Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Dumnezeu îi desăvârșește pe cei care sunt pe placul inimii Sale

Dumnezeu dorește acum să adune un grup de oameni – sunt aceia care se străduiesc să lucreze cu El, care se supun lucrării Sale, care cred că cuvintele lui Dumnezeu sunt adevărate și care pun în aplicare cerințele lui Dumnezeu. Ei sunt cei care au înțelegere adevărată în inimile lor. Ei sunt cei care pot fi desăvârșiți și care vor păși, în mod inevitabil, pe calea spre perfecțiune. Cei care nu au o înțelegere limpede a lucrării lui Dumnezeu, care nu mănâncă și nu beau cuvintele lui Dumnezeu, care nu sunt atenți la cuvintele Sale și care nu au dragoste în inimile lor pentru Dumnezeu – astfel de oameni nu pot fi desăvârșiți. Cei care se îndoiesc de Dumnezeu în trup, care se îndoiesc de El, care nu iau niciodată în serios cuvintele Lui și care Îl amăgesc întotdeauna, se opun lui Dumnezeu și îi aparțin lui Satana – nu există nici o cale de a desăvârși astfel de oameni.

Dacă dorești să fii desăvârșit, trebuie ca mai întâi să ai bunăvoința lui Dumnezeu, deoarece El desăvârșește pe aceia cărora le arată bunăvoința Sa și care sunt pe placul inimii Lui. Dacă dorești să fii pe placul inimii lui Dumnezeu, trebuie să ai o inimă care să supune lucrării Sale, trebuie să te străduiești în căutarea adevărului și trebuie să accepți să fii sub observația lui Dumnezeu în toate. Se supun toate faptele tale observației lui Dumnezeu? Planul tău este bun? Dacă planul tău este bun, Dumnezeu te va accepta; dacă planul tău este greșit, înseamnă că inima ta nu Îl iubește pe Dumnezeu, ci trupul și pe Satana. De aceea, trebuie să accepți observația lui Dumnezeu în toate lucrurile prin rugăciune. Când te rogi, deși persoana Mea nu ți se înfățișează, Duhul Sfânt este cu tine, și când te rogi acestei persoane, te rogi și Duhului lui Dumnezeu. De ce crezi în acest trup? Pentru că în El se află Duhul lui Dumnezeu. Ai crede în această persoană fără Duhul lui Dumnezeu? Când crezi în această persoană, crezi în Duhul lui Dumnezeu. Când te temi de această persoană, te temi de Duhul lui Dumnezeu. Credința în Duhul lui Dumnezeu este credința în această persoană, iar credința în această persoană este și credința în Duhul lui Dumnezeu. Când te rogi, simți că Duhul lui Dumnezeu este cu tine, și că Dumnezeu se află în fața ta; prin urmare, te rogi Duhului Lui. Astăzi, cei mai mulți oameni sunt prea speriați să își dezvăluie faptele înaintea lui Dumnezeu și, deși poți amăgi trupul Său, nu Îi poți amăgi Duhul. Orice lucru care nu poate face față observației lui Dumnezeu, nu respectă rânduiala adevărului și trebuie lepădat; altminteri, este un păcat împotriva lui Dumnezeu. De aceea, chiar dacă se întâmplă în timp ce te rogi, când vorbești și ai părtășie cu frații și surorile sau când îți îndeplinești îndatoririle și te ocupi de treburile tale, trebuie să îți deschizi inima înaintea lui Dumnezeu. Când îți îndeplinești rolul, Dumnezeu este cu tine și, atâta timp cât planul tău este bun și este de în favoarea lucrării din casa lui Dumnezeu, El va accepta tot ceea ce faci, de aceea trebuie să te dedici cu multă stăruință în îndeplinirea rolului tău. Când te rogi, dacă inima ta Îl iubește pe Dumnezeu și te afli în căutarea îngrijirii, protecției și observației lui Dumnezeu, dacă acesta este planul tău, rugăciunile tale își vor găsi ascultarea. De exemplu, când te rogi la întâlniri, dacă îți deschizi inima și te rogi lui Dumnezeu și Îi spui tot ce simți fără să ascunzi adevărul – atunci rugăciunile tale își vor găsi ascultarea. Dacă Îl iubești cu sinceritate pe Dumnezeu în inima ta, atunci fă un jurământ lui Dumnezeu: „Doamne, care ești în ceruri și pe pământ și în toate lucrurile, Îți jur: Fie ca Duhul Tău să cerceteze toate faptele mele, să mă apere și să mă îngrijească tot timpul. Mă ajută ca, pentru toate faptele mele, să stau înaintea Ta. Dacă inima mea ar înceta vreodată să Te iubească sau dacă Te-ar trăda, aruncă asupra mea mustrări și ocări grele. Nu îmi arăta iertare nici în lumea aceasta și nici în cea care va să vină!” Ai curajul să faci un astfel de jurământ? Dacă nu ai curaj, înseamnă că ești laș și că încă te iubești pe tine însuți. Sunteți hotărâți? Dacă ești într-adevăr hotărât, trebuie să faci acest jurământ. Dacă ești hotărât să faci un astfel de jurământ, Dumnezeu îți va împlini hotărârea. Când faci un jurământ lui Dumnezeu, El ascultă. Dumnezeu hotărăște dacă ești păcătos sau drept după rugăciunea și practica ta. Acesta este procesul de a vă desăvârși, și dacă ai cu adevărat credință în calea spre desăvârșire, vei aduce toate faptele tale înaintea lui Dumnezeu și vei accepta observația Sa, iar dacă faptele tale sunt revoltătoare sau dacă îl trădezi pe Dumnezeu, El te va „desăvârși” după jurământul tău și apoi, indiferent de ce ți se întâmplă, pierzanie sau mustrare, este întru totul treaba ta. Ai făcut jurământul, trebuie să te ții de el. Dacă faci un jurământ dar nu te ții de el, ești condamnat la pierzanie. Pentru că ai făcut jurământul, Dumnezeu te va desăvârși după jurământul tău. Unora le este teamă după ce se roagă, și spun: „O nu, am pierdut șansa desfrâului; s-a dus șansa mea de a face lucruri rele; nu mai am șansa să mă dedau la lăcomia mea lumească!” Acești oameni încă iubesc lumea și păcatul, și sunt cu siguranță condamnați la pierzanie.

Să fii credincios în Dumnezeu înseamnă că toate faptele tale trebuie aduse înaintea lui Dumnezeu și supuse observației Lui. Dacă faptele tale pot fi aduse înaintea Duhului lui Dumnezeu dar nu înaintea trupului lui Dumnezeu, înseamnă că nu te-ai supus observației Duhului Său. Cine este Duhul lui Dumnezeu? Care este persoana pentru care Dumnezeu poate depune mărturie? Nu sunt Ei unul și același? Cei mai mulți Îi consideră ca fiind doi, crezând că Duhul lui Dumnezeu este al doar al Lui, și că persoana pentru care Dumnezeu poate depune mărturie este doar un simplu om. Dar te înșeli, nu-i așa? În numele cui lucrează această persoană? Cei care nu Îl cunosc pe Dumnezeu întrupat nu au înțelegere spirituală. Duhul lui Dumnezeu și trupul Său întrupat sunt unul și același, pentru că Duhul lui Dumnezeu se materializează în trup. Dacă această persoană a fost aspră cu tine, va fi Duhul lui Dumnezeu bun? Nu ești dezorientat? Astăzi, cine nu poate accepta observația lui Dumnezeu nu poate obține binecuvântarea Sa, și cine nu cunoaște pe Dumnezeu întrupat nu poate fi desăvârșit. Cercetează-ți toate faptele și vezi dacă pot fi aduse înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu îți poți aduce toate faptele înaintea lui Dumnezeu, înseamnă că ești un răufăcător. Pot fi răufăcătorii desăvârșiți? Tot ceea ce faci, fiecare acțiune, fiecare plan și fiecare reacție trebuie aduse înaintea lui Dumnezeu. Chiar și viața ta spirituală de zi cu zi – rugăciunile tale, apropierea ta de Dumnezeu, mâncatul și băutul cuvintelor lui Dumnezeu, părtășia cu frații și surorile, viața în sânul bisericii și contribuția ta în parteneriat – trebuie aduse înaintea lui Dumnezeu și observate de El. O astfel de practică te ajută să te maturizezi în viață. Procesul de acceptare a observației lui Dumnezeu este procesul de purificare. Cu cât accepți mai mult observația lui Dumnezeu, cu atât ești mai purificat și ești mai în rânduială cu Dumnezeu, pentru a nu da ascultare chemării desfrâului și plăcerilor, iar inima ta va bate înaintea Lui. Cu cât accepți mai mult observația Lui, cu atât Satana va fi mai rușinat și vei putea să te lepezi mai mult de trup. De aceea, acceptarea observației lui Dumnezeu este o cale pe care oamenii trebuie să o pună în aplicare. Orice faci, chiar în timpul părtășiei cu frații și surorile tale, dacă îți aduci faptele înaintea lui Dumnezeu și cauți observarea Lui, iar dacă planul tău este să te supui lui Dumnezeu Însuși, ceea ce pui în practică va fi mult mai corect. Numai dacă aduci toate faptele tale înaintea lui Dumnezeu și accepți observația lui Dumnezeu poți fi cineva care trăiește înaintea lui Dumnezeu.

Cei care nu Îl înțeleg pe Dumnezeu nu se pot supune niciodată cu adevărat lui Dumnezeu. Astfel de oameni sunt fiii neascultării. Sunt prea ambițioși și răzvrătirea lor este prea mare, de aceea se îndepărtează de Dumnezeu și nu doresc să Îi accepte observarea. Astfel de oameni nu pot fi desăvârșiți cu ușurință. Unii oameni sunt selectivi atunci când beau și mănâncă cuvintele lui Dumnezeu, precum și atunci când ascultă de acestea. Ei acceptă anumite părți din cuvintele lui Dumnezeu care rezonează cu ceea ce cunosc, în vreme ce le resping pe celelalte. Nu este aceasta cea mai evidentă împotrivire și răzvrătire împotriva lui Dumnezeu? Dacă cineva crede în Dumnezeu de foarte mult timp fără să aibă nici cea mai mică înțelegere cu privire la El, atunci acela este un necredincios. Cei care sunt dornici să accepte observația lui Dumnezeu sunt cei care caută să Îl înțeleagă, care sunt dornici să accepte cuvintele Sale. Ei sunt cei care vor primi moștenirea și binecuvântările lui Dumnezeu și sunt cei mai binecuvântați. Dumnezeu îi blestemă pe aceia care nu găsesc loc în inimile lor pentru El. El mustră și părăsește astfel de oameni. Dacă nu Îl iubești pe Dumnezeu, El te va părăsi, iar dacă nu asculți ce îți spun, te asigur că Duhul lui Dumnezeu te va părăsi. Încearcă dacă nu crezi! Astăzi îți arăt o cale spre practică, dar dacă o pui în aplicare sau nu, depinde de tine. Dacă ești necredincios, dacă nu practici, vei vedea dacă Duhul Sfânt lucrează în tine sau nu! Dacă nu cauți înțelegerea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt nu va lucra în tine. Dumnezeu lucrează în aceia care caută și prețuiesc cuvintele Sale. Cu cât prețuiești mai mult cuvintele lui Dumnezeu, cu atât mai mult Duhul Său va lucra în tine. Cu cât omul prețuiește mai mult cuvintele lui Dumnezeu, cu atât mai mare va fi șansa lui de a fi desăvârșit de Dumnezeu. Dumnezeu îi desăvârșește pe cei care Îl iubesc cu adevărat. Îi desăvârșește pe aceia ale căror inimi sunt împăcate înaintea Lui. Dacă prețuiești toată lucrarea lui Dumnezeu, dacă prețuiești iluminarea lui Dumnezeu, dacă prețuiești prezența lui Dumnezeu, dacă prețuiești îngrijirea și protecția lui Dumnezeu, dacă prețuiești faptul că cuvintele lui Dumnezeu devin realitatea ta și sursa vieții tale, atunci ești, într-adevăr, după placul inimii lui Dumnezeu. Dacă prețuiești lucrarea lui Dumnezeu, dacă prețuiești toată lucrarea pe El care a făcut-o pentru tine, El te va binecuvânta și va înmulți tot ceea ce îți aparține. Dacă nu prețuiești cuvintele lui Dumnezeu, El nu va lucra în tine, ci îți va oferi puțin har pentru credința ta sau te va binecuvânta cu puține bogății sau pază pentru familia ta. Trebuie să te străduiești să transformi cuvintele lui Dumnezeu în realitatea ta, să-L mulțumești și să fii pe placul inimii Lui și nu trebuie să te străduiești doar pentru a te bucura de harul Său. Nimic nu este mai important pentru credincioși decât să primească lucrarea lui Dumnezeu, să obțină desăvârșirea și să devină cei care fac voia lui Dumnezeu. Acesta este scopul pe care trebuie să îl cauți.

Ceea ce omul căuta în Epoca Harului este acum învechit, pentru că standardul căutării este mai ridicat astăzi, este o căutare mai măreață și mai practică, o căutare care poate satisface mai bine cerințele interioare ale omului. Pentru cei din vremurile trecute, Dumnezeu nu a făcut lucrarea de azi asupra lor, El nu le-a vorbit atât de mult după cum o face astăzi iar cerințele Lui nu erau atât de mari precum cele de azi. Faptul că Dumnezeu vă aduce vouă aceste lucruri înseamnă că planul fundamental al lui Dumnezeu este îndreptat asupra voastră, acest grup. Dacă dorești cu adevărat să fii desăvârșit de Dumnezeu, atunci fă tot ceea ce îți stă în putință să urmezi acest scop fundamental. Oricât de ocupat ești, oricât de mult te consumi, orice funcție ai îndeplini sau orice ți-ar fi încredințat Dumnezeu, trebuie să cauți desăvârșirea și să împlinești voința lui Dumnezeu. Trebuie să cauți acestea în toate faptele tale. Dacă cineva spune că nu caută desăvârșirea de către Dumnezeu sau pătrunderea în viață dar caută numai împăcarea și bucuria trupului, atunci este orb cu desăvârșire. Cei care nu caută realitatea vieții, ci numai viața veșnică în lumea ce va veni și siguranța în această lume, sunt orbi cu desăvârșire. De aceea, toate faptele tale trebuie făcute pentru a fi desăvârșit și câștigat de Dumnezeu.

Lucrarea pe care o face Dumnezeu în oameni este să le ofere ceea ce au nevoie. Cu cât viața unui om este mai bogată, cu atât acesta cere mai multe și cu atât este mai preocupat de căutare. Dacă în această etapă nu ești în nicio căutare, înseamnă că Duhul Sfânt te-a părăsit. Toți aceia care caută viața nu vor fi niciodată părăsiți de Duhul Sfânt – ei sunt în permanentă căutare și au mereu năzuințe. Astfel de oameni nu se mulțumesc niciodată să se oprească acolo unde sunt. Scopul fiecărei etape a lucrării Duhului Sfânt este să își găsească un ecou în tine, dar dacă te culci pe o ureche, dacă nu mai ai nicio nevoie, dacă nu mai accepți lucrarea Duhului Sfânt, El te va părăsi. Oamenii au nevoie de observația lui Dumnezeu în fiecare zi; au nevoie de multă susținere de la Dumnezeu în fiecare zi. Pot oamenii supraviețui fără să mănânce și să bea cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi? Dacă omul simte întotdeauna că nu mănâncă și nu bea suficient din cuvântul lui Dumnezeu, dacă este mereu în căutarea lui și este înfometat și însetat după el, Duhul Sfânt va lucra întotdeauna asupra lui. Cu cât omul are mai multe năzuințe, cu atât mai multe lucruri practice pot rezulta din părtășia lui. Cu cât omul caută adevărul cu mai multă ardoare, cu atât mai repede se îmbogățește viața lui, oferindu-i o trăire bogată și înavuțindu-l în casa lui Dumnezeu.

Anterior:Să luăm seama la voința lui Dumnezeu pentru a atinge desăvârșirea

Următorul:Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă sinceră vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu

Conținuturi Similare

 • Dumnezeu Însuși, Unicul (VI)

  Sfințenia lui Dumnezeu (III) Subiectul despre care am avut părtășie ultima dată a fost sfințenia lui Dumnezeu. Care aspect al lui Dumnezeu Însuși priv…

 • Despre practica rugăciunii

  Voi nu acordați nicio atenție rugăciunii în viața voastră de zi cu zi. Oamenii au ignorat întotdeauna rugăciunea, omul făcând pur și simplu lucrurile…

 • Dumnezeu Însuși, Unicul (II)

  Firea dreaptă a lui Dumnezeu Acum că ați ascultat părtășia anterioară despre autoritatea lui Dumnezeu, am încredere că sunteți înzestrați cu destul d…

 • Promisiunile către cei care au fost desăvârșiți

  Care este calea prin care Dumnezeu îl desăvârșește pe om? Care sunt aspectele incluse în această desăvârșire? Ești dispus să fii desăvârșit de Dumneze…