Capitolul 101

Nu voi fi îngăduitor față de niciunul care Îmi întrerupe gestionarea sau care caută să Îmi ruineze planurile. Fiecare ar trebui să înțeleagă ce vreau să spun din cuvintele pe care le rostesc și fiecăruia ar trebui să-i fie clar despre ce vorbesc. În lumina situației curente, fiecare ar trebui să se cerceteze pe sine însuși: care este rolul pe care-l jucați? Trăiți de dragul Meu sau îl slujiți pe Satana? Vine fiecare dintre acțiunile voastre din partea Mea sau din partea diavolului? Toate aceste lucruri ar trebui să fie clare pentru a evita încălcarea decretelor Mele administrative și, drept urmare, atragerea după sine a mâniei Mele furioase. Privind retrospectiv, oamenii Mi-au fost întotdeauna neloiali și lipsiți de sentimente de fiu, au fost nerespectuoși și, mai mult decât atât, M-au trădat. Din aceste motive, oamenii aceștia au parte de judecata Mea astăzi. Cu toate că par doar un om, toți cei pe care Eu nu îi aprob (ar trebui să înțelegi la ce Mă refer aici; nu este vorba despre cât de bine arăți sau cât de șarmant ești, ci despre faptul că te-am predestinat și ales) vor deveni ținte ale eliminării Mele. Acest lucru este cum nu se poate mai adevărat. Chiar dacă arăt ca om, totuși, trebuie să vezi dincolo de umanitatea Mea pentru a percepe divinitatea Mea. Am spus de multe ori „Umanitatea normală și divinitatea deplină sunt două părți inseparabile ce țin de Însuși Dumnezeul complet.” Cu toate acestea, voi încă nu Mă înțelegeți și fiecare dă importanță numai acelui Dumnezeu vag al său. Sunteți oameni care nu înțeleg chestiuni spirituale. Cu toate acestea, astfel de oameni încă vor să fie fiii Mei întâi născuți. Câtă nerușinare! Nu văd care este adevăratul lor statut! Nici măcar nu au dreptul să fie oamenii Mei, cum ar putea să fie fiii Mei întâi născuți, care vor fi împărați împreună cu Mine? Astfel de oameni nu se cunosc pe ei înșiși, sunt de teapa Satanei; nu sunt vrednici de a fi un stâlp în casa Mea șicu atât mai puţin vrednici să slujească înaintea Mea. De aceea, îi voi elimina unul câte unul și voi da în vileag adevăratul caracter al fiecăruia în parte.

Lucrarea Mea se desfășoară pas cu pas nestingherită și neîmpiedicată în niciun fel deoarece am biruit și deoarece am domnit ca Împărat peste întregul univers. (La ce mă refer este că, după ce l-am învins pe diavolul Satana, Mi-am recuperat puterea din nou.) Pe măsură ce îi câștig pe toți fiii Mei întâi născuți, stindardul biruinței se va ridica pe Muntele Sion. Cu alte cuvinte, fiii Mei întâi născuți sunt steagul biruinţei Mele, slava Mea, fala Mea; ei sunt dovada că l-am umilit pe Satana și sunt metoda prin care lucrez. (Printr-un grup de oameni care au fost corupți de Satana după ce-i predestinasem, dar care s-au dat din nou de partea Mea, l-am umilit pe marele balaur roșu și i-am condus pe toți fiii răzvrătiți.) Fiii Mei întâi născuți în care zace atotputernicia Mea sunt reușita Mea cea mai mare, de nealterat și de nedisputat. Prin fiii Mei întâi născuți Îmi voi duce la bun sfârșit planul de gestionare; acesta este lucrul la care M-am referit în trecut când am spus: „Prin intermediul vostru voi face ca toate națiunile și popoarele să se întoarcă înaintea tronului Meu.” În plus, la aceasta m-am referit când am spus „povara grea de pe umerii voștri”. Vă este clar? Înțelegeți? Fiii întâi născuți sunt concretizarea întregului Meu plan de gestionare. De aceea, nu i-am menajat pe cei din acest grup și i-am disciplinat aspru întotdeauna (prin necazurile suferite în lume, neplăcerile din familii, abandonarea de către părinți, soți, soții și copii; pe scurt, au fost abandonați de lume și părăsiți de vreme). De aceea, ferice de voi că puteți veni înaintea Mea astăzi. Acesta este răspunsul la întrebarea la care v-ați gândit deseori: „De ce alți oameni nu au acceptat acest nume, dar eu l-am acceptat?” Acum știți!

Astăzi, nimic nu este ca și în trecut. Planul Meu de gestionare a adoptat metode noi, lucrarea Mea este și mai diferită de cum a fost în trecut și cuvântările Mele sunt acum și mai fără precedent. De aceea, am pus accentul în mod repetat pe faptul că voi ar trebui să Mă slujiți adecvat (aceasta li se spune făcătorilor de servicii). Nu vă purtați cu voi înșivă într-o manieră negativă, ci continuați să căutați cu ardoare. Nu este plăcut să obțineți niște har? Este mult mai bine decât să suferiți în lume. Îți spun! Dacă nu Mă slujești din toată inima și, în schimb, te plângi că am fost nedrept, atunci mâine te vei pogorî în iad și în gheenă. Nimeni nu-și dorește să moară înainte de vreme, nu? Chiar dacă este vorba numai de o zi în plus, este o zi care contează, deci te vei dedica în întregime planului Meu de gestionare și mai apoi vei aștepta să te judec și vei aştepta ca mustrarea Mea dreaptă să vină asupra ta. Nu te gândi că ceea ce spun n-are niciun sens; vorbesc din dreptatea Mea și din firea Mea și, în plus, acționez în conformitate cu măreția și dreptatea Mea. Oamenii spun că nu sunt drept. Aceasta este din cauză că nu Mă cunosc. Este manifestarea clară a firii lor răzvrătite. Pentru Mine, nu există emoție, dimpotrivă, doar dreptate, măreție, judecată și mânie. Cu cât trece mai mult timp, cu atât mai bine Îmi veți vedea firea. Prezentul este o etapă de tranziție și voi puteți vedea numai o părticică din aceasta, puteți vedea unele lucruri din afară. Când fiii Mei întâi născuți se arată, atunci vă voi lăsa să vedeți totul și să înțelegeți totul. Fiecare va fi convins în inima lui și în cuvintele lui. Vă voi face să vorbiți ca să Mă mărturisiți, să Mă lăudați veșnic și să Mă preamăriți veșnic. Acest lucru este inevitabil și nu poate fi schimbat de către nimeni. Oamenilor le este greu să și-l imagineze, darămite să îl creadă.

Cei ce sunt fiii întâi născuți înțeleg tot mai mult viziunile și dragostea lor pentru mine este mai mare decât oricând. (Aceasta nu este o dragoste romantică, cu care Mă ispitește Satana, un lucru ce trebuie văzut deslușit. De aceea, în trecut am menționat faptul că au fost oameni care și-au etalat farmecul înaintea Mea. Astfel de oameni sunt lacheii Satanei, care cred că înfățișarea lor M-ar atrage. Nerușinaţi! Cei mai jalnici dintre nenorociți!) Cu toate acestea, oamenii care nu sunt fiii întâi născuți au devenit, prin cuvintele Mele din această perioadă, tot mai confuzi în privința viziunilor și și-au pierdut credința în persoana care sunt Eu. După aceea, treptat, ajung indiferenți până când, în cele din urmă, cad. Acești oameni nu se pot abține. Acela este scopul spuselor Mele din această perioadă, toți ar trebui să vadă aceasta (vorbesc de fiii întâi născuți) și, prin cuvântările și faptele Mele, să Îmi vadă minunăția. De ce se spune că sunt Domn al păcii, Tată Veșnic, că sunt Minunat, că sunt Sfetnic? Este prea superficial ca să explic aceasta prin identitatea Mea, prin cuvântările Mele sau prin ceea ce fac: nici nu merită pomenit. Mi se spune Domn al păcii datorită puterii Mele de a-i face compleți pe fiii Mei întâi născuți, de a-l judeca pe Satana și datorită binecuvântărilor fără măsură pe care le-am oferit fiilor întâi născuți. Cu alte cuvinte, numai fiii întâi născuți sunt destoinici să Îmi spună Domn al păcii deoarece Eu Îmi iubesc fiii întâi născuți, iar epitetul „Domn al păcii” ar trebui rostit de gurile lor. Pentru ei, Eu sunt Domnul păcii. Pentru fiii Mei și pentru oamenii Mei sunt Tatăl veșnic. Datorită existenței fiilor Mei întâi născuți, datorită faptului că fiii întâi născuți pot deține puterea de a împărăți împreună cu Mine și de a conduce toate națiunile și toate popoarele (fiii și oamenii), de aceea, fiii și oamenii ar trebui să Îmi spună Tată veșnic, adică Dumnezeu Însuși, care este mai presus de fiii întâi născuți. Sunt Minunat pentru aceia care nu sunt fiii, oamenii și fiii întâi născuți. Datorită minunăţiei lucrării Mele, necredincioșii nu Mă pot vedea deloc (pentru că le-am acoperit ochii cu un văl) și nu Îmi pot vedea nicidecum clar lucrarea, deci pentru ei sunt Minunat. Pentru toți dracii și pentru Satana sunt Sfetnic pentru că tot ceea ce fac îi face de rușine și tot ceea ce fac este pentru fiii Mei întâi născuți. Fiecare pas al Meu este fără piedici și biruiesc la fiecare pas. Mai mult decât atât, pot vedea toate tertipurile Satanei și le pot folosi în slujba Mea, făcând din ele un obiect prin care să Îmi ating scopurile din partea negativă. Acesta este înțelesul faptului că sunt Sfetnic, lucru pe care nimeni nu îl poate schimba și pe care nimeni nu îl poate înțelege pe deplin. În ce privește persoana Mea, sunt Domn al păcii, Tată Veșnic, precum și Sfetnic și Minunat. În aceasta nu este nimic neadevărat. Este un adevăr de necontestat și neschimbător!

Am atâtea de spus încât este, pur și simplu, de necomparat. De aceea, doresc ca voi să aveți răbdare și să așteptați. Orice faceți, nu acționați pe baza vreunui impuls de a pleca. Deoarece ceea ce ați înțeles în trecut este depășit astăzi, nu se mai aplică, iar prezentul este un moment al schimbării – ca o tranziție de la o dinastie la alta, de aceea doresc ca voi să vă schimbați gândirea și concepțiile vechi. Acesta este adevărata semnificație a ce înseamnă a îmbrăca haina sfântă a dreptății. Numai Eu pot explica propriile Mele cuvinte și numai Eu știu ce întreprind. De aceea, numai cuvintele Mele sunt lipsite de impuritate, sunt în întregime ceea ce intenționez să fie și de aceea semnifică a îmbrăca haina sfântă a dreptății. Înțelegerea minții omenești este doar imaginație; imaginația oamenilor este impură și nu poate realiza intențiile Mele. Astfel, Eu Însumi vorbesc și Eu Însumi explic, iar acesta este înțelesul deliberat din spatele cuvintelor „Eu Însumi fac lucrarea.” Este o parte indispensabilă a planului Meu de gestionare și toți oamenii trebuie să Mă slăvească și să Mă laude. Cât despre înțelegerea cuvintelor Mele, nu am dat niciodată oamenilor acea putere și aceștia nu au nici pe departe aptitudinea necesară. Aceasta este una din metodele Mele de a-l umili pe diavol. (Dacă oamenii ar înțelege cuvântările Mele și Mi-ar putea verifica intențiile la fiecare pas, atunci Satana ar putea pune stăpânire pe oameni oricând și, în consecință, oamenii Mi s-ar împotrivi și ar face imposibilă realizarea scopului Meu de a alege pe fiii întâi născuți. Dacă aș înțelege toate tainele și dacă persoana care sunt Eu ar putea rosti cuvântări pe care nimeni nu le-ar putea înțelege, și Eu aș putea fi sub stăpânirea Satanei. Acesta este motivul pentru care, când sunt în trup, nu sunt câtuși de puțin supranatural.) Este necesar ca fiecare să înțeleagă în mod clar semnificația acestor cuvinte și să facă lucrurile după cum îi călăuzesc. Nu încercați să înțelegeți de unii singuri cuvinte și învățături profunde.

Anterior: Capitolul 100

Înainte: Capitolul 102

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Ce știi despre credință?

În om există doar cuvântul incert „credință”, însă el nu știe ce constituie credința și cu atât mai mult nu știe de ce are credință. Omul...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte