Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 88

Oamenii pur și simplu nu-și pot imagina măsura în care ritmul Meu a accelerat: este o minune care s-a întâmplat, care este de neînţeles pentru oameni. De la crearea lumii, ritmul Meu a continuat și lucrarea Mea nu s-a oprit niciodată. Întregul univers-lume se schimbă de la o zi la alta, iar oamenii se schimbă de asemenea în mod constant. Toate acestea sunt lucrarea Mea, tot planul Meu și, chiar mai mult, gestionarea Mea – nimeni nu știe sau nu înțelege aceste lucruri. Numai atunci când Eu Însumi vă spun, numai atunci când vă comunic față-în-față știți un pic; altfel, absolut nimeni nu știe schița pentru planul Meu de gestionare. În acest fel este marea Mea putere și, chiar mai mult, astfel sunt acțiunile Mele minunate, pe care nimeni nu le poate schimba. Prin urmare, ceea ce spun astăzi se întâmplă, și acest lucru pur şi simplu nu se poate schimba. Noţiunile umane nu includ nici cele mai vagi cunoştinţe despre Mine – toate acestea sunt vorbe lipsite de sens! Să nu crezi că ai avut destule sau că ești plin! Îți spun Eu, mai ai mult de mers! Din întregul Meu plan de gestionare, voi cunoașteți doar puțin, deci trebuie să ascultați ceea ce spun și să faceți tot ce spun că aveți de făcut. Acționați după dorința Mea în toate și cu siguranță veți avea binecuvântarea Mea; oricine crede poate primi, în timp ce oricine nu crede că poate primi va avea acel „nimic” pe care și l-a imaginat împlinit în el. Aceasta este dreptatea Mea și cu atât mai mult este măreţia Mea, mânia și mustrarea – nu Îmi este milă de inima sau de mintea nimănui, nici de orice mișcare a lor.

Auzind cuvintele Mele, cei mai mulți oameni se tem și tremură încruntaţi de îngrijorare. Te-am nedreptățit? Ar putea fi faptul că tu nu ești unul dintre copiii marelui balaur roșu? Te prefaci că ești bun! Și pretinzi că ești fiul Meu întâi născut! Crezi că sunt orb? Crezi că nu pot face diferenţa între oameni? Eu sunt Dumnezeul care cercetează cele mai ascunse inimi ale oamenilor: iată ce le spun fiilor Mei și ceea ce vă spun și vouă – copiii marelui balaur roșu. Văd totul foarte clar, fără nicio eroare. Cum aș putea să nu știu ce fac? Sunt absolut sigur de asta! De ce spun că Eu sunt Dumnezeu Însuși, Creatorul tuturor lucrurilor din univers? De ce spun că Eu sunt Dumnezeul care cercetează cele mai ascunse inimi ale oamenilor? Sunt conștient de situația fiecărei persoane. Credeți că nu știu ce să fac sau ce să spun? Aceasta nu vă privește pe voi – aveți grijă să nu fiți uciși de mâna Mea; în acest fel, veți suferi pierderi. Ordinele Mele administrative nu sunt iertatoare. Înţelegeți? Toate cele de mai sus fac parte din decretele Mele administrative. Începând cu ziua în care vă spun, dacă există alte încălcări, va exista pedeapsă meritată și severă, deoarece mai înainte nu ați înțeles.

Acum răspândesc decretele Mele administrative pentru voi (efective de la data promulgării lor, atribuind diferite mustrări diferitelor persoane):

Îmi țin promisiunile și totul este în mâinile Mele: oricine se îndoiește va fi cu siguranță ucis. Nu este loc pentru niciun fel de considerație. Aceștia vor fi imediat exterminați, înlăturând ura din inima Mea. (Din aceasta se confirmă că oricine este ucis nu trebuie să fie unul dintre membrii împărăției Mele și trebuie să fie descendentul lui Satana).

Ca fii întâi născuți, ar trebui să vă păstrați pozițiile și să vă îndepliniți bine îndatoririle și să nu fiți oameni băgăcioși. Ar trebui să vă oferiți Mie pentru planul Meu de gestionare, oriunde mergeți ar trebui să depuneţi mărturie bună față de Mine și să glorificați numele Meu. Nu faceți lucruri rușinoase, ci fiți un exemplu pentru toți fiii Mei și poporul Meu. Să nu fiți necontrolați nici măcar pentru un moment: trebuie să vă prezentați întotdeauna tuturor cu identitatea fiiilor întâi născuți, fără a fi lingușitori, ci cu capul sus. Vă cer să slăviți numele Meu, să nu-Mi faceţi numele de ruşine. Cei care sunt fii întâi născuți au fiecare funcția lor și nu pot face totul. Aceasta este responsabilitatea pe care v-am dat-o vouă, de la care nu trebuie să vă eschivaţi, și trebuie să vă dedicați pentru a împlini ceea ce v-am încredințat, cu toată inima voastră, cu toată mintea și cu toată puterea voastră.

După aceasta, în tot universul-lume, datoria de a păstori pe toți fiii Mei și pe tot poporul Meu este încredințată fiilor Mei întâi născuți să o împlinească, și oricine nu o poate împlini cu toată inima și cu mintea, va fi mustrat de Mine. Aceasta este dreptatea Mea – nu îi voi cruța nici măcar pe fiii Mei întâi născuți și nu voi fi îngăduitor faţă de ei.

Dacă există cineva printre fiii Mei sau în rândul poporul Meu care ridiculizează și insultă pe unul dintre fiii Mei întâi născuți, îl voi pedepsi cu asprime pentru că fiii Mei întâi născuți Mă reprezintă pe Mine, și cine le face lor ceva, Îmi face şi Mie. Acesta este cel mai sever dintre decretele Mele administrative. Îi las pe fiii Mei întâi născuți să aplice dreptatea Mea după dorințele lor împotriva oricăruia dintre fiii Mei și a oricui din rândul poporului Meu care încalcă acest decret.

Abandonez treptat pe oricine Mă privește cu neseriozitate; concentrându-se numai pe mâncarea, hainele și somnul Meu; participând numai la afacerile Mele externe și fără a participa la luarea în considerare a poverii Mele; și fără a da atenție îndeplinirii corecte a propriei funcții. Aceasta se adresează tuturor celor care au urechi.

Oricine îşi încheie slujirea pentru Mine trebuie să se retragă ascultător și să nu fie zgomotos. Fii atent, altfel Mă voi ocupa de tine. (Acest lucru este suplimentar.)

Fiii Mei întâi născuți vor lua de acum încolo toiagul de fier și vor începe să-Mi împlinească autoritatea pentru a conduce toate națiunile și popoarele, pentru a umbla printre toate națiunile și popoarele și pentru a împlini judecata Mea, dreptatea și măreția între toate neamurile și popoarele. Fiii Mei și poporul Meu se vor teme de Mine, Mă vor lăuda, Mă vor aclama, și Mă vor proslăvi fără încetare, pentru că planul Meu de gestionare este împlinit și fiii Mei întâi născuți pot domni cu Mine.

Aceasta este o parte din decretele Mele administrative, iar după aceea vă voi spune în funcție de gradul de progres al lucrării. Din decretele administrative de mai sus veți vedea ritmul în care Îmi fac lucrarea și veți vedea etapa spre care s-a mutat lucrarea Mea. Aceasta este confirmarea.

Am judecat deja pe Satana, pentru că voia Mea este nestingherită și pentru că fiii Mei întâi născuți au fost proslăviți cu Mine. Și deja Mi-am exercitat dreptatea și măreția față de lume și de toate lucrurile care aparțin Satanei. Eu nu ridic un deget sau nu acord atenție Satanei (pentru că nu merită să vorbească cu Mine). Eu doar continui să fac ce vreau să fac. Lucrarea Mea continuă fără probleme, pas cu pas, și voia Mea este nestingherită pe tot pământul. Acest lucru l-a făcut de rușine pe Satana într-o anumită măsură și a fost complet distrus, dar acest lucru nu mi-a împlinit voia. De asemenea, permit fiilor Mei întâi născuți să-Mi exercite decretele administrative asupra lor. Pe de o parte, ceea ce am lăsat pe Satana să vadă este mânia Mea față de acesta; pe de altă parte, l-am lăsat să vadă slava Mea (vezi că fiii Mei întâi născuți sunt cei mai răsunători martori ai umilinței Satanei). Nu îl pedepsesc personal, dar îi las pe fiii Mei întâi născuți să Îmi îndeplinească dreptatea și măreția. Fiindcă obișnuia să abuzeze de fiii Mei, să îi persecute pe fiii Mei, să îi asuprească pe fiii Mei, astăzi, după ce slujba lui se încheie, le permit fiilor Mei întâi născuți să se ocupe de aceasta. Satana a fost fără putere împotriva căderii. Paralizia tuturor națiunilor din lume este cea mai bună mărturie, oamenii care luptă și țările aflate în război sunt manifestările aparente ale prăbușirii împărăției lui Satana. Faptul că nu am arătat semne și minuni înainte a fost pentru a umili pe Satana și pentru a-Mi glorifica numele pas cu pas. Când Satana este complet terminat, încep să-Mi arăt puterea: ceea ce spun Eu începe să existe și lucrurile supranaturale care nu sunt în conformitate cu concepțiile umane vor fi împlinite (aceasta se referă la binecuvântările care vor veni în curând). Pentru că Eu sunt Dumnezeul viu Însuși și nu am reguli și vorbesc în funcție de modificările din planul Meu de gestionare, așadar ceea ce am spus în trecut nu este neapărat aplicabil în prezent. Nu rămâneţi credincioşi propriilor voastre noţiuni! Nu sunt un Dumnezeu care se supune regulilor. Cu Mine totul este liber, transcendent și complet eliberat. Poate că ceea ce a fost spus ieri este depăşit astăzi sau este abandonat astăzi (dar decretele Mele administrative, de vreme ce sunt promulgate, nu se vor schimba niciodată). Acestea sunt etapele planului Meu de gestionare. Nu fiţi partizanii reglementărilor. În fiecare zi există lumină nouă, revelații noi și acesta este planul Meu. În fiecare zi, lumina Mea va fi descoperită în voi și vocea Mea va fi eliberată universului-lume. Înțelegi? Aceasta este datoria ta, responsabilitatea pe care ți-am încredințat-o. Nu trebuie să o neglijezi nici măcar o clipă. Voi folosi până la sfârșit persoanele pe care le aprob, iar acest lucru nu se va schimba niciodată. Pentru că sunt Dumnezeul atotputernic, știu ce ar trebui să facă un tip de persoană și ce este capabilă să facă un tip de persoană. Aceasta este omnipotența Mea.

Anterior:Capitolul 87

Următorul:Capitolul 89

Conținuturi Similare