Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers - Capitolul 5

Glasul Duhului Meu este expresie a întregimii firii Mele. Înțelegeți? A avea nelămuriri asupra acestui punct este echivalent cu a vă împotrivi Mie direct. Ați înțeles în mod autentic importanța care există în aceasta? Știți cu adevărat cât de mult efort, cât de multă energie cheltuiesc Eu pe voi? Îndrăzniți cu adevărat să dezvăluiți ce ați făcut și cum v-ați comportat înaintea Mea? Și aveți tupeul să vă numiți poporul Meu în fața Mea – nu aveți niciun pic de rușine, cu atât mai puțin vreo rațiune! Mai devreme sau mai târziu, oamenii ca voi vor fi alungați din casa Mea. Nu te folosi de autoritatea vechimii în fața Mea, presupunând că ai mărturisit ferm pentru Mine! Este aceasta ceva ce omenirea e capabilă să facă? Dacă nu ar rămâne nimic din intențiile și scopurile tale, ai fi luat-o de mult pe altă cale. Crezi că nu știu cât de mult poate rezista inima omului? De acum înainte, în toate lucrurile trebuie să intri în realitatea practicii; doar să dai din gură, așa cum ai făcut în trecut, nu te va mai ajuta. În trecut, majoritatea dintre voi reușeați să fiți paraziți sub acoperișul Meu; faptul că puteți să stați pe picioarele voastre astăzi se datorează în întregime severității cuvintelor Mele. Crezi că Eu vorbesc aleatoriu și fără scop? Imposibil! Privesc în jos la toate lucrurile din slava cerului și Îmi exercit stăpânirea din slava cerului asupra tuturor lucrurilor. În același mod, am pus în aplicare mântuirea Mea asupra pământului. Nu există moment când nu privesc, din locul Meu secret, fiecare mișcare a oamenilor și tot ce fac și ce spun ei. Oamenii sunt pentru Mine ca niște cărți deschise: îi văd și îi cunosc pe toți și pe fiecare. Locul secret este sălașul Meu și întreaga boltă cerească este patul pe care stau. Forțele Satanei nu Mă pot atinge, căci debordez de măreție, dreptate și judecată. O taină inefabilă sălășluiește în cuvintele Mele. Când vorbesc, deveniți precum păsările de curte care tocmai au fost aruncate în apă, copleșite de confuzie, sau precum bebelușii care tocmai au tras o sperietură, părând că nu știu nimic, deoarece duhurile voastre au căzut într-o stare de stupefacție. De ce spun că locul secret este sălașul Meu? Știi înțelesul profund al cuvintelor Mele? Cine dintre oameni este capabil să Mă cunoască? Cine e capabil să Mă cunoască precum își cunoaște propria mamă și propriul tată? Odihnindu-Mă în sălașul Meu, Eu observ cu atenție: toți oamenii de pe pământ se foiesc, „călătorind în jurul lumii” și alergând încolo și încoace, toate pentru destinul și viitorul lor. Nici măcar unul singur, însă, nu are energie de acordat construirii Împărăției Mele, nici măcar cât efortul necesar pentru a trage aer în piept. Eu am creat oamenii și i-am salvat de multe ori din necazuri, totuși, acești oameni sunt cu toții nerecunoscători: niciunul dintre ei nu poate să enumere toate instanțele în care i-am mântuit. Au trecut atât de mulți ani – atât de multe secole – de la crearea lumii până astăzi; am lucrat atât de multe miracole și Mi-am făcut înțelepciunea să se manifeste de atât de multe ori. Cu toate acestea, oamenii sunt la fel de demenți și amorțiți ca bolnavii mintal și chiar uneori ca fiarele sălbatice alergând prin pădure, fără cea mai mică intenție de a acorda atenție chestiunilor Mele. De multe ori le-am dat oamenilor pedeapsa capitală și i-am condamnat la moarte, dar planul Meu de gestionare nu poate fi schimbat de nimeni. Și ca atare, în mâinile Mele, oamenii continuă să dezvăluie aceleași vechi lucruri de care se agață. Datorită etapelor lucrării Mele, v-am salvat din nou pe voi, ființe care v-ați născut într-o mare familie degenerată, depravată, murdară și sordidă.

Lucrarea planificată de Mine continuă să meargă înainte fără a sta pe loc niciun moment. După ce am trecut în Epoca Împărăției și după ce v-am adus în Împărăția Mea ca fiind poporul Meu, voi avea alte cerințe de la voi; adică, voi începe să promulg înaintea voastră constituția cu care voi guverna această epocă:

Din moment ce sunteți numiți poporul Meu, ar trebui să puteți slăvi numele Meu; adică să mărturisiți ferm în mijlocul încercărilor. Dacă cineva încearcă să Mă flateze și să ascundă adevărul de Mine, sau să facă aranjamente necinstite pe la spatele Meu, astfel de oameni vor fi fără excepție alungați și dați afară din casa Mea să aștepte să-i tratez. Aceia care au fost necredincioși și nefiliali față de Mine în trecut și care se ridică iarăși astăzi pentru a Mă judeca în mod deschis – și ei vor fi alungați din casa Mea. Aceia care sunt poporul Meu trebuie să arate constant considerație față de poverile Mele și, de asemenea, să caute să cunoască ale Mele cuvinte. Doar astfel de oameni vor fi luminați de Mine și ei vor trăi cu siguranță sub îndrumarea și luminarea Mea, neprimind vreodată mustrări. Pe aceia care nu arată considerație față de poverile Mele, se concentrează pe planificarea propriului lor viitor – adică, pe aceia care prin acțiunile lor nu au ca scop să Îmi mulțumească inima, ci, mai degrabă, caută ajutoare bănești – pe aceste făpturi asemănătoare cu cerșetorii refuz complet să le folosesc, deoarece din momentul în care s-au născut nu au știut deloc ce înseamnă să arate considerație față de poverile Mele. Ei sunt oameni cărora le lipsește rațiunea normală; astfel de oameni suferă de „subnutriția” creierului și trebuie să meargă acasă pentru niște „hrană”. Nu am niciun folos după asemenea oameni. În rândul poporului Meu, toată lumea va trebui să considere cunoașterea Mea o datorie de respectat până la final, precum mâncatul, îmbrăcatul și dormitul, ceva ce nu se uită niciun moment, astfel ca, în final, cunoașterea Mea să devină familiară precum mâncatul – ceva ce faci fără efort, cu iscusință. Cât despre cuvintele pe care le rostesc, fiecare dintre ele trebuie primit cu credință absolută și asimilat complet; nu pot exista jumătăți de măsură superficiale. Oricine nu acordă atenție cuvintelor Mele va fi privit ca împotrivindu-Mi-se direct; oricine nu mănâncă din cuvintele Mele sau nu caută să le cunoască va fi privit ca cineva care nu Îmi dă atenție și va fi dat direct pe ușă afară din casa Mea. Asta pentru că, așa cum am spus în trecut, ceea ce vreau Eu nu e un număr mare de oameni, ci excelență. Dintr-o sută de oameni, dacă unul singur este capabil să Mă cunoască prin cuvintele Mele, atunci îi voi arunca cu bună-știință pe toți ceilalți pentru a Mă concentra pe luminarea și iluminarea acestuia. Din aceasta, puteți vedea că nu e neapărat adevărat că doar un număr mai mare de oameni Mă pot manifesta și Mă pot trăi. Ceea ce Îmi doresc este grâu (chiar dacă boabele poate nu sunt pline), și nu neghină (chiar atunci când boabele sunt destul de pline încât să fie de admirat). Cât despre cei care nu au grijă să caute, ci care în schimb se comportă într-o manieră delăsătoare, ei ar trebui să plece de bunăvoie; Eu nu doresc să îi mai văd, ca nu cumva să continue să-Mi facă numele de rușine. Cu privire la ceea ce cer de la poporul Meu, Mă voi opri la aceste precepte momentan și voi aștepta să dau mai multe sancțiuni în funcție de cum se schimbă circumstanțele.

În zilele din trecut, marea majoritate a oamenilor credeau că Eu eram Dumnezeu Însuși al înțelepciunii, că eram Dumnezeul care vedea în adâncul inimilor oamenilor; totuși, asta era doar vorbărie superficială. Dacă oamenii M-ar fi cunoscut cu adevărat, ei nu ar fi tras concluzii greșite, ci ar fi continuat în schimb să încerce să Mă cunoască prin cuvintele Mele. Doar când ei ar fi ajuns la momentul în care să Îmi vadă cu adevărat faptele, ar fi fost vrednici să spună că sunt Înțelept și că sunt Minunat. Cunoștințele voastre despre Mine sunt prea superficiale. De-a lungul veacurilor, atât de mulți oameni Mi-au slujit pentru foarte mulți ani și, văzându-Mi faptele, au ajuns cu adevărat să cunoască ceva despre Mine. Din acest motiv, au avut întotdeauna o inimă supusă față de Mine, neîndrăznind să nutrească nici cea mai mică intenție de a Mi se opune pe motivul dificultății căutării urmelor Mele. Dacă îndrumarea Mea ar fi absentă dintre acești oameni, ei nu ar îndrăzni să acționeze atât de pripit. Așadar, după ce au trecut prin mulți ani de experiență, au generalizat în cele din urmă o parte a cunoașterii despre Mine, spunând că sunt Înțelept, Minunat și Sfătuitor, că vorbele Mele sunt precum o sabie cu două tăișuri, că faptele Mele sunt mărețe, uimitoare și minunate, că sunt înveșmântat în măreție, că Înțelepciunea Mea se înalță mai sus de ceruri și alte observații. Astăzi, însă, voi Mă cunoașteți doar prin temelia pe care au pus-o ei, deci marea majoritate a voastră – precum papagalii – doar rostiți cuvintele pe care le-au rostit ei. Faptul că v-am iertat de atât de multă mustrare este doar pentru că Eu iau în considerare cât de superficial este modul în care Mă cunoașteți și cât de săracă este „educația” voastră. Chiar și așa, marea voastră majoritate încă nu vă cunoașteți pe voi înșivă sau credeți că deja ați aspirat la voia Mea prin faptele voastre și, pentru acest motiv, ați scăpat de judecată; sau că, după ce M-am întrupat, am pierdut din vedere complet faptele omenirii și că, pentru acest motiv, ați scăpat și de mustrare; sau că Dumnezeul în care credeți nu există în spațiile vaste ale universului și, astfel, ați considerat cunoașterea lui Dumnezeu o treabă de făcut în timpul liber în loc să o păstrați în inimile voastre ca pe o datorie de îndeplinit, folosind credința în Dumnezeu ca un mod de a face să treacă timpul care altfel ar fi fost petrecut în trândăvie. Dacă nu mi S-ar face milă de lipsa voastră de calificări, rațiune și înțelegere, atunci toți ați pieri în mijlocul mustrării Mele, șterși de pe fața pământului. Cu toate acestea, până când se va termina lucrarea Mea pe pământ, voi rămâne îngăduitor față de omenire. Aceasta este ceva ce trebuie să cunoașteți cu toții și să încetați să confundați binele și răul.

25 februarie 1992

Anterior: Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers - Capitolul 4

Înainte: Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers - Capitolul 6

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger