Capitolul 116

Printre cuvintele Mele, sunt multe care îi fac pe oameni să se teamă, multe îi fac pe oameni să tremure înspăimântaţi; multe încă îi fac pe oameni să sufere şi să deznădăjduiască, și, totuși, încă mai multe duc la nimicirea oamenilor. Bogăţia cuvintelor Mele nimeni n-o poate pătrunde sau înţelege limpede. Doar atunci când Eu vă spun cuvintele Mele şi vi le dezvălui enunţ cu enunţ, voi puteţi să cunoaşteţi situaţia generală; dar adevărul faptelor anume, tot nu-l puteţi pricepe. De aceea, Mă voi folosi de fapte pentru a vă revela toate cuvintele Mele, permiţându-vă, astfel, să înţelegeţi mult mai bine. Văzută din perspectiva metodei discursului Meu, Eu nu doar că vorbesc prin cuvintele Mele ci, chiar mai mult, Eu acţionez prin cuvintele Mele; numai aceasta este adevărata semnificaţie a cuvintelor şi a realizărilor care se petrec simultan. Căci cu Mine totul este liber şi totul este descătuşat, iar pe această temelie, tot ceea ce fac Eu este plin de înţelepciune. Eu nu vorbesc în mod imprudent şi nici nu acţionez neglijent. (Fie în umanitate, fie în divinitate, Eu vorbesc şi acţionez cu înţelepciune, pentru că umanitatea Mea este parte de nedespărţit din Mine.) Totuşi, când vorbesc, nimeni nu dă atenţie tonului discursului Meu; când acţionez, nimeni nu dă atenţie metodei lucrării Mele. Acesta e defectul omului. Îmi voi dezvălui puterea asupra tuturor oamenilor, nu numai asupra fiilor Mei întâi născuţi, dar cu atât mai mult Îmi voi dezvălui puterea printre toate neamurile şi toate popoarele; numai aceasta este o mărturie puternică pentru a-l umili pe Satana. Eu nu acţionez cu nesăbuinţă; mulţi cred că este o greşeală din partea Mea să-i mărturisesc pe fiii întâi născuţi; ei spun că există şi alţi Dumnezei în afară de Mine, că acționez necugetat, că Eu Mă înjosesc pe Mine; iar de aici, stricăciunea omului iese şi mai mult la iveală. Să fie oare greşeala Mea că îi mărturisesc pe fiii întâi născuţi? Spuneţi că greşesc, dar voi puteţi depune mărturie cu privire la asta? Dacă nu ar fi fost pentru înălțarea Mea, mărturia Mea, voi încă Mi-aţi zdrobi Fiul, L-ați trata în continuare cu indiferență, L-aţi trata în continuare ca pe sluga voastră. Turmă de lighioane! O să vă vin de hac unul câte unul! Nimeni n-o să poată scăpa! Spuneţi-Mi, lucrurile acestea, incompatibile cu o fiinţă omenească normală, ce sunt ele? Fără îndoială, sunt lighioane! Pur şi simplu nu pot suporta să le văd. Dacă aş fi aşteptat după mărturia voastră, lucrarea Mea ar fi întârziat deja! Turmă de lighioane! Pur şi simplu nu aveţi nimic omenesc în voi! N-am nevoie de voi să Mă slujiţi! Plecaţi de aici, chiar acum! Prea multă vreme Mi-aţi persecutat Fiul; o să vă zdrobesc sub tălpi până veţi ajunge una cu pământul! Îndrăzniţi numai să vă sălbăticiţi din nou, îndrăzniţi numai să Mă faceţi din nou de ocară! Mi-am împlinit deja măreaţa lucrare; s-ar cuveni să Mă întorc și să Mă descotorosesc de această turmă de lighioane!

Totul se înfăptuieşte în mâinile Mele (pentru cei pe care îi iubesc) şi totul este şi nimicit în mâinile Mele (pentru lighioanele acelea pe care le urăsc, acei oameni, chestiuni şi lucruri pe care le dispreţuiesc). Le permit fiilor Mei întâi născuţi să vadă tot ce vreau să fac, le permit să înţeleagă amănunţit şi, în consecinţă, să vadă tot ce Eu am înfăptuit de când am plecat din Sion. După aceea, vom pătrunde împreună în Muntele Sion, în locul nostru de fiinţare de dinaintea veacurilor, şi ne vom trăi vieţile într-un chip nou. De atunci încolo, nu va mai fi niciun contact cu lumea şi cu turma aceasta de lighioane, ci libertate totală; toate vor fi nestingherite și ferite de obstacole. Cine îndrăznește să se opună oricăruia dintre fiii Mei întâi născuţi? Cine îndrăznește să se împotrivească din nou fiilor Mei întâi născuţi? Nu o să-i cruţ cu uşurinţă! În orice fel M-aţi fi slăvit în trecut, azi, ca atare, trebuie să-i slăviţi pe fiii Mei întâi născuţi. Să nu vă purtaţi într-un fel în faţa Mea şi în altul pe la spatele Meu; Eu văd cu o claritate de cristal cum sunt oamenii cu adevărat. Dacă nu sunteţi loiali Fiului Meu înseamnă că nu sunteţi filiali Mie, ceea ce este un fapt evident, întrucât Noi suntem un singur trup. Dacă cineva este bun cu Mine, dar se poartă diferit cu fiii Mei întâi născuţi, atunci, fără îndoială că este un urmaş tipic al marelui balaur roşu, căci el a sfâşiat trupul lui Hristos; păcatul acesta nu poate fi iertat vreodată! Fiecare dintre voi trebuie să vadă asta. Este de datoria voastră să Mă mărturisiţi şi, cu atât mai mult, este obligaţia voastră să-i mărturisiţi pe fiii întâi născuţi. Niciunul dintre voi nu se va sustrage de la îndatoririle sale; pe oricine le tulbură îl voi înlătura de îndată! Nu cumva să crezi că ești minunat. Eu îți spun! Cu cât ești aşa, cu atât mai mult ești ţinta pedepsei Mele aspre! Cu cât ești aşa, cu atât mai fără speranţă ești şi cu atât mai mult ești un fiu al pierzaniei, iar Eu te voi mustra pe veci!

Toată lucrarea Mea e făcută de însuşi Duhul Meu, iar Eu nu îngădui să intervină nimeni din tagma Satanei, ca nu cumva planurile Mele să fie tulburate. La sfârşit, le voi îngădui atât adulților, cât şi copiilor, să se ridice şi să Mă preaslăvească pe Mine şi pe fiii Mei întâi născuţi, să-Mi preaslăvească faptele măreţe și să preaslăvească înfăţişarea persoanei Mele. Voi permite ca sunetul slavei să răsune în întregul univers și până la marginile pământului, cutremurând munţi, râuri şi toate lucrurile, şi îl voi umili întru totul pe Satana; Îmi voi folosi mărturia ca să nimicesc toată lumea veche, dezmăţată şi ticăloasă, şi să ridic o lume nouă, sfântă şi neîntinată. (Când zic că soarele, luna, stelele şi corpurile cereşti nu se vor schimba în viitor, nu vreau să spun că lumea cea veche va continua să existe, ci că, mai degrabă, toată lumea va fi nimicită şi că lumea cea veche va fi înlocuită. Nu voi înlocui universul.) Abia atunci va fi o lume pe potriva voinţei Mele; nu vor mai exista în ea represiunile de azi, fenomenul exploatării, şi va fi întru totul corectitudine şi cumpătare în trup. (Chiar dacă spun că va fi corectitudine şi cumpătare, aceasta va fi în trup; în comparaţie cu împărăţia Mea, va fi foarte diferit, la fel de diferit ca cerul faţă de pământ; pur şi simplu, nu se poate compara – la urma urmei, lumea oamenilor e lumea oamenilor, iar tărâmul spiritual e tărâmul spiritual.) La vremea aceea, fiii Mei întâi născuţi şi Eu vom exercita autoritate asupra unei astfel de lumi (în această lume, nu vor mai fi deloc tulburări din partea Satanei, căci Satana va fi fost cu totul înlăturat de Mine), însă vieţile noastre vor fi tot vieţile împărăţiei, şi nimeni nu poate nega asta. De-a lungul veacurilor, oamenii (oricât de credincioși ar fi) nu au cunoscut niciodată acest fel de viaţă, căci de-a lungul veacurilor nu a fost nimeni să se poarte ca fiul Meu întâi născut, iar mai târziu ei tot vor face servicii pentru Mine. Chiar dacă aceşti făcători de servicii sunt credincioşi, până la urmă ei sunt urmaşii Satanei care au fost cuceriţi de Mine, aşa că după moartea trupului ei se nasc în continuare în lumea oamenilor ca să Mă slujească pe Mine; acesta este adevăratul înţeles al expresiei „la urma urmei, fiii sunt tot fii, și în definitiv, urmaşii Satanei sunt tot urmaşii Satanei”. De-a lungul veacurilor, nu se ştie câţi oameni s-au născut ca să-i slujească pe fiii întâi născuţi din ziua de azi; dintre toţi făcătorii de servicii, niciunul nu poate fugi, iar Eu îi voi face să Mă slujească pe veci. Cât priveşte natura lor, toţi sunt copiii Satanei, toţi Mi se împotrivesc şi chiar dacă Mă slujesc, toţi o fac de nevoie, nu au altă alternativă, căci totul este controlat de mâna Mea; făcătorii de servicii pe care îi folosesc trebuie să Mă slujească până la sfârşit. Astfel, şi azi sunt mulţi oameni a căror natură este aidoma cu a profeţilor şi a apostolilor de-a lungul veacurilor, căci sunt din acelaşi duh. Astfel, sunt încă mulţi făcători de servicii care se ostenesc pentru Mine, dar, în cele din urmă (de peste şase mii de ani ei M-au slujit neîncetat, aşa că acești oameni aparțin făcătorilor de servicii), niciunul nu va putea obţine ceea ce toți aceia au sperat de-a lungul veacurilor, căci ceea ce am pregătit nu este pentru ei.

Tot ce-i al Meu s-a împlinit deja în faţa ochilor; îi voi face pe fiii Mei întâi născuţi să se întoarcă în casa Mea, lângă Mine, şi ne vom reuni. Pentru că M-am întors învingător și victorios şi pentru că am dobândit întru totul slava, vin să vă aduc înapoi. În trecut, unii oameni au făcut preziceri despre „cinci fecioare înţelepte, cinci fecioare nechibzuite”; deşi prezicerea nu este exactă, nu este întru totul greşită, deci pot să vă explic. Cele cinci fecioare înţelepte şi cele cinci fecioare nechibzuite nu reprezintă amândouă nici numărul oamenilor, nici un anume fel de oameni. Cele cinci fecioare înţelepte reprezintă numărul oamenilor, iar cele cinci fecioare nechibzuite reprezintă un fel de oameni, dar niciuna dintre cele două categorii nu se referă la fiii întâi născuţi, ci reprezintă creaţia. Acesta este motivul pentru care li s-a cerut să pregătească uleiul în zilele de pe urmă. (Creaţia nu are calitatea Mea; dacă vor să fie înţelepte, atunci trebuie să pregătească uleiul şi, astfel, trebuie să fie echipate cu cuvintele Mele.) Cele cinci fecioare înţelepte îi reprezintă pe fiii Mei şi poporul Meu printre oamenii pe care Eu i-am creat. Sunt numite „fecioare” pentru că sunt câştigate de Mine, deşi s-au născut pe pământ; ar putea fi numite sfinte, deci sunt numite „fecioare”. Cele „cinci”, menţionate mai sus, reprezintă numărul fiilor Mei şi al popoarelor pe care le-am predestinat. Cele „cinci fecioare nechibzuite” se referă la făcătorii de servicii. Ei Mă slujesc pe Mine fără să dea nici cea mai mică importanţă vieţii, urmărind doar lucruri exterioare (întrucât nu au calitatea Mea, orice ar face ei este un lucru exterior), şi nu sunt în stare să-Mi fie ajutoare de nădejde, astfel că sunt numite „fecioare nechibzuite”. Cele „cinci” menţionate mai sus îl reprezintă pe Satana, iar faptul că se numesc „fecioare” înseamnă că au fost cucerite de Mine şi sunt în stare să Mă slujească, însă asemenea persoane nu sunt sfinte, aşa că li se spune făcători de servicii.

Anterior: Capitolul 115

Înainte: Capitolul 117

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Oare există Treimea?

După ce s-a realizat adevărul lui Isus devenit trup, omul a crezut acest lucru: nu există doar Tatăl în Cer, ci și Fiul și chiar Duhul....

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte