia sa finală de moarte, iar din perspectiva negativă, acesta acționează ca un contrast pentru puterea Mea și acționează ca un contrast pentru faptele Mele minunate. Totul este o dovadă importantă care e mărturie pentru Mine și este o armă pentru a ataca pe Satana. Doar când toate națiunile lumii se luptă pentru pământ și influență, Eu şi fiii Mei întâi născuți domnim împreună ca împărați și le alegem, și faptul că, în aceste condiţii deplorabile de mediu, împărăţia Mea este realizată pe deplin printre oameni le depăşeşte absolut imaginaţia Mai mult, atunci când se luptă pentru putere și doresc să judece pe alții, alții îi judecă și ei sunt arși de mânia Mea – cât de jalnic! Cât de jalnic! Împărăția Mea se realizează în rândul oamenilor – ce eveniment glorios este acesta!

Ca să fiţi umani (fie că este vorba de poporul împărăției Mele sau de urmașii Satanei), toți trebuie să vedeți faptele Mele minunate, altfel această problemă nu se va sfârși niciodată. Chiar dacă ești dispus să-Mi accepți judecata, tot nu va funcționa dacă nu ai văzut faptele Mele minunate. Toți oamenii trebuie să fie convinși din inimă, prin cuvânt și prin vedere, și nimănui nu i se permite să se strecoare. Toți oamenii trebuie să-Mi dea slavă. În cele din urmă, îl voi face chiar și pe marele balaur roșu să se ridice și să Mă laude pentru victoria Mea. Acesta este decretul Meu administrativ – ți-l vei aminti? Toți oamenii trebuie să Mă laude neîncetat și să Mă cinstească!

Anterior:Capitolul 89

Următorul:Capitolul 91

Conținuturi Similare