Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi

Întreaga lucrare, de-a lungul celor 6000 de ani, s-a schimbat treptat împreună cu vremurile. Schimbările în această lucrare au avut loc în funcție de împrejurările lumii întregi. Lucrarea de gestionare a lui Dumnezeu s-a transformat doar treptat, în funcție de tendințele de dezvoltare ale umanității în ansamblu; nu a fost și planificată la începutul creației. Înainte ca lumea să fie creată sau chiar imediat după ce a fost creată, Iahve nu planificase încă prima etapă a lucrării, cea a legii; a doua etapă a lucrării, cea a harului; sau a treia etapă a lucrării, cea a cuceririi, în care El ar lucra, mai întâi, în mijlocul unui grup de oameni – unii dintre urmașii Moabului, și, prin asta, El ar cuceri întregul univers. El nu a rostit aceste cuvinte după ce a creat lumea; El nu a rostit aceste cuvinte după Moab, cu atât mai puțin înainte de Lot. Toată lucrarea Sa a fost făcută spontan. Acesta este exact modul în care s-a dezvoltat întreaga Lui lucrare de gestionare de șase mii de ani; în niciun caz nu scrisese un astfel de plan, cum ar fi un Grafic concis pentru dezvoltarea umanității, înainte de a crea lumea. În lucrarea lui Dumnezeu, El exprimă direct ceea ce este; El nu-Și chinuie creierul pentru a formula un plan. Desigur, mulți profeți au rostit multe profeții, dar tot nu se poate spune că lucrarea lui Dumnezeu a fost întotdeauna una de planificare precisă; profețiile au fost făcute în conformitate cu lucrarea propriu-zisă a lui Dumnezeu. Toate lucrările Lui sunt cel mai aproape de actualitate. El Își îndeplinește lucrarea în funcție de evoluția vremurilor și Își desfășoară lucrarea de cea mai mare actualitate în funcție de schimbările lucrurilor. Pentru El, lucrarea este asemănătoare cu administrarea medicamentelor în cazul unei boli; El observă în timp ce Își îndeplinește lucrarea; El lucrează conform observațiilor Sale. În fiecare etapă a lucrării Sale, El este capabil să-Și exprime înțelepciunea și capacitatea Lui cuprinzătoare; El dezvăluie înțelepciunea și autoritatea Lui cuprinzătoare în conformitate cu lucrarea respectivei epoci și permite oricăruia dintre acei oameni aduși de El înapoi în timpul acelor vremuri să vadă întreaga Lui fire. El alimentează nevoile oamenilor și efectuează lucrarea pe care ar trebui să o facă Acesta în conformitate cu lucrarea ce trebuie făcută în fiecare epocă; El alimentează nevoile oamenilor în funcție de gradul în care Satana i-a corupt. Acesta a fost modul în care Iahve i-a creat inițial pe Adam și pe Eva, pentru a le permite să-L ateste pe Dumnezeu pe pământ și să aibă martori ai lui Dumnezeu în mijlocul creației, dar Eva a păcătuit după ce a fost ispitită de șarpe; Adam a făcut același lucru și, împreună, în grădină, au mâncat rodul pomului cunoașterii binelui și răului. Și, astfel, Iahve a avut de îndeplinit o lucrare suplimentară în mijlocul lor. El le-a văzut goliciunea și le-a acoperit trupurile cu haine făcute din piele de animale. După aceea, El i-a spus lui Adam: „Pentru că ai ascultat de soția ta și ai mâncat din pomul din care-ți poruncisem să nu mănânci, blestemat este pământul din cauza ta; […] până când te vei întoarce în pământ, pentru că din el ai fost luat; căci țărână ești și în țărână te vei întoarce.” Femeii, El i-a spus: „Îți voi mări mult durerile nașterii; în durere vei naște copii. Dorința ta va fi pentru soțul tău, iar el va stăpâni peste tine.” De atunci, El i-a alungat din Grădina Edenului și i-a făcut să trăiască în afara grădinii, așa cum face omul modern acum pe pământ. Când Dumnezeu l-a creat pe om la început, nu a plănuit să-l lase pe om să fie ispitit de șarpe după ce fusese creat și apoi să-i blesteme pe om și pe șarpe. El nu a avut, de fapt, acest tip de plan; desfășurarea lucrurilor a fost pur și simplu cea care I-au dat o nouă lucrare în mijlocul creației Lui. După ce Iahve a făcut această lucrare cu Adam și Eva pe pământ, omenirea a continuat să se dezvolte timp de mai multe mii de ani, până când „Iahve a văzut că răutatea oamenilor era mare pe pământ și că toate gândurile și dorințele din inimile lor erau îndreptate neîncetat numai spre rău. Și s-a căit Iahve pentru că îl făcuse pe om pe pământ și s-a întristat în inima Lui. […] Însă Noe a aflat har dinaintea lui Iahve.” În acest moment, Iahve avea mai multă lucrare nouă, pentru că omenirea pe care o crease devenise prea păcătoasă după ce a fost ispitită de șarpe. Având în vedere aceste circumstanțe, Iahve a ales familia lui Noe din rândul acestor oameni și a cruțat-o și a îndeplinit lucrarea Sa de a distruge lumea cu un potop. Omenirea a continuat să se dezvolte în această manieră până în această zi, devenind din ce în ce mai coruptă, și atunci când dezvoltarea umanității atinge vârful ei, va fi și sfârșitul omenirii. De la începutul și până la sfârșitul lumii, adevărul interior al lucrării Lui a fost întotdeauna în acest fel. Este același lucru cu felul în care oamenii vor fi clasificați după tipul lor; este departe de situația în care fiecare persoană este predestinată la început să aparțină unei anumite categorii; mai degrabă, fiecare este clasificat treptat numai după ce a trecut printr-un proces de dezvoltare. În cele din urmă, oricine nu poate fi salvat în întregime, va fi înapoiat strămoșilor săi. Niciuna dintre lucrările lui Dumnezeu în rândul omenirii nu a fost deja pregătită la crearea lumii; mai degrabă, a fost dezvoltarea lucrurilor cea care I-a permis lui Dumnezeu să-Și realizeze treptat lucrarea mai realist și practic în mijlocul umanității. Acesta este exact modul în care Iahve Dumnezeu nu a creat șarpele pentru a ispiti femeia. Nu a fost planul Său specific, nici nu a fost ceva pe care El l-a predestinat în mod intenționat; se poate spune că acest lucru a fost neașteptat. Din acest motiv, Iahve i-a alungat pe Adam și Eva din Grădina Edenului și a jurat că nu va mai crea niciodată omul. Dar înțelepciunea lui Dumnezeu este descoperită de oameni numai pe această temelie, la fel ca punctul pe care l-am menționat mai devreme: „Înțelepciunea Mea este exercitată pe baza comploturilor Satanei.” Oricât de coruptă a devenit umanitatea sau oricum șarpele a ispitit-o, Iahve încă avea înțelepciunea Lui; prin urmare, El a fost angajat într-o lucrare nouă de când a creat lumea și niciunul dintre pașii acestei lucrări nu s-a repetat vreodată. Satana a continuat să-și execute comploturile; umanitatea a fost coruptă continuu de Satana, iar Iahve Dumnezeu Și-a continuat, de asemenea, lucrarea Sa înțeleaptă. El nu a eșuat niciodată și nu a încetat niciodată lucrarea Lui de la crearea lumii până acum. După ce omenirea a fost coruptă de Satana, El a continuat să lucreze între oameni pentru a-Și învinge dușmanul care corupe omenirea. Această bătălie va continua de la începutul până la sfârșitul lumii. Făcând toate aceste lucruri, El nu numai că a permis omenirii, care a fost coruptă de Satana, să primească marea Lui mântuire, dar i-a permis și să vadă înțelepciunea, atotputernicia și autoritatea Lui, și în cele din urmă va lăsa omenirea să vadă firea Lui dreaptă – pedepsindu-i pe cei răi și răsplătindu-i pe cei buni. El S-a luptat cu Satana chiar până în această zi și nu a fost niciodată învins, căci El este un Dumnezeu înțelept, iar înțelepciunea Sa este exercitată pe baza comploturilor Satanei. Și, astfel, El nu numai că face tot ce este în cer să se supună autorității Sale; de asemenea, face tot ce este pe pământ să se odihnească sub scaunul picioarelor Sale și, nu în ultimul rând, El îi face pe cei răi, care invadează și hărțuiesc omenirea, să cadă sub mustrarea Lui. Toate rezultatele lucrării sunt determinate ca urmare a înțelepciunii Sale. El nu a dezvăluit niciodată înțelepciunea Lui înainte de existența omenirii, pentru că nu avea dușmani în cer, pe pământ sau în întregul univers, și nu au existat forțe întunecate care să invadeze nimic în mijlocul naturii. După ce arhanghelul L-a trădat, El a creat omenire pe pământ și din cauza omenirii, El a început în mod oficial războiul Său milenar cu arhanghelul Satana, un război care se aprinde tot mai mult cu fiecare etapă care urmează. Atotputernicia și înțelepciunea Lui sunt prezente în fiecare dintre aceste etape. Numai în acest moment toate din cer și de pe pământ pot vedea înțelepciunea lui Dumnezeu, toată atotputernicia și, în special, realitatea lui Dumnezeu. Încă Își mai desfășoară lucrarea în același mod realist astăzi; în plus, pe măsură ce El Își îndeplinește lucrarea, Își arată și înțelepciunea și toată atotputernicia Lui; El vă permite să vedeți adevărul interior al fiecărei etape a lucrării, să vedeți exact cum să explicați atotputernicia lui Dumnezeu, și mai exact cum să explicați realitatea lui Dumnezeu.

În ceea ce privește trădarea lui Isus de către Iuda, unii oameni se întreabă: nu a fost aceasta prestabilită înainte de crearea lumii? De fapt, Duhul Sfânt a planificat acest lucru în funcție de realitatea momentului. Se întâmplase că a existat cineva cu numele de Iuda, care întotdeauna fura din fonduri. El a fost astfel ales pentru a juca acest rol și pentru a fi de ajutor în acest fel. Acesta este un adevărat exemplu de utilizare a resurselor locale. Isus nu știa acest lucru la început; El a aflat doar după ce Iuda a fost demascat mai târziu. Dacă altcineva ar fi putut să joace acest rol, atunci altcineva ar fi făcut-o mai degrabă decât Iuda. Ceea ce a fost predestinat a fost făcut, de fapt, în mod contemporan de către Duhul Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt se face întotdeauna spontan; oricând El Își planifică lucrarea, Duhul Sfânt o va îndeplini. De ce spun întotdeauna că lucrarea Duhului Sfânt este realistă? Că este mereu nouă și nu e niciodată veche și întotdeauna cea mai de actualitate? Lucrarea Lui nu era deja planificată când lumea a fost creată; acest lucru nu este deloc ceea ce s-a întâmplat! Fiecare pas al muncii își are efectul corespunzător pentru timpul său și nu interferează unul cu celălalt. Există multe ocazii în care planurile din mintea ta nu se potrivesc pur și simplu cu cea mai recentă lucrare a Duhului Sfânt. Lucrarea Lui nu este la fel de simplă ca raționamentul oamenilor, nici nu este atât de complexă ca imaginația oamenilor; constă în aprovizionarea oamenilor în orice moment și în orice loc în funcție de nevoile lor actuale. Nimeni nu este mai clar cu privire la substanța oamenilor ca El și, tocmai din acest motiv, nimic nu poate să se potrivească cu nevoile realiste ale oamenilor, așa cum face lucrarea Lui. De aceea, dintr-o perspectivă umană, lucrarea Sa a fost planificată cu câteva milenii în avans. Cum El lucrează printre voi acum, în funcție de starea voastră, El, de asemenea, lucrează și vorbește în orice moment și în orice loc. Când oamenii sunt într-o anumită stare, El rostește acele cuvinte care sunt exact ceea ce ei au nevoie. Este ca primul pas al lucrării Sale, vremurile de mustrare. După vremurile de mustrare, oamenii au manifestat un anumit comportament, au acționat rebel în anumite moduri, au apărut anumite însușiri pozitive, au apărut și anumite însușiri negative, iar limitele superioare ale acestei negativități au atins un anumit nivel. Dumnezeu a dirijat lucrarea Lui pe baza tuturor acestor lucruri și, astfel, a pus stăpânire pe acestea pentru a obține un efect mult mai bun pentru lucrarea Lui. El face, pur și simplu, lucrarea Sa de aprovizionare printre oameni, în conformitate cu condițiile lor actuale. El face fiecare pas al lucrării Sale în funcție de condițiile reale ale oamenilor. Toată creația este în mâinile Sale; ar putea El să nu-i cunoască? În lumina condițiilor oamenilor, Dumnezeu efectuează următorul pas al lucrării care trebuie făcută, în orice moment și în orice loc. În niciun caz această lucrare nu a fost planificată cu mii de ani în urmă; aceasta este o concepție umană! Lucrează pe măsură ce El observă efectele lucrării Sale și lucrarea Lui se adâncește și se dezvoltă continuu; pe măsură ce observă rezultatele lucrării Sale, El face următoarea etapă a lucrării Sale. El folosește multe lucruri pentru trecerea treptată și pentru a face lucrarea Lui nouă vizibilă oamenilor de-a lungul timpului. Acest tip de lucrare este capabilă să satisfacă nevoile oamenilor, pentru că Dumnezeu cunoaște prea bine oamenii. Acesta este modul în care El Își îndeplinește lucrarea Sa din ceruri. De asemenea, Dumnezeu întrupat face lucrarea Sa în același mod, planificând în funcție de realitate și lucrând în mijlocul oamenilor. Niciuna dintre lucrările Sale nu a fost planificată înainte ca lumea să fie creată, și nici nu a fost planificată meticulos în prealabil. La două mii de ani de la crearea lumii, Iahve a văzut că omenirea a devenit atât de coruptă încât a folosit gura profetului Isaia pentru a profeți că, după Epoca Legii, El va duce la îndeplinire lucrarea Sa de răscumpărare a omenirii în Epoca Harului. Acesta a fost planul lui Iahve, desigur, dar acest plan a fost făcut, de asemenea, în funcție de circumstanțele pe care El le-a observat atunci; cu siguranță, nu s-a gândit la el imediat după ce l-a creat pe Adam. Isaia doar a dat glas unei profeții, dar Iahve nu făcuse pregătiri anticipate pentru această lucrare în timpul Epocii Legii; mai degrabă, El a început această lucrare la începutul Epocii Harului, când mesagerul a apărut în visul lui Iosif și l-a luminat, spunându-i că Dumnezeu va deveni trup și, astfel, lucrarea Sa de întrupare a început. Dumnezeu nu a pregătit, așa cum își imaginează oamenii, lucrarea Sa de întrupare după ce a creat lumea; aceasta a fost decisă numai în funcție de gradul de dezvoltare al omenirii și de statutul războiului Său cu Satana.

Când Dumnezeu vine în trup, Duhul Lui coboară asupra unui om; cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu poartă un trup. El face lucrarea Sa pe pământ și, decât să aducă împreună cu El mai multe etape îngrădite, această lucrare este absolut nelimitată. Lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în trup este încă determinată de efectele lucrării Sale, și El folosește aceste lucruri pentru a determina durata de timp pentru care El va lucra în timp ce este în trup. Duhul Sfânt dezvăluie în mod direct fiecare pas al lucrării Sale; El examinează lucrarea Lui în timp ce merge mai departe; nu este nimic atât de supranatural încât să depășească limitele imaginației umane. Aceasta este ca lucrarea lui Iahve de creare a cerurilor și a pământului și a tuturor lucrurilor; El a planificat și a lucrat simultan. El a despărțit lumina de întuneric și au apărut dimineața și seara – aceasta a durat o zi. În a doua zi, El a creat cerul, care a luat și el o zi, și apoi El a creat pământul, mările și lucrurile care le-au populat, durând și acestea o altă zi. Aceasta a continuat în a șasea zi, când Dumnezeu a creat omul și l-a lăsat să gestioneze toate lucrurile de pe pământ, până în a șaptea zi, când El a terminat de creat toate lucrurile și S-a odihnit. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a desemnat-o drept zi sfântă. El a decis această zi sfântă după ce a creat toate lucrurile, nu înainte de a le crea. Și această lucrare a fost efectuată în mod spontan; înainte de a crea toate lucrurile, El nu a decis să creeze lumea în șase zile și să se odihnească în a șaptea; faptele nu sunt deloc așa. El nu a spus acest lucru, nici nu l-a planificat. În niciun caz El nu a spus că creația tuturor lucrurilor va fi încheiată în a șasea zi și că se va odihni în a șaptea; mai degrabă, El a creat potrivit cu ce părea bine pentru El. Odată ce a terminat de creat totul, a fost deja a șasea zi. Dacă ar fi fost a cincea zi când El a terminat de creat totul, El ar fi desemnat a șasea zi ca zi sfântă; însă, El a terminat să creeze totul în a șasea zi și, astfel, a șaptea zi a devenit o zi sfântă, care a fost transmisă până în această zi. Prin urmare, lucrarea Sa actuală se desfășoară în același fel. El vorbește și alimentează nevoile voastre în conformitate cu stările voastre. Adică, Duhul vorbește și lucrează în funcție de stările oamenilor; Duhul veghează asupra tuturor și lucrează în orice moment și în orice loc. Ceea ce fac, spun, așez și revărs peste voi este, fără excepție, ceea ce aveți nevoie. Deci niciuna dintre lucrările Mele nu este separată de realitate; totul este adevărat căci știți cu toții că „Duhul lui Dumnezeu păzește totul.” Dacă totul ar fi fost hotărât înainte de vreme, nu ar fi fost dinainte fixat? Crezi că Dumnezeu a lucrat șase milenii întregi și apoi a predestinat umanitatea ca fiind rebelă, recalcitrantă, deformată și înșelătoare, ca având stricăciunea trupului, firea satanică, pofta ochilor și propriile îngăduințe. Acest lucru nu a fost predestinat de către Dumnezeu, ci, mai degrabă, a apărut din cauza stricăciunii Satanei. Unii vor spune: „Satana nu era, de asemenea, sub controlul lui Dumnezeu? Dumnezeu a predestinat că Satana va strica omul în această manieră, după care El Și-a desfășurat lucrarea în om.” L-a predestinat Dumnezeu, de fapt, pe Satana să corupă omenirea? El este prea dornic să permită omenirii să trăiască vieți omenești normale; a hărțuit El viața umanității? Dacă ar fi astfel, înfrângerea Satanei și mântuirea umanității nu ar fi un efort inutil? Cum ar putea fi predestinată rebeliunea umanității? Aceasta a fost din cauza hărțuirii Satanei în realitate; cum putea fi predestinată de Dumnezeu? Satana de sub controlul lui Dumnezeu, pe care îl înțelegeți, și Satana de sub controlul lui Dumnezeu, despre care vorbesc Eu, sunt foarte diferiți. După declarațiile voastre că „Dumnezeu este atotputernic, și Satana este în mâinile Sale”, Satana nu L-ar trăda. Nu ați spus voi că Dumnezeu este atotputernic? Cunoștințele voastre sunt prea abstracte și sunt în afara realității; omul nu poate pricepe niciodată gândurile lui Dumnezeu, nici nu poate pricepe vreodată înțelepciunea lui Dumnezeu! Dumnezeu este atotputernic; acest lucru nu este deloc fals. Arhanghelul L-a trădat pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu i-a dat, inițial, o parte din autoritate. Bineînțeles, acesta a fost un eveniment neașteptat, exact cum Eva a cedat ispitei șarpelui. Cu toate acestea, indiferent de modul în care Satana își face trădarea, spre deosebire de Dumnezeu, nu este atotputernic. După cum ați spus, Satana este puternic; indiferent de ceea ce face, autoritatea lui Dumnezeu îl învinge întotdeauna. Acesta este adevăratul sens al enunțului: „Dumnezeu este atotputernic, iar Satana este în mâinile Sale.” De aceea, războiul Său cu Satana trebuie să fie dus pas cu pas; în plus, El Își planifică lucrarea ca răspuns la șiretlicurile Satanei. Adică, în conformitate cu epocile, El mântuiește oamenii și Își dezvăluie înțelepciunea și atotputernicia Lui. De asemenea, lucrarea din zilele de pe urmă nu a fost predestinată înainte de Epoca Harului; nu a fost predestinată într-o manieră ordonată ca aceasta: în primul rând, fă schimbarea firii externe a omului; în al doilea rând, fă ca omul să primească mustrarea și încercările Sale; în al treilea rând, fă ca omul să experimenteze încercarea morții; în al patrulea rând, fă omul să experimenteze vremurile iubirii lui Dumnezeu și să exprime hotărârea unei ființe create; în al cincilea rând, fă ca omul să vadă voia lui Dumnezeu și să Îl cunoască pe Dumnezeu complet, apoi, completează omul! El nu a planificat toate aceste lucruri în timpul Epocii Harului; mai degrabă, El a început să le planifice în epoca actuală. Satana lucrează, la fel și Dumnezeu. Satana își exprimă firea coruptă, în timp ce Dumnezeu vorbește direct și dezvăluie anumite lucruri concrete. Aceasta este lucrarea făcută astăzi și același principiu de lucru a fost folosit cu mult timp în urmă, după crearea lumii.

Mai întâi, Dumnezeu i-a creat pe Adam și pe Eva și a creat și un șarpe. Dintre toate lucrurile, șarpele era cel mai otrăvitor; corpul său conținea venin, iar Satana a luat din acest venin pentru a-l folosi. Șarpele a fost cel care a ispitit-o pe Eva să păcătuiască. Adam a păcătuit după ce a făcut-o Eva, iar cei doi au fost apoi capabili să distingă între bine și rău. Dacă Iahve ar fi știut că șarpele o va ispiti pe Eva și că Eva îl va ispiti pe Adam, de ce i-a pus pe toți într-o grădină? Dacă El ar fi putut să prezică aceste lucruri, de ce a creat un șarpe și l-a pus în Grădina Edenului? De ce Grădina Edenului conținea fructul pomului cunoașterii binelui și răului? El a vrut ca ei să mănânce fructul? Când a venit Iahve, nici Adam, nici Eva nu au îndrăznit a-L privi în față, și numai în acel moment Iahve a știut că au mâncat rodul pomului cunoașterii binelui și răului și au căzut pradă șiretlicului șarpelui. În cele din urmă, El l-a blestemat pe șarpe și, de asemenea, i-a blestemat pe Adam și pe Eva. Când cei doi au mâncat din rodul pomului, Iahve nu era nicicum conștient că ei făceau asta. Omenirea a devenit coruptă până la punctul de a fi rea și promiscuă din punct de vedere sexual, chiar până la punctul în care lucrurile pe care le-au adăpostit în inimile lor erau toate rele și incorecte; erau toate murdare. Iahve a regretat, astfel, crearea omenirii. Apoi, El Și-a desfășurat lucrarea de a distruge lumea cu un potop, căruia Noe și fiii lui i-au supraviețuit. Unele lucruri nu sunt atât de avansate și supranaturale precum și le-ar putea imagina oamenii. Unii întreabă: „Din moment ce Dumnezeu știa că arhanghelul Îl va trăda, de ce l-a creat?” Acestea sunt faptele: înainte ca pământul să existe, arhanghelul era cel mai mare dintre îngerii cerului. El avea autoritate asupra tuturor îngerilor din ceruri; aceasta a fost competența pe care i-o acordase Dumnezeu. Cu excepția lui Dumnezeu, era cel mai mare dintre îngerii cerului. Mai târziu, după ce Dumnezeu a creat omenirea, pe pământ, arhanghelul a îndeplinit o trădare și mai mare față de Dumnezeu. Spun că L-a trădat pe Dumnezeu pentru că a vrut să gestioneze omenirea și să depășească autoritatea lui Dumnezeu. Arhanghelul a ispitit-o pe Eva în păcat; și a făcut-o pentru că voia să-și stabilească împărăția pe pământ și să-i determine pe oameni să-I întoarcă spatele lui Dumnezeu și, în schimb, să-l asculte pe el. Arhanghelul a văzut că erau atât de multe lucruri care îl puteau asculta – îngerii puteau, la fel ca și oamenii de pe pământ. Păsările și fiarele, copacii, pădurile, munții, râurile și toate lucrurile de pe pământ erau în grija oamenilor – adică a lui Adam și a Evei – în timp ce Adam și Eva ascultau de arhanghel. Prin urmare, arhanghelul și-a dorit să depășească autoritatea lui Dumnezeu și să-L trădeze pe Dumnezeu. După aceea, a determinat mulți îngeri să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, care, mai târziu, au devenit diverse duhuri necurate. Dezvoltarea umanității până în zilele noastre nu a fost cauzată de corupția arhanghelului? Oamenii sunt așa cum sunt astăzi deoarece arhanghelul L-a trădat pe Dumnezeu și a corupt omenirea. Această lucrare pas-cu-pas nu este nici pe departe o lucrare abstractă și simplă precum își imaginează lumea. Satana și-a îndeplinit trădarea pentru un motiv, dar oamenii nu pot înțelege un lucru atât de simplu. De ce Dumnezeu a creat cerurile și pământul și toate lucrurile și, de asemenea, l-a creat și pe Satana? De vreme ce Dumnezeu îl disprețuiește atât de mult pe Satana și Satana este dușmanul Său, de ce l-a creat pe Satana? Prin crearea Satanei, nu a creat El un dușman? Dumnezeu nu a creat de fapt un dușman; mai degrabă, El a creat un înger, iar mai târziu îngerul L-a trădat. Statutul său era atât de înalt încât voia să-L trădeze pe Dumnezeu. S-ar putea spune că aceasta a fost o coincidență, dar a fost, de asemenea, o tendință inevitabilă. Este similar cu modul în care cineva va muri, în mod inevitabil, la o anumită vârstă; lucrurile au evoluat deja către o anumită etapă. Există unii absurzi care spun: „Din moment ce Satana este dușmanul Tău, de ce l-ai creat? Nu știai că arhanghelul Te va trăda? Nu poți privi de la eternitate la eternitate? Nu-i cunoști natura? Din moment ce știai clar că Te va trăda, atunci de ce l-ai făcut arhanghel? Chiar dacă cineva ignoră problema trădării sale, tot a condus atât de mulți îngeri și a coborât în lumea muritorilor pentru a corupe omenirea; până în această zi, Tu nu ai reușit să finalizezi planul de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani.” Sunt corecte aceste cuvinte? Când gândești în acest fel, oare nu-ți creezi mai multe probleme decât este necesar? Cu toate acestea, alții spun: „Dacă Satana nu ar fi corupt omenirea până în prezent, Dumnezeu nu ar fi salvat omenirea în acest fel. În acest caz, înțelepciunea și atotputernicia lui Dumnezeu ar fi fost invizibile; unde s-ar fi manifestat înțelepciunea Sa? Dumnezeu a creat astfel o rasă umană pentru Satana; în viitor, Dumnezeu Își va revela atotputernicia Lui – altfel, cum va descoperi omul înțelepciunea lui Dumnezeu? Dacă omul nu I-ar rezista și nu ar acționa cu răzvrătire față de El, nu ar fi necesar ca faptele Sale să se manifeste. Dacă toată creația I s-ar închina Lui și I s-ar supune Lui, El nu ar mai avea nimic de făcut.” Acest lucru este și mai departe de realitatea lucrurilor, pentru că nu există nimic murdar despre Dumnezeu și, astfel, El nu poate crea murdărie. El Își dezvăluie faptele acum numai pentru a-Și înfrânge inamicul, pentru a salva omenirea, pe care a creat-o, pentru a-i învinge pe demoni și pe Satana, care Îl urăsc, Îl trădează și I se împotrivesc Lui, care erau sub stăpânirea Lui și Îi aparțineau chiar de la început; El vrea să învingă acești demoni și, în acest sens, Își dezvăluie atotputernicia tuturor lucrurilor. Omenirea și toate lucrurile de pe pământ se află acum sub dominația Satanei și sub dominația celor nelegiuiți. Dumnezeu dorește să-Și dezvăluie faptele către toate lucrurile, astfel încât oamenii să-L poată cunoaște și, astfel, să-l înfrângă pe Satana și să-i supună pe vrăjmașii Săi. Toată această lucrare se realizează prin dezvăluirea faptelor Sale. Toate creaturile Lui sunt sub dominația Satanei și, astfel, El dorește să-Și dezvăluie atotputernicia Lui, învingându-l astfel pe Satana. Dacă nu ar exista Satana, nu ar fi nevoie să-Și dezvăluie faptele. Dacă nu ar fi fost hărțuirea Satanei, El ar fi creat omenirea și ar fi condus-o să trăiască în Grădina Edenului. De ce El nu a dezvăluit niciodată toate faptele Sale îngerilor sau arhanghelilor înainte de trădarea Satanei? Dacă îngerii și arhanghelul L-ar fi cunoscut și, de asemenea, L-ar fi ascultat de la început, atunci El nu ar fi efectuat acele acte lipsite de sens. Din cauza existenței Satanei și a demonilor, oamenii se împotrivesc Lui și sunt plini până la refuz cu o fire rebelă, așa că Dumnezeu dorește să-Și dezvăluie faptele. Pentru că El dorește să facă război cu Satana, trebuie să-Și folosească autoritatea și toate faptele pentru a-l învinge pe Satana; în felul acesta, lucrarea Sa de mântuire pe care o face în rândul omenirii va permite oamenilor să vadă înțelepciunea și toată atotputernicia Lui. Lucrarea pe care o face Dumnezeu astăzi este semnificativă și nu seamănă în niciun fel cu ceea ce spun unii oameni: „Nu este lucrarea pe care o faci contradictorie? Nu este această succesiune de lucrări doar un exercițiu pentru a Te tulbura? L-ai creat pe Satana, apoi l-ai lăsat să te trădeze și să Ți se împotrivească. Ai creat omenirea și i-ai predat-o Satanei și ai permis ca Adam și Eva să fie ispitiți. De vreme ce Tu ai făcut toate aceste lucruri în mod intenționat de ce detești umanitatea? De ce-l detești pe Satana? Nu sunt aceste lucruri făcute de Tine? Ce este acolo pentru Tine ca să urăști?” Mulți oameni absurzi vor spune asta. Ei doresc să-L iubească pe Dumnezeu, dar în inimile lor se plâng de Dumnezeu – cât de contradictoriu! Nu înțelegi adevărul, ai prea multe gânduri supranaturale și chiar pretinzi că aceasta este eroarea lui Dumnezeu – cât de absurd ești! Tu ești cel care se joacă cu adevărul; nu este eroarea lui Dumnezeu! Unii oameni se vor plânge iar și iar: „Tu ai fost creatorul Satanei și Cel care l-a aruncat pe Satana în lumea oamenilor și i-a dat lui omenirea. Omenirea posedă o fire satanică; decât să-i ierți, îi detești într-o anumită măsură. La început ai iubit omenirea într-o anumită măsură, iar acum detești umanitatea. Tu ești Cel care detestă și iubește omenirea – care este explicația pentru acest lucru? Nu este aceasta o contradicție?” Indiferent de modul în care priviți lucrurile, aceasta este ceea ce s-a întâmplat în ceruri; arhanghelul L-a trădat pe Dumnezeu în acest fel, iar umanitatea a fost coruptă astfel și a continuat până astăzi în felul acesta. Indiferent de felul în care o exprimați, aceasta este întreaga poveste. Totuși, trebuie să înțelegeți că Dumnezeu face lucrarea de astăzi pentru a vă salva și pentru a-l învinge pe Satana.

Deoarece îngerii erau deosebit de slabi și nu posedau abilități, ei au devenit aroganți când li s-a acordat autoritate, în special arhanghelul, al cărui statut era mai înalt decât cel al oricărui alt înger. Arhanghelul era regele tuturor îngerilor. A condus milioane de îngeri, iar, sub Iahve, autoritatea sa a depășit-o pe cea a oricărui alt înger. A vrut să facă și una și alta, și să-i conducă pe îngeri în lumea omului pentru a administra lumea. Dumnezeu a spus că El administrează universul; arhanghelul a spus că universul era al lui spre administrare, și atunci L-a trădat pe Dumnezeu. În cer, Dumnezeu a creat o altă lume. Arhanghelul dorea să administreze această lume și să coboare și în lumea omului. Putea Dumnezeu să-i permită să facă acest lucru? Astfel, El l-a lovit pe arhanghel și l-a aruncat în văzduh. De când a corupt omenirea, Dumnezeu a purtat război cu el pentru a salva oamenii; El a folosit aceste șase milenii pentru a-l învinge. Concepția voastră despre un Dumnezeu atotputernic este incompatibilă cu lucrarea pe care Dumnezeu o îndeplinește acum; nu funcționează în practică și este foarte absurdă! De fapt, Dumnezeu doar a declarat că arhanghelul este dușmanul Lui după ce L-a trădat. Doar din cauza trădării sale a călcat în picioare omenirea după ce a ajuns în lumea omului și din acest motiv umanitatea s-a dezvoltat astfel în această etapă. După aceasta, Dumnezeu a făcut un jurământ Satanei: „Te voi înfrânge și voi salva umanitatea, creația Mea.” Satan nu a fost convins la început și a spus: „Sincer, ce îmi poți face? Chiar poți să mă arunci în văzduh? Poți să mă învingi cu adevărat?” După ce Dumnezeu l-a aruncat în văzduh, El nu i-a mai acordat atenție arhanghelului și, mai apoi, a început să mântuiască omenirea și să-Și îndeplinească propria lucrare, în ciuda tulburărilor continue ale Satanei. Satana era în stare să facă lucrul cutare sau cutare, dar totul era datorită puterii pe care Dumnezeu i-o dăduse în prealabil; a luat aceste lucruri cu el în văzduh și le-a păstrat până în ziua de azi. Când l-a aruncat pe arhanghel în văzduh, Dumnezeu nu i-a retras autoritatea și, astfel, Satana a continuat să corupă omenirea. Dumnezeu, pe de altă parte, a început să salveze omenirea, pe care Satana a corupt-o în urma creării ei. Dumnezeu nu Și-a dezvăluit faptele când era în ceruri; totuși, înainte de a crea pământul, El a permis oamenilor din lumea pe care El a creat-o în cer să Îi vadă faptele și, astfel, a condus poporul deasupra cerului. El le-a dat înțelepciune și inteligență și i-a condus pe acești oameni să trăiască în acea lume. Firește, niciunul dintre voi nu a auzit de asta înainte. Mai târziu, după ce Dumnezeu a creat omenirea, arhanghelul a început să corupă omenirea; pe pământ, întreaga omenire era în haos. Numai în acest moment El a început războiul împotriva Satanei și numai în acest moment oamenii au văzut faptele Sale. La început, faptele Lui au fost ascunse de omenire. După ce Satana a fost aruncat în văzduh, el și-a făcut lucrurile sale, iar Dumnezeu a continuat să-Și facă lucrarea Lui, ducând continuu război împotriva lui, până în zilele de pe urmă. Acum este momentul în care Satana ar trebui distrus. La început, Dumnezeu i-a dat autoritate, iar, mai târziu, El l-a aruncat în văzduh, dar acesta a rămas sfidător. Mai târziu, pe pământ, a corupt omenirea, dar Dumnezeu era, de fapt, pe pământ, gestionând omenirea. Dumnezeu se folosește de gestionarea oamenilor pentru a-l învinge pe Satana. Prin coruperea oamenilor, Satana apropie soarta oamenilor de sfârșit și hărțuiește lucrarea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, lucrarea lui Dumnezeu este mântuirea omenirii. Care pas al muncii lui Dumnezeu nu este menit să salveze omenirea? Care pas nu este menit să curețe oamenii, să-i determine să facă dreptate și să trăiască într-un mod care creează o imagine care poate fi iubită? Satana, totuși, nu face asta. El corupe omenirea; își desfășoară continuu activitatea de corupere a omenirii în tot universul. Desigur, Dumnezeu face și lucrarea Lui proprie. El nu-i acordă atenție Satanei. Indiferent cât de multă autoritate are Satana, autoritatea lui era încă dată de Dumnezeu; Dumnezeu nu i-a dat, de fapt, toată autoritatea Sa și, indiferent de ceea ce face, nu-L poate depăși pe Dumnezeu și este întotdeauna sub controlul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a dezvăluit niciuna din faptele Sale când era în ceruri. El i-a dat Satanei doar o mică parte de autoritate pentru a-i permite să exercite controlul asupra îngerilor. Prin urmare, indiferent de ceea ce face, nu poate depăși autoritatea lui Dumnezeu, deoarece autoritatea pe care i-a dat-o inițial Dumnezeu este limitată. În timp ce Dumnezeu lucrează, Satana hărțuiește. În zilele de pe urmă, își va termina hărțuirea; de asemenea, lucrarea lui Dumnezeu va fi terminată și felul de persoană pe care Dumnezeu dorește să o desăvârșească va fi complet. Dumnezeu conduce oamenii în mod pozitiv; viața Lui este apă vie, imensă și fără limite. Satana a corupt omul într-o anumită măsură; în cele din urmă, apa vie a vieții va desăvârși omul și pentru Satana va fi imposibil să intervină și să-și îndeplinească lucrarea. Astfel, Dumnezeu îi va obține pe deplin pe acești oameni. Satana refuză încă să accepte acest lucru acum; el Îl provoacă continuu pe Dumnezeu, dar Dumnezeu nu îi acordă nicio atenție. El a spus: voi fi victorios peste toate forțele întunecate ale Satanei și peste toate influențele întunecate. Aceasta este lucrarea care trebuie făcută acum în trup și este și înțelesul întrupării. Este pentru a finaliza stadiul lucrării de înfrângere a Satanei în zilele de pe urmă, pentru a șterge toate lucrurile care aparțin Satanei. Victoria lui Dumnezeu asupra Satanei este o tendință inevitabilă! Satana, de fapt, a eșuat cu mult timp în urmă. Când Evanghelia a început să se răspândească în toată țara marelui balaur roșu, adică, atunci când Dumnezeu S-a întrupat, a început să lucreze și această lucrare a fost pusă în mișcare, Satana a fost învins cu totul, căci întruparea era menită să-l învingă pe Satana. Satana a văzut că Dumnezeu a devenit din nou trup și a început să-Și îndeplinească lucrarea și a văzut că nicio forță nu putea opri lucrarea. Prin urmare, a fost înmărmurit când a văzut această lucrare și nu a îndrăznit să mai lucreze. La început, Satana a crezut că și El posedă multă înțelepciune și a întrerupt și a hărțuit lucrarea lui Dumnezeu; totuși, nu se aștepta ca Dumnezeu să devină din nou trup și că, în lucrarea Sa, Dumnezeu i-a folosit rebeliunea pentru a servi drept revelație și judecată pentru omenire și, astfel, pentru a cuceri umanitatea și a-l învinge. Dumnezeu este mai înțelept decât el și lucrarea Lui îl depășește cu mult. De aceea, am afirmat anterior următoarele: lucrarea pe care o îndeplinesc este făcută ca răspuns la șiretlicurile Satanei. În cele din urmă voi descoperi atotputernicia Mea și lipsa de putere a Satanei. Când Dumnezeu face lucrarea Sa, Satan Îl urmărește îndeaproape din spate, până când, în cele din urmă, este distrus – nu va ști nici măcar ce l-a lovit! El va realiza adevărul numai după ce a fost deja sfărâmat și zdrobit; în acel moment va fi fost deja ars în lacul de foc. Nu va fi complet convins atunci? Pentru că nu mai are alte scheme de folosit!

Această lucrare realistă pas cu pas este cea care adesea copleșește inima lui Dumnezeu cu durere pentru omenire, astfel încât războiul Său cu Satana a continuat timp de 6000 de ani. Dumnezeu a spus astfel: „Nu voi mai crea niciodată omenirea și nici nu voi mai da autoritate îngerilor.” De atunci, când îngerii au venit să lucreze pe pământ, ei L-au urmat doar pe Dumnezeu pentru a face ceva. El nu a dat niciodată autoritate îngerilor. Cum și-au desfășurat munca îngerii pe care i-au văzut israeliții? Ei s-au descoperit în vise și au transmis cuvintele lui Iahve. Când Isus a fost înviat la trei zile după ce a fost răstignit, îngerii au fost cei care au împins bolovanul într-o parte; Duhul lui Dumnezeu nu a făcut această lucrare personal. Îngerii au făcut doar acest tip de muncă; au jucat roluri de sprijin și nu aveau autoritate, pentru că Dumnezeu nu le-ar mai da niciodată autoritate. După ce au lucrat ceva timp, oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit pe pământ au preluat poziția lui Dumnezeu și au spus: „Vreau să depășesc universul! Vreau să stau în cerul al treilea! Vrem frâiele puterii suverane!” Ei ar deveni aroganți după câteva zile de muncă; ei voiau puterea suverană pe pământ, voiau să înființeze o altă națiune, voiau toate lucrurile sub picioarele lor și voiau să stea în cerul al treilea. Nu știi că ești doar un om folosit de Dumnezeu? Cum poți să urci în al treilea cer? Dumnezeu vine pe pământ să lucreze, în tăcere și fără să Se plângă, și pleacă după ce îndeplinește cu desăvârșire lucrarea Lui. El nu se plânge niciodată așa cum fac oamenii ci, mai degrabă, realizează în mod realist lucrarea Lui. Nici nu intră vreodată în biserică și plânge: „Vă voi șterge cu totul! Vă voi blestema și vă voi mustra!” El Își îndeplinește lucrarea, plecând odată ce este terminată. Acei păstori religioși care vindecă bolnavii și alungă demonii, le vorbesc altora de la amvon, țin discursuri lungi și pompoase și discută despre lucruri nerealiste, sunt aroganți până în măduva oaselor! Ei sunt descendenți ai arhanghelului!

După ce Și-a îndeplinit cei 6000 de ani de lucrare până în ziua de astăzi, Dumnezeu a dezvăluit deja multe dintre faptele Sale, al căror scop principal a fost de a-l învinge pe Satana și a aduce mântuirea întregii umanități. El folosește această ocazie pentru a permite la tot ceea ce este în cer, la tot ceea ce se află pe pământ, tuturor celor din mări, precum și oricărui ultim obiect al creației lui Dumnezeu pe pământ să vadă atotputernicia lui Dumnezeu și să vadă toate faptele lui Dumnezeu. El folosește ocazia de a-l învinge pe Satana să dezvăluie toate faptele lui umanității și să le permită oamenilor să-L laude și să-I preamărească înțelepciunea de a-l învinge pe Satana. Totul pe pământ, în ceruri și în mări Îi aduce slavă, laudă atotputernicia Lui, laudă toate faptele Lui și strigă numele Lui sfânt. Aceasta este dovada înfrângerii Satanei; este o dovadă a cuceririi Satanei; mai important, este dovada mântuirii umanității de către El. Întreaga creație a lui Dumnezeu Îi aduce slavă, Îl laudă pentru că l-a învins pe dușmanul Său și se întoarce victorios și Îl laudă pe El ca pe marele Rege învingător. Scopul Lui nu este numai de a-l învinge pe Satana, așa că lucrarea Lui a continuat timp de 6000 de ani. El folosește înfrângerea lui Satan pentru a salva omenirea; El folosește înfrângerea lui Satan pentru a descoperi toate faptele Sale și pentru a descoperi toată gloria Lui. El va obține slava și toată mulțimea îngerilor va vedea toată slava Lui. Mesagerii din cer, oamenii de pe pământ și toată creația de pe pământ vor vedea slava Creatorului. Aceasta este lucrarea pe care El o face. Creația Lui din ceruri și de pe pământ va vedea toată gloria Lui și El se va întoarce triumfător după ce va învinge pe Satana și va lăsa omenirea să-L laude. Astfel, el va realiza cu succes ambele aspecte. În cele din urmă, toată omenirea va fi cucerită de El și El va distruge pe oricine se opune sau se revoltă, adică va șterge pe toți cei care îi aparțin Satanei. Tu vezi toate aceste acțiuni ale lui Dumnezeu acum, totuși reziști și ești rebel și nu te supui; tu nutrești multe lucruri în tine și faci tot ce-ți dorești; îți urmezi poftele și plăcerile tale – aceasta este răzvrătire; aceasta este rezistență. Credința în Dumnezeu care este făcută pentru trup, pentru pofte și pentru propriile plăceri, pentru lume și pentru Satana, este murdară; este rezistentă și rebelă. Există diferite tipuri de credințe acum: unii caută adăpost după dezastru, iar alții caută să obțină binecuvântări, în timp ce unii doresc să înțeleagă misterele, iar alții încă încearcă să obțină niște bani. Acestea toate sunt forme de rezistență; toate sunt blasfemie! Când spui că cineva rezistă sau se răzvrătește – nu este vorba despre aceste lucruri? Mulți oameni bombănesc acum, exprimă nemulțumiri sau judecă. Toate acestea sunt făcute de cei răi; ele sunt rezistență și răzvrătire umană; astfel de oameni sunt posedați și ocupați de Satana. Poporul pe care îl primește Dumnezeu este cel care se supune Lui în întregime, cei care au fost corupți de Satana, dar care au fost mântuiți și cuceriți de lucrarea Lui acum, care au suferit necazuri și care, în cele din urmă, au fost obținuți complet de Dumnezeu și nu mai trăiesc sub dominația Satanei și s-au despărțit de nelegiuire, care sunt dispuși să trăiască sfințenia – aceștia sunt cei mai sfinți oameni; ei sunt cei sfinți. Dacă acțiunile tale actuale nu se potrivesc cu o parte a cerințelor lui Dumnezeu, vei fi eliminat. Acest lucru este de necontestat. Totul se face în funcție de astăzi; deși El te-a predestinat și te-a ales, acțiunile tale de astăzi vor determina în continuare rezultatul tău. Dacă nu poți ține pasul, vei fi eliminat. Dacă nu poți ține pasul acum, cum poți să ții pasul mai târziu? Acum, când a apărut o astfel de mare minune în fața ta, tu încă nu crezi. Atunci, cum vei crede în El mai târziu, când El își încheie lucrarea și nu mai face așa ceva? În acel moment va fi cu atât mai imposibil ca să-L urmezi! Mai târziu, Dumnezeu se va baza pe atitudinea și cunoștințele tale față de lucrarea lui Dumnezeu întrupat și pe experiența ta pentru a determina dacă ești păcătos sau drept ori pentru a determina dacă ești desăvârșit sau eliminat. Trebuie să vezi clar acum. Duhul Sfânt lucrează astfel: El îți determină rezultatul în funcție de comportamentul tău de astăzi. Cine rostește cuvintele de astăzi? Cine face lucrarea de astăzi? Cine decide că vei fi eliminat astăzi? Cine decide să te facă desăvârșit? Nu este aceasta ceea ce Eu Însumi fac? Eu sunt Acela care rostește aceste cuvinte; Eu sunt Cel care face această lucrare. Blestemarea, mustrarea și judecarea oamenilor fac parte din propria Mea lucrare. În cele din urmă, eliminarea ta va fi, de asemenea, propria Mea lucrare. Totul este treaba Mea! A te face desăvârșit este treaba Mea și a te lăsa să te bucuri de binecuvântări este tot treaba Mea. Aceasta toată este lucrarea Mea. Rezultatul tău nu a fost predestinat de Iahve; este determinat de Dumnezeul de astăzi. Acesta este stabilit acum; nu a fost determinat înainte ca lumea să fie creată. Unii oameni absurzi spun: „Poate că este ceva în neregulă cu ochii Tăi și nu mă vezi așa cum ar trebui. În cele din urmă Tu vei vedea cum Duhul manifestă totul!” Isus l-a ales inițial pe Iuda ca discipol al Lui. Oamenii întreabă: „Cum a putut să aleagă un ucenic care să-L trădeze?” La început, Iuda nu intenționa să-L trădeze pe Isus. Acest lucru s-a întâmplat doar mai târziu. La vremea aceea, Isus îl privea pe Iuda destul de favorabil; El l-a făcut pe om să-L urmeze și l-a făcut responsabil pentru chestiunile lor financiare. Dacă ar fi știut că Iuda fură bani, nu l-ar fi lăsat să se ocupe de bani. Se poate spune că Isus nu știa inițial că acest om era necinstit și înșelător și că i-a înșelat pe frații și surorile sale. Mai târziu, după ce Iuda L-a urmat o vreme, Isus l-a văzut lingușindu-i pe frații și surorile lui și lingușindu-L pe Dumnezeu. Oamenii au descoperit, de asemenea, că el cheltuia mereu bani din punga cu bani, iar apoi I-au spus lui Isus. Isus a devenit conștient de toate acestea în acest moment. Pentru că Isus trebuia să facă lucrarea răstignirii și avea nevoie de cineva să-L trădeze, iar Iuda s-a întâmplat să se potrivească acestui rol, Isus a spus: „Va fi unul dintre noi cel care Mă va trăda. Fiul Omului va folosi această trădare pentru a fi răstignit și în trei zile să fie înviat.” Atunci, Isus nu l-a ales efectiv pe Iuda, ca să-L poată trăda; dimpotrivă, El dorea ca Iuda să fie un discipol loial. În mod neașteptat, Iuda s-a dovedit a fi un degenerat avar care L-a trădat pe Domnul și El a folosit această situație pentru a-l alege pe Iuda pentru această lucrare. Dacă toți cei doisprezece ucenici ai lui Isus ar fi fost loiali și niciunul ca Iuda nu ar fi fost printre ei, persoana care să-L trădeze pe Isus ar fi fost cineva din afara cercului ucenicilor. Cu toate acestea, în acel moment s-a întâmplat că exista unul între ei care se bucura să ia mită – Iuda. Astfel, Isus l-a folosit pe acest om pentru a-Și termina lucrarea. Cât de simplu a fost! Isus nu a predeterminat asta la începutul lucrării Sale; El a luat această decizie numai după ce lucrurile au evoluat până la un anumit punct. Aceasta a fost decizia lui Isus, adică decizia Duhului lui Dumnezeu Însuși. În acel moment, a fost Isus Cel care l-a ales pe Iuda; când Iuda L-a trădat mai târziu pe Isus, aceasta a fost lucrarea Duhului Sfânt pentru a-Și sluji propriile scopuri; a fost lucrarea Duhului Sfânt în acel moment. Când Isus l-a ales pe Iuda, nu avea nicio idee că Îl va trăda. Știa doar că era Iuda Iscarioteanul. Rezultatele voastre sunt, de asemenea, determinate în funcție de nivelul vostru de supunere de astăzi și în funcție de nivelul creșterii vieții voastre, nu conform ideii din concepțiile umane că ar fi fost predestinate la crearea lumii. Trebuie să înțelegi clar aceste lucruri. Întreaga lucrare nu se desfășoară conform imaginației tale.

Anterior: Povestea adevărată din spatele lucrării în Epoca Răscumpărării

Înainte: Referitor la apelative și identitate

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger