Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Despre Biblie (4)

Multă lume crede că a înțelege și a putea să interpretezi Biblia sunt echivalente cu găsirea adevăratei căi – dar, de fapt, lucrurile sunt cu adevărat atât de simple? Nimeni nu cunoaște veridicitatea Bibliei: că ea nu este altceva decât o mărturie istorică a lucrării lui Dumnezeu și un testament la cele două etape anterioare ale lucrării lui Dumnezeu și că nu îți oferă nicio înțelegere a scopurilor lucrării Sale. Oricine a citit Biblia știe că ea confirmă prin documente cele două etape ale lucrării lui Dumnezeu pe perioada Epocii Legii și a Epocii Harului. Vechiul Testament face cronica istoriei Israelului și a lucrării lui Iahve, de la momentul creației și până la sfârșitul Epocii Legii. Noul Testament înregistrează lucrarea lui Isus pe pământ, expusă în cele Patru Evanghelii, precum și lucrarea lui Pavel; nu sunt acestea înregistrări istorice? Aducerea în prezent a lucrurilor din trecut face din ele istorie și, indiferent cât de adevărate sau reale ar putea fi, acestea sunt totuși istorie – iar istoria nu poate aduce în discuție prezentul. Căci Dumnezeu nu privește înapoi în istorie! Și astfel, dacă înțelegi numai Biblia și nu înțelegi nimic despre lucrarea pe care Dumnezeu intenționează să o facă astăzi, și dacă crezi în Dumnezeu, dar nu cauți lucrarea Duhului Sfânt, atunci nu înțelegi ce înseamnă să Îl cauți pe Dumnezeu. Dacă citești Biblia pentru a studia istoria Israelului, pentru a cerceta istoria creației lui Dumnezeu a tuturor cerurilor și a pământului, atunci nu crezi în Dumnezeu. Dar astăzi, din moment ce crezi în Dumnezeu și-ți continui viața, din moment ce urmărești cunoașterea lui Dumnezeu și nu a unor slove și doctrine moarte, sau o înțelegere a istoriei, trebuie să cauți voința actuală a lui Dumnezeu și trebuie să cauți sensul lucrării Duhului Sfânt. Dacă ai fi arheolog, ai putea citi Biblia – dar nu ești, ești unul dintre aceia care crede în Dumnezeu și cel mai bine ar fi să cauți voința actuală a lui Dumnezeu. Prin citirea Bibliei, vei înțelege cel mult câte ceva din istoria Israelului, vei învăța despre viețile lui Avraam, David și Moise, vei afla despre cum L-au venerat pe Iahve, despre felul în care Iahve i-a pârjolit pe aceia care I s-au împotrivit și despre cum le-a vorbit oamenilor acelor vremuri. Vei afla doar despre lucrarea lui Dumnezeu în trecut. Înregistrările din Biblie relatează modul în care vechiul popor al lui Israel Îl venera pe Dumnezeu și trăia sub îndrumarea lui Iahve. Deoarece israeliții erau poporul ales al lui Dumnezeu, în Vechiul Testament poți vedea loialitatea întregului popor al lui Israel față de Iahve, felul în care toți care credeau în El erau îngrijiți și binecuvântați de Iahve, poți învăța că atunci când Dumnezeu a lucrat în Israel a fost plin de milă și de dragoste, precum și de înflăcărare, și de faptul că toți israeliții, de la cel mai slab până la cel mai puternic, Îl venerau pe Iahve și astfel toată țara a fost binecuvântată de Dumnezeu. Aceasta este istoria Israelului înregistrată în Vechiul Testament.

Biblia este o înregistrare istorică a lucrării lui Dumnezeu în Israel și confirmă prin documente multe dintre predicțiile profeților din vechime, precum și unele dintre declarațiile lui Iahve în lucrarea Sa din acea vreme. De aceea, toată lumea privește această carte ca fiind sfântă (pentru că Dumnezeu este sfânt și măreț). Desigur, toate acestea sunt rezultatul venerației față de Iahve și a adorației lor față de Dumnezeu. Oamenii se raportează la această carte în acest mod deoarece creaturile lui Dumnezeu își adoră atât de mult Creatorul, și există chiar și acei care numesc această carte drept o carte divină. De fapt, este doar o înregistrare umană. Ea nu a fost numită personal de către Iahve și nici creația sa nu a fost personal călăuzită de El. Cu alte cuvinte, autorul acestei cărți nu este Dumnezeu, ci oamenii. Sfânta Scriptură este doar un titlu reverențios atribuit de către om. Acest titlu nu a fost decis de către Iahve și de către Isus după ce au discutat între Ei; nu este altceva decât o idee umană. Căci această carte nu a fost scrisă de Iahve, cu atât mai puțin de către Isus. În schimb, cuprinde constatările mai multor profeți antici, apostoli și vizionari, care au fost apoi completate de generațiile următoare într-o carte de scrieri antice care, pentru oameni, pare a fi deosebit de sfântă, o carte despre care ei cred că este plină de mistere necunoscute și profunde care așteaptă să fie revelate de generațiile viitoare. Ca atare, oamenii sunt chiar mai dispuși să creadă că această carte este o carte divină. Odată cu adăugarea celor Patru Evanghelii și a Cărții Apocalipsei, atitudinea oamenilor față de ea este cu totul diferită față de orice altă carte și, astfel, nimeni nu îndrăznește să pună în discuție această carte divină – pentru că este mult prea sacră.

De ce, de îndată ce citesc Biblia, oamenii pot să găsească o cale corectă de a practica în ea? De ce pot să înțeleagă multe lucruri care le-au fost de neînțeles? Astăzi, Eu analizez Biblia în acest fel, dar aceasta nu înseamnă că o urăsc sau îi neg valoarea de referință. Eu explic și lămuresc valoarea inerentă și originile Bibliei pentru a vă împiedica să fiți ținuți în întuneric. Pentru că oamenii au atât de multe opinii despre Biblie, iar majoritatea dintre ele sunt greșite; citirea Bibliei în acest fel nu numai că îi împiedică să obțină ce li se cuvine, ci, mai important, împiedică lucrarea pe care intenționez să o fac. Este o neplăcere imensă pentru munca viitoare și oferă doar dezavantaje, nu și avantaje. Astfel, ceea ce te învăț este pur și simplu substanța și povestea din interior a Bibliei. Nu îți cer să nu citești Biblia sau să susții că este total lipsită de valoare, ci să ai cunoașterea și viziunea corectă asupra Bibliei. Nu fii părtinitor! Deși Biblia este o carte de istorie scrisă de oameni, ea confirmă totuși prin documente multe dintre principiile prin care sfinții și profeții din vechime slujeau lui Dumnezeu, precum și experiențele recente ale apostolilor în slujirea lui Dumnezeu – toate acestea erau într-adevăr văzute și cunoscute de acești oameni și pot servi ca referință pentru oamenii din această epocă în urmarea căii adevărate. Astfel, prin citirea Bibliei, oamenii pot câștiga și multe căi de viață care nu pot fi găsite în alte cărți. Acestea sunt căile vieții lucrării Duhului Sfânt, trăite de profeți și apostoli în veacurile trecute, și multe dintre mărturii sunt prețioase și pot oferi oamenilor ceea ce au nevoie. De aceea, tuturor oamenilor le place să citească Biblia. Fiindcă există atât de multe lucruri ascunse în Biblie, opiniile oamenilor față de ea sunt diferite de cele manifestate față de scrierile marilor figuri spirituale. Biblia este o înregistrare și o colecție a experiențelor și cunoașterii oamenilor care au slujit lui Iahve și lui Isus în epoca veche și cea nouă, și astfel, generațiile de mai târziu au reușit să obțină multă cunoaștere rațională, iluminare și căi de a practica din ea. Motivul pentru care Biblia este superioară scrierilor oricăror personalități spirituale este pentru că toate scrierile acestora sunt extrase din Biblie, și toți explică Biblia. Și astfel, deși oamenii pot câștiga pregătire din cărțile oricărei mari figuri spirituale, ei încă venerează Biblia, pentru că pare superioară și profundă pentru ei! Deși Biblia reunește unele dintre cărțile cuvintelor vieții, cum ar fi epistolele lui Pavel și epistolele lui Petru, și deși oamenii pot fi asigurați și călăuziți de aceste cărți, ele sunt totuși învechite, încă aparțin epocii trecute și, indiferent cât de bune ar fi, ele sunt potrivite doar pentru o perioadă și nu sunt veșnice. Căci lucrarea lui Dumnezeu evoluează permanent și nu se poate opri pur și simplu în vremea lui Pavel și a lui Petru, sau să rămână pentru totdeauna în Epoca Harului în care a fost răstignit Isus. Și astfel, aceste cărți sunt potrivite numai pentru Epoca Harului, nu pentru Epoca Împărăției ultimelor zile. Ele pot doar să se îngrijească de credincioșii Epocii Harului, nu și de sfinții din Epoca Împărăției și, indiferent cât de bune ar fi, ele sunt totuși învechite. Același lucru se întâmplă și cu lucrarea de creație a lui Iahve sau cu lucrarea Sa în Israel: indiferent cât de măreață a fost această lucrare, ea era totuși depășită, căci îi trecuse timpul. Lucrarea lui Dumnezeu este și ea la fel: este măreață, dar va veni un timp când se va sfârși; nu poate rămâne pentru totdeauna în mijlocul lucrării de creație, nici la cel al răstignirii. Indiferent cât de convingătoare este lucrarea răstignirii, indiferent cât de eficientă a fost în înfrângerea Satanei, lucrarea este, la urma urmei, tot lucrare, iar veacurile sunt, până la urmă, tot veacuri; lucrarea nu poate rămâne veșnic pe aceeași fundație, fără ca vremea să treacă peste ea, pentru că a existat creația și trebuie să existe și zilele de pe urmă. Acest lucru este inevitabil! Astfel, astăzi, cuvintele vieții din Noul Testament – epistolele apostolilor și cele Patru Evanghelii – au devenit cărți de istorie, au devenit vechi almanahuri și cum ar putea niște vechi almanahuri să aducă omenirea într-o nouă epocă? Indiferent de capacitatea acestor almanahuri de a oferi oamenilor viață, indiferent de capacitatea lor de a călăuzi oamenii către cruce, nu sunt ele depășite? Nu sunt lipsite de valoare? Așadar, îți spun că n-ar trebui să crezi orbește în aceste almanahuri. Sunt prea vechi, nu te pot aduce către noua lucrare, ci te pot doar împovăra. Nu numai că nu te pot aduce în lucrarea cea nouă și în noua intrare, ci te vor duce către vechile biserici religioase – și dacă se întâmplă asta, nu înseamnă că dai înapoi în credința ta în Dumnezeu?

Ceea ce Biblia documentează este lucrarea lui Dumnezeu în Israel, inclusiv unele lucruri făcute de aleșii Lui din Israel. Cu alte cuvinte, este o povestire a faptelor lui Iahve, una pentru care Duhul Sfânt nu aruncă niciun reproș. Chiar dacă a existat o selecție a părților pentru includere sau îndepărtare, deși Duhul Sfânt nu aprobă, totuși El nu acuză. Biblia nu este decât o istorie a Israelului și a lucrării lui Dumnezeu. Oamenii, faptele și lucrurile pe care le înregistrează au fost toate adevărate și nimic din ele nu cuprindea vreo indicație asupra viitorului – cu excepția, firește, a profeției lui Isaia, a lui Daniel și a altor profeți sau a cărții de viziuni a lui Ioan. Oamenii perioadei timpurii a lui Israel erau bine informați și cultivați, iar cunoștințele și cultura lor antică erau destul de avansate, de aceea scrierile lor au fost mai presus de cele ale oamenilor de astăzi. Drept urmare, faptul că ei au putut să scrie aceste cărți nu ar trebui să fie o surpriză, deoarece Iahve a lucrat mult printre ei, iar ei au văzut atât de multe. David a văzut faptele lui Iahve cu proprii săi ochi, le-a apreciat personal și a văzut multe din semne și minuni, și a scris astfel toți acei psalmi de laudă pentru faptele lui Iahve. Faptul că au putut să scrie aceste cărți, a fost datorită circumstanțelor, nu pentru că au fost de natură divină. Ei L-au lăudat pe Iahve pentru că L-au văzut. Dacă nu l-ați văzut niciodată pe Iahve și nu cunoașteți existența Lui, cum ați putea să-L lăudați? Dacă nu l-ați văzut pe Iahve, atunci nu veți ști să-L lăudați și nici să vă închinați Lui, cu atât mai puțin veți putea scrie cântări care să-L preamărească, și chiar dacă vi s-ar fi cerut să inventați câteva fapte ale lui Iahve, nu ați fi putut să faceți acest lucru. Faptul că, astăzi, puteți să-L lăudați pe Dumnezeu și să-l iubiți pe Dumnezeu este și pentru că L-ați văzut și pentru că, de asemenea, ați experimentat lucrarea Lui – și dacă valoarea voastră se îmbunătățește, oare nu veți putea scrie și voi poezii spre lauda lui Dumnezeu, precum David?

Pentru a înțelege Biblia, pentru a înțelege istoria, dar nu pentru a înțelege ceea ce face astăzi Duhul Sfânt – este greșit! Te-ai descurcat foarte bine în studiul istoriei, ai făcut o treabă minunată, dar nu înțelegi nimic din lucrarea pe care o face Duhul Sfânt astăzi. Nu este aceasta o nebunie? Alți oameni te întreabă: „Ce face Dumnezeu astăzi? Unde ar trebui să pășești în ziua de azi? Cum te descurci în căutarea vieții? Înțelegi voia lui Dumnezeu?” – Nu vei avea niciun răspuns la ceea ce ei te întreabă – deci, ce anume știi? Vei spune: sunt doar conștient că trebuie să îi întorc spatele trupului și să mă cunosc pe mine. Și dacă te-ar mai întreba apoi „Ce altceva mai știi?”, ai spune că știi, de asemenea, să te supui tuturor ordinelor lui Dumnezeu și că înțelegi puțin din istoria Bibliei, iar aceasta este tot. Aceasta este tot ce ai câștigat în urma credinței în Dumnezeu în toți acești ani? Dacă aceasta este tot ce înțelegi, atunci ai foarte multe lipsuri. Astfel, nivelul vostru de astăzi este în mod fundamental incapabil să-Mi împlinească cerințele, iar puterile voastre de diferențiere și adevărurile pe care le înțelegeți sunt prea slabe – deci credința voastră este prea superficială! Trebuie să dispuneți de mai multe adevăruri, aveți nevoie de mai multă cunoaștere, trebuie să vedeți mai mult și numai atunci veți putea răspândi Evanghelia, căci aceasta ar trebui să faceți!

Anterior:Despre Biblie (3)

Următorul:Practica (2)

Conținuturi Similare