Capitolul 94

Mă întorc în Sion cu fiii Mei întâi născuți – înțelegeți cu adevărat semnificația reală a acestor cuvinte? Precum v-am reamintit iar și iar, vreau ca voi să creșteți repede și să domniți împreună cu Mine. Vă amintiți? Aceste lucruri sunt toate legate direct de întruparea Mea: din Sion, am venit în lume în trup pentru a câștiga prin trup un grup de oameni care sunt în asentiment cu Mine și, făcute acestea, Mă voi întoarce în Sion. Asta înseamnă că încă trebuie să ne întoarcem din trup la corpul original. Acesta este adevăratul înțeles al „întoarcerii în Sion.” Acesta este și adevăratul înțeles și punct central al întregului Meu plan de gestionare (planul mântuirii) și, chiar mai mult, este cea mai importantă parte a planului Meu de gestionare, pe care nimeni nu îl poate împiedica și care va fi împlinit imediat. Când ești în trup, nu te poți lepăda niciodată de gândirea și noțiunile omenești și cu atât mai puțin te poți lepăda de aerul lumesc sau scutura praful, și întotdeauna vei fi lut; doar în corp poți să te califici pentru a te bucura de binecuvântări. Ce sunt binecuvântările? Vă amintiți? În trup, nu se pot lua în considerare binecuvântările, deci calea de la trup către corp e una pe care fiecare fiu întâi născut trebuie să o urmeze. În trup, ești asuprit și persecutat de marele balaur roșu (ceea ce se întâmplă deoarece nu ai nicio putere și nu ai câștigat deloc glorie), dar în corp, va fi foarte diferit și vei fi mândru și euforic. Zilele asupririi se vor sfârși cu totul și vei fi eliberat și pus în libertate pentru totdeauna. Doar în acest fel pot să îmbin ceea ce sunt Eu și ceea ce am în voi. Altfel, veți avea doar calitatea Mea. Indiferent cum o persoană imită o altă persoană în exterior, ele nu pot fi exact la fel. Doar în sfântul corp spiritual (însemnând corpul) putem fi exact la fel (ceea ce se referă la a avea aceleași calități, aceeași ființă, aceleași posesiuni și a putea fi în asentiment, uniți, nedivizați și neîmpărțiți, deoarece totul este sfântul corp spiritual).

De ce ați început acum să detestați lumea, să fiți dezgustați de mâncat, de îmbrăcăminte și tot felul de astfel de lucruri iritante și, mai mult, abia așteptați să vă descotorosiți de ele? Acesta e un semn că veți intra în lumea spirituală (corpul). Aveți cu toții premoniții ale acestui lucru (deși ele diferă ca măsură). Mă voi folosi de diferiți oameni, diferite evenimente și lucruri, toate în serviciul pasului Meu cel mai important, și toate acestea vor face un serviciu pentru Mine. Trebuie să fac așa. (Desigur, nu pot împlini acest lucru în trup și doar Duhul Meu Însuși poate face această lucrare, deoarece nu a sosit încă momentul.) Aceasta este ultima parte de funcție la care întregul univers-lume servește. Toată lumea Mă va lăuda și aclama cu bucurie. Măreața Mea lucrare este completă. Cele șapte potire cu urgii se varsă din mâna Mea, cele șapte tunete bubuie, cele șapte trâmbițe sună și cele șapte peceți sunt deschise – universului-lume, tuturor națiunilor și tuturor popoarelor, munților și râurilor și tuturor lucrurilor. Ce sunt cele șapte potire cu urgii? Care este ținta lor precisă? De ce spun că se vor vărsa din mâna Mea? Multă vreme va trece înainte ca toți oamenii să fie convinși pe deplin, înainte ca toată lumea să înțeleagă complet. Chiar dacă v-aș spune acum, ați înțelege doar o mică parte. Conform imaginației umane, cele șapte potire cu urgii sunt îndreptate către toate țările și popoarele lumii, dar de fapt nu este așa. „Șapte potire cu urgii” se referă la influența Satanei, diavolul, și la conspirația marelui balaur roșu (obiectul pe care îl folosesc pentru a face servicii pentru Mine). În acel moment, îi voi elibera pe Satana și pe marele balaur roșu ca să mustre fiii și oamenii și astfel, se va dezvălui cine sunt fiii și cine sunt oamenii. Cei înșelați sunt cei care nu au fost ținte ale predestinării Mele, pe când fiii Mei întâi născuți vor domni cu Mine în acel moment. În felul acesta, îi voi face compleți pe fii și pe oameni. Revărsarea celor șapte potire cu urgii nu se va referi la toate națiunile și toate popoarele, ci doar la fiii și oamenii Mei. Binecuvântările nu se capătă ușor; trebuie plătit un preț integral. Când fiii și oamenii vor crește, cele șapte potire cu urgii vor fi înlăturate în întregime și după aceea, nu vor exista. Ce reprezintă „bubuitul celor șapte tunete”? Acest lucru nu este greu de înțeles. În momentul când fiii Mei întâi născuți și cu Mine vom deveni corpul, vor bubui cele șapte tunete. Asta va zgudui întreg universul, ca și cum cerul și pământul ar fi răsturnate. Toată lumea va ști asta; nimeni nu va continua să o ignore. În acel moment, fiii Mei întâi născuți și cu Mine vom fi împreună în glorie și vom începe următorul pas al lucrării. Mulți oameni vor cădea în genunchi pentru milă și iertare din cauza bubuitului celor șapte tunete. Dar nu va mai fi Epoca Harului: va fi timpul pentru mânie. Cât despre toți cei care fac fapte rele (adică cei care curvesc sau fac afaceri cu bani murdari sau au granițe neclare cu sexul opus, care întrerup și dăunează gestionării Mele sau care nu înțeleg chestiunile spirituale sau care sunt posedați de spirite rele și așa mai departe – toți în afara aleșilor Mei), niciunul dintre ei nu va fi scutit, nici iertat, ci vor fi azvârliți, fiecare dintre ei, în Infern, unde vor pieri pentru totdeauna! „Cele șapte trâmbițe care răsună” nu se referă la un mediu grozav și ostil, nici nu se referă la vreo declarație către lume; acestea sunt în întregime noțiuni umane. „Cele șapte trâmbițe” se referă la cuvântarea Mea mânioasă. Când se va auzi vocea Mea (judecată măreață și judecată mânioasă), vor răsuna cele șapte trâmbițe. (În contextul momentului de față, în casa Mea, acesta este cel mai sever lucru, și nimeni nu poate scăpa de el.) Iar toți demonii din Infern și din iad, mari și mici, își vor lua capetele în mâini și vor fugi în toate direcțiile, plângând și scrâșnind din dinți, rușinați și fără un loc în care să se ascundă. Momentan, nu sunt cele șapte trâmbițe care încep să sune, ci furia Mea dezlănțuită și cea mai severă judecată a Mea, de care nimeni nu poate scăpa și prin care toți trebuie să treacă. În acest moment, ceea ce a fost dezvăluit nu este conținutul celor șapte peceți. Cele șapte peceți sunt binecuvântările de care vă veți bucura în viitor. „Deschiderea” acestora se referă doar la a vă informa despre ele, dar nu v-ați bucurat încă de aceste binecuvântări. Când vă veți bucura de aceste binecuvântări, atunci veți cunoaște conținutul celor șapte peceți. Acum atingeți doar o parte care nu este completă încă. Pot doar să vă spun fiecare pas pe măsură ce ia naștere în timpul lucrării viitoare, deci o veți experimenta personal și veți simți o glorie incomparabilă și veți trăi într-o stare de extaz nesfârșit.

A fi capabil să te bucuri de binecuvântările fiilor întâi născuți nu este nici un lucru ușor, nici ceva ce poate obține o persoană de rând. Voi accentua încă odată și voi spune cu mai multă forță că trebuie să am cerințe stricte de la fiii Mei întâi născuți. Altfel, ei nu Mi-ar putea cinsti numele. Resping cu fermitate pe oricine este rău-famat în lume și, chiar mai mult, resping pe oricine este promiscuu. (Ei nu au niciun rol în a deveni oamenii lui Dumnezeu – pe asta, pun un accent special.) Să nu credeți că ceea ce ați făcut în trecut s-a terminat cu totul – cum ar putea exista un lucru atât de bun! Este atât de simplu să obții statutul de fiu întâi născut? Îi resping în același mod pe cei care sunt împotriva Mea și care nu Mă recunosc în trupul Meu, pe oricine interferează cu Mine când Îmi fac voia și pe oricine care Mă persecută – iată cât de aspru sunt (deoarece Mi-am luat complet puterea înapoi)! În final, în același mod, resping pe oricine nu a avut niciodată vreun obstacol în viață. Îi vreau pe cei care, la fel ca Mine, au ieșit din dificultățile lor, chiar dacă sunt dificultăți mici. Dacă nu au făcut-o, sunt de tipul pe care îi voi da afară. Nu fii nerușinat, voind să fii fiul Meu întâi născut, defilând în fața Mea. Plecați de lângă Mine, grabnic! Anterior, Mi-ați spus chestiuni triviale, încercând să-Mi câștigați favorul! Asta este orbire! Nu știi că te urăsc, nenorocitule bun de nimic! Crezi că nu îți cunosc afacerile necurate? Te ascunzi din nou și din nou! Nu știi că ți-ai arătat fața de demon? Deși oamenii nu o pot vedea, crezi că Eu nu pot să o văd? Cei care fac servicii pentru Mine nu sunt buni; sunt o adunătură de nenorociți buni de nimic. Trebuie să Mă ocup de ei. Îi voi arunca în Adânc și îi voi arde!

Vorbești într-o manieră lipsită de evlavie, acționezi cu necredință și nu cooperezi corespunzător cu ceilalți; ca o asemenea persoană să dorească încă să fie împărat – nu visezi tu oare? Nu ești plin de iluzii? Nu vezi ce ești? Ești un nenorocit bun de nimic! Există vreun folos pentru o asemenea persoană? Grăbește-te și dispari din fața ochilor Mei! Toți ar trebui să înțeleagă clar ceea ce spun, să fie inspirați de cuvintele Mele, să-Mi recunoască omnipotența și să-Mi cunoască înțelepciunea. Deseori, s-a spus că sfântul corp spiritual s-a arătat. Până la urmă, ați spune că s-a arătat sfântul corp spiritual sau nu? Ceea spun Eu sunt vorbe goale? Ce e sfântul corp spiritual? În ce circumstanțe există sfântul corp spiritual? Pentru oameni este de neimaginat și nu poate fi înțeles. Vă spun: Eu sunt fără de greșeală și în Mine totul este deschis și totul este eliberat (deoarece Eu acționez înțelept și vorbesc liber). Printre acțiunile Mele, niciuna nu este rușinoasă și toate sunt făcute la lumină, astfel încât toți oamenii să poată fi convinși pe deplin. În plus, nimeni nu poate pune mâna pe ceva dinăuntrul lor care să fie folosit împotriva Mea. Asta este explicația cuvântului „sfânt” din „sfântul corp spiritual”. Așadar, am insistat în mod repetat asupra faptului că nu îi vreau pe niciunul dintre cei care fac lucruri rușinoase. Acesta este un element al decretelor Mele administrative și este și o parte a firii Mele. „Corpul spiritual” se referă la cuvântările Mele. Ceea ce spun are întotdeauna scop, are întotdeauna înțelepciune, dar nu se supune controlului. (Spun ce vreau să spun și Duhul Meu este cel care Își face auzită vocea, iar persoana Mea este cea care vorbește.) Ceea ce spun este emis fără restricții și când nu se potrivește cu noțiunile oamenilor, atunci acela este momentul pentru a-i revela pe oameni. Acesta este aranjamentul Meu corespunzător. De aceea, de câte ori persoana care sunt Eu vorbește sau acționează, este întotdeauna o bună oportunitate pentru a expune substanța Satanei. Când persoana care sunt Eu a fost unsă, se ivește sfântul corp spiritual. În viitor, „sfântul corp spiritual” se va referi la corp și există două aspecte ale acestui înțeles. Există un aspect al înțelesului în prezent și există un alt aspect al înțelesului în viitor. Dar, în viitor, sfântul corp spiritual va fi foarte diferit de cel din prezent – diferența va fi ca aceea dintre cer și pământ. Nimeni nu o poate pătrunde și va trebui să v-o dezvălui Eu personal.

Anterior: Capitolul 93

Înainte: Capitolul 95

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger