Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 103

O voce tunătoare răsună, zdruncinând întregul univers, asurzind oamenii, făcându-i să se ferească prea târziu din drum, iar unii sunt uciși, unii sunt distruși, iar unii sunt judecați. Este cu adevărat un spectacol cum nimeni nu a mai văzut până acum. Ascultă îndeaproape, tunetele sunt însoțite de sunete de plâns și acest sunet vine din Infern, acest sunet vine din iad. Este sunetul amar al acelor fii ai răzvrătirii care au fost judecați de Mine. Cei care nu ascultă ceea ce spun Eu și nu Îmi practică cuvintele, sunt judecați cu asprime și primesc blestemul mâniei Mele. Glasul Meu este judecată și mânie, nu sunt blând cu nimeni și nu am milă de nimeni, căci Eu sunt Dumnezeul Însuși Cel Drept, și posed mânie, posed ardere, curățire și distrugere. În Mine nu există nimic ascuns, nimic emoțional, ci, mai degrabă, totul este deschis, drept și imparțial. Pentru că fiii Mei întâi născuți sunt deja cu Mine pe tron, conducând toate națiunile și toate popoarele, lucrurile și oamenii nedrepți și nelegiuiți încep să fie judecați. Îi voi cerceta unul câte unul, fără să-mi scape nimic, dezvăluindu-i complet. Căci judecata Mea a fost revelată pe deplin, a fost complet deschisă și nimic nu a fost reținut. Voi arunca tot ceea ce nu corespunde voii Mele și voi lăsa să piară aceste lucruri pe vecie în Adânc; le voi lăsa să ardă pe vecie în Adânc . Aceasta este dreptatea Mea; aceasta este probitatea Mea. Nimeni nu poate schimba acest lucru și el trebuie să fie sub comanda Mea.

Cei mai mulți oameni ignoră cuvintele Mele și cred că sunt doar cuvinte și că faptele sunt fapte. Sunt orbi! Nu știu ei că Eu sunt Însuși Dumnezeul credincios? Cuvintele și faptele Mele se întâmplă simultan – nu este asta chiar adevărat? Oamenii, pur și simplu, nu înțeleg cuvintele Mele și numai cei care sunt luminaţi pot înțelege cu adevărat – acesta este un fapt. De îndată ce oamenii văd cuvintele Mele, ei sunt speriați de moarte, ascunzându-se peste tot, darămite atunci când se abate judecata Mea asupra lor. Când am creat toate lucrurile, când distrug lumea și când îi fac compleți pe fiii Mei întâi născuți, toate aceste lucruri se realizează singur cuvânt din gura Mea, deoarece cuvântul Meu însuși este autoritatea, judecata. Se poate spune că persoana care sunt este judecata, măreția și nimeni nu poate schimba acest lucru. Aceasta este o latură a decretelor Mele administrative; o cale prin care Eu să judec oamenii. În ochii Mei, toți oamenii, toate treburile și toate lucrurile – absolut totul – sunt în mâinile Mele și sunt sub judecata Mea. Nimeni și nimic nu îndrăznește să se comporte frenetic și îndărătnic și toate trebuie să fie realizate în conformitate cu cuvintele gurii Mele. În concepția omenească, toată lumea crede cuvintele persoanei care sunt. Când Duhul Meu glăsuiește, oamenii sunt neîncrezători. Ei nu cunosc deloc omnipotența Mea și aduc acuzații împotriva Mea. Eu îți spun! Oricine se îndoiește de cuvintele Mele, oricine nesocotește cuvintele Mele, aceştia sunt cei care vor fi distruși, ei sunt fiii veșnici ai pierzaniei. De aici, se vede că foarte puțini sunt fii întâi născuți, pentru că acesta este modul Meu de lucru. Așa cum am spus, Eu nu mișc un deget, ci folosesc doar cuvintele Mele pentru a realiza totul. Acesta este, așadar, locul unde se află omnipotența Mea. În cuvintele Mele, nimeni nu poate găsi sursa și scopul cuvântării Mele. Oamenii nu pot realiza acest lucru, pot acționa numai potrivit conducerii Mele, pot face totul doar în conformitate cu voia Mea, conform dreptăţii Mele, pentru ca familia Mea să aibă dreptate și pace, trăind veșnic, rămânând veșnic fermă și neclintită.

Judecata Mea vine la toată lumea, decretele Mele administrative ating pe toată lumea , iar cuvintele Mele și persoana Mea sunt revelate tuturor. Acesta este momentul l pentru marea lucrare a Duhului Meu (în acest moment, cei care vor fi binecuvântați și cei care vor suferi nenorociri se deosebesc). De îndată ce cuvintele Mele ies, îi deosebesc pe cei care vor fi binecuvântați de aceia care vor suferi nenorociri. Totul este foarte limpede și pot vedea asta dintr-o privire. (Se vorbește despre asta în raport cu umanitatea Mea, deci asta nu contrazice predestinarea și alegerea Mea.) Cutreier munții, râurile și toate lucrurile, spațiul universului, observând și curățind fiecare loc, astfel încât acele locuri necurate și acele ținuturi promiscue vor înceta să existe și vor fi incinerate în nimicnicie datorită cuvintelor Mele. Pentru Mine, totul este ușor. Dacă acum ar fi momentul în care M-am hotărât să distrug lumea, aș putea să o înghit cu un singur cuvânt, dar nu acum e momentul. Totul trebuie să fie pregătit înainte să fac această lucrare, pentru a nu-Mi deranja planul și a nu-Mi întrerupe gestionarea . Știu cum să o fac în mod rezonabil: am înțelepciunea Mea și am aranjamentul Meu. Oamenii nu trebuie să miște un deget – să ai grijă să nu fii ucis de mâna Mea; acest lucru atinge deja decretele Mele administrative. De aici se poate vedea asprimea decretelor Mele administrative și se pot vedea principiile decretelor Mele administrative, inclusiv două aspecte: pe de o parte, îi omor pe toți cei care nu sunt în conformitate cu voia Mea și care Îmi ofensează decretele administrative; pe de altă parte, în mânia Mea, îi blestem pe toți cei care Îmi ofensează decretele administrative. Aceste două aspecte sunt indispensabile și sunt principiile executive ale decretelor Mele administrative. Toată lumea este tratată în conformitate cu aceste două principii, fără emoție, indiferent de cât de loiali sunt oamenii. Acest lucru este suficient pentru a-Mi arăta dreptatea, măreția și mânia care vor arde toate lucrurile pământești, toate lucrurile lumești și toate lucrurile care nu sunt în conformitate cu voia Mea. În cuvintele Mele există taine ascunse și, în cuvintele Mele, există și mistere dezvăluite, deci în concepția omenească, în mintea omenească, cuvintele Mele sunt pentru totdeauna de neînțeles și inima Mea este pentru totdeauna de nepătruns. Cu alte cuvinte, trebuie să-i fac pe oameni să se lepede de concepția și gândirea lor. Acesta este cel mai important element al planului Meu de gestionare. Trebuie să o fac în acest fel pentru a-i câștiga pe fiii Mei întâi născuți și pentru a împlini lucrurile pe care vreau să le fac.

Dezastrele lumii se intensifică pe zi ce trece, iar în rândul familiei Mele, dezastrele catastrofale devin din ce în ce mai puternice. Oamenii, cu adevărat, nu au unde să se ascundă și sunt rușinați și nu-și pot arăta fața. Deoarece tranziția este acum, nimeni nu știe unde își va petrece etapa următoare. Acest lucru va a deveni evident numai după judecata Mea. Ține minte! Aceasta este o etapă a lucrării Mele și modul în care lucrez. Pe toți fiii Mei întâi născuți îi voi mângâia unul câte unul, îi voi ridica pas cu pas; pe toți făcătorii de servicii îi voi elimina și îi voi abandona unul câte unul. Aceasta este o parte a planului Meu de gestionare. După ce au fost dezvăluiți toți făcătorii de servicii fiii Mei cei întâi născuți vor fi, de asemenea, dezvăluiți. (Pentru mine, acest lucru este prea ușor. După ce aud cuvintele Mele, toți acei făcători de servicii se vor retrage treptat sub judecata și amenințarea cuvintelor Mele, iar cei rămași vor fi doar fiii Mei întâi născuți. Acesta nu este un lucru facultativ și nu este ceva ce voința umană poate schimba; mai degrabă, este Duhul Meu care lucrează personal.) Acesta nu este un eveniment îndepărtat și ar trebui, într-o oarecare măsură, să îl puteţi percepe din această etapă a lucrării Mele și a cuvintelor Mele. Este de nepătruns pentru oameni de ce aș spune atât de multe și este neprevăzut. Eu le vorbesc fiilor Mei întâi născuți în tonuri de mângâiere, milă si iubire (pentru ca mereu îi luminez pe aceşti oameni si nu îi voi lăsa, pentru ca Eu i-am predestinat), în timp ce îi tratez pe alți oameni decât pe fiii Mei întâi născuți cu judecată aspră , cu amenințări, și cu intimidare, făcându-i să fie mereu speriați, astfel încât nervii lor să fie întotdeauna într-o stare de tensiune. Atunci când situația se dezvoltă într-o oarecare măsură, ei vor scăpa din această stare (atunci când voi distruge lumea, acești oameni vor fi în Adânc ), dar nu vor scăpa niciodată de mâna Mea de judecată și nici din această situație. Aceasta este,deci, judecata lor; aceasta este mustrarea lor. În ziua când sosesc străinii, îi voi dezvălui pe acești oameni unul câte unul. Aceasta este o etapă în lucrarea Mea. Acum înțelegeți de ce am spus aceste cuvinte? În opinia Mea, ceva neîmplinit este, de asemenea, ceva care s-a împlinit, dar ceva care a fost împlinit nu este neapărat ceva care a fost atins, pentru că am înțelepciunea Mea și am modul Meu de lucru, care sunt, pur și simplu, de nepătruns pentru oameni. Când voi avea rezultate în această etapă (când îi voi revela pe toți cei răi care Mi se împotrivesc), atunci voi începe următoarea etapă, pentru că voia Mea este neîntreruptă și nimeni nu îndrăznește să zădărnicească planul Meu de gestionare și nimic nu îndrăznește să ridice obstacole – trebuie să se dea la o parte ! Copii ai marelui balaur roșu, ascultați! Am venit din Sion și am devenit trup în lume pentru a-i câștiga pe fiii Mei întâi născuți, pentru a-l umili pe tatăl vostru (acest lucru este îndreptat spre descendențiii marelui balaur roșu), pentru a-i susține pe fiii Mei întâi născuți și pentru a îndrepta relele făcut fiilor Mei întâi născuți. Deci, nu fiți din nou sălbatici; îi voi lăsa pe fiii Mei întâi născuți să vă dojenească . Odinioară , fiii Mei au fost hărțuiți și asupriți și, din moment ce Tatăl exercită puterea pentru fii, fiii Mei se vor întoarce la îmbrățișarea Mea iubitoare, ca să nu mai fie hărțuiți și asupriți. Eu nu sunt nedrept; asta arată dreptatea Mea și este, cu adevărat, „iubesc pe cine iubesc și urăsc pe cine urăsc”. Dacă spuneți că sunt nedrept, trebuie să vă grăbiți și să plecați. Nu fiți nerușinați și profitori în familia Mea. Ar trebui să vă întoarceți repede acasă, astfel încât să nu mai fiu nevoit să vă văd. Adâncul este destinația voastră și este locul unde vă veți odihni. Dacă sunteți în familia Mea, nu va fi loc pentru voi pentru că voi sunteți animale de povară, voi sunteți instrumentele pe care le folosesc. Când nu vă voi mai folosi, vă voi arunca în foc pentru a vă arde. Acesta este decretul Meu administrativ. Trebuie să procedez în felul acesta – numai asta arată felul în care lucrez și arată dreptatea și măreția Mea. Mai important, doar astfel pot fiii Mei întâi născuți să domnească cu Mine la conducere.

Anterior:Capitolul 102

Următorul:Capitolul 104

Conținuturi Similare