Capitolul 8

Din vremea în care Dumnezeu Atotputernic – Regele Împărăției – a fost mărturisit, sfera gestionării lui Dumnezeu s-a desfășurat, pe deplin, în întregul univers. Nu numai că arătarea lui Dumnezeu a fost mărturisită în China, dar numele lui Dumnezeu Atotputernic a fost mărturisit în toate națiunile și toate ținuturile. Toți cheamă acest nume sfânt, căutând să aibă părtășie cu Dumnezeu prin toate mijloacele posibile, înțelegând voia lui Dumnezeu Atotputernic și slujind în coordonare în biserică. Duhul Sfânt lucrează în acest mod minunat.

Limbile feluritelor națiuni sunt diferite una de cealaltă, dar există un singur Duh. Acest Duh unește bisericile din tot universul și este una cu Dumnezeu, fără cea mai mică diferență, iar acest lucru este dincolo de orice îndoială. Duhul Sfânt le cheamă acum și vocea Lui le trezește. Este vocea milei lui Dumnezeu. Ele toate strigă numele sfânt al lui Dumnezeu Atotputernic! Ele oferă, de asemenea, slavă și cântă. Nu poate exista niciodată vreo abatere în lucrarea Duhului Sfânt, iar acești oameni fac orice pentru a avansa pe calea cea bună, ei nu dau înapoi și minunile se înmulțesc tot mai mult. Este ceva ce oamenii cu greu își pot imagina și ceva imposibil de ghicit.

Dumnezeu Atotputernic este Împăratul vieții în univers! El stă pe tronul glorios și judecă lumea, domină totul, conduce toate națiunile; toate popoarele îngenunchează înaintea Lui, I se roagă, se apropie de El și comunică cu El. Indiferent de cât timp credeți în Dumnezeu, cât de important este statutul vostru sau cât de mare vechimea voastră, dacă vă împotriviți lui Dumnezeu în inimile voastre, atunci trebuie să fiți judecați și trebuie să vă prosternați înaintea Lui, glăsuindu-vă cu durere rugămințile stăruitoare; acest lucru înseamnă, cu adevărat, culegerea roadelor propriilor voastre acțiuni. Această tânguire este sunetul chinuirii în iazul de foc și pucioasă și este strigătul ce însoțește mustrarea toiagului de fier al lui Dumnezeu; aceasta este judecata înaintea scaunului lui Hristos.

Unii se tem, în unii sălășluiesc conștiințe vinovate, unii sunt treji, unii au grijă să asculte cu atenție, unii simt cele mai profunde remușcări, se pocăiesc și o iau de la capăt, unii plâng cu amărăciune, îndurerați, unii renunță la tot și caută disperați, unii se cercetează și nu îndrăznesc să mai acționeze nebunește, unii caută urgent să se apropie de Dumnezeu, unii își examinează propria conștiință, întrebându-se de ce viețile lor nu pot progresa. Unii sunt confuzi încă, unii își descătușează picioarele și avansează curajos, apucând cheia și, fără a pierde timpul, ocupându-se de viețile lor. Unii încă ezită și viziunile le sunt neclare, iar povara pe care o duc și o poartă în inimile lor este, într-adevăr, grea.

Dacă mintea voastră nu este limpede, atunci Duhul Sfânt nu are cum să lucreze în voi. Toate cele asupra cărora te concentrezi, calea pe care mergi și toate lucrurile după care tânjește inima ta sunt pline de noțiunile tale și de propria ta neprihănire! Eu ard de nerăbdare – cum aș vrea să vă pot face compleți pe toți, imediat, ca să Îmi puteți fi în curând de folos și ca povara Mea grea să poată fi ușurată. Dar, văzându-vă astfel, Mi se pare nerealist să fiu nerăbdător să obțin rezultate. Nu pot decât să aștept cu răbdare, să merg, să vă sprijin și să vă conduc încet. Ah, ar trebui să vă limpeziți mințile! Ce ar trebui să fie lepădat, care sunt comorile tale, care sunt slăbiciunile tale fatale, care sunt obstacolele tale? Gândește-te mai mult la aceste întrebări în spiritul tău și ai părtășie cu Mine! Ceea ce vreau este ca inimile voastre să Mă admire în tăcere; nu vreau serviciul buzelor voastre. Celor care caută cu adevărat înaintea Mea le voi revela totul. Ritmul Meu se accelerează; atât timp cât inima ta Mă admiră și tu urmezi în orice moment, atunci voia Mea îți poate fi dată prin inspirație divină și dezvăluită în orice moment. Cei care au grijă să aștepte vor obține hrană și vor avea o cale pe care să înainteze. Celor care sunt nechibzuiți le va fi greu să-Mi înțeleagă inima și vor ajunge într-o fundătură.

Îmi doresc ca voi toți să vă ridicați repede, să cooperați cu Mine și să vă apropiați mereu de Mine, nu doar pentru o zi și o noapte. Mâna Mea trebuie să vă tragă întotdeauna și să vă impulsioneze, să vă grăbească, să vă convingă să continuați și să facă apel ca să progresați! Voi pur și simplu nu înțelegeți voia Mea. Obstacolele propriilor voastre noțiuni și obstacolele încurcăturilor lumești sunt prea grave și apropierea voastră de Mine nu poate să fie prea profundă. Să fiu sincer, veniți la Mine atunci când aveți o problemă, dar când nu aveți nicio problemă, inimile voastre se neliniștesc. Ele devin ca o piață liberă și sunt pline de firi satanice; inimile voastre sunt ocupate de lucruri lumești și nu știți cum să aveți părtășie cu Mine. Cum aș putea să nu Mă îngrijorez pentru voi? Dar nu va ajuta la nimic să-Mi fac griji. Timpul este prea presant și sarcina este prea obositoare. Pașii Mei zboară mai departe; trebuie să țineți strâns de tot ceea ce aveți, să Mă respectați în fiecare moment, să aveți părtășie intimă cu Mine și, atunci, voia Mea îți va fi cu siguranță dezvăluită în orice moment. Când Îmi înțelegeți inima, atunci aveți o cale pe care să înaintați. Nu trebuie să mai ezitați. Să aveți părtășie adevărată cu Mine și nu recurgeți la înșelăciune, nu încercați să fiți isteți; aceasta ar însemna doar să vă înșelați pe voi înșivă și acest fapt ar fi dezvăluit în orice moment înaintea scaunului lui Hristos. Aurul adevărat nu se teme să fie încercat în foc – acesta este adevărul! Să nu eziți, să nu fii descurajat sau slab. Să ai mai multă părtășie direct cu Mine în duhul tău, așteaptă cu răbdare și îți voi dezvălui, cu siguranță, atunci când Mă voi hotărî. Tu trebuie indiscutabil să ai grijă și să nu lași ca efortul Meu să fie irosit pe tine și să nu pierzi niciun moment. Când inima ta este în părtășie constantă cu Mine, când inima ta trăiește în mod constant înaintea Mea, atunci nimeni, niciun eveniment, niciun lucru, niciun soț, niciun fiu sau nicio fiică nu poate perturba părtășia cu Mine în inima ta. Când inima ta este în mod constant limitată de Duhul Sfânt și atunci când ai părtășie cu Mine în fiecare moment, voia Mea îți va fi dezvăluită cu siguranță. Atunci când te apropii constant de Mine în acest fel, indiferent în ce împrejurare te afli și indiferent cine sau ce îți iese în cale, tu nu vei deveni confuz, și vei avea o cale pe care să înaintezi.

Dacă, în mod obișnuit, nu lași nimic să se strecoare în lucruri mari sau mici, dacă inima și mintea ta sunt purificate și dacă ești liniștit în duhul tău, atunci, ori de câte ori întâlnești o problemă, cuvintele Mele vor fi imediat inspirate în tine, ca o oglindă strălucitoare în care să te verifici, iar apoi vei avea o cale pe care să înaintezi. Aceasta înseamnă să ai medicamentul potrivit pentru afecțiunea potrivită! Și orice afecțiune va fi cu siguranță vindecată – aceasta este atotputernicia lui Dumnezeu. Cu siguranță voi ilumina și lumina pe toți cei care sunt înfometați și însetați de dreptate și care caută cu sinceritate. Vă voi arăta tuturor toate tainele lumii spirituale și vă voi arăta calea înainte, făcându-vă să renunțați cât mai curând la firile voastre vechi, corupte, astfel încât să puteți atinge maturitatea vieții și să Îmi fiți Mie de folos și pentru ca lucrarea Evangheliei să poată începe în curând fără obstacole. Numai atunci voia Mea va fi satisfăcută, numai atunci planul de gestionare (mântuire) al lui Dumnezeu de șase mii de ani va fi îndeplinit cât mai curând posibil. Dumnezeu va câștiga Împărăția și aceasta va coborî pe pământ și împreună vom intra în slavă!

Anterior: Capitolul 7

Înainte: Capitolul 9

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger