Capitolul 31

N-am avut niciodată un loc în inimile oamenilor. Când îi caut cu adevărat pe oameni, ei își închid ochii strâns și Îmi ignoră acțiunile, ca și cum tot ce fac este o încercare de a le face pe plac, al cărei rezultat este că ei sunt întotdeauna dezgustați de faptele Mele. E ca și cum Mi-ar lipsi orice conștiință de sine, ca și cum M-aș etala întotdeauna dinaintea omului și astfel, aș provoca furie în om, care este „cinstit și drept”. Și totuși, Eu îndur chiar și în asemenea condiții potrivnice și Îmi continui lucrarea. Astfel, spun că am gustat aromele dulci, acre, amare și iuți ale experienței umane și vin cu vântul și plec cu ploaia; spun că am experimentat persecuția familiei, am experimentat suișurile și coborâșurile vieții și am experimentat durerea despărțirii de trup. Totuși, când am venit pe pământ, în loc să-Mi ureze bun-venit pentru greutățile pe care le suferisem pentru ei, oamenii Mi-au refuzat „politicos” bunele intenții. Cum aș putea să nu fiu îndurerat din cauza asta? Cum aș putea să nu fiu profund mâhnit? Oare am devenit trup doar pentru ca totul să se sfârșească astfel? De ce nu Mă iubește omul? De ce a fost iubirea Mea răsplătită cu ura omului? Cumva se presupune că trebuie să sufăr în acest fel? Oamenii au vărsat lacrimi de compasiune din cauza greutăților Mele pe pământ și oamenii au blestemat nedreptatea nenorocirii Mele. Totuși, cine Mi-a cunoscut vreodată, cu adevărat, inima? Cine poate să-mi perceapă vreodată sentimentele? Omul avea odată o afecțiune profundă pentru Mine și, odată, tânjea des după Mine în visele lui – dar cum ar putea oamenii de pe pământ să înțeleagă voia Mea din Cer? Deși oamenii Mi-au perceput odată sentimentele de întristare, cine a avut vreodată compasiune, ca un tovarăș de suferință, pentru pătimirile Mele? Oare conștiința oamenilor de pe pământ Îmi poate mișca și schimba inima îndurerată? Sunt oamenii de pe pământ incapabili de a-Mi povesti despre greutățile de nespus din inimile lor? Duhurile și Duhul sunt dependenți unul de celălalt, dar, din cauza barierelor trupului, creierele oamenilor „au pierdut controlul”. Le-am amintit odată oamenilor să vină înaintea Mea, însă chemările Mele nu i-au făcut pe oameni să împlinească ce am cerut; de-abia dacă au privit spre cer, cu ochii plini de lacrimi, ca și cum ar fi purtat greutăți de nespus, ca și cum ceva le-ar fi stat în cale. Astfel, și-au împreunat strâns mâinile și s-au închinat sub Cer implorându-Mă. Fiindcă sunt milos, dăruiesc binecuvântările Mele oamenilor și, cât ai clipi din ochi, momentul venirii Mele în persoană, printre oameni, sosește – totuși omul a uitat demult jurământul făcut Cerului. Nu este aceasta însăși neascultarea a omului? De ce suferă omul mereu de „amnezie”? L-am înjunghiat? I-am doborât trupul? Îi spun omului despre sentimentele din inima Mea; de ce Mă evită întotdeauna? În amintirile oamenilor, e ca și cum ar fi pierdut ceva și nu e de găsit nicăieri, dar este și ca și cum amintirile lor ar fi inexacte. Astfel, oamenii suferă întotdeauna de uitare în viețile lor, iar zilele vieții întregii omeniri sunt în neorânduială. Totuși, nimeni nu face ceva ca să abordeze acest lucru; oamenii nu fac altceva decât să se calce unii pe alții în picioare și să se omoare unii pe alții, ceea ce a dus la starea de înfrângere dezastruoasă de astăzi și a făcut ca totul din univers să se prăbușească în apa murdară și în noroi, fără vreo șansă de mântuire.

Când am venit printre toți oamenii, acela a fost însuși momentul în care oamenii Mi-au devenit loiali. În acest moment, și marele balaur roșu a început să-și pună mâinile ucigașe asupra oamenilor. Am acceptat „invitația” și am venit „să Mă așez la masa ospățului” printre oameni, ținând în mână „scrisoarea de invitație” dată de omenire. Când M-au văzut, oamenii nu Mi-au dat nicio atenție, fiindcă nu M-am împodobit cu straie bogate și Mi-am adus numai „cartea de identitate” ca să stau la masă cu omul. Nu exista niciun fard scump pe fața Mea, nicio coroană pe capul Meu, iar în picioare purtam doar o pereche de încălțări obișnuite, lucrate în casă. Ce i-a dezamăgit pe cei mai mulți oameni a fost absența rujului pe gura Mea. În plus, nu spuneam cuvinte politicoase, iar limba Mea nu era pana unui scriitor priceput; în schimb, fiecare dintre cuvintele Mele străpungea inima cea mai intimă a omului, ceea ce a adăugat ceva la impresia „favorabilă” a oamenilor despre gura Mea. Apariția menționată anterior au fost de-ajuns pentru ca oamenii să-Mi acorde un „tratament special” și, astfel, M-au tratat ca pe un om simplu, de la țară, lipsit de cunoașterea lumii și de înțelepciune. Totuși, când toți au dat „daruri de bani”, oamenii tot nu M-au privit drept onorabil, ci de-abia au venit înaintea Mea fără niciun respect, târându-și picioarele și scoși din fire. Când mâna Mea s-a întins, au fost imediat uimiți și au îngenuncheat și-au scos strigăte puternice. Au strâns toate „darurile Mele bănești”. Fiindcă suma era mare, M-au crezut pe loc milionar și Mi-au rupt straiele zdrențuite de pe trup fără încuviințarea Mea, înlocuindu-le cu haine noi – totuși asta nu M-a făcut fericit. Pentru că nu eram obișnuit cu o asemenea viață ușoară și disprețuiam acest tratament de „primă clasă”, fiindcă eram născut în casa sfântă și, poate fi spus, fiindcă eram născut în „sărăcie”, nu eram obișnuit cu o viață luxoasă cu oameni care să-Mi pună totul pe tavă. Doresc doar ca oamenii să poată să înțeleagă sentimentele din inima Mea, să poată să îndure puțină greutate pentru a accepta adevărurile incomode din gura Mea. Fiindcă nu am fost niciodată în stare să discut despre teorie, nici nu am fost în stare să folosesc modurile secrete ale omenirii de a se purta în societate pentru a Mă asocia cu oamenii și, pentru că sunt incapabil de a-Mi croi cuvintele după chipul oamenilor sau după psihologia lor, oamenii M-au detestat mereu, M-au socotit nedemn de interacțiune și au spus că am o limbă ascuțită că și îi rănesc întotdeauna pe oameni. Totuși, nu am de ales: „am studiat” cândva psihologia omului, am „imitat” cândva filosofia de viață a omului și odată, am mers la „facultatea de limbi” ca să învăț limba omului, pentru a putea stăpâni mijloacele prin care vorbesc oamenii și să vorbesc după chipul lor – dar, deși am depus mult efort și am vizitat mulți „experți”, nu s-a ajuns la nimic. Niciodată nu a existat ceva din umanitate în Mine. În toți acești ani, eforturile Mele nu au avut niciodată nici cel mai mic efect și nu am avut niciodată nici cea mai mică aptitudine pentru limba omului. Astfel, cuvintele omului că „munca grea e răsplătită” au „ricoșat” de la Mine și drept rezultat, aceste cuvinte ajung la final pe pământ. Fără ca oamenii să-și dea seama, acest aforism a fost dezaprobat de Dumnezeul din Cer, demonstrând îndeajuns că asemenea cuvinte sunt de nesusținut. Astfel, îi cer iertare omului, dar nu e nimic de făcut – cine M-a făcut atât de „prost”? Sunt incapabil de a învăța limba omului, de a deveni expert în filosofie de viață, de a socializa cu oamenii. Eu doar îi sfătuiesc pe oameni să fie îngăduitori, să înăbușe mânia în inimile lor, să nu-și facă rău lor înșiși din cauza Mea. Cine ne-a făcut să interacționăm unii cu alții? Cine ne-a făcut să ne întâlnim în acest moment? Cine ne-a făcut să împărtășim aceleași idealuri?

Firea Mea curge prin toate cuvintele Mele și totuși, oamenii sunt incapabili de a o înțelege în cuvintele Mele. Ei doar despică firul în patru cu privire la ce spun Eu – la ce bun asta? Pot noțiunile lor despre Mine să-i desăvârșească? Ar putea lucrurile de pe pământ să-Mi împlinească voia? Am continuat să încerc să-i învăț pe oameni cum să rostească cuvintele Mele, dar era ca și cum omul avea limba legată și nu era niciodată în stare să învețe să rostească cuvintele Mele după cum Îmi doream. L-am învățat gură la gură, totuși el nu a fost niciodată în stare să învețe. Numai după aceea, am făcut o nouă descoperire: cum ar putea oamenii de pe pământ să spună cuvintele cerului? Nu încalcă asta legile naturii? Dar, din cauza zelului oamenilor și a spiritului lor iscoditor față de Mine, M-am angajat într-o altă parte a lucrării asupra omului. Nu l-am făcut niciodată de rușine pe om din cauza deficiențelor lui, ci, în schimb, îl aprovizionez în conformitate cu ceea ce îi lipsește. Doar din cauza acestui lucru oamenii au o impresie oarecum favorabilă despre Mine, iar Eu folosesc acest prilej ca să-i adun pe oameni laolaltă încă o dată, pentru ca ei să se poată bucura de o altă parte a bogăției Mele. În acest moment, oamenii sunt din nou scufundați în bucurie, urale și râsete plutind în jurul norilor pastelați de pe cer. Deschid inima omului, iar omul are imediat o nouă vitalitate și nu mai e dispus să se ascundă de Mine, pentru că a încercat gustul dulce al mierii, astfel că își scoate afară toate vechiturile ca să fie schimbate – ca și cum Eu am devenit un punct de colectare a gunoiului sau o platformă de colectare a deșeurilor. Astfel, după ce văd „reclamele” care au fost postate, oamenii vin înaintea Mea și participă cu nerăbdare, fiindcă par să creadă că pot dobândi câteva „suveniruri” așa că toți Îmi trimit „scrisori”, astfel încât să poată lua parte la evenimentele pe care le-am început. În acest moment, ei nu se tem de pierderi, deoarece „capitalul” acestor activități nu este mare, așa că îndrăznesc să riște să participe. Dacă nu ar exista suveniruri de câștigat din participare, oamenii ar părăsi arena și și-ar cere banii înapoi, și ar mai și calcula „dobânda” pe care le-o datorez. Deoarece standardele de viață de astăzi au crescut, atingând un „nivel modest de prosperitate” și realizând „modernizarea”, cu „funcționarii superiori” „mergând la țară” în persoană ca să rânduiască munca, de aceea credința oamenilor s-a înmulțit imediat de mai multe ori – și, deoarece „constituția” lor devine din ce în ce mai bună, ei Mă privesc cu admirație și sunt dispuși să se implice cu Mine pentru a-Mi câștiga încrederea.

11 aprilie 1992

Anterior: Capitolul 30

Înainte: Capitolul 32

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Ce știi despre credință?

În om există doar cuvântul incert „credință”, însă el nu știe ce constituie credința și cu atât mai mult nu știe de ce are credință. Omul...

Dumnezeu Însuși, Unicul (I)

Autoritatea lui Dumnezeu (I)Ultimele mele câteva părtășii au fost despre lucrarea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu și Dumnezeu Însuși. După...

Lucrarea și intrarea (4)

Dacă omul poate într-adevăr să intre potrivit lucrării Duhului Sfânt, viața lui va răsări repede, ca un bambus după o ploaie de primăvară....

Oare există Treimea?

După ce s-a realizat adevărul lui Isus devenit trup, omul a crezut că, în cer, nu există doar Tatăl, ci și Fiul și chiar Duhul. Aceasta...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger