Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului

În Epoca Împărăției, Dumnezeu folosește cuvinte pentru a inaugura noua epocă, pentru a schimba mijloacele prin care lucrează și pentru a face lucrarea întregii epoci. Acesta este principiul conform căruia lucrează Dumnezeu în Epoca Cuvântului. El a devenit trup pentru a vorbi din diferite perspective, astfel încât omul să poată să-L vadă cu adevărat pe Dumnezeu, care este Cuvântul care Se arată în trup, și să vadă înțelepciunea și natura Sa minunată. O astfel de lucrare este făcută pentru a atinge mai bine obiectivele de cucerire, desăvârșire și eliminare a omului, care reprezintă adevăratul sens al folosirii cuvintelor pentru a lucra în Epoca Cuvântului. Prin aceste cuvinte, oamenii ajung să cunoască lucrarea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu, substanța omului și în ce se cuvine să intre omul. Prin cuvinte, lucrarea pe care Dumnezeu dorește să o facă în Epoca Cuvântului este adusă, în întregime, la îndeplinire. Prin aceste cuvinte, oamenii sunt dați în vileag, eliminați și încercați. Oamenii au văzut cuvintele lui Dumnezeu, au auzit aceste cuvinte și au recunoscut existența acestor cuvinte. Ca rezultat, ei au ajuns să creadă în existența lui Dumnezeu, în atotputernicia și înțelepciunea lui Dumnezeu, precum și în iubirea lui Dumnezeu față de om și în dorința Lui de a-l mântui pe om. „Cuvintele” pot fi simple și obișnuite, dar cuvintele din gura Dumnezeului întrupat zguduie universul, transformă inimile, noțiunile și vechile firi ale oamenilor și transformă modul în care obișnuia să apară întreaga lume. De-a lungul veacurilor, numai Dumnezeul de astăzi a lucrat în acest fel și numai El vorbește astfel și vine pentru a-l mântui pe om astfel. Începând din acest moment, omul trăiește sub îndrumarea cuvintelor lui Dumnezeu, păstorit și aprovizionat de cuvintele Sale. Oamenii trăiesc în lumea cuvintelor lui Dumnezeu, printre blestemele și binecuvântările cuvintelor lui Dumnezeu și există și mai mulți oameni care au ajuns să trăiască sub judecata și mustrarea cuvintelor Sale. Aceste cuvinte și această lucrare sunt, toate, de dragul mântuirii omului, pentru împlinirea voii lui Dumnezeu și pentru schimbarea înfățișării inițiale a lumii vechii creații. Dumnezeu a creat lumea folosind cuvinte, îi conduce pe oameni peste tot prin univers folosind cuvinte și îi cucerește și îi mântuiește folosind cuvinte. În cele din urmă, El va folosi cuvinte pentru a pune capăt întregii lumi de demult, încheindu-Și, în întregime, planul de gestionare (planul mântuirii). De-a lungul Epocii Împărăției, Dumnezeu folosește cuvântul pentru a-Și face lucrarea și pentru a obține rezultatele lucrării Sale; El nu face minuni, nici nu săvârșește miracole; El doar Își face lucrarea prin cuvânt. Datorită cuvântului, omul este hrănit și aprovizionat; datorită cuvântului, omul dobândește cunoaștere și experiență reală. Omul din Epoca Cuvântului a primit cu adevărat binecuvântări excepționale. El nu suferă nicio durere fizică și se bucură, pur și simplu, de stocul bogat al cuvântului lui Dumnezeu; fără a fi nevoit să se ducă să mai caute sau să mai călătorească orbește, din mijlocul tihnei sale, el vede arătarea lui Dumnezeu, Îl aude vorbind cu gura Lui, primește ceea ce dă El și Îl privește cum Își face, în persoană, lucrarea. Acestea sunt lucruri de care oamenii din epoci trecute nu au putut să se bucure, iar acestea sunt binecuvântări pe care ei nu le-au putut primi niciodată.

Dumnezeu este hotărât să-l facă pe om complet. Indiferent de perspectiva din care vorbește El, totul este pentru desăvârșirea acestor oameni. Cuvintele spuse din perspectiva Duhului Sfânt sunt greu de înțeles pentru om, iar omul nu poate găsi o cale pentru practica sa, deoarece capacitatea sa de înțelegere este limitată. Lucrarea lui Dumnezeu obține efecte diferite și, făcând fiecare pas al lucrării, El Își are scopul Său. Mai mult decât atât, este imperativ ca El să vorbească din diferite perspective, pentru că, doar făcând astfel, îl poate El desăvârși pe om. Dacă El ar vorbi numai din perspectiva Duhului, nu ar exista nicio cale ca această etapă a lucrării lui Dumnezeu să se finalizeze. Din tonul pe care vorbește, poți vedea că este hotărât să facă acest grup de oameni complet. Pentru fiecare dintre cei ce doresc să fie desăvârșiți de Dumnezeu, care ar fi primul pas pe care ar trebui să-l facă? În primul rând, trebuie să ajungi să cunoști lucrarea lui Dumnezeu. Acum, noi metode s-au introdus în lucrarea lui Dumnezeu și epoca a trecut printr-o tranziție, modul în care lucrează Dumnezeu s-a schimbat și el, iar modul în care vorbește Dumnezeu este, de asemenea, diferit. În prezent, nu numai că metoda lucrării Sale s-a schimbat, dar s-a schimbat și epoca. Acum este Epoca Împărăției. Este, de asemenea, epoca iubirii de Dumnezeu. Este o anticipare a Epocii Împărăției Milenare – care este, de asemenea, Epoca Cuvântului – adică o epocă în care Dumnezeu folosește multe moduri de a vorbi pentru a-l desăvârși pe om și vorbește din diferite perspective, pentru a-l aproviziona pe om. De îndată ce vremurile trec în Epoca Împărăției Milenare, Dumnezeu va începe să folosească cuvântul pentru a-l desăvârși pe om, dându-i omului posibilitatea de a intra în realitatea vieții și călăuzindu-l pe calea cea bună. Omul a experimentat atâția pași ai lucrării Sale și a văzut că lucrarea lui Dumnezeu nu rămâne neschimbată. Mai degrabă, evoluează și se adâncește, fără încetare. După o astfel de experiență extinsă, lucrarea a avut o mișcare ciclică, în repetate rânduri, și s-a schimbat iar și iar, dar, oricât de mult se schimbă, ea nu se abate de la obiectivul lui Dumnezeu de a lucra omul. Chiar prin zece mii de schimbări, ea nu se îndepărtează niciodată de scopul inițial, nici nu se îndepărtează vreodată de adevăr sau de viață. Schimbările în metoda prin care se face lucrarea implică doar o schimbare în formatul de lucru și în perspectiva exprimării, nu o schimbare în obiectivul central al lucrării Sale. Modificările tonului vocii și ale metodei de lucru sunt făcute pentru a obține un efect. O schimbare a tonului vocii nu înseamnă o modificare a scopului sau a principiului din spatele lucrării. În credința în Dumnezeu, scopul primar al omului este să caute viață. Dacă crezi în Dumnezeu și, totuși, nu cauți viață sau nu urmărești adevărul ori cunoașterea lui Dumnezeu, atunci aceasta nu este credință în Dumnezeu! Să cauți încă să intri în Împărăție ca să fii împărat – este acesta un lucru realist? Să dobândești adevărata iubire față de Dumnezeu prin căutarea vieții – numai acest lucru este realitate; urmărirea și practicarea adevărului – toate acestea sunt realitate. Experimentează cuvintele lui Dumnezeu în timp ce Îi citești cuvintele: în acest fel, vei înțelege cunoașterea lui Dumnezeu prin experiență reală. Aceasta este o formă veritabilă de căutare.

Acum este Epoca Împărăției. Dacă ai intrat în această nouă epocă depinde de intrarea ta în realitatea cuvintelor lui Dumnezeu și dacă ale Lui cuvinte au devenit realitatea vieții tale. Cuvântul lui Dumnezeu este făcut cunoscut fiecărui om, astfel încât, în cele din urmă, toți oamenii să trăiască în lumea cuvântului, iar cuvântul lui Dumnezeu să-l lumineze și să-l ilumineze pe fiecare om, din interior. Dacă, în această perioadă, ești grăbit și neatent când citești cuvântul lui Dumnezeu, și nu ai niciun interes pentru cuvântul Lui, acest lucru arată că există ceva în neregulă cu natura ta. Dacă nu ești în stare să intri în Epoca Cuvântului, atunci Duhul Sfânt nu lucrează în tine; dacă ai intrat în această epocă, El Își va face lucrarea. Ce poți face, în momentul în care începe această Epocă a Cuvântului, pentru a putea câștiga lucrarea Duhului Sfânt? În această epocă, Dumnezeu va aduce între voi această realitate: că fiecare om va trăi cuvântul lui Dumnezeu, că va putea să pună adevărul în practică și că Îl va iubi pe Dumnezeu cu sinceritate; că toți oamenii vor folosi cuvântul lui Dumnezeu ca temelie și ca realitate a lor, și că vor avea inimi de venerație pentru Dumnezeu; și că, prin practicarea cuvântului lui Dumnezeu, omul va exercita, apoi, puterea împărătească, împreună cu Dumnezeu. Aceasta este lucrarea pe care o va realiza Dumnezeu. Te poți lipsi de citirea cuvântului lui Dumnezeu? Acum sunt mulți care simt că nu se pot lipsi nici măcar o zi sau două de citirea cuvântului lui Dumnezeu. Ei trebuie să-I citească cuvântul în fiecare zi și, dacă timpul nu permite acest lucru, ascultarea cuvântului Său va fi suficientă. Acesta este sentimentul pe care Duhul Sfânt îl dăruiește omului și acesta este modul în care începe El să-l miște pe om. Adică, El îl guvernează pe om prin cuvinte astfel încât omul să poată intra în realitatea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă, după doar o zi fără să mănânci și să bei din cuvântul lui Dumnezeu, simți întuneric și sete și consideri acest lucru inacceptabil, asta arată că ai fost mișcat de Duhul Sfânt și că El nu Și-a întors fața de la tine. Tu te afli, atunci, în acest curent. Totuși, dacă după o zi sau două fără să mănânci și să bei din cuvântul lui Dumnezeu, nu simți nimic și nu ai sete și nici nu ești deloc mișcat, asta arată că Duhul Sfânt Și-a întors fața de la tine. Acest lucru înseamnă, atunci, că există ceva în neregulă în condiția ta interioară; nu ai intrat în Epoca Cuvântului și ai rămas în urmă. Dumnezeu folosește cuvântul pentru a-l guverna pe om; te simți bine dacă mănânci și bei din cuvântul lui Dumnezeu și, dacă nu faci acest lucru, nu vei avea nicio cale de urmat. Cuvântul lui Dumnezeu devine hrana omului și forța care îl conduce. Biblia a spus că „Omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu.” Aceasta este lucrarea pe care Dumnezeu o va aduce, astăzi, la îndeplinire. El va realiza acest adevăr în voi. Cum se face că omul din trecut se putea lipsi mai multe zile de citirea cuvântului lui Dumnezeu, fiind, totuși, în stare să mănânce și să lucreze, ca de obicei? Și de ce nu este cazul acum? În această epocă, Dumnezeu folosește, în primul rând, cuvântul pentru a guverna totul. Prin cuvântul lui Dumnezeu, omul este judecat și desăvârșit, apoi, în cele din urmă, dus în împărăție. Numai cuvântul lui Dumnezeu poate aproviziona viața omului și numai cuvântul lui Dumnezeu îi poate da omului lumină și o cale de a practica, mai ales în Epoca Împărăției. Atâta timp cât mănânci și bei zilnic din cuvântul Lui, fără să te îndepărtezi de realitatea cuvântului lui Dumnezeu, Dumnezeu va putea să te desăvârșească.

Nu te poți grăbi să obții succes atunci când cauți viață; creșterea în viață nu se întâmplă în doar o zi sau două. Lucrarea lui Dumnezeu este normală și practică și există un proces prin care trece, în mod necesar. I-au trebuit lui Isus întrupat treizeci și trei de ani și jumătate pentru a-Și finaliza lucrarea de răstignire: de câte ori mai mult ar fi acest lucru adevărat cu privire la purificarea omului și la transformarea vieții sale! Aceasta este o lucrare de cea mai mare dificultate. De asemenea, nu este o sarcină ușoară să faci un om normal care să-L manifeste pe Dumnezeu. Acest lucru este valabil, în special, pentru oamenii care se nasc în națiunea marelui balaur roșu, care sunt de calibru modest și necesită o lungă perioadă de cuvânt și de muncă din partea lui Dumnezeu. Deci, nu vă grăbiți să vedeți rezultate. Trebuie să fii proactiv în mâncatul și băutul din cuvintele lui Dumnezeu și să depui mai mult efort în cuvintele lui Dumnezeu. Când I-ai terminat de citit cuvintele, trebuie să le poți pune în practică reală, crescând în cunoaștere, înțelegere, discernământ și înțelepciune în cuvintele lui Dumnezeu. Prin aceasta, te vei schimba, fără să-ți dai seama. Dacă ești în stare să-ți iei ca principiu mâncatul și băutul din cuvântul lui Dumnezeu, citirea lui, ajungerea la cunoașterea lui, experimentarea și practicarea lui, vei ajunge, pe nesimțite, la maturitate. Există cei care spun că nu sunt în stare să pună cuvântul lui Dumnezeu în practică, chiar și după ce l-au citit. De ce te grăbești? Când vei atinge o anumită statură, Îi vei putea pune cuvântul în practică. Ar spune un copil de patru sau cinci ani că nu este în stare să-și întrețină sau să-și cinstească părinții? Ar trebui să îți cunoști statura actuală. Pune în practică ceea ce ești în stare să pui în practică și evită să fii cineva care perturbă gestionarea lui Dumnezeu. Doar mănâncă și bea din cuvintele lui Dumnezeu și ia-ți acest lucru drept principiu, de acum înainte. Nu te îngrijora, deocamdată, dacă Dumnezeu te poate face complet sau nu. Nu cerceta, încă, acest lucru. Doar mănâncă și bea din cuvintele lui Dumnezeu pe măsură ce vin la tine și, cu siguranță, Dumnezeu va fi în stare să te facă complet. Cu toate acestea, există un principiu după care trebuie să mănânci și să bei din cuvântul Lui. Nu fă asta orbește, ci, pe de o parte, caută cuvintele pe care ar trebui să ajungi să le cunoști, adică pe acelea care sunt legate de viziune și, pe de altă parte, căută ceea ce ar trebui să pui în practica propriu-zisă, adică aceea în care ar trebui să intrați. Un aspect are legătură cu cunoașterea, iar celălalt, cu intrarea. Odată ce le-ai înțeles pe amândouă, adică atunci când ai înțeles ce ar trebui să cunoști și ce ar trebui să practici, vei ști cum să mănânci și să bei din cuvântul lui Dumnezeu.

Mergând înainte, să discuți despre cuvântul lui Dumnezeu este principiul conform căruia ar trebui să vorbești. În mod obișnuit, când vă adunați împreună, ar trebui să vă puteți angaja în părtășie cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, luând cuvântul lui Dumnezeu drept conținut al interacțiunilor voastre, vorbind despre ceea ce cunoașteți despre cuvântul lui Dumnezeu, despre cum puneți cuvântul Lui în practică și despre cum lucrează Duhul Sfânt. Tot ce ai nevoie este să te angajezi în părtășie cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, iar Duhul Sfânt te va ilumina. Pentru a da viață unei lumi a cuvântului lui Dumnezeu, este necesară colaborarea omului. Dacă nu intri în acest lucru, Dumnezeu nu va avea nici o cale de a lucra. Dacă ții gura închisă și nu vorbești despre cuvântul Lui, Dumnezeu nu are nicio cale de a te ilumina. Ori de câte ori nu ești ocupat altfel, vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu și nu vorbi fără un scop! Lasă-ți viața să fie umplută de cuvântul lui Dumnezeu – numai atunci ești un credincios evlavios. Chiar dacă părtășia ta este superficială, e bine. Fără superficial, nu ar fi adâncime. Există un proces prin care trebuie să se treacă. Prin instruirea ta, înțelegi iluminarea Duhului Sfânt asupra ta și modul în care să mănânci și să bei, în mod eficient, din cuvântul lui Dumnezeu. După o perioadă de examinare, vei pătrunde în realitatea cuvântului lui Dumnezeu. Doar dacă vei avea hotărârea de a colabora, vei putea să primești lucrarea Duhului Sfânt.

Există două aspecte ale principiului de a mânca și de a bea cuvântul lui Dumnezeu: unul se referă la cunoaștere, iar celălalt la intrare. Ce cuvinte ar trebui să ajungi să cunoști? Ar trebui să ajungi să cunoști cuvintele legate de viziune (cum ar fi cele referitoare la epoca în care a intrat lucrarea lui Dumnezeu acum, la ceea ce Dumnezeu dorește să realizeze acum, la ce este întruparea și așa mai departe, toate acestea sunt legate de viziune). Ce se înțelege prin calea pe care ar trebui să o apuce omul? Acest lucru se referă la cuvintele lui Dumnezeu pe care omul ar trebui să le practice și în care ar trebui să pătrundă. Cele de mai sus sunt cele două aspecte referitoare la a mânca și a bea cuvântul lui Dumnezeu. De acum încolo, mâncați și beți din cuvântul lui Dumnezeu în acest fel. Dacă aveți o înțelegere clară a cuvintelor referitoare la viziune, atunci nu mai este nevoie să continuați să citiți tot timpul. De o importanță primordială este să mănânci și să bei mai mult din cuvintele despre intrare, cum ar fi modul în care să-ți întorci inima spre Dumnezeu, în care să-ți liniștești inima înaintea lui Dumnezeu și în care să te lepezi de trup. Acestea sunt lucrurile pe care ar trebui să le pui în practică. Fără să știi cum să mănânci și să bei din cuvântul lui Dumnezeu, părtășia adevărată nu este posibilă. Odată ce știi cum să mănânci și să bei din cuvântul Lui și să înțelegi ce este esențial, părtășia va deveni liberă. Orice probleme se vor ivi, vei fi capabil să te angajezi în părtășie referitor la ele și să înțelegi realitatea. A avea părtășie cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, fără a poseda realitatea, înseamnă a nu fi în stare să înțelegi ce este esențial și acest lucru arată că nu știi cum să mănânci și să bei din cuvântul Lui. Unii pot simți oboseală când citesc cuvântul lui Dumnezeu, cea ce nu este o stare normală. Ceea ce este normal este să nu te saturi niciodată de a citi cuvântul lui Dumnezeu, să fii întotdeauna însetat de el și să găsești, mereu, cuvântul lui Dumnezeu ca fiind bun. Acesta este modul în care cineva care a intrat cu adevărat mănâncă și bea din cuvântul lui Dumnezeu. Când simți că al lui Dumnezeu cuvânt este excesiv de practic și că este exact lucrul în care ar trebui să pătrundă omul, când simți că este extrem de util și de benefic pentru om și că este provizia vieții omului, Duhul Sfânt este cel care îți dă acest sentiment, Duhul Sfânt este cel care te mișcă. Asta dovedește că Duhul Sfânt lucrează în tine și că Dumnezeu nu Și-a întors fața de la tine. Unii oameni, văzând că Dumnezeu vorbește mereu, se satură de cuvintele Lui și cred că nu are nicio consecință dacă citesc sau nu cuvintele Lui. Aceasta nu este o stare normală. Lor le lipsește o inimă însetată de intrarea în realitate, iar astfel de oameni nici nu sunt însetați de a fi desăvârșiți, nici nu acordă importanță acestui lucru. Momentele în care găsești că nu ești însetat de cuvântul lui Dumnezeu arată că nu te afli într-o stare normală. În trecut, dacă Dumnezeu Își întorsese sau nu fața de la tine, putea fi determinat prin faptul că erai împăcat sau nu înlăuntru și că experimentai sau nu bucurie. Acum, cheia este dacă ești însetat sau nu de cuvântul lui Dumnezeu, dacă al Lui cuvânt este sau nu este realitatea ta, dacă ești sau nu credincios și dacă ești sau nu în stare să faci tot ce poți pentru Dumnezeu. Cu alte cuvinte, omul este judecat după realitatea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu Își îndreaptă cuvântul spre întreaga omenire. Dacă ești dispus să-l citești, El te va lumina, dar, dacă nu ești dispus, nu te va lumina. Dumnezeu îi luminează pe cei flămânzi și însetați de dreptate și pe cei care Îl caută. Unii spun că Dumnezeu nu i-a luminat nici după ce au citit cuvântul Lui. Dar în ce fel ai citit cuvintele? Dacă I-ai citit cuvântul în felul în care un om călare pe cal se uită la flori și nu ai acordat nicio importanță realității, cum ar putea Dumnezeu să te lumineze? Cum poate cineva care nu prețuiește cuvântul lui Dumnezeu să fie desăvârșit de El? Dacă nu prețuiești cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu vei avea nici adevăr, nici realitate. Dacă prețuiești cuvântul Lui, atunci vei fi în stare să pui în practică adevărul; numai atunci vei poseda realitatea. Iată de ce trebuie să mănânci și să bei din cuvântul lui Dumnezeu în orice moment, indiferent dacă ești ocupat sau nu, indiferent dacă împrejurările sunt potrivnice sau nu și dacă ești sau nu încercat. Una peste alta, cuvântul lui Dumnezeu este temelia existenței omului. Nimeni nu se poate abate de la cuvântul Lui, ci trebuie să mănânce din cuvântul Lui, așa cum mănâncă cele trei mese ale zilei. Să fii desăvârșit și câștigat de Dumnezeu poate fi un lucru simplu? Indiferent dacă înțelegi sau nu în prezent și dacă ai sau nu înțelegerea lucrării lui Dumnezeu, trebuie să mănânci și să bei din cuvântul lui Dumnezeu cât mai mult posibil. Acesta înseamnă să intri într-un mod proactiv. După ce ai citit cuvântul lui Dumnezeu, grăbește-te să pui în practică lucrul în care poți pătrunde, lăsând la o parte, pentru moment, lucrul în care nu poți. Este posibil să existe o mare parte din cuvântul lui Dumnezeu pe care să nu o poți înțelege la început, dar după două sau trei luni, poate chiar un an, vei înțelege. Cum se poate acest lucru? Asta pentru că Dumnezeu nu-l poate face pe om complet într-o zi sau două. De cele mai multe ori, când Îi citești cuvântul, este posibil să nu înțelegi imediat. În acel moment, el poate părea doar un simplu text și, numai după ce ai trecut printr-o perioadă de experiență, vei fi în stare să-l înțelegi. Vorbind Dumnezeu atât de mult, ar trebui să faci tot ce-ți stă în puteri pentru a mânca și a bea din cuvântul Lui, iar, apoi, vei ajunge să înțelegi, iar Duhul Sfânt te va lumina pe neașteptate. Când Duhul Sfânt îl luminează pe om, aceasta se întâmplă, adesea, fără știrea omului. El te luminează și te călăuzește când ești însetat și cauți. Principiul după care lucrează Duhul Sfânt este centrat pe cuvântul lui Dumnezeu, din care mănânci și bei. Toți cei care nu acordă nicio importanță cuvântului lui Dumnezeu și au mereu o altfel de atitudine față de cuvântul Lui, gândind, în confuzia lor, că este un lucru indiferent dacă citesc cuvântul Lui sau nu, sunt cei care nu posedă realitatea. Nici lucrarea Duhului Sfânt, nici luminarea Lui nu pot fi văzute într-o astfel de persoană. Oamenii de genul acesta doar se lasă duși de vânt, pretendenți fără calificări adevărate, ca domnul Nanguo din parabolă[a].

Fără cuvântul lui Dumnezeu ca realitate a ta, nu ai nicio statură reală. Când va veni timpul să fii încercat, vei cădea, cu siguranță, și, atunci, statura ta adevărată va fi dezvăluită. Dar, cei care caută, în mod regulat, să pătrundă în realitate, vor ajunge, într-o perioadă de încercare, să înțeleagă scopul lucrării lui Dumnezeu. Cineva care are conștiință și este însetat de Dumnezeu ar trebui să ia măsuri concrete pentru a-L răsplăti pe Dumnezeu pentru dragostea Lui. Cei care nu posedă realitatea nu pot fi tari nici măcar în fața unor chestiuni neînsemnate. Există, pur și simplu, o diferență între cei cu și cei fără o statură reală. De ce, deși sunt deopotrivă în mâncatul și băutul din cuvântul lui Dumnezeu, unii sunt capabili să fie tari într-o încercare, în timp ce alții fug de ea? Diferența evidentă este că unora le lipsește statura reală; ei nu au cuvântul lui Dumnezeu ca să le slujească drept realitate și cuvântul Lui nu s-a înrădăcinat în ei. Imediat ce sunt încercați, ei se află la capătul drumului lor. De ce, atunci, alții sunt capabili să fie tari în toiul încercărilor? Acest lucru se datorează faptului că ei înțeleg adevărul și înțeleg voia și cerințele lui Dumnezeu și, astfel, pot să fie tari în timpul încercărilor. Aceasta este statura reală și aceasta este și viața. Unii pot și să citească cuvântul lui Dumnezeu, dar fără să îl pună în practică sau să fie serioși în legătură cu el. Cei care nu sunt serioși nu acordă nici o importanță practicii. Cei care nu au cuvântul lui Dumnezeu ca să le slujească drept realitate sunt cei care nu au o statură reală. Astfel de oameni nu pot să fie tari în timpul încercărilor.

De îndată ce cuvântul lui Dumnezeu este pronunțat, ar trebui să-l primești imediat și să mănânci și să bei din el. Indiferent cât de mult înțelegi, singurul punct de vedere pe care trebuie să îl ții strâns este să mănânci și să bei din cuvântul Lui, să-l cunoști și să-l practici. Acesta este un lucru pe care ar trebui să-l poți face. Să nu-ți pese cât de mare poate deveni statura ta; concentrează-te doar asupra mâncatului și băutului din cuvântul Lui. Cu asta ar trebui să colaboreze omul. Viața ta spirituală este, în principal, să încerci să pătrunzi în realitatea mâncatului și băutului din cuvintele lui Dumnezeu și a punerii lor în practică. Nu este treaba ta să te concentrezi asupra a altceva. Capii bisericii ar trebui să fie capabili să-și îndrume toți frații și toate surorile pentru ca ei să știe cum să mănânce și să bea cuvintele lui Dumnezeu. Aceasta este responsabilitatea fiecărui conducător al bisericii. Fie ei tineri sau bătrâni, toți ar trebui să dea însemnătate mâncatului și băutului din cuvintele lui Dumnezeu și să-I păstreze cuvintele în inimile lor. Pătrunderea în această realitate înseamnă intrarea în Epoca Împărăției. În zilele noastre, majoritatea oamenilor simt că nu pot trăi fără să mănânce și să bea din cuvântul lui Dumnezeu și, indiferent de moment, simt că al Lui cuvânt este proaspăt. Aceasta înseamnă că omul începe să se situeze pe calea cea bună. Dumnezeu folosește cuvântul pentru a-Și face lucrarea și a-l aproviziona pe om. Când toți vor tânji după cuvântul lui Dumnezeu și vor fi însetați de el, omenirea va intra în lumea cuvântului Lui.

Dumnezeu a spus foarte multe. Despre cât de multe știi? În cât de multe ai pătruns? Dacă un conducător al bisericii nu-și va fi îndrumat frații și surorile în realitatea cuvântului lui Dumnezeu, atunci el își va fi abandonat datoria și nu-și va fi îndeplinit responsabilitățile! Chiar dacă înțelegerea ta este profundă sau superficială, indiferent de gradul tău de înțelegere, trebuie să știi cum să mănânci și să bei din cuvintele Lui, trebuie să acorzi foarte multă atenție cuvintelor Sale și să înțelegi importanța și necesitatea de a le mânca și de a le bea. Dat fiind că Dumnezeu a vorbit atât de mult, dacă nu mănânci și nu bei din cuvântul Lui sau dacă nu îl cauți ori dacă nu Îi pui cuvântul în practică, acest lucru nu poate fi numit credință în Dumnezeu. Din moment ce crezi în Dumnezeu, atunci trebuie să mănânci și să bei din cuvântul Lui, să-I experimentezi cuvântul și să I-l trăiești. Doar aceasta poate fi numită credință în Dumnezeu! Dacă spui cu gura că crezi în Dumnezeu și, totuși, nu poți să pui în practică niciunul dintre cuvintele Lui sau să produci vreo realitate, asta nu se numește credință în Dumnezeu. Mai degrabă înseamnă „să cauți pâine pentru a potoli foamea”. Să vorbești numai despre mărturii neînsemnate, despre lucruri inutile și despre chestiuni superficiale, fără să ai nici măcar un pic de realitate: acestea nu constituie credință în Dumnezeu și, pur și simplu, nu ai înțeles calea corectă de a crede în Dumnezeu. De ce trebuie să mănânci și să bei, cât mai mult cu putință, din cuvintele lui Dumnezeu? Dacă nu mănânci și nu bei din cuvintele Lui, ci cauți doar să te înalți la cer, înseamnă acest lucru să crezi în Dumnezeu? Care este primul pas pe care ar trebui să îl facă unul care crede în Dumnezeu? Pe ce cale îl desăvârșește Dumnezeu pe om? Poți fi desăvârșit fără să mănânci și să bei din cuvântul lui Dumnezeu? Poți fi considerat o persoană a împărăției fără să-ți fie cuvântul lui Dumnezeu realitate? Ce înseamnă, exact, credința în Dumnezeu? Cei care cred în Dumnezeu ar trebui, cel puțin, să aibă o comportare bună la exterior; cel mai important dintre toate lucrurile este să ai cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent de situație, nu poți niciodată să întorci spatele cuvântului Lui. Cunoașterea lui Dumnezeu și împlinirea voii Lui sunt realizate prin cuvântul Lui. În viitor, fiecare națiune, confesiune, religie și sector vor fi cucerite prin cuvânt. Dumnezeu va vorbi direct și toți oamenii vor ține cuvântul lui Dumnezeu în mâinile lor; prin aceasta, omenirea va fi desăvârșită. Înăuntru și în afară, cuvântul lui Dumnezeu pătrunde pretutindeni: omenirea va rosti cuvântul lui Dumnezeu cu gura ei, va practica conform cuvântului lui Dumnezeu și va păstra cuvântul lui Dumnezeu în interior, rămânând scăldată în cuvântul lui Dumnezeu atât înăuntru, cât și în afară. Astfel va fi desăvârșită omenirea. Cei care împlinesc voia lui Dumnezeu și sunt capabili să fie martori pentru El, aceștia sunt cei care posedă cuvântul lui Dumnezeu ca realitate a lor.

Intrarea în Epoca Cuvântului, adică în Epoca Împărăției Milenare, este lucrarea care se încheie acum. De acum înainte, practică angajarea în părtășie cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Doar prin mâncatul și băutul, precum și prin experimentarea cuvântului lui Dumnezeu, vei putea să trăiești cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să produci o oarecare experiență practică ca să-i poți convinge pe ceilalți. Dacă nu poți trăi realitatea cuvântului lui Dumnezeu, nimeni nu va fi convins! Toți cei care sunt folosiți de Dumnezeu pot trăi realitatea cuvintelor lui Dumnezeu. Dacă nu poți să produci această realitate și să fii martor pentru Dumnezeu, asta ar arăta că Duhul Sfânt nu a lucrat în tine și că nu ai fost desăvârșit. Aceasta este importanța cuvântului lui Dumnezeu. Ai o inimă căreia îi este sete de cuvântul lui Dumnezeu? Cei care sunt însetați de cuvântul lui Dumnezeu sunt însetați de adevăr și numai astfel de oameni sunt binecuvântați de Dumnezeu. În viitor, mai sunt multe cuvinte pe care Dumnezeu le va spune tuturor religiilor și tuturor confesiunilor. El vorbește și Își rostește cuvântul mai întâi printre voi, pentru a vă face compleți, înainte să treacă mai departe pentru a vorbi și a-Și rosti cuvântul printre neamuri, pentru a le cuceri. Prin cuvânt, toți vor fi convinși, în mod sincer și total. Prin cuvântul lui Dumnezeu și prin revelațiile Lui, firea coruptă a omului se diminuează, el are înfățișarea unui om și firea sa rebelă se împuținează și ea. Cuvântul lucrează cu autoritate asupra omului și îl cucerește pe om în lumina lui Dumnezeu. Lucrarea pe care o va face Dumnezeu în epoca actuală, precum și punctele de cotitură ale lucrării Lui, toate pot fi găsite în cuvântul Lui. Dacă nu-I citești cuvântul, nu vei înțelege nimic. Prin propriul tău mâncat și băut din cuvântul Lui și prin angajarea în părtășia cu frații și surorile tale, precum și prin experiența ta reală, cunoașterea, de către tine, a cuvântului lui Dumnezeu va deveni cuprinzătoare. Doar astfel vei fi în stare, cu adevărat, să îl trăiești în realitate.

Note de subsol:

a. Textul original nu include expresia „din parabolă”.

Anterior: Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă sinceră vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu

Înainte: Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Oare există Treimea?

După ce s-a realizat adevărul lui Isus devenit trup, omul a crezut că, în cer, nu există doar Tatăl, ci și Fiul și chiar Duhul. Aceasta...

Ce știi despre credință?

În om există doar cuvântul incert „credință”, însă el nu știe ce constituie credința și cu atât mai mult nu știe de ce are credință. Omul...

Trei avertismente

În calitate de credincioși în Dumnezeu, ar trebui să Îi fiți loiali doar Lui în toate lucrurile și să fiți capabili să vă conformați voii...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger