Capitolul 101

Nu voi fi câtuși de puțin îngăduitor față de niciunul care Îmi întrerupe gestionarea sau care caută să Îmi ruineze planurile. Fiecare ar trebui să priceapă înțelesul din cuvintele pe care le rostesc și ar trebui să aibă o înțelegere clară a lucrurilor despre care vorbesc. În vederea situației curente, fiecare dintre voi ar trebui să se cerceteze pe sine: ce fel de rol joci? Trăiești de dragul Meu sau îi faci un serviciu Satanei? Fiecare dintre acțiunile voastre provine de la Mine sau de la diavol? Ar trebui să fiți lămuriți în privința tuturor acestor lucruri pentru a evita să-Mi încălcați decretele administrative și, drept urmare, să atrageți asupra voastră furia Mea dezlănțuită. Gândindu-se la trecut, oamenii au fost întotdeauna neloiali și lipsiți de sentimente filiale față de Mine; au fost nerespectuoși și, mai mult decât atât, M-au trădat. Din aceste motive, oamenii aceștia au parte de judecata Mea astăzi. Cu toate că par a fi doar un om, toți cei pe care Eu nu îi aprob (ar trebui să înțelegi la ce Mă refer aici; nu e vorba despre cât de bine arăți sau cât de șarmant ești, ci despre faptul că te-am predestinat și ales) vor deveni ținte ale eliminării Mele. Acest lucru este absolut adevărat. Asta deoarece pot părea uman pe dinafară, dar trebuie să vezi dincolo de umanitatea Mea pentru a-Mi percepe divinitatea. Așa cum am spus de multe ori, „Umanitatea normală și divinitatea completă sunt două părți inseparabile ale Însuși Dumnezeului complet.” Cu toate acestea, voi încă nu Mă înțelegeți; tu dai importanță numai acelui Dumnezeu nedeslușit al tău. Sunteți oameni care nu înțeleg chestiuni spirituale. Cu toate acestea, astfel de oameni încă doresc să fie fiii Mei întâi născuți. Câtă nerușinare! Nu văd care este adevăratul lor statut! Nici măcar nu au statutul de a sluji ca oameni ai Mei, deci cum ar putea să fie fiii Mei întâi născuți și să fie împărați alături de Mine? Astfel de oameni nu se cunosc pe ei înșiși; sunt de teapa Satanei și nu sunt vrednici de a fi stâlpi în gospodăria Mea, cu atât mai puțin de a sluji înaintea Mea. Îi voi elimina așadar unul câte unul, și, unul câte unul, le voi da în vileag adevăratele fețe.

Lucrarea Mea se desfășoară pas cu pas, nestingherită și fără nici cea mai mică piedică, deoarece am obținut victoria și deoarece am domnit ca Împărat peste întregul univers. (La ce mă refer este că, de când l-am învins pe diavolul Satana, Mi-am recuperat puterea din nou.) Pe măsură ce îi câștig pe toți fiii întâi născuți, stindardul biruinței se va ridica pe Muntele Sion. Cu alte cuvinte, fiii Mei întâi născuți sunt steagul biruinței Mele, slava Mea și cei cu care Mă fălesc; ei sunt semn că l-am umilit pe Satana și sunt metoda prin care lucrez. (Printr-un grup de oameni care au fost corupți de Satana după ce-i predestinasem, dar care s-au întors de partea Mea încă o dată, îl umilesc pe marele balaur roșu și îi conduc pe toți fiii răzvrătiți.) Fiii Mei întâi născuți sunt cei în care stă atotputernicia Mea; sunt reușita Mea cea mai mare, de nealterat și de nedisputat. Prin ei Îmi voi duce la bun sfârșit planul de gestionare. Acesta este lucrul la care M-am referit în trecut când am spus: „Prin voi am să fac toate națiunile și toate popoarele să se întoarcă înaintea tronului Meu.” Tot la asta M-am referit când am rostit cuvintele „povara grea de pe umerii voștri”. E clar? Înțelegeți? Fiii întâi născuți sunt cristalizarea întregului Meu plan de gestionare; din acest motiv, nu am tratat niciodată cu blândețe acest grup și l-am disciplinat aspru întotdeauna (această disciplinare aspră însemnând necazurile suferite în lume, neplăcerile din familii, abandonarea de către părinți, soți, soții și copii – pe scurt, abandonare de către lume și faptul că au fost lepădați de către epocă), și din acest motiv aveți marele noroc de a veni înaintea Mea astăzi. Acesta este răspunsul la întrebarea la care ați chibzuit atât de des: „De ce alți oameni nu au acceptat acest nume, dar eu l-am acceptat?” Acum știți!

Astăzi, nimic nu e ca în trecut. Planul Meu de gestionare a adoptat metode noi, lucrarea Mea este și mai diferită de cum a fost în prealabil, iar cuvântările Mele sunt acum și mai fără precedent. Am pus așadar accentul în mod repetat pe faptul că ar trebui să Mă serviți în mod adecvat (asta li se spune făcătorilor de servicii). Nu vă purtați cu voi înșivă într-o manieră negativă, ci mențineți o urmărire sinceră. Nu este plăcut să obțineți un oarece har? E mult mai bine decât să suferiți în lume. Îți spun! Dacă nu Mă servești din toată inima și, în schimb, te plângi că am fost nedrept, atunci mâine te vei pogorî în iad și în gheenă. Nicio persoană nu-și dorește să moară înainte de vreme – nu-i așa? Chiar și numai o zi de viață în plus e o zi care contează, deci te vei dedica în întregime planului Meu de gestionare și, mai apoi, vei aștepta să te judec și vei aștepta ca mustrarea Mea dreaptă să vină asupra ta. Să nu presupui că ceea ce spun e un nonsens; vorbesc din dreptatea Mea și din firea Mea. În plus, acționez cu măreția și dreptatea Mea. Faptul că oamenii spun că nu sunt drept e din cauză că nu Mă cunosc; asta e o exprimare clară a firilor lor răzvrătite. Cât despre Mine, nu există emoție; mai degrabă, există doar dreptate, măreție, judecată și mânie. Cu cât trece mai mult timp, cu atât mai bine Îmi veți vedea firea. Prezentul este o etapă de tranziție și voi puteți vedea numai o părticică din aceasta; puteți să vedeți doar unele lucruri manifestate în exterior. Când fiii Mei întâi născuți se arată, vă voi îngădui să vedeți totul și să înțelegeți totul. Fiecare va fi convins în inima lui și în cuvintele lui. Vă voi face să vorbiți ca să Mă mărturisiți, să Mă lăudați veșnic și să Mă preamăriți veșnic. Acest lucru este inevitabil și nu poate fi schimbat de către nimeni. Oamenilor le este greu să și-l imagineze, darămite să îl creadă.

Cei ce sunt fiii întâi născuți sunt tot mai lămuriți în privința viziunilor, iar dragostea lor pentru mine devine tot mai măreață. (Nu e dragostea romantică, cu care Mă ispitește Satana și care trebuie văzută deslușit. Din acest motiv, am menționat în prealabil faptul că există oameni care își etalează farmecul înaintea Mea. Astfel de oameni sunt lacheii Satanei, care cred că înfățișarea lor M-ar atrage. Nerușinați! Sunt cei mai josnici dintre nenorociți!) Cu toate acestea, oamenii care nu sunt fiii întâi născuți au devenit, prin aceste cuvinte pe care le-am rostit în această perioadă, tot mai confuzi în privința viziunilor și și-au pierdut credința în persoana care sunt Eu. După aceea, treptat, ajung indiferenți, până când, în cele din urmă, cad. Astfel de oameni nu se pot abține. Acesta este scopul a ceea ce spun Eu în această perioadă; toți ar trebui să vadă asta (vorbesc fiilor întâi născuți) și, prin cuvântările și acțiunile Mele, să Îmi privească minunăția. De ce se spune că sunt Prințul Păcii, Tatăl Veșnic, că sunt Minunatul, că sunt Sfetnicul? Să explic asta din perspectiva identității Mele, a cuvântărilor Mele sau a ceea ce fac ar fi prea superficial: nici n-ar merita pomenit. Faptul că Mi se spune Prințul Păcii izvorăște din puterea Mea de a-i face compleți pe fiii întâi născuți, din judecata Mea asupra Satanei și din binecuvântările nemăsurate pe care le-am acordat fiilor întâi născuți. Cu alte cuvinte, numai fiii întâi născuți sunt calificați să Îmi spună Prințul Păcii, deoarece Eu Îmi iubesc fiii întâi născuți, iar epitetul „Prinț al Păcii” ar trebui rostit de gurile lor. Pentru ei, Eu sunt Prințul Păcii. Fiii Mei și oamenii Mei Mă cunosc drept Tatăl Veșnic. Datorită existenței fiilor Mei întâi născuți și pentru că ei pot deține puterea de a împărăți împreună cu Mine și de a guverna toate națiunile și toate popoarele (adică, fiii și oamenii), de aceea, fiii și oamenii ar trebui să Îmi spună Tatăl Veșnic – însemnând Dumnezeu Însuși, care este mai presus de fiii întâi născuți. Sunt Cel Minunat pentru aceia care nu sunt fiii, oamenii și fiii întâi născuți ai Mei. Datorită minunăției lucrării Mele, necredincioșii nu Mă pot vedea deloc (pentru că le-am acoperit ochii cu un văl) și nu au o perspectivă clară a lucrării Mele. Pentru ei, așadar, Eu sunt Cel Minunat. Pentru toți dracii și pentru Satana, sunt Sfetnicul, pentru că tot ceea ce fac Eu servește să-i facă de rușine; toate acțiunile Mele sunt de dragul fiilor Mei întâi născuți. Fiecare pas al Meu se petrece fără piedici și obțin victoria la fiecare pas. Mai mult decât atât, pot să întrezăresc toate tertipurile Satanei și să le folosesc în serviciul Meu, făcând din ele un obiect prin care să Îmi ating scopurile din partea negativă. Acesta este înțelesul faptului că sunt „Sfetnicul”, lucru pe care nimeni nu îl poate schimba și pe care nimeni nu îl poate înțelege complet. Totuși, în ce privește persoana Mea, sunt Prințul Păcii și Tatăl Veșnic, precum și Sfetnicul și Minunatul. Nu e nimic în asta care să fie neadevărat. Este un adevăr de necontestat și neschimbător!

Am atâtea de spus; pur și simplu, nu se poate face nicio analogie. Prin urmare, vă cer să aveți răbdare și să așteptați. Orice faceți, nu plecați dintr-un moft. Fiindcă ce ați înțeles în trecut e acum depășit, nu mai este aplicabil, iar prezentul este un moment al schimbării – ca o tranziție de la o dinastie la alta. Din acest motiv, doresc să vă modificați gândirea și să vă înlăturați vechile noțiuni. Acesta este adevărata semnificație a faptului de „a îmbrăca haina sfântă a dreptății”. Numai Eu Îmi pot explica propriile cuvinte și numai Eu Însumi știu ce M-am angajat să fac. De aceea, numai cuvintele Mele sunt lipsite de impuritate și sunt în întregime ceea ce intenționez Eu, și de aceea semnifică a îmbrăca haina sfântă a dreptății. Înțelegerea minții omenești este simplă imaginație; înțelegerea omenească este impură și incapabilă să-Mi realizeze intențiile. Astfel, Eu Însumi vorbesc și Eu Însumi explic, și la asta M-am referit când am spus „Eu Însumi fac lucrarea.” Este o parte indispensabilă a planului Meu de gestionare și toți oamenii trebuie să Mă slăvească și să Mă laude. Cu privire la înțelegerea cuvintelor Mele, nu le-am dat niciodată oamenilor acea putere și ei nu dețin nici pe departe facultățile necesare pentru acest lucru. Aceasta e una din metodele Mele de a-l umili pe diavol. (Dacă oamenii ar înțelege cuvântările Mele și Mi-ar putea verifica intențiile la fiecare pas, atunci Satana ar putea pune stăpânire pe oameni oricând ar vrea și, ca rezultat, ei s-ar întoarce împotriva Mea și ar face imposibilă realizarea scopului Meu de a-i selecta pe fiii întâi născuți. Dacă aș înțelege toate tainele și dacă persoana care sunt Eu ar putea rosti cuvântări pe care nimeni nu le-ar putea înțelege, atunci și Eu aș putea fi posedat de Satana. Acesta este motivul pentru care, în timp ce sunt în trup, nu sunt câtuși de puțin supranatural.) E necesar ca fiecare să aibă o înțelegere clară a semnificației acestor cuvinte și să-Mi urmeze călăuzirea. Nu încercați să înțelegeți cuvinte și învățături profunde de unii singuri.

Anterior: Capitolul 100

Înainte: Capitolul 102

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Dumnezeu Însuși, Unicul (X)

Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor (IV)Astăzi comunicăm pe o temă specială. Pentru fiecare credincios, există doar două lucruri...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger