Cum să cunoşti realitatea

Dumnezeu e un Dumnezeu concret: întreaga Lui lucrare este concretă, toate cuvintele pe care le spune sunt concrete şi toate adevărurile pe care le exprimă sunt concrete. În afara cuvintelor Lui, totul e gol, neexistent şi greșit. Astăzi, Duhul Sfânt trebuie să-i călăuzească pe oameni spre cuvintele lui Dumnezeu. Dacă oamenii vor să caute intrarea în realitate, atunci trebuie să caute şi să cunoască realitatea, după care trebuie să experimenteze realitatea şi s-o trăiască. Cu cât oamenii cunosc mai bine realitatea, cu atât pot înţelege mai bine dacă sunt reale cuvintele altora; cu cât oamenii cunosc mai bine realitatea, cu atât au mai puţine concepţii; cu cât oamenii experimentează mai mult realitatea, cu atât cunosc mai bine faptele Dumnezeului realităţii şi cu atât le e mai uşor să se elibereze de firile lor corupte şi satanice; cu cât oamenii au mai multă realitate, cu atât Îl cunosc mai bine pe Dumnezeu şi cu atât mai mult urăsc trupul şi iubesc adevărul; şi cu cât oamenii au mai multă realitate, cu atât se apropie mai mult de standardele cerinţelor lui Dumnezeu. Oamenii care sunt câştigaţi de Dumnezeu sunt cei care sunt stăpâniți de realitate, care cunosc realitatea și care sunt au ajuns să cunoască faptele reale ale lui Dumnezeu, experimentând realitatea. Cu cât cooperezi mai mult cu Dumnezeu, disciplinându-ţi corpul, cu cât vei obține mai mult lucrarea Duhului Sfânt, cu atât vei câştiga mai multă realitate şi cu atât vei fi mai luminat de Dumnezeu – și, prin urmare, cu atât va fi mai mare cunoaşterea de către tine a faptelor reale ale lui Dumnezeu. Dacă poţi trăi în lumina din prezent a Duhului Sfânt, calea actuală spre practică îţi va deveni mai clară şi vei putea să te detaşezi mai bine de concepţiile religioase şi de practicile vechi ale trecutului. Astăzi, realitatea e punctul central: cu cât oamenii au mai multă realitate, cu atât mai clară le este cunoașterea adevărului şi cu atât mai mare înțelegerea voii lui Dumnezeu. Realitatea poate birui toate slovele şi doctrinele, poate birui toate teoriile şi competenţele şi, cu cât oamenii se concentrează pe mai multă realitate, cu atât mai mult Îl iubesc pe Dumnezeu cu adevărat şi cu atât înfometează și însetează mai mult după cuvintele Lui. Dacă te concentrezi mereu asupra realităţii, filosofia ta de viaţă, concepţiile tale religioase şi caracterul tău natural vor fi îndepărate în mod firesc, urmând lucrarea lui Dumnezeu. Cei care nu urmăresc realitatea şi nu o cunosc au tendinţa de a urmări ceea ce e supranatural şi vor fi înşelaţi cu uşurinţă. Duhul Sfânt nu are nicio modalitate pentru a lucra în astfel de oameni, astfel încât ei se simt goi, iar vieţile lor nu au niciun rost.

Duhul Sfânt poate lucra în tine doar când te pregătești realmente, cauți și te rogi efectiv și ești dispus să suferi de dragul căutării adevărului. Aceia care nu caută adevărul nu au decât slove și doctrine și teorii goale, iar cei care nu dețin adevărul, în mod firesc, au multe concepții despre Dumnezeu. Astfel de oameni tânjesc doar ca Dumnezeu să le transforme trupul fizic într-unul spiritual, astfel încât să se poată înălța la al treilea Cer. Cât de nesăbuiţi sunt aceşti oameni! Toţi aceia care spun asemenea lucruri nu Îl cunosc nici pe Dumnezeu, nici realitatea; astfel de oameni nu pot nicidecum să coopereze cu Dumnezeu și pot doar să aştepte într-un mod pasiv. Pentru ca oamenii să înţeleagă adevărul, să-l vadă clar şi, mai mult, să pătrundă adevărul şi să-l pună în practică, ei trebuie să se pregătească efectiv, să caute şi să simtă în mod efectiv foame şi sete. Când eşti înfometat şi însetat, când cooperezi în mod efectiv cu Dumnezeu, Duhul Lui te va atinge negreşit şi va lucra în tine, ceea ce îţi va aduce mai multă luminare şi-ţi va da mai multă cunoaştere a realităţii, fiindu-ți de mai mare ajutor în viaţă.

Pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu, oamenii trebuie să ştie mai întâi că Dumnezeu este un Dumnezeu concret şi trebuie să ştie cuvintele Lui, arătarea concretă a lui Dumnezeu în trup şi lucrarea Lui concretă. Doar după ce ştii că toată lucrarea lui Dumnezeu e concretă vei putea efectiv să cooperezi cu Dumnezeu şi doar pe această cale vei putea obţine dezvoltarea vieţii tale. Toţi aceia care nu cunosc realitatea nu au niciun mijloc de a experimenta cuvintele lui Dumnezeu, sunt ademeniţi în concepţiile lor, trăiesc în imaginaţia lor și astfel, nu cunosc cuvintele lui Dumnezeu. Cu cât cunoşti mai bine realitatea, cu atât eşti mai aproape de Dumnezeu şi cu atât e mai strânsă relaţia pe care o ai cu El; cu cât mai mult cauţi neclaritatea, abstractismul şi doctrina, cu atât mai mult te vei îndepărta de Dumnezeu şi, astfel, cu atât mai mult vei considera că a experimenta cuvintele lui Dumnezeu este obositor şi dificil, că eşti incapabil de intrare. Dacă vrei să pătrunzi realitatea cuvintelor lui Dumnezeu şi să intri pe cărarea dreaptă a vieţii tale spirituale, trebuie, mai întâi, să cunoşti realitatea şi să te lepezi de lucrurile nedesluşite şi supranaturale – cu alte cuvinte, mai întâi, trebuie să înţelegi cum te luminează efectiv Duhul Sfânt şi cum te călăuzeşte din interior. În acest fel, dacă poţi înţelege cu adevărat lucrarea concretă a Duhului Sfânt din tine, vei fi intrat pe calea dreaptă, aceea de a fi desăvârşit de Dumnezeu.

Astăzi, totul începe de la realitate. Lucrarea lui Dumnezeu e cea mai reală şi poate fi atinsă de oameni; este ceea ce oamenii pot experimenta şi obţine. În oameni există multe lucruri nedesluşite şi supranaturale, care-i împiedică să cunoască lucrarea din prezent a lui Dumnezeu. Prin urmare, în experienţele lor, ei se abat mereu și întotdeauna se simt dificil, lucru cauzat în întregime de concepţiile lor. Oamenii sunt incapabili să înţeleagă principiile lucrării Duhului Sfânt, nu cunosc realitatea, fiind, astfel, mereu negativişti în drumul lor către intrare. Ei privesc de la depărtare cerinţele lui Dumnezeu, incapabili să le îndeplinească; ei văd doar că, într-adevăr, cuvintele lui Dumnezeu sunt bune, dar nu pot găsi calea spre intrare. Duhul Sfânt lucrează după acest principiu: prin cooperarea oamenilor, prin faptul că se roagă, caută şi se apropie de Dumnezeu în mod activ, se pot obţine rezultate, iar ei pot fi luminaţi şi iluminaţi de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu lucrează unilateral, aşa cum nici omul nu o face. Ambii sunt indispensabili şi, cu cât oamenii cooperează mai mult, cu cât mai mult caută să atingă standardele cerinţelor lui Dumnezeu, cu atât e mai mare lucrarea Duhului Sfânt. Doar cooperarea reală a oamenilor, în completarea lucrării Duhului Sfânt, poate produce experienţe reale şi cunoaşterea substanţială a cuvintelor lui Dumnezeu. Treptat, experimentând în felul acesta, se creează, în cele din urmă, o persoană desăvârșită. Dumnezeu nu face lucruri supranaturale; în concepţiile oamenilor, Dumnezeu este atotputernic şi totul este făcut de Dumnezeu – având drept rezultat faptul că oamenii aşteaptă pasiv, nu citesc cuvintele lui Dumnezeu, nu se roagă, și așteaptă doar atingerea Duhului Sfânt. Însă, aceia care înţeleg corect cred următorul lucru: acțiunile lui Dumnezeu se pot întinde doar până la nivelul cooperării mele, iar efectul pe care lucrarea lui Dumnezeu îl are asupra mea depinde de cum cooperez eu. Când Dumnezeu vorbește, ar trebui să fac tot ce pot pentru a căuta și a mă strădui să înțeleg cuvintele lui Dumnezeu; aceasta este ceea ce trebuie să realizez.

În cazul lui Petru şi Pavel puteţi vedea clar că Petru a fost cel care a acordat cea mai mare atenţie realităţii. Din cele pătimite de Petru, se poate vedea că experienţele lui au însumat lecţiile celor care au eşuat în trecut şi că a absorbit tăria sfinţilor din trecut – ceea ce arată cât de reale erau experienţele lui Petru, că erau suficient de palpabile pentru oameni, că aceștia erau capabili de a le înfăptui şi că erau realizabile de către ei. Însă Pavel era altfel: el nu a vorbit decât despre lucruri nedesluşite şi invizibile, de pildă, despre a merge în al treilea Cer, despre ascensiunea la tron şi coroana dreptăţii. El s-a concentrat asupra lucrurilor exterioare: asupra statutului şi dojenirii oamenilor, asupra etalării superiorităţii sale, fiind atins de Duhul Sfânt, şi aşa mai departe. Nimic din ceea ce a urmărit el nu a fost real, în mare parte, fiind închipuire, și astfel, se poate vedea că tot ceea ce e supranatural, de pildă, în ce măsură Duhul Sfânt îi atinge pe oameni, marea bucurie pe care o trăiesc oamenii, accederea în al treilea Cer sau pregătirea constantă şi savurarea acesteia într-o oarecare măsură, citirea cuvintelor lui Dumnezeu, bucurându-se de ele într-o anumită măsură – nimic din toate acestea nu e real. Întreaga lucrare a Duhului Sfânt e normală şi reală. Când citeşti cuvintele lui Dumnezeu şi te rogi, eşti luminos şi de neclintit pe dinăuntru, lumea exterioară nu te poate tulbura, în interiorul tău, eşti dispus să-L iubeşti pe Dumnezeu, să te implici în lucruri pozitive şi dispreţuieşti lumea malefică; aceasta înseamnă să trăiești întru Dumnezeu. Nu presupune, aşa cum se spune, că te bucuri prea mult – o asemenea discuţie nu e reală. Astăzi, totul ar trebui să înceapă de la realitate. Tot ceea ce face Dumnezeu este real, iar, în experienţele tale, ar trebui să acorzi atenţie cunoaşterii reale a lui Dumnezeu, să cauţi urmele pașilor lucrării lui Dumnezeu şi mijloacele prin care Duhul Sfânt îi atinge şi îi luminează pe oameni. Dacă mănânci şi bei cuvintele lui Dumnezeu, te rogi şi cooperezi într-un mod mai real, asimilând lucrurile bune din vremurile apuse şi respingându-le pe cele rele, precum Petru, dacă asculţi cu propriile urechi şi observi cu propriii tăi ochi, dacă te rogi des şi cugeţi în inima ta, făcând tot ceea ce poţi pentru a coopera cu lucrarea lui Dumnezeu, atunci, El te va călăuzi negreşit!

Anterior: Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui

Înainte: Cu privire la o viață spirituală cuviincioasă

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte