Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 109

Rostesc cuvântări în fiecare zi, vorbesc în fiecare zi și Îmi fac cunoscute semnele și minunile mari în fiecare zi. Toate acestea sunt lucrarea Duhului Meu. În ochii oamenilor sunt doar un om, dar tocmai în acest om revelez tot ce am și puterea Mea cea mare.

Deoarece oamenii ignoră omul care sunt și ignoră acțiunile Mele, ei cred că acestea sunt lucruri făcute de oameni. Dar de ce nu te gândești: Pot oamenii să facă ceea ce fac Eu? Oamenii nu Mă cunosc în așa măsură, nu înțeleg cuvintele Mele și nu pricep faptele Mele. Oameni corupți, răi! Când te voi înghiți? Când te voi îngropa în iazul de foc și pucioasă? De câte ori am fost alungat din grupul vostru, de câte ori M-au jignit, ridiculizat și denigrat oamenii și de câte ori M-au judecat și M-au sfidat fățiș oamenii? Oameni orbi! Nu știți că sunteți doar un pumn de noroi în mâinile Mele? Nu știți că sunteți un obiect al creației Mele? În prezent, mânia Mea este dezlănțuită și nimeni nu se poate apăra împotriva ei. Oamenii nu pot decât să cerșească milă în mod repetat. Dar, întrucât lucrarea Mea a progresat până la acest nivel, nimeni nu o poate schimba. Cei care au fost creați trebuie să se întoarcă în noroi. Asta nu pentru că Eu sunt nedrept ci pentru că voi sunteți prea corupți, prea brutali și este din cauză că ați fost luați prizonieri de Satana și ați devenit uneltele lui. Eu sunt Dumnezeul sfânt Însuși, nu pot fi murdărit și nu pot avea un templu necurat. De acum înainte, furia Mea dezlănțuită(mai gravă decât mânia) va începe să fie turnată asupra tuturor națiunilor și popoarelor și va începe să mustre toate lepădăturile care vin de la Mine, dar care nu Mă cunosc. Urăsc oamenii până la extremă și nu voi mai avea niciun pic de milă, ci voi revărsa asupra lor blestemele Mele. Categoric, nu va mai fi compasiune și dragoste, totul va fi redus la nimic prin ardere și numai împărăția Mea va rămâne, pentru ca poporul Meu să Mă laude în locuința Mea, să-Mi dea slavă și să Mă aclame veșnic (aceasta este funcția pe care o are poporul Meu). Mâna Mea va începe oficial să mustre atât pe cei din casa Mea cât și pe cei din afară. Niciun răufăcător nu va putea scăpa din mâinile Mele și de judecata Mea. Fiecare trebuie să treacă prin acest necaz și trebuie să Mi se închine. Aceasta este măreția Mea și, mai mult decât atât, este un decret administrativ pe care-l vestesc răufăcătorilor. Nimeni nu poate salva pe altcineva. Ei pot numai să aibă grijă de ei înșiși, dar, indiferent de ceea ce fac, nu vor putea să scape de mâna mustrării Mele. Motivul pentru care s-a spus că decretele Mele administrative sunt aspre este revelat aici. Acesta este un fapt pe care oricine îl poate vedea cu proprii săi ochi.

Când încep să Mă mânii, toți demonii, mari și mici, vor fugi de-a valma, cuprinși de o mare teamă că mâna Mea îi va lovi de moarte. Dar nimeni nu poate scăpa din mâinile Mele. Eu am toate uneltele de tortură, mâna Mea controlează totul, orice lucru este în strânsoarea Mea și nimeni nu poate scăpa. Aceasta este înțelepciunea Mea. Pe când am venit pe tărâmul omenesc, deja terminasem tot felul de lucrări pregătitoare, așezând temelia de începere a lucrării Mele în rândul oamenilor (deoarece sunt Dumnezeul înțelept și Mă ocup în mod adecvat de ceea ce trebuie făcut și de ceea ce nu trebuie făcut). După ce toate lucrurile au fost pregătite în mod adecvat, am devenit trup și am venit în lumea omenească, dar nimeni nu M-a recunoscut. În afara celor pe care i-am luminat, toți fiii răzvrătirii Mă sfidează, Mă umilesc și Mă tratează cu răceală. Dar, în cele din urmă, îi voi face să se poarte de cuviință și să fie supuși. Cu toate că oamenilor li se pare că Eu nu fac prea multe, marea Mea lucrare a fost deja terminată. (Toți oamenii ascultă pe deplin omul care sunt prin vorbă și prin faptă. Acesta este un semn.) Astăzi, Mă ridic și mustru tot felul de duhuri rele care Mă sfidează. Indiferent de cât de mult timp M-au urmat, trebuie să plece de lângă Mine. Nu vreau pe nimeni care este împotriva Mea (aceștia sunt cei cărora le lipsește înțelegerea spirituală, cei care au fost posedați de duhuri rele o vreme și cei care nu Mă cunosc.) Nu vreau pe niciunul din ei! Toți vor fi dați la o parte și vor deveni fii ai pierzaniei! După ce fac servicii pentru Mine astăzi, trebuie să plece cu toții! Nu rămâneți în casa Mea, nu fiți nerușinați și nu trăiți pe spinarea altora. Cei care îi aparțin Satanei sunt toți fii ai diavolului și vor pieri pentru totdeauna. Toți cei care Mă sfidează vor pleca de lângă Mine fără zarvă, deci ritmul lucrării Mele va deveni mai neîmpiedicat de perturbări. Toate lucrurile vor fi făcute la porunca Mea, fără niciun obstacol sau barieră. Toți vor cădea înaintea ochilor Mei și vor fi distruși prin incinerarea Mea. Aceasta arată atotputernicia Mea, înțelepciunea Mea desăvârșită (acest lucru este făcut în fiii Mei întâi născuți). Aceasta va aduce slavă mai mare numelui Meu și Îmi va aduce glorie mai mare. Din ceea ce fac și din tonul vocii Mele, toți vedeți că Mi-am împlinit pe deplin lucrarea în casa Mea și am început să Mă întorc spre neamuri. Îmi încep lucrarea acolo și efectuez pasul următor din lucrarea Mea.

Cele mai multe din cuvintele Mele nu corespund noțiunilor voastre, dar fiii Mei, nu plecați. Faptul că nu corespund noțiunilor omenești nu înseamnă că nu este vocea Mea. Tocmai din această cauză se poate demonstra că este vocea Mea. Dacă s-ar potrivi noțiunilor omenești, atunci aceea ar fi lucrarea duhurilor rele. Deci, trebuie să depuneți mai mult efort în cuvintele Mele, să faceți ce fac Eu și să iubiți ce iubesc Eu. Această epocă finală este, de asemenea, epoca în care toate dezastrele se vor abate din nou și, mai mult decât atât, epoca în care Îmi revelez toate firile. Când toate trâmbițele Mele sfinte vor începe să sune, oamenilor le va fi într-adevăr frică și atunci nimeni nu va îndrăzni să facă răul, ci dimpotrivă, se vor prosterna înaintea Mea, apreciind înțelepciunea și atotputernicia Mea. Sunt, la urma urmei, Dumnezeul înțelept Însuși! Cine Mă poate refuta? Cine îndrăznește să se ridice împotriva Mea? Cine îndrăznește să nu recunoască înțelepciunea Mea? Cine îndrăznește să nu-Mi cunoască atotputernicia? Când Duhul Meu lucrează puternic în toate locurile, toți oamenii Îmi cunosc atotputernicia, dar scopul Meu nu a fost încă atins. Vreau ca oamenii să-Mi vadă atotputernicia, din cauza mâniei Mele, să vadă înțelepciunea Mea și să vadă slava persoanei Mele. (Acestea toate sunt în fiii întâi născuți, fără excepție. În afară de ei, nimeni nu poate face parte din persoana Mea; acest lucru este rânduit de Mine.) În casa Mea, sunt mistere nesfârșite pe care oamenii nu le pot pătrunde. Când vorbesc, oamenii spun că sunt prea nemilos, spun că atât de mulți oameni deja Mă iubesc într-o oarecare măsură, dar de ce spun Eu că aceștia sunt descendenții marelui balaur roșu? De ce îi voi abandona unul câte unul? Nu este mai bine dacă sunt mai mulți oameni în casa Mea? Dar Eu tot așa Mă port. Nu poate fi nici unul mai mult nici unul mai puțin decât numărul pe care l-am predestinat. (Acesta este decretul Meu administrativ. Nu numai că acesta nu poate fi schimbat de oameni, dar nici Eu Însumi nu îl pot schimba deoarece nu pot ceda înaintea Satanei. Acest lucru este suficient pentru a-Mi arăta înțelepciunea și măreția. Eu sunt singurul Dumnezeu Însuși. Singurul caz este acela că oamenii se pleacă înaintea Mea; Eu nu cedez înaintea oamenilor.) Acesta este întocmai chestiunea care îl umilește cel mai mult pe Satana. Toți oamenii pe care i-am ales sunt smeriți, supuși, ascultători și cinstiți și Mă pot sluji cu smerenie și în anonimat. (Satana a dorit să folosească acest lucru pentru a Mă umili, dar am ripostat.) Firea Mea se poate vedea din partea acestor oameni. Când Mă voi fi întors după victoria din luptă, voi unge pe fiii Mei întâi născuți ca împărați în Împărăția Mea și numai atunci voi începe să Mă odihnesc, deoarece fiii Mei întâi născuți vor fi împărați alături de Mine. Fiii Mei întâi născuți Mă reprezintă pe Mine și Mă exprimă pe Mine. În slujirea lor smerită și obscură ei Mă ascultă, în onestitatea lor ei împlinesc cuvintele Mele, în onestitatea lor ei spun ceea ce spun Eu și în smerenia lor ei aduc slavă numelui Meu (fără obrăznicie sau sălbăticie, ci cu măreție și mânie). Fiii Mei întâi născuți! Este vremea de a judeca universul-lume! Revărs binecuvântări asupra voastră, vă dau autoritate și vă răsplătesc cu binecuvântări! Totul este deja împlinit și totul este sub controlul vostru, rânduit de voi, pentru că Eu sunt Tatăl vostru, sunt turnul vostru tare, sunt adăpostul vostru, sunt ajutorul vostru și, mai mult decât atât, sunt Atotputernicul vostru, sunt totul pentru voi! Totul este în mâinile Mele și totul este și în mâinile voastre. Nu numai astăzi, ci și ieri și chiar și mâine! Nu este acest lucru vrednic de sărbătorit? Nu este vrednic de ovațiile voastre? Voi toți, acceptați din partea mea lotul pe care-l meritați! Vă dau tot ce am și nu păstrez nici măcar un lucru, pentru că toată averea Mea este a voastră și bogățiile Mele sunt revărsate asupra voastră. Din acest motiv am spus „foarte bun” după ce v-am creat.

Știți cine vă călăuzește în ceea ce faceți, ce gândiți și ce spuneți astăzi? Și pentru ce faceți ceea ce faceți? Vă întreb, cum participați la ospățul nunții Mielului? Este astăzi? Sau va fi în viitor? Ce este ospățul nunții Mielului? Nu știți, nu-i așa? Atunci vă voi explica: Când am venit pe tărâmul uman, rânduisem tot felul de oameni, chestiuni și lucruri care să slujească omului care Eu sunt astăzi. Acum că totul este terminat, îi dau la o parte pe făcătorii de servicii. Ce au acestea a face cu ospățul nunții? Când acești oameni fac servicii pentru Mine, anume, când Eu devin Mielul, simt gustul ospățului nunții. Cu alte cuvinte, toată durerea pe care am îndurat-o, toate lucrurile pe care le-am făcut, tot ceea ce am spus, toți cei pe care i-am întâlnit și tot ce am făcut în timpul petrecut în rândul oamenilor au constituit ospățul nunții. După ce omul care sunt a fost uns, voi M-ați urmat (la acest moment am fost Mielul), deci sub conducerea Mea, ați experimentat tot felul de durere, dezastre, ați fost abandonați și denigrați de lume, ați fost abandonați de familie și voi trăiți în binecuvântarea Mea. Toate acestea sunt ospățul nunții Mielului. Folosesc ospățul nunții deoarece toate lucrurile pe care vă călăuzesc să le faceți sunt pentru a vă câștiga. Dar toate acestea fac parte din ospățul nunții. În viitor, se poate spune chiar și astăzi, toate lucrurile de care vă bucurați, toate lucrurile pe care le câștigați și puterea împărătească pe care o împărtășiți cu Mine sunt toate ospățul. Dragostea Mea vine la toți cei care Mă iubesc. Cei pe care îi iubesc vor dăinui veșnic, nu vor fi dați la o parte niciodată și vor rămâne pentru totdeauna în dragostea Mea. Este pentru totdeauna!

Anterior:Capitolul 108

Următorul:Capitolul 110

Conținuturi Similare