Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 114

Am creat univers-lume; am făcut munţi, râuri şi toate lucrurile; am modelat marginile universului; am condus pe fiii Mei şi pe poporul Meu; am poruncit tuturor lucrurilor şi materiei. Acum, îi voi conduce pe fiii Mei întâi născuți înapoi la Muntele Meu Sion, să se întoarcă unde Eu locuiesc, acela fiind ultimul pas în lucrarea Mea. Tot ceea ce am făcut (tot ce-a fost făcut de la creaţie până acum) a fost pentru etapa de astăzi a lucrării Mele şi, mai mult, este pentru domnia de mâine, împărăția de mâine, și pentru ca Eu și primii Mei fii întâi născuți să avem o desfătare eternă. Acest lucru a fost scopul Meu în crearea tuturor lucrurilor şi va fi realizarea finală a creaţiei Mele. Există un scop în spatele a ceea ce spun şi fac; totul are un plan şi nu se face la întâmplare. Deși spun că la Mine totul este independență și libertate, totuși, tot ceea ce fac este cu convingere, tot ceea ce fac este bazat pe înțelepciunea și firea Mea. Ați văzut ceva referitor la asta? De la creație până în ziua de azi, în afară de fiii Mei întâi născuți, nimeni nu a venit să Mă cunoască și nimeni nu Mi-a văzut adevărata față. Excepția pe care am făcut-o pentru fiii Mei întâi născuți este că ei sunt, în esență, o parte a persoanei Mele.

Când am creat lumea, am așezat omul în patru categorii clasificate conform cerințelor Mele, care sunt: Fiii Mei, poporul Meu, cei care slujesc și cei care vor fi distruși. De ce nu sunt fiii Mei întâi născuți pe lista asta? Deoarece fiii Mei întâi născuți nu sunt ființe ale creației; ei sunt de la Mine, și nu ai omenirii. Am făcut pregătiri pentru fiii Mei întâi născuți înainte de a deveni trup; în care loc se vor naște și cine va fi acolo pentru a le sluji – toate acestea au fost planificate de Mine. De asemenea, am planificat la ce oră cine dintre ei va fi recâștigat de Mine și, în cele din urmă, ne vom întoarce împreună în Sion. Acest lucru a fost planificat înainte de creație, astfel încât nimeni nu știe de el și nu este înregistrat în nicio carte, deoarece acestea sunt treburile Sionului. Mai mult, când M-am întrupat, n-am dat omului această abilitate, așa că nimeni nu știa aceste lucruri. Când vă veți întoarceți în Sion, veți ști ce ați fost în trecut, ce sunteți acum și ceea ce ați făcut în această viață. Chiar acum, pur și simplu, vă spun aceste lucruri în mod clar și puțin câte puțin, altfel nu ați fi înțeles, indiferent cât de mult efort ați fi depus, și Mi-ați întrerupe gestionarea. Astăzi, chiar dacă sunt separat de trupul majorității fiilor Mei întâi născuți, suntem un singur Duh și, în timp ce aspectul nostru fizic poate fi diferit, suntem, de la început până la sfârșit, un singur Duh. Cu toate acestea, descendenții lui Satan nu vor folosi acest lucru ca o oportunitate de a exploata. Nu contează cum te deghizezi, rămâne superficial, și nu voi aproba. Prin urmare, se poate observa că acei care se concentrează asupra superficialului și caută să Mă imite la exterior sunt sută la sută sigur că sunt Satana. Fiindcă spiritul lor este diferit și nu sunt de la iubiții Mei, indiferent de modul în care Mă imită, ei nu sunt asemănători Mie. Mai mult decât atât, deoarece întâii Mei născuți sunt în esență ai unui singur Duh cu Mine, chiar dacă nu Mă imită, vorbesc și acționează în același mod ca și Mine și toți sunt cinstiți, puri și deschiși (pentru cei care sunt lipsiți de înțelepciune este numai din cauza experienței lor limitate în lume și, prin urmare, lipsa de înțelepciune nu este un defect al întâilor Mei născuți; atunci când se vor întoarce la trup, totul va fi bine). Deci, pentru motivul descris mai sus, majoritatea oamenilor încă nu își schimbă vechea lor natură, indiferent de modul în care îi tratez. Totuși, referitor la fiii Mei întâi născuți, ei se conformează intențiilor Mele, fără să trebuiască să tratez cu ei și asta pentru că suntem de un singur Duh. Ei simt în spiritul lor o dorință de a se dedica total Mie. Deci, în afară de fiii Mei întâi născuți, nu există niciun om care să fie cu adevărat și sincer conștient de intențiile Mele; numai după ce îl cuceresc pe Satana sunt dispuși să Îmi slujească.

Înțelepciunea Mea și fiii Mei întâi născuți stau mai presus de toate, predomină peste toate, și niciun lucru, nicio persoană sau preocupare nu îndrăznește să le stea în cale. În plus, nu există nicio persoană, situație sau lucru care să poată prevala asupra lor și, în schimb, să se supună cu toții în mod docil față de persoana Mea. Acesta este un fapt care apare în fața ochilor și un lucru pe care L-am realizat deja. Iar pe oricine persistă în neascultare (cei care sunt neascultători se referă încă la Satana, iar cei ocupați de Satana sunt, fără îndoială, Satana), le voi distruge cu siguranță rădăcina și ramura, astfel încât să nu existe probleme viitoare; ei vor muri imediat din mustrarea Mea. Acest tip de Satana sunt cei care nu sunt dispuși să Îmi slujească, iar aceste lucruri au rămas întotdeauna într-o continuă opoziție față de Mine încă de la creație, și astăzi persistă în nesupunerea față de Mine (oamenii nu sunt în stare să vadă asta pentru că este pur și simplu o chestiune referitoare la spirit. Acest tip de persoană reprezintă acest tip al Satanei). Îi voi nimici înainte ca orice altceva să fie gata, permițându-le să primească pentru totdeauna disciplina pedepsirii severe (aici, „a nimici” nu înseamnă să nu mai existe în continuare ci, se referă în schimb la amploarea lipsei de îndurare la care vor fi supuși, iar cuvântul „a nimici” este diferit aici de termenul „a distruge” folosit pentru cei care vor fi distruși), iar ei vor plânge și vor scrâșni din dinți pentru totdeauna, fără vreun sfârșit. Omul nu-și poate imagina deloc acea scenă. Cu gândirea muritoare a omenirii, ei nu sunt capabili să conceapă lucruri spirituale, prin urmare, voi veți înțelege mai multe lucruri după ce vă întoarceți în Sion.

În viitoarea Mea casă nu va fi niciunul, cu excepţia fiilor Mei întâi născuţi şi cu Mine, şi numai în acel moment va fi atins scopul Meu şi planul Meu va ajunge la deplină rodire, pentru că toate se vor întoarce la starea iniţială şi toate vor fi sortate după felul lor. Fiii Mei întâi născuţi se vor întoarce la Mine, fiii Mei şi poporul Meu se vor întoarce pe tărâmul fiinţelor create, iar făcătorii de servicii și cei nimiciţi se vor întoarce la Satana. După ce voi judeca lumea, Eu şi fiii Mei întâi născuţi vom începe din nou viaţa divină şi nu Mă vor părăsi niciodată şi vor fi mereu împreună cu Mine. Toate misterele care pot fi înţelese de către minţile umane vă vor fi dezvăluite puţin câte puţin. De-a lungul istoriei, au existat nenumărate persoane care au fost martirizate din cauza Mea, oferindu-se pe ei înşişi pe deplin Mie, dar oamenii sunt ființe create la urma urmelor, şi nu contează cât de buni sunt, ei nu pot fi clasificați ca Dumnezeu; aceasta este o tendință inevitabilă şi nu poate fi schimbată de nimeni. La urma urmei, Dumnezeu este Acela care creează toate lucrurile, iar oamenii sunt ființe create, şi Satana este întotdeauna ținta Mea de distrugere și dușmanul meu nesuferit – acesta este adevăratul sens al expresiei „unui leopard nu i se pot schimba petele.” Să fiu acum în această stare şi această etapă este un semn că Eu şi fiii Mei întâi născuți vom intra în odihnă. Acest lucru se datorează faptului că munca Mea în lume este cu adevărat completă, iar următorul pas al muncii Mele va necesita întoarcerea Mea în trup pentru finalizare. Aceștia sunt pașii muncii Mele şi i-am plănuit cu mult timp în urmă. Acest punct trebuie să fie văzut în mod clar altfel, majoritatea oamenilor vor încălca decretele Mele administrative.

Anterior:Capitolul 113

Următorul:Capitolul 115

Conținuturi Similare

 • Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui

  Astăzi vom avea părtășie în primul rând despre modul în care oamenii ar trebui să slujească lui Dumnezeu după credința lor, ce condiții ar trebui să f…

 • Trei avertismente

  În calitate de credincios în Dumnezeu, ar trebui să Îi fiți loiali doar Lui în toate lucrurile și să fiți capabili să vă conformați voii Sale în toat…

 • Taina întrupării (1)

  În Epoca Harului, Ioan a pregătit calea pentru Isus. El nu a putut să facă lucrarea lui Dumnezeu Însuşi şi, pur şi simplu, a îndeplinit datoria omulu…

 • Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului

  În Epoca Împărăției, Dumnezeu folosește cuvântul pentru a inaugura o nouă epocă, pentru a schimba metoda lucrării Sale și pentru a face lucrarea pent…