Capitolul 116

Printre cuvintele Mele, sunt multe care îi fac pe oameni să se teamă. Multe dintre cuvintele Mele îi fac pe oameni să tremure de spaimă și multe îi fac pe oameni să sufere și să deznădăjduiască și încă mai multe duc la nimicirea oamenilor. Nimeni nu poate pricepe sau înțelege limpede abundența cuvintelor Mele. Abia când Eu vă spun cuvintele Mele și vi le dezvălui enunț cu enunț aflați situația generală, deși adevărata față a realităților specifice vă rămâne neclară. De aceea, Mă voi folosi de fapte pentru a vă revela toate cuvintele Mele, permițându-vă, astfel, să înțelegeți mult mai bine. Luând în considerare stilul discursului Meu, Eu nu doar că vorbesc prin cuvintele Mele ci, chiar mai mult, Eu acționez prin cuvintele Mele; aceasta este adevărata semnificație a „cuvintelor și a realizărilor care se petrec simultan”. Căci cu Mine totul este liber și totul este descătușat, iar pe această temelie, tot ceea ce fac Eu este plin de înțelepciune. Eu nu vorbesc imprudent, nici nu acționez neglijent. (În umanitate sau în divinitate, Eu vorbesc și acționez cu înțelepciune, pentru că umanitatea Mea este parte de nedespărțit din Mine.) Totuși, când vorbesc, nimeni nu dă atenție tonului discursului Meu; când acționez, nimeni nu dă atenție metodei lucrării Mele. Acesta e defectul omului. Îmi voi dezvălui puterea asupra tuturor oamenilor, nu numai asupra fiilor Mei întâi născuți, dar cu atât mai mult Îmi voi dezvălui puterea printre toate neamurile și toate popoarele; numai a face asta este o puternică mărturie care-l umilește pe Satana. Eu nu acționez cu nesăbuință. Cei mai mulți cred că mărturia Mea pentru fiii întâi născuți este o greșeală; ei spun că există și alți Dumnezei în afară de Mine, că acționez necugetat, că Eu Mă înjosesc pe Mine; și, prin aceasta, stricăciunea omului iese și mai mult la iveală. Aș putea oare să Mă înșel fiind martor pentru fiii întâi născuți? Spuneți că greșesc, deci puteți depune mărturie cu privire la asta? Dacă nu ar fi fost înălțarea Mea, mărturia Mea, încă Mi-ați împinge Fiul sub voi, L-ați trata în continuare cu indiferență și L-ați trata în continuare ca pe sluga voastră. Turmă de porci! O să scap de voi, rând pe rând! Nimeni n-o să fie lăsat să scape! Spuneți-Mi, ce fel de lucruri sunt, dacă sunt incompatibile cu o ființă care are umanitate normală? Sunt porci, fără îndoială! Pur și simplu nu pot suporta să îi văd. Dacă aș fi așteptat mărturia voastră, lucrarea Mea ar fi întârziat deja! Turmă de porci! Pur și simplu nu aveți nimic omenesc în voi! N-am nevoie de voi să Mă slujiți! Plecați de aici, chiar în clipa asta! Multă vreme Mi-ați persecutat și prigonit Fiul; o să vă zdrobesc sub tălpi până veți ajunge una cu pământul! Să vedeți ce se întâmplă dacă îndrăzniți să vă sălbăticiți din nou; să vedeți ce se întâmplă dacă Mă faceți din nou de ocară! Mi-am împlinit deja măreața lucrare; s-ar cuveni să Mă întorc și să Mă descotorosesc de această turmă de lighioane!

Totul se înfăptuiește în mâinile Mele (pentru cei pe care îi iubesc) și totul este și nimicit în mâinile Mele (pentru lighioanele acelea pe care le urăsc și acei oameni, acele chestiuni și lucruri pe care le disprețuiesc). Le permit fiilor Mei întâi născuți să vadă tot ce voi face, le permit să înțeleagă amănunțit și, în consecință, să vadă tot ce Eu am înfăptuit de când am plecat din Sion. După aceea, vom pătrunde împreună în Muntele Sion, în locul unde eram înaintea veacurilor, și ne vom trăi viețile într-un chip nou. De atunci înainte, nu va mai fi niciun contact cu lumea și cu turma aceasta de porci, ci libertate totală; toate vor fi nestingherite și ferite de obstacole. Cine îndrăznește să se opună oricăruia dintre fiii Mei întâi născuți? Cine îndrăznește să se opună în continuare fiilor Mei întâi născuți? Nu o să-i las să scape cu ușurință! În orice fel M-ați slăvit în trecut, așa trebuie să-i slăviți astăzi pe fiii Mei întâi născuți. Să nu vă purtați într-un fel în fața Mea și în altul pe la spatele Meu; Eu văd cu o claritate de cristal cum este fiecare persoană. Să nu fiți loiali Fiului Meu înseamnă să nu fiți filiali Mie, ceea ce este un fapt evident, întrucât Noi suntem un singur trup. Dacă cineva este bun cu Mine, dar se poartă diferit cu fiii Mei întâi născuți, atunci, fără îndoială este un urmaș tipic al marelui balaur roșu, căci el a sfâșiat trupul lui Hristos; păcatul acesta nu poate fi iertat vreodată! Fiecare dintre voi trebuie să vadă asta. Este de datoria voastră să Mă mărturisiți și, mai mult decât atât, este obligația voastră să-i mărturisiți pe fiii întâi născuți. Niciunul dintre voi nu se va sustrage de la îndatoririle sale; voi înlătura de îndată pe oricine provoacă tulburări! Nu cumva să crezi că ești special. Eu îți spun acum: cine este așa, va fi ținta pedepsei Mele aspre! Cine este așa, are cea mai puțină speranță și e cu atât mai mult un fiu al pierzaniei. Eu te voi mustra pe veci!

Toată lucrarea Mea e făcută de însuși Duhul Meu, iar Eu nu îngădui să intervină nimeni din tagma Satanei. Asta ca nu cumva planurile Mele să fie tulburate. La sfârșit, le voi îngădui atât adulților, cât și copiilor, să se ridice și să Mă preaslăvească pe Mine și pe fiii Mei întâi născuți, să-Mi preaslăvească faptele minunate și să preaslăvească manifestarea persoanei Mele. Voi permite ca sunetul slavei să răsune în întregul univers și până la marginile pământului, cutremurând munții, râurile și toate lucrurile, și îl voi umili întru totul pe Satana. Îmi voi folosi mărturia ca să nimicesc toată lumea veche, dezmățată și ticăloasă, și să ridic o lume nouă, sfântă și neîntinată. (Când spun că soarele, luna, stelele și corpurile cerești nu se vor schimba în viitor, nu vreau să spun că lumea cea veche va continua să existe, ci că toată lumea va fi nimicită și că lumea cea veche va fi înlocuită. Nu vreau să înlocuiesc universul.) Abia atunci va fi o lume pe potriva voii Mele; nu vor mai exista în ea represiunile de azi, fenomenul actual al exploatării omului de către alt om. Mai degrabă, va fi corectitudine și cumpătare deplină în trup. (Chiar dacă spun că va fi corectitudine și cumpătare, aceasta va fi în trup; va fi foarte diferit de Împărăția Mea – la fel de diferit precum cerul de pământ; cele două pur și simplu nu se pot compara – la urma urmei, lumea oamenilor e lumea oamenilor, iar tărâmul spiritual e tărâmul spiritual.) La vremea aceea, Eu și fiii Mei întâi născuți vom exercita autoritate asupra unei astfel de lumi (în această lume, nu vor mai fi deloc tulburări din partea Satanei, căci Satana va fi fost cu totul înlăturat de Mine), însă viețile noastre vor fi tot viețile Împărăției, ceea ce nimeni nu poate nega. De-a lungul veacurilor, nu a existat niciun om (oricât de credincios) care a cunoscut acest fel de viață, căci de-a lungul veacurilor nu a fost nimeni care să se poarte ca fiul Meu întâi născut, iar mai târziu tot va face servicii pentru Mine. Chiar dacă acești făcători de servicii sunt credincioși, până la urmă ei sunt urmașii Satanei care au fost cuceriți de Mine, așa că după moartea trupului, ei se nasc în continuare în lumea oamenilor ca să Mă slujească; acesta este adevăratul înțeles al expresiei „la urma urmei, fiii sunt tot fii, și în definitiv, urmașii Satanei sunt tot urmașii Satanei”. De-a lungul veacurilor, nu se știe câți oameni s-au născut ca să-i slujească pe fiii întâi născuți din ziua de azi; dintre toți făcătorii de servicii, niciunul nu poate fugi, iar Eu îi voi face să Mă slujească pe veci. Având în vedere natura lor, toți sunt copiii Satanei și toți Mi se împotrivesc și, chiar dacă Mă slujesc, toți sunt forțați să o facă – niciunul dintre ei nu are altă alternativă. Asta pentru că totul este controlat de mâna Mea și făcătorii de servicii pe care îi folosesc trebuie să Mă slujească până la sfârșit. Astfel, și azi sunt mulți oameni a căror natură este aidoma cu a profeților și a apostolilor din vechime, căci sunt din același duh. Așadar, sunt încă mulți făcători de servicii care se ostenesc pentru Mine, dar, în cele din urmă (șase mii de ani ei M-au slujit neîncetat, așa că acești oameni aparțin făcătorilor de servicii), niciunul nu va putea obține ceea ce a sperat de-a lungul veacurilor, întrucât ceea ce am pregătit nu este pentru ei.

Tot ce-i al Meu s-a împlinit deja în fața ochilor; îi voi face pe fiii Mei întâi născuți să se întoarcă în casa Mea, lângă Mine, ca să fim reuniți. Pentru că M-am întors învingător și victorios și pentru că am dobândit întru totul slava, vin să vă aduc înapoi. În trecut, unii oameni au făcut preziceri despre „cinci fecioare înțelepte și cinci fecioare nechibzuite”. Deși această prezicere nu este exactă, nu este nici întru totul greșită – deci pot să vă ofer câteva explicații. Cele „cinci fecioare înțelepte și cinci fecioare nechibzuite” nu reprezintă împreună nici un număr de oameni, nici un anume tip de persoană. Cele „cinci fecioare înțelepte” se referă la un număr de oameni, iar cele „cinci fecioare nechibzuite” reprezintă un fel de persoană, dar niciuna din cele două categorii nu se referă la fiii întâi născuți. Mai degrabă, reprezintă creația. De aceea li s-a cerut să pregătească uleiul în zilele de pe urmă. (Creația nu are calitatea Mea; dacă vor să fie înțelepte, trebuie să pregătească uleiul și, astfel, trebuie să fie echipate cu cuvintele Mele.) Cele „cinci fecioare înțelepte” îi reprezintă pe fiii Mei și poporul Meu printre oamenii pe care Eu i-am creat. Sunt numite „fecioare” pentru că sunt câștigate de Mine, deși s-au născut pe pământ; ar putea fi numite sfinte, deci sunt numite „fecioare”. Cele „cinci”, menționate mai sus, reprezintă numărul fiilor Mei și al popoarelor pe care le-am predestinat. Cele „cinci fecioare nechibzuite” se referă la făcătorii de servicii, căci ei Mă slujesc fără să dea nici cea mai mică importanță vieții, urmărind doar lucruri exterioare (întrucât nu au calitatea Mea, orice ar face ei este un lucru exterior), și nu sunt în stare să-Mi fie ajutoare de nădejde, astfel că sunt numiți „fecioare nechibzuite”. Cele „cinci” menționate mai sus îl reprezintă pe Satana, iar faptul că se numesc „fecioare” înseamnă că au fost cucerite de Mine și sunt în stare să Mă slujească – însă asemenea persoane nu sunt sfinte, așa că li se spune făcători de servicii.

Anterior: Capitolul 115

Înainte: Capitolul 117

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger