Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

O problemă foarte serioasă: trădarea (2)

Natura omului este complet diferită de esența Mea; aceasta este din cauză că natura coruptă a omului provine în întregime de la Satana și natura omului a fost prelucrată și coruptă de către Satana. Adică, omul supraviețuiește sub influența răutății și a urâțeniei acestuia. Omul nu crește într-o lume a adevărului sau într-un mediu sfânt și, mai mult, nu trăiește în lumină. De aceea, adevărul este imposibil să fie înnăscut în natura fiecărei persoane și, în plus, ele nu se pot naște cu o esență temătoare de Dumnezeu și ascultătoare față de Dumnezeu. Din contră, ele posedă o natură care îi rezistă lui Dumnezeu, nu-I dă ascultare lui Dumnezeu și nu are nicio dragoste de adevăr. Această natură este problema despre care vreau să vorbesc – trădarea. Trădarea este sursa rezistenței față de Dumnezeu a fiecărei persoane. Aceasta este o problemă care există numai în om, nu și în Mine. Unii vor pune acest fel de întrebare: de vreme ce toți trăiesc în lumea omului, de ce au toți oamenii o natură care Îl trădează pe Dumnezeu, dar Hristos nu are? Aceasta este o întrebare care trebuie să vă fie clar explicată.

Existența omenirii se bazează pe întruparea sufletului în mod succesiv. Cu alte cuvinte, fiecare persoană dobândește o viață omenească a trupului la întruparea sufletului său. După ce se naște trupul unei persoane, acea viață continuă până la cea mai extinsă limită a trupului, adică momentul final, când sufletul își părăsește învelișul. Acest proces se repetă iar și iar, cu sufletul unei persoane venind și plecând, venind și plecând, menținându-se, astfel, existența întregii omeniri. Viața trupului este și viața sufletului omului, iar sufletul omului susține existența trupului omului. Adică, viața fiecărei persoane provine din sufletul ei; nu este trupul ei cel care avea, inițial, viață. De aceea, natura omului provine din sufletul lui, nu din trupul lui. Numai sufletul fiecărei persoane știe cum a îndurat ispitele Satanei, chinul și stricăciunea. Trupul omului nu poate ști aceasta. În consecință, omenirea devine, fără să știe, din ce în ce mai murdară, mai rea și mai întunecată, în timp ce distanța dintre Mine și om crește din ce în ce mai mult, iar zilele omenirii devin din ce în ce mai întunecate. Sufletele omenirii sunt toate la îndemâna Satanei. Ca atare, este de la sine înțeles că și trupul omului a fost ocupat de Satana. Cum ar putea un trup ca acesta și oameni ca aceștia să nu-I reziste lui Dumnezeu și să fie în mod înnăscut compatibili cu El? Motivul pentru care Satana a fost aruncat jos, de către Mine, în văzduh, este că M-a trădat, așadar cum ar putea oamenii să scape de repercusiunile acestui lucru? Acesta este motivul pentru care natura umană este trădare. Am încredere că, odată ce înțelegeți acest raționament, ar trebui și să aveți credință în esența lui Hristos. Trupul purtat de Duhul lui Dumnezeu este însuși trupul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este suprem; El este atotputernic, sfânt și drept. În mod similar, trupul Lui este de asemenea suprem, atotputernic, sfânt și drept. Un trup ca acesta este capabil doar să facă ceea ce este drept și benefic pentru omenire, ceea ce este sfânt, glorios și puternic și este incapabil să facă ceva ce încalcă adevărul sau moralitatea și justiția, cu atât mai puțin ceva ce trădează Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este sfânt, şi astfel trupul Lui este incoruptibil de către Satana; trupul Lui este de o esență diferită decât trupul omului. Căci este omul, nu Dumnezeu, cel care este corupt de către Satana; ar fi imposibil ca Satana să corupă trupul lui Dumnezeu. Astfel, în ciuda faptului că omul și Hristos locuiesc în același spațiu, doar omul este cel dominat, ocupat și prins în capcană de Satana. Prin contrast, Hristos este veșnic impenetrabil la corupția lui Satana, pentru că Satana nu va fi niciodată capabil să se ridice la locul celui preaînalt și niciodată nu va putea să se apropie de Dumnezeu. Astăzi, ar trebui să înțelegeți toți că numai omenirea, care a fost coruptă de Satana, este cea care Mă trădează și că această problemă va fi întotdeauna irelevantă pentru Hristos.

Toate sufletele corupte de Satana se află sub controlul domeniului Satanei. Numai cei care cred în Hristos au fost separați, salvați din tabăra Satanei și aduși în Împărăția de astăzi. Acești oameni nu mai trăiesc sub influența Satanei. Chiar și așa, natura omului este încă înrădăcinată în trupul omului. Adică, chiar dacă sufletele voastre au fost mântuite, natura voastră are încă vechea ei aparență, iar șansa că Mă veți trăda rămâne de sută la sută. Iată de ce lucrarea Mea este atât de îndelungată, fiindcă natura voastră este prea de nezdruncinat. Acum suferiți cu toții cât de mult puteți în îndeplinirea datoriilor voastre, dar un fapt de netăgăduit este acesta: fiecare dintre voi este capabil să Mă trădeze și să se întoarcă în domeniul Satanei, în tabăra lui, și să se întoarcă la vechea sa viată. În acel moment nu vă va fi cu putință să aveți o urmă de umanitate sau de înfățișare de ființă omenească, așa cum aveți acum. În cazuri grave, veți fi distruși și, în plus, veți fi damnați pe vecie, fără să vă mai întrupați din nou, ci aspru pedepsiți. Aceasta este problema pusă în fața voastră. Vă amintesc, în acest fel, astfel încât, unu, lucrarea Mea să nu fie în van și doi, să puteți, toți, trăi în zile de lumină. De fapt, dacă lucrarea Mea este sau nu zadarnică nu este problema crucială. Cheia este ca voi să fiți în stare să aveți vieți fericite și un viitor minunat. Lucrarea Mea este lucrarea de mântuire a sufletelor oamenilor. Dacă sufletul tău va cădea în mâinile Satanei, atunci trupul tău nu va avea zile liniștite. Dacă Eu îți voi proteja trupul, atunci sufletul tău va fi cu siguranță în grija Mea. Dacă voi simți cu adevărat dezgust pentru tine, atunci trupul și sufletul tău vor cădea imediat în mâinile Satanei. Îți poți imagina cum va fi situația ta, atunci? Dacă, într-o zi, cuvintele Mele nu vor fi prețuite de voi, atunci vă voi preda, cu totul, Satanei ca să vă chinuie de două ori mai mult, până când mânia Mea se va fi disipat complet, sau am să vă pedepsesc Eu însumi, voi, oameni de nerăscumpărat, fiindcă inimile voastre de a Mă trăda nu s-au schimbat niciodată.

Acum ar trebui să priviți toți în voi înșivă, pe cât de repede posibil, ca să vedeți cât de mult din structura voastră Mă trădează încă. Aștept cu nerăbdare răspunsul vostru. Nu Mă ignorați Eu nu Mă joc niciodată cu oamenii. Dacă o spun, atunci cu siguranță o voi face. Sper să puteți, toți, fi oameni care iau cuvintele Mele în serios și nu se gândesc că ele sunt doar un roman SF. Ceea ce vreau de la voi este acțiune concretă, nu închipuirile voastre. Apoi, trebuie să răspundeți la astfel de întrebări puse de Mine: 1. Dacă ești, cu adevărat, un făcător de servicii, atunci poți să Mă slujești cu credință, fără vreun element superficial sau negativ? 2. Dacă vei afla că nu te-am apreciat niciodată, vei fi, încă, în stare să rămâi și să Mă slujești pe viață? 3. Dacă ai depus mult efort, dar Eu sunt încă foarte rece față de tine, vei fi tu în stare să continui să lucrezi pentru Mine în obscuritate? 4. Dacă, după ce ai cheltuit unele lucruri pentru Mine, Eu nu ți-am îndeplinit cererile mărunte, vei fi tu descurajat și dezamăgit de Mine sau vei deveni chiar furios și vei huli? 5. Dacă ai fost întotdeauna foarte loial și iubitor față de Mine și totuși pătimești chinul bolii, sărăcirea vieții și părăsirea de către prieteni sau rude ori înduri orice alte nenorociri în viață, atunci vor continua, încă, loialitatea și iubirea ta pentru Mine? 6. Dacă nimic din ce ți-ai imaginat în inima ta nu se potrivește cu ce am făcut Eu, atunci cum îți vei parcurge calea viitoare? 7. Dacă nu primești nimic din ce ai sperat să primești, atunci poți continua să Mă urmezi? 8. Dacă nu ai înțeles niciodată scopul și semnificația lucrării Mele, atunci poți tu fi o persoană ascultătoare care nu emite judecăți și nu trage concluzii arbitrare? 9. Poți prețui toate cuvintele pe care le-am rostit și toată lucrarea pe care am făcut-o când sunt împreună cu omenirea? 10. Ești în stare să Mă urmezi cu credință, dispus să suferi pentru Mine pe viață, chiar dacă nu vei primi nimic? 11. Ești în stare să nu-ți faci gânduri, planuri sau să nu te pregătești pentru calea ta viitoare de supraviețuire, de dragul Meu? Aceste întrebări sunt cerințele Mele finale de la voi și sper ca toți să-Mi puteți răspunde. Dacă împlinești unul sau două dintre lucrurile din aceste întrebări, atunci încă trebuie să continui să lucrezi din greu. Dacă nu poți împlini măcar una dintre aceste cerințe, atunci ești, cu siguranță, soiul care va fi aruncat în iad. Nu trebuie să le mai spun nimic unor astfel de oameni. Aceasta este din cauză că ei nu sunt, cu siguranță, oameni care pot fi compatibili cu Mine. Cum aș putea ține în casa Mea pe cineva care ar putea să Mă trădeze în orice împrejurare? În ce îi privește pe cei care tot M-ar putea trăda în majoritatea împrejurărilor, le voi examina performanțele înainte de a face alte aranjamente. În orice caz, atâta timp cât ei sunt oameni capabili de a Mă trăda, indiferent în ce condiții, nu voi uita niciodată și Îmi voi aminti de ei în inima Mea în timp ce voi aștepta ocazia de a le plăti pentru faptele lor rele. Cerințele pe care le-am stabilit sunt toate chestiuni cu privire la care ar trebui să vă cercetați. Sper să le puteți lua, cu toții, în seamă, în mod serios, și să nu Mă tratați în mod superficial. În viitorul apropiat, voi verifica răspunsurile, pe care Mi le-ați dat, împotriva cerințelor Mele. Până atunci, nu vă voi cere nimic în plus și nu vă voi mai dojeni în mod serios. În schimb, Îmi voi exercita autoritatea. Toți cei care ar trebui să fie păstrați vor fi păstrați, cei care ar trebui să fie răsplătiți, vor fi răsplătiți, cei care ar trebui abandonați Satanei, vor fi abandonați Satanei, cei care ar trebui să primească pedeapsă grea, vor primi pedeapsă grea și cei care ar trebui să piară, vor fi nimiciți. În acest fel, nu va mai exista nimeni care să Mă tulbure în zilele Mele. Crezi cuvintele Mele? Crezi în răsplată? Crezi că îi voi pedepsi pe toți acei răi care Mă înșală și Mă trădează? Speri ca ziua aceea să vină mai curând sau ca ea să vină mai târziu? Ești tu o persoană foarte temătoare de pedeapsă sau cineva care, mai degrabă, Mi-ar rezista, chiar dacă ar trebui să îndure pedeapsă? Când acea zi va veni, îți poți imagina dacă vei trăi în mijlocul veseliei și a râsetelor sau plângând și scrâșnind din dinți? Ce fel de sfârșit speri că vei avea? Te-ai gândit vreodată, în mod serios, dacă crezi în Mine sută la sută sau te îndoiești de Mine sută la sută? Te-ai gândit vreodată, cu atenție, ce fel de consecințe și ce fel de sfârșit vor aduce asupra ta purtarea ta și acțiunile tale? Chiar speri că toate cuvintele Mele se vor împlini unul câte unul sau ți-este foarte teamă că cuvintele Mele se vor împlini unul câte unul? Dacă speri ca eu să plec curând pentru a-Mi împlini cuvintele, atunci cum ți-ai putea considera propriile tale cuvinte și acțiuni? Dacă nu speri ca Eu să plec și nu speri ca toate cuvintele Mele să se împlinească imediat, atunci de ce mai crezi în Mine? Știi cu adevărat de ce Mă urmezi? Dacă e doar pentru a-ți lărgi orizonturile, atunci nu e nevoie să înduri asemenea suferințe. Dacă e pentru a fi binecuvântat și a scăpa de dezastrul viitor, atunci de ce nu te preocupă propria ta purtare? De ce nu te întrebi dacă poți sau nu să-Mi satisfaci cerințele? De ce nu te întrebi și dacă ești sau nu calificat să primești binecuvântările Mele viitoare?

Anterior:O problemă foarte serioasă: Trădarea (1)

Următorul:Cele zece decrete administrative care trebuie respectate de aleșii lui Dumnezeu în Epoca Împărăției

Conținuturi Similare