Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă (Selecții)

Judecata începe de la casa lui Dumnezeu

Toate selecțiile din această carte sunt cuvinte exprimate de Dumnezeu Atotputernic pentru lucrarea Sa de judecată din zilele de pe urmă, extrase în principal din Cuvântul Se arată în trup, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu. Sunt adevăruri pe care fiecare persoană care caută și cercetează lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă are urgentă nevoie să le dobândească. Expresiile lui Dumnezeu din această carte sunt ceea ce Duhul Sfânt le spune bisericilor, așa cum a fost profețit în Cartea Apocalipsei. Aceste cuvinte actuale ale lui Dumnezeu sunt cea mai bună mărturie pentru arătarea și lucrarea Sa, precum și cea mai bună mărturie a faptului că Hristos este adevărul, calea și viața. Această carte este menită să permită tuturor celor care tânjesc după arătarea lui Dumnezeu să-I audă glasul cât mai curând posibil. Sperăm că toți cei care așteaptă venirea Domnului și care așteaptă cu nerăbdare arătarea și lucrarea lui Dumnezeu vor putea citi această carte.

Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă

Contactează-ne pe Messenger