Când frunzele care cad se vor reîntoarce la rădăcinile lor, vei regreta tot răul pe care l-ai făcut

Toți ați văzut cu ochii voștri lucrarea pe care am făcut-o în mijlocul vostru, ați ascultat voi înșivă cuvintele pe care le-am rostit și ați cunoscut cu toții atitudinea Mea față de voi, așa că ar trebui să știți de ce fac această lucrare în voi. Vă voi spune cu toată sinceritatea: nu sunteți altceva decât unelte pentru lucrarea Mea de cucerire în zilele de pe urmă, instrumentele pentru extinderea lucrării Mele printre semințiile neamurilor. Eu vorbesc prin nedreptatea voastră, mizeria, împotrivirea și răzvrătirea voastră pentru a-Mi extinde mai bine lucrarea și a-Mi răspândi numele printre semințiile neamurilor, adică a-l răspândi printre oricare dintre semințiile din afara Israelului. Este așa pentru ca numele Meu, faptele Mele și glasul Meu să se poată răspândi printre toate semințiile neamurilor și toate acele seminții care nu sunt ale Israelului să poată fi cucerite de Mine și să Mi se poată închina, devenind pământurile Mele sfinte din afara pământurilor Israelului și Egiptului. Extinderea lucrării Mele este, de fapt, extinderea lucrării Mele de cucerire și a pământului Meu sfânt; este extinderea breșei Mele pe pământ. Ar trebui să vă fie clar că sunteți doar ființe create printre semințiile neamurilor pe care le cuceresc. La început, voi nu aveați nici statut, nici vreo valoare de utilizat și nu erați de niciun folos. Doar datorită faptului că am ridicat viermii din grămada de bălegar ca să fie specimene pentru cucerirea întregului pământ de către Mine, să fie singurele „materiale de referință” pentru cucerirea întregului pământ, voi ați fost destul de norocoși să fiți în contact cu Mine și să vă adunați acum cu Mine. Doar datorită statutului vostru inferior v-am selectat să fiți specimenele și modelele lucrării Mele de cucerire. Doar din acest motiv lucrez și vorbesc în mijlocul vostru, trăiesc și locuiesc cu voi. Ar trebui să știți că numai datorită gestionării Mele și din cauza scârbei Mele nemăsurate pentru viermii din grămada de bălegar, Eu vorbesc în mijlocul vostru – s-a ajuns în punctul în care sunt furios. Lucrarea Mea în mijlocul vostru nu este deloc aceeași cu cea a lui Iahve din Israel, și, mai ales, nu este aceeași cu lucrarea pe care Isus a făcut-o în Iudeea. Eu vorbesc și lucrez cu mare toleranță, iar cu furie, precum și cu judecată, Eu îi cuceresc pe acești degenerați. Nu este nicidecum ca atunci când Iahve Și-a condus poporul în Israel. Lucrarea Sa în Israel a fost aceea de a oferi mâncare și apă vie, iar El era plin de compasiune și iubire pentru poporul Său când îl aproviziona. Lucrarea de astăzi este făcută într-o națiune blestemată de oameni care nu au fost aleși. Nu există mâncare abundentă și nu există nutrimentul apei vii pentru a potoli setea, și cu atât mai puțin există o aprovizionare cu bunuri materiale abundente; există doar o aprovizionare cu judecată, blestem și mustrare abundente. Acești viermi care trăiesc în grămada de bălegar sunt absolut nevrednici să câștige munții cu bovine și oi, marea bogăție și copiii cei mai frumoși de pe tot pământul, așa cum Eu le-am oferit Israelului. Israelul contemporan jertfește pe altar bovinele și oile, obiectele de aur și argint, cu care Eu îi hrănesc poporul, depășind zecimea cerută de Iahve conform legii, așa că le-am dat și mai mult – de peste o sută de ori mai mult decât ceea ce avea să fie câștigat de Israel conform legii. Lucrurile cu care hrănesc Israelul depășesc tot ce a câștigat Avraam și tot ce a câștigat Isaac. Voi face familia lui Israel roditoare și să se înmulțească și voi face ca poporul Meu din Israel să se răspândească pretutindeni pe pământ. Cei pe care-i binecuvântez și de care am grijă sunt tot aleșii Israelului – adică oamenii care Îmi dedică totul și care au câștigat totul de la Mine. Deoarece Mă țin minte, ei își sacrifică vițeii și mieii abia născuți pe altarul Meu sfânt și oferă tot ce au în fața Mea, până în punctul de a-Mi oferi primii lor fii nou-născuți în așteptarea reîntoarcerii Mele. Dar voi? Voi Îmi treziți mânia, faceți cereri de la Mine și furați jertfele celor care Îmi oferă lucruri, și nu știți că Mă jigniți; astfel, tot ceea ce câștigați este plâns și pedeapsă în întuneric. Mi-ați provocat mânia de multe ori și am făcut să plouă focurile Mele arzătoare, până în punctul în care destul de mulți oameni și-au găsit un sfârșit tragic, iar cămine fericite au devenit morminte pustii. Tot ce am pentru acești viermi este o furie fără sfârșit și nu am nici o intenție să-i binecuvântez. Doar de dragul lucrării Mele am făcut o excepție și v-am înălțat și am îndurat marea umilință de a lucra în mijlocul vostru. Dacă nu ar fi voia Tatălui Meu, cum aș putea să trăiesc în aceeași casă cu viermii care se răsucesc în grămada de bălegar? Simt un dezgust extrem pentru toate acțiunile și cuvintele voastre și, oricum, pentru că am un oarecare „interes” în murdăria și răzvrătirea voastră, aceasta a devenit o mare colecție a cuvintelor Mele. Altfel, categoric nu aș fi rămas atât de mult printre voi. Așadar, ar trebui să știți că atitudinea Mea față de voi este doar una de compasiune și milă; nu am nici măcar un strop de iubire pentru voi. Ceea ce am pentru voi este simplă toleranță, deoarece fac asta doar de dragul lucrării Mele. Și ați văzut faptele Mele numai pentru că am selectat murdăria și răzvrătirea ca „materii prime”; altfel, nu aș dezvălui sub nici o formă faptele Mele acestor viermi. Lucrez în voi doar cu ezitare, nicicum în mod asemănător cu promptitudinea și râvna cu care Mi-am făcut lucrarea din Israel. Îmi port mânia în timp ce Mă forțez să vorbesc printre voi. Dacă nu ar fi pentru lucrarea Mea mai mare, cum aș putea să tolerez vederea continuă a unor astfel de viermi? Dacă nu ar fi fost de dragul numelui Meu, M-aș fi înălțat de mult la înălțimile cele mai înalte și i-aș fi incinerat complet pe acești viermi cu grămada lor de bălegar! Dacă nu ar fi de dragul gloriei Mele, cum aș putea permite acestor demoni răi să-Mi reziste în mod deschis, cu capetele lor legănându-se înaintea ochilor Mei? Dacă nu pentru a-Mi înfăptui lucrarea lin, fără cea mai mică piedică, cum aș putea să permit acestor oameni asemănători viermilor să Mă maltrateze fără motiv? Dacă o sută de oameni dintr-un sat din Israel s-ar ridica să-Mi reziste astfel, chiar dacă Mi-au adus jertfe, Eu tot i-aș nimici și i-aș alunga sub crăpăturile pământului pentru a împiedica oamenii din alte orașe să se mai revolte vreodată. Sunt un foc mistuitor și nu tolerez ofensa. Fiindcă toți oamenii au fost creați de Mine, ei trebuie să Mă asculte și nu pot să se răzvrătească, orice spun și fac Eu. Oamenii nu au dreptul să se amestece în lucrarea Mea, și cu atât mai puțin sunt calificați să analizeze ce este bine sau rău în lucrarea Mea și în cuvintele Mele. Eu sunt Domnul creației, iar ființele create ar trebui să obțină tot ceea ce Eu cer cu o inimă cu frică de Mine; nu ar trebui încerce să discute cu Mine și, mai ales, nu ar trebui să se împotrivească. Cu autoritatea Mea, Eu Îmi guvernez poporul, iar toți aceia care fac parte din creația Mea ar trebui să se supună autorității Mele. Deși astăzi sunteți îndrăzneți și încrezuți în fața Mea, deși nu ascultați cuvintele cu care Eu vă învăț și nu știți cum să vă temeți, Eu doar vă întâmpin răzvrătirea cu îngăduință; nu-Mi voi pierde cumpătul și nu-Mi voi compromite munca pentru că niște viermi mărunți au întors mizeria din grămada de bălegar. Tolerez existența continuă a tot ceea ce urăsc și a tuturor lucrurilor pe care le detest de dragul voii Tatălui Meu, și voi face astfel până când cuvântările Mele vor fi complete, până chiar în ultima Mea clipă. Nu-ți face griji! Eu nu pot să Mă cobor la același nivel cu un vierme anonim și nu-Mi voi compara nivelul aptitudinilor cu tine. Te urăsc, dar sunt în stare să îndur. Nu Mă asculți, dar nu poți scăpa de ziua când te voi mustra, care Mi-a fost promisă de Tatăl Meu. Se poate compara un vierme creat cu Domnul creației? Toamna, frunzele care cad se întorc la rădăcinile lor; tu te vei reîntoarce la casa „tatălui tău”, iar Eu Mă voi întoarce alături de Tatăl Meu. Eu voi fi însoțit de afecțiunea Sa tandră, iar tu vei fi urmat de călcarea în picioare a tatălui tău. Eu voi avea gloria Tatălui Meu și tu vei avea rușinea tatălui tău. Eu voi folosi mustrarea pe care am ținut-o îndelung în frâu pentru a te însoți și tu Îmi vei întâlni mustrarea cu trupul tău rânced care a fost corupt zeci de mii de ani. Eu Îmi voi fi încheiat lucrarea cuvintelor în tine, însoțită de îngăduință, iar tu vei începe să-ți împlinești rolul de a suferi dezastrul din cuvintele Mele. Mă voi bucura foarte mult și voi lucra în Israel; tu vei plânge și vei scrâșni din dinți, existând și murind în noroi. Eu Îmi voi recâștiga forma originală și nu voi mai rămâne în mizerie împreună cu tine, în timp ce tu îți vei recâștiga urâțenia originală și vei continua să scormonești în grămada de bălegar. Când lucrarea și cuvintele Mele vor fi gata, va fi o zi de bucurie pentru Mine. Când împotrivirea și răzvrătirea ta vor fi gata, va fi o zi de plâns pentru tine. Nu te voi compătimi și nu Mă vei mai vedea iarăși. Nu voi mai dialoga cu tine și nu Mă vei mai întâlni niciodată. Voi urî răzvrătirea ta, iar ție îți va fi dor de frumusețea Mea. Te voi lovi, iar tu vei plânge de dorul Meu. Mă voi despărți cu bucurie de tine, iar tu vei fi conștient de datoria ta față de Mine. Nu te voi mai vedea vreodată, dar tu întotdeauna vei spera după Mine. O să te urăsc pentru că în momentul de față Mi te împotrivești, iar ție îți va fi dor de Mine, pentru că în momentul acesta te mustru. Nu voi fi dispus să trăiesc alături de tine, dar tu vei tânji amarnic după asta și vei plânge pentru veșnicie, pentru că vei regreta tot ce Mi-ai făcut. Vei simți remușcare pentru răzvrătirea și împotrivirea ta și chiar te vei întinde cu fața la pământ cu părere de rău și vei cădea înaintea Mea și vei jura că niciodată nu vei mai fi neascultător. Dar, în inima ta, doar Mă vei iubi, totuși nu vei fi niciodată în stare să-Mi auzi glasul. Te voi face să te rușinezi de tine.

Mă uit acum la trupul tău îngăduitor, care M-ar înșela, și am doar un mic avertisment pentru tine, deși nu te voi „servi” cu mustrare. Tu ar trebui să știi ce rol joci în lucrarea Mea, și atunci voi fi mulțumit. În afară de aceasta, dacă Mi te împotrivești sau Îmi cheltuiești banii ori mănânci jertfele aduse Mie, Iahve, sau dacă voi, viermilor, vă mușcați unul pe celălalt sau există conflict sau încălcare între voi, creaturi asemeni câinilor – nimic din toate acestea nu Mă privește. Trebuie doar să știți ce fel de lucruri sunteți, iar Eu voi fi mulțumit. În afară de toate acestea, dacă doriți să trageți cu arme unii împotriva celorlalți sau să vă luptați unul cu altul prin cuvinte, este în regulă; nu am nici o dorință să Mă amestec în asemenea lucruri și nu Mă implic câtuși de puțin în chestiuni umane. Nu e vorba de faptul că nu-Mi pasă de conflictele dintre voi; este faptul că Eu nu sunt unul dintre voi, deci nu particip la problemele care sunt între voi. Eu Însumi nu sunt o ființă creată și nu sunt din lume, deci urăsc viața zbuciumată a oamenilor și relațiile complicate, necuviincioase dintre ei. Mă dezgustă în special mulțimile gălăgioase. Cu toate acestea, cunosc profund impuritățile din inima fiecărei ființe create și, înainte de a vă fi creat, cunoșteam deja nedreptatea care exista adânc în inima omenească și cunoșteam toată înșelăciunea și strâmbătatea din inima omenească. Așadar, chiar dacă nu există deloc urme atunci când oamenii fac lucruri nedrepte, Eu tot știu că nedreptatea păstrată în inimile voastre depășește bogăția tuturor lucrurilor pe care le-am creat. Fiecare dintre voi s-a ridicat până la culmile mulțimilor; v-ați înălțat pentru a fi strămoșii mulțimilor. Sunteți extrem de arbitrari și alergați înnebuniți printre toți viermii, căutând un loc liniștit și încercând să devorați viermii mai mici decât voi. Sunteți răutăcioși și siniștri în inimile voastre, depășind până și fantomele care s-au scufundat pe fundul mării. Locuiți în partea de jos a bălegarului, tulburând viermii de sus până jos, până când nu mai au pace, luptându-vă unii cu alții o vreme și apoi calmându-vă. Nu vă cunoașteți locul, dar tot vă mai luptați unul cu celălalt în bălegar. Ce puteți câștiga din această luptă? Dacă ați avea cu adevărat inimi cu frică de Mine în inimi, cum ați putea să vă luptați unul cu altul în spatele Meu? Oricât de înalt este statutul tău, nu ești oare tot un mic vierme împuțit din balegă? Vor putea să-ți crească aripi și să devii un porumbel în cer? Voi, mici viermi împuțiți, furați jertfele de pe altar de la Mine, Iahve; făcând astfel, poți să-ți salvezi numele ruinat, ratat și să devii poporul ales al Israelului? Sunteți niște netrebnici fără rușine! Acele jertfe de pe altar Mi-au fost oferite de către oameni ca expresie a sentimentelor binevoitoare ale celor care se tem de Min. Ele sunt pentru controlul Meu și pentru folosul Meu, deci cum e posibil să Mă jefuiești de puținele turturele pe care oamenii Mi le-au oferit? Nu îți este frică să devii un Iuda? Nu te temi că pământul tău ar putea deveni un câmp de sânge? Lucru nerușinat ce ești! Crezi că turturelele oferite de oameni sunt pentru a hrăni burta ta, vierme? Ceea ce ți-am dat este ceea ce am fost mulțumit și dispus să îți dau; ceea ce nu ți-am dat este la dispoziția Mea. Tu nu poți să-Mi furi pur și simplu jertfele. Cel care lucrează sunt Eu, Iahve – Domnul creației – iar oamenii oferă jertfe datorită Mie. Crezi că aceasta este o recompensă pentru toată agitația ta? Chiar ești nerușinat! Pentru cine alergi de colo-colo? Nu pentru tine însuți? De ce-Mi furi jertfele? De ce furi bani din punga Mea de bani? Nu ești fiul lui Iuda Iscarioteanul? De jertfele aduse Mie, Iahve, trebuie să se bucure preoții. Ești preot? Îndrăznești să mănânci cu îngâmfare jertfele aduse Mie și chiar să le pui pe masă; nu valorezi nimic! Netrebnic bun de nimic! Focul Meu, focul lui Iahve, te va face scrum!

Anterior: Ce știi despre credință?

Înainte: Nimeni care este din carne nu poate scăpa de ziua mâniei

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger