Calea … (2)

Probabil că frații și surorile noastre au o oarecare idee despre ordinea, pașii și metodele lucrării lui Dumnezeu din China continentală, dar întotdeauna simt că este mai bine dacă ne reamintim sau facem un mic rezumat pentru frații și surorile noastre. Doar Mă folosesc de această ocazie să spun puțin despre ceea ce am pe inimă; nu Mă refer la nimic altceva în afară de această lucrare. Sper ca frații și surorile Mele să Îmi înțeleagă starea și, de asemenea, cer cu smerenie ca toți cei care citesc cuvintele Mele să înțeleagă și să Îmi ierte statura umilă, să înțeleagă că experiența Mea de viață este cu adevărat inadecvată și că nu-Mi pot ține capul sus înaintea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, simt întotdeauna că acestea sunt numai niște motive obiective. Pe scurt, indiferent de circumstanțe, nici oameni, nici evenimente și nici lucruri nu pot împiedica părtășia noastră în prezența lui Dumnezeu și sper că frații și surorile noastre pot să lucreze mai din greu înaintea lui Dumnezeu alături de Mine. Aș dori să vă ofer următoarea rugăciune: „O, Dumnezeule! Te rog, ai milă de noi astfel încât Eu și frații și surorile Mele să ne luptăm împreună sub egida idealurilor comune, să Îți fim credincioși Ție până la moarte și să nu ne întoarcem înapoi niciodată!” Aceste cuvinte sunt hotărârea pe care am luat-o înaintea lui Dumnezeu, dar se poate spune și că acesta este propriul Meu motto ca un om în trup care este folosit de Dumnezeu. Am împărtășit aceasta la adunările cu frații și surorile care erau alături de Mine de multe ori și am dat acest mesaj celor care se aflau împreună cu Mine. Nu știu ce cred oamenii despre acesta dar, indiferent de caz, cred că mesajul conține nu numai un aspect legat de eforturi subiective, dar și un aspect legat de o teorie obiectivă. Din această cauză, este posibil ca unii oameni să aibă anumite opinii, dar tu poți să faci din aceste cuvinte motto-ul tău și să vezi cât de puternică va fi hotărârea ta de a-L iubi pe Dumnezeu. Unii oameni își vor forma o anumită părere când citesc aceste cuvinte și se gândesc: „Cum ar putea o vorbă de zi cu zi, obișnuită, să producă o hotărâre puternică de a-L iubi pe Dumnezeu până la moarte? Și nu are nimic de-a face cu subiectul despre care vorbim, «Calea»”. Recunosc că aceste cuvinte nu au prea mult farmec, dar întotdeauna am crezut că ele îi pot conduce pe oameni pe calea cea dreaptă și le pot permite să treacă prin tot felul de încercări de-a lungul căii credinței în Dumnezeu fără să se descurajeze sau să dea înapoi. Din acest motiv, întotdeauna consider aceste cuvinte ca fiind motto-ul Meu și sper că oamenii pot să mediteze cu atenție la ele. Cu toate acestea, intenția Mea nu este de a-i obliga pe toți să accepte punctele Mele de vedere - aceasta este doar o sugestie. Indiferent de ce gândesc ceilalți oameni despre Mine, Eu cred că Dumnezeu va înțelege dinamica interioară a fiecăruia dintre noi. Dumnezeu lucrează în mod continuu în fiecare din noi, iar lucrarea Lui este inepuizabilă. Aceasta se datorează faptului că noi toți ne-am născut în țara marelui balaur roșu - de aceea El lucrează astfel în noi. Cei care s-au născut în țara marelui balaur roșu au norocul de a câștiga acest fel de lucrare a Duhului Sfânt. Ca unul dintre ei, simt profund afecțiunea, demnitatea și frumusețea lui Dumnezeu. Acesta este Dumnezeu care ne poartă de grijă. Un imperiu al proletariatului așa de înapoiat, conservativ, adept al feudalismului, superstițios și depravat câștigă acest fel de lucrare din partea lui Dumnezeu. De aici se vede clar că noi, acest grup de oameni din epoca finală, suntem foarte binecuvântați. Cred că toți frații și surorile cărora li se deschid ochii spirituali ca să vadă această lucrare vor vărsa cu toții lacrimi de bucurie și, în acel moment, nu te vei exprima înaintea lui Dumnezeu dansând cu bucurie? Nu Îi vei dedica lui Dumnezeu cântecul din inima ta? În acel moment, nu Îi vei arăta lui Dumnezeu hotărârea ta și nu îți vei face un alt plan înaintea Lui? Cred că toate acestea sunt lucruri pe care fiecare om care crede în Dumnezeu în mod adecvat ar trebui să le facă. Ca ființe omenești, cred că fiecare dintre noi ar trebui să aibă un fel de a se exprima în fața lui Dumnezeu. Așa s-ar comporta o persoană care are sentimente. Calibrul fiecăruia dintre noi, precum și locul în care ne-am născut, arată câtă umilință a îndurat Dumnezeu pentru a veni în mijlocul nostru. Chiar dacă avem oarecare cunoștințe despre Dumnezeu în interiorul nostru, pe baza a ceea ce știm deja, Dumnezeu este atât de măreț, de suveran și de vrednic de cinste și aceasta este suficient ca, prin comparație, să ne dăm seama cât de mare a fost suferința Sa în mijlocul omenirii. Dar acesta este încă un lucru vag și oamenii îl pot trata doar ca pe cuvinte sau doctrine. Aceasta este din cauza celor din mijlocul nostru care sunt prea indiferenți și proști. Nu pot decât să depun mai mult efort în a explica această chestiune tuturor acelor frați și surori care ar accepta-o pentru ca astfel duhurile noastre să fie atinse de Duhul lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să ne deschidă ochii spirituali ca să putem vedea prețul pe care Dumnezeu l-a plătit, efortul pe care l-a depus și energia pe care a consumat-o pentru noi.

Ca unul din China continentală care a acceptat Duhul lui Dumnezeu, simt profund cum calibrul nostru este cu adevărat deficitar. (Sper ca frații și surorile noastre să nu devină negativi din pricina asta - aceasta este realitatea situației). În viața Mea practică, am văzut cu claritate că ceea ce avem și ceea ce suntem este atât de înapoiat. În aspectele esențiale, acesta este modul în care ne comportăm în viață și în relația noastră cu Dumnezeu, iar în aspectele secundare, acesta se reflectă în fiecare idee și gând. Toate acestea sunt lucruri care există în mod obiectiv și sunt dificil de exprimat prin cuvinte sau prin lucruri iluzorii. Prin urmare, când spun asta, cei mai mulți oameni dau din cap și aprobă, și sunt convinși de ceea ce spun cu excepția cazului în care persoanei îi lipsește capacitatea normală de a raționa. Acel gen de persoană nu este capabilă să accepte acest fel de viziune a Mea. Poate că nu știu cum să fiu amabil și și Mă raportez direct la acel tip de persoană ca la o fiară veritabilă. Aceasta este din cauză că acel gen de persoană se află la cel mai de jos nivel ierarhic în țara marelui balaur roșu - este ca un porc sau un câine. Acest fel de persoană este deficitară cel mai mult în ce privește calibrul și nu este vrednică de a veni înaintea lui Dumnezeu. Se poate ca vorbirea Mea să fie prea lipsită de pudoare. Eu Îl reprezint pe Duhul lui Dumnezeu care lucrează în Mine și blestem o astfel de creatură mizerabilă care este asemenea unei fiare și sper ca frații și surorile Mele să nu devină șovăitori din pricina aceasta. Este posibil să nu avem o astfel de persoană în mijlocul nostru dar, indiferent care este adevărul, cred că acel gen de persoană ar trebui tratată astfel. Ce crezi?

Câteva mii de ani ai imperiului marelui balaur roșu au fost corupți de-a lungul vremii și, din cauză că s-a împotrivit lui Dumnezeu în mod continuu, Dumnezeu a blestemat această țară și a tratat-o cu mânie și, mai apoi, Și-a împărțit mustrarea. Această țară blestemată de Dumnezeu a avut parte de discriminare rasială și încă se află într-o stare înapoiată. Țara în care ne-am născut este locul de adunare al multor duhuri necurate și, prin urmare, ele aleargă în voie și caută să stăpânească peste acest ținut. Acest lucru a condus la întinarea celor care s-au născut aici. Obiceiurile, tradițiile, ideile și conceptele oamenilor sunt înapoiate și învechite, așa că aceștia își formează tot felul de concepții despre Dumnezeu de care nu au reușit să se lepede până în prezent. În mod specific, ei se poartă într-un fel înaintea lui Dumnezeu și într-un alt fel pe la spatele Lui, crezând că Îl slujesc pe Dumnezeu când, de fapt, ei îl venerează pe Satana. Aceasta este dovada unei înapoieri crase. Dumnezeu a lucrat atât de mult în China continentală și a rostit atât de multe din cuvintele Sale, dar oamenii sunt încă din cale afară de amorțiți și indiferenți. Ei își continuă lucrul ca și mai înainte și nu înțeleg câtuși de puțin cuvintele lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a declarat că nu exista niciun viitor și nicio nădejde, o biserică ce era însuflețită de căldura verii a căzut imediat într-o iarnă rece. Adevăratul ego al oamenilor a fost expus în lumina zilei, iar încrederea, dragostea și tăria de dinainte, toate au dispărut fără urmă. Până acum, niciunul nu și-a recăpătat vitalitatea. Prin cuvinte, ei spun că Îl iubesc pe Dumnezeu dar, cu toate că nu îndrăznesc să se plângă în inimile lor, indiferent de situație, pur și simplu nu au acea dragoste. Ce poate fi asta? Cred că frații și surorile noastre vor confirma acest fapt. Fie ca Dumnezeu să ne lumineze ca toți să Îi putem cunoaște frumusețea, să Îl putem iubi pe Dumnezeul nostru din adâncul inimii și să ne exprimăm dragostea pe care cu toții o avem pentru Dumnezeu în diferite situații; fie ca Dumnezeu să ne dea inimi statornice, pline de o dragoste neprefăcută pentru El - aceasta nădăjduiesc. Acum că am spus asta, simt puțină compasiune pentru frații și pentru surorile Mele care trăiesc și ei în acest ținut mizer, astfel că M-am umplut de mânie față de marele balaur roșu. El ne împiedică dragostea pentru Dumnezeu și ne ademenește în lăcomia noastră cu privire la perspectivele noastre de viitor. Ne ispitește să fim negativiști, să ne împotrivim lui Dumnezeu. Marele balaur roșu a fost cel care ne-a înșelat, ne-a corupt și ne-a pustiit până acum, până în punctul în care nu suntem capabili să răsplătim dragostea lui Dumnezeu din inimă. Avem imboldul în inimi, dar în pofida acestui fapt, suntem lipsiți de putere. Toți suntem victime ale lui. Din acest motiv, îl urăsc din adâncul ființei Mele și de-abia aștept să îl distrug. Totuși, când Mă gândesc din nou, aceasta nu ar ajuta cu nimic și ar produce necaz lui Dumnezeu, deci Mă întorc la aceste cuvinte - Îmi pun inima să fac voia Lui - Dumnezeu iubitor. Aceasta este calea pe care o apuc - este calea pe care Eu, una din creaturile Sale, trebuie să pășesc. Așa trebuie să Îmi petrec viața. Acestea sunt cuvinte din inima Mea și sper că frații și surorile Mele vor obține o oarecare încurajare după ce citesc aceste cuvinte, astfel încât inima Mea să găsească puțină pace. Căci scopul Meu este să fac voia lui Dumnezeu și, astfel, să trăiesc o viață plină de semnificație și claritate. Făcând aceasta, voi putea să mor fără regrete, cu o inimă plină de mulțumire și mângâiere. Ți-ar plăcea să faci așa? Ești tu o persoană cu o astfel de hotărâre?

Puterea cea mare a lui Dumnezeu este că poate să lucreze în cei numiți „Omul bolnav din estul Asiei”. Este umilința și ascunderea Lui. Indiferent cât de aspre sunt cuvintele Lui sau mustrarea Lui la adresa noastră, noi trebuie să Îl lăudăm din adâncul inimii pentru umilința Lui și să Îl iubim pentru aceasta până la capăt. Oamenii care au fost în robia Satanei timp de câteva mii de ani au continuat să trăiască sub influența acestuia și nu s-au debarasat de ea. Au continuat să bâjbâie și să se străduiască din răsputeri. În trecut ardeau tămâie, se închinau și îl venerau pe Satana și erau în strânsă legătură cu familia și cu situațiile seculare complicate precum și cu interacțiunile sociale. Ei nu au fost capabili să se debaraseze de acestea. În acest fel de societate în care oamenii se luptă pe viață și pe moarte, unde poate găsi cineva o viață semnificativă? Ce își amintesc oamenii este o viață de suferință și, din fericire, Dumnezeu a mântuit acești oameni nevinovați, plasându-ne viețile în grija și protecția Sa, astfel încât viețile noastre sunt fericite și lipsite de multele îngrijorări. Am continuat să trăim sub harul Lui până acum. Nu este aceasta binecuvântarea lui Dumnezeu? Cum ar îndrăzni cineva să Îi ceară lui Dumnezeu lucruri extravagante? Ne-a dat El oare atât de puțin? Încă nu sunteți mulțumiți? Cred că a sosit timpul să-I răsplătim dragostea lui Dumnezeu. Cu toate că suntem nu puțin ridiculizați, calomniați și persecutați deoarece urmăm calea credinței în Dumnezeu, cred că acest lucru este semnificativ. Este un lucru de slavă, nu de rușine, și, indiferent de situație, binecuvântările de care ne bucurăm nu sunt deloc neînsemnate. În nenumărate vremuri de dezamăgire, cuvintele lui Dumnezeu ne-au adus mângâiere și, înainte să ne dăm seama, durerea s-a transformat în bucurie. În nenumărate vremuri de lipsuri, Dumnezeu ne-a dat binecuvântări și, prin cuvintele Lui, am fost asigurați. În nenumărate vremuri de boală, cuvintele lui Dumnezeu ne-au adus viață - am fost izbăviți de pericol și din pericol am ajuns la adăpost. Deja te-ai bucurat de atât de multe lucruri ca acestea fără să îți dai seama. Oare este posibil să nu îți amintești?

Anterior: Calea … (1)

Înainte: Calea … (3)

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Cu privire la Biblie (4)

Multă lume crede că a înțelege și a putea interpreta Biblia sunt același lucru cu a găsi adevărata cale – dar, de fapt, sunt lucrurile cu...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte