Cuvântări ale lui Hristos la început - Capitolul 88

Oamenii pur și simplu nu își pot imagina în ce măsură a crescut ritmul Meu: este o minune care a apărut și care este de nepătruns pentru om. Ritmul Meu a continuat de la crearea lumii și lucrarea Mea nu s-a oprit niciodată. Întregul univers-lume se schimbă de la o zi la alta, iar oamenii, de asemenea, se schimbă neîncetat. Toate acestea fac parte din lucrarea Mea, toate fac parte din planul Meu și, mai mult decât atât, aparțin gestionării Mele și niciun om nu știe și nu înțelege aceste lucruri. Doar atunci când Eu Însumi vă spun, doar când comunic cu voi față în față, veți cunoaște chiar și cel mai mic aspect; în caz contrar, nimeni nu poate avea nici o idee despre modelul planului Meu de gestionare. Aceasta este marea Mea putere și, în plus, acestea sunt acțiunile Mele minunate. Sunt lucruri pe care nimeni nu le poate schimba. Prin urmare, ceea ce spun astăzi e valabil și acest lucru pur și simplu nu se poate schimba. Noțiunile umane nu conțin nici cea mai mică urmă de cunoștințe despre Mine – nu sunt decât vorbe fără noimă! Să nu credeți că v-a ajuns sau că sunteți satisfăcuți! Eu vă spun asta: mai aveți cale lungă de străbătut! Din întregul Meu plan de gestionare, nu știți decât puțin, așa că trebuie să ascultați ce spun și să faceți tot ceea ce vă spun să faceți. Acționați în conformitate cu dorințele Mele în orice, și sigur veți avea binecuvântările Mele; oricine crede, poate primi, pe când cel care nu crede va avea acel „nimic” pe care și-l imagina împlinit în el. Aceasta este dreptatea Mea și, cu atât mai mult, este măreția Mea, mânia Mea și mustrarea Mea. Nu voi lăsa pe nimeni să scape nici măcar cu un singur gând sau acțiune.

Auzind cuvintele Mele, majoritatea oamenilor se tem și tremură, cu fețele încrețite și încruntate de îngrijorare. Chiar v-am nedreptățit? E posibil să nu fii un copil al marelui balaur roșu? Te prefaci chiar și că ești bun! Te prefaci chiar și că ești fiul Meu întâi născut! Crezi că sunt orb? Crezi că nu pot face deosebirea între oameni? Eu sunt Dumnezeul care cercetează în profunzime inimile oamenilor: asta e ceea ce le spun Eu fiilor Mei și ceea ce vă spun și vouă, copiii marelui balaur roșu. Văd totul clar, fără să fac cea mai mică greșeală. Cum să nu știu ce fac? Îmi este foarte clar ceea ce fac! De ce spun că sunt Însuși Dumnezeu, Creatorul universului și al tuturor lucrurilor? De ce spun că Eu sunt Dumnezeul care examinează în profunzime inimile oamenilor? Sunt foarte conștient de situația fiecărei persoane. Credeți că nu știu ce să fac sau ce să spun? Asta nu vă privește. Aveți grijă să nu fiți uciși de mâna Mea; în felul acesta, ați suferi pierderi. Decretele Mele administrative sunt neiertătoare. Înțelegeți? Toate cele de mai sus sunt părți din decretele Mele administrative. Din ziua în care vi le spun, în cazul în care comiteți alte fărădelegi, va exista răsplată, deoarece înainte nu ați înțeles.

Acum promulg decretele Mele administrative pentru voi (în vigoare din ziua promulgării lor, alocând diferite mustrări diferiților oameni):

Îmi țin promisiunile și totul este în mâinile Mele: oricine se îndoiește va fi cu siguranță ucis. Nu există loc pentru nicio considerație; ei vor fi exterminați imediat, eliberându-Mi astfel inima de ură. (De acum încolo, se confirmă faptul că oricine este ucis nu trebuie neapărat să fie membru al Împărăției Mele și trebuie să fie descendent al Satanei.)

În calitate de fii întâi născuți, ar trebui să vă păstrați propriile poziții, să vă îndepliniți bine îndatoririle și să nu fiți băgăcioși. Ar trebui să vă oferiți pentru planul Meu de gestionare și, oriunde mergeți, ar trebui să fiți mărturie bună pentru Mine și să-Mi slăviți numele. Nu comiteți fapte rușinoase; fiți exemple pentru toți fiii și poporul Meu. Nu fiți desfrânați nici măcar pentru o clipă: trebuie să apăreți întotdeauna înaintea tuturor purtând identitatea fiilor întâi născuți și să nu fiți servili; mai degrabă, ar trebui să mergeți mai departe cu capul sus. Vă cer să-Mi slăviți numele, să nu-Mi faceți numele de rușine. Cei care sunt fii întâi născuți au fiecare funcția lor individuală și nu pot face totul. Aceasta este responsabilitatea pe care v-am dat-o și nu trebuie să vă sustrageți. Trebuie să vă dedicați din toată inima, cu toată mintea și toată puterea voastră pentru a îndeplini ceea ce v-am încredințat.

Începând din această zi, pretutindeni în universul-lume, datoria de păstorire a tuturor fiilor Mei și a întregului Meu popor va fi încredințată fiilor Mei întâi născuți pentru a o îndeplini și voi mustra pe oricine nu-și poate dedica toată inima și mintea pentru a o împlini. Aceasta este dreptatea Mea. Nu îi voi cruța și nu voi fi blând nici măcar cu fiii Mei întâi născuți.

Dacă vreunul dintre fiii Mei sau dintre oamenii Mei îl ridiculizează și îl insultă pe unul dintre fiii Mei întâi născuți, îl voi pedepsi aspru, pentru că întâii Mei născuți Mă reprezintă pe Mine; ceea ce le face acel cineva lor, același lucru mi-l face și Mie. Acesta este cel mai sever dintre decretele Mele administrative. Voi permite întâilor Mei născuți, în conformitate cu dorințele lor, să-Mi administreze dreptatea împotriva oricăruia dintre fiii Mei și oamenii Mei care încalcă acest decret.

Voi abandona treptat pe oricine Mă privește în mod frivol și se concentrează doar pe mâncarea, îmbrăcămintea și somnul Meu, participă doar la treburile Mele externe, nu are în vedere sarcina Mea și nu acordă atenție îndeplinirii corecte a propriilor funcții. Acest lucru se adresează tuturor celor care au urechi.

Cine termină să-și facă serviciul pentru Mine, trebuie să se retragă ascultător, fără zarvă. Fii atent, altfel te voi alunga. (Acesta este un decret suplimentar.)

De acum încolo, fiii Mei întâi născuți vor ridica toiagul de fier și vor începe să-Mi execute autoritatea pentru a guverna toate națiunile și popoarele, să meargă printre toate națiunile și popoarele și să îndeplinească judecata, dreptatea și măreția Mea între toate națiunile și popoarele. Fiii mei și poporul Meu se vor teme de mine, Mă vor lăuda, Mă vor aclama și Mă vor proslăvi fără încetare, pentru că planul Meu de gestionare este împlinit și fiii Mei întâi născuți pot domni cu Mine.

Aceasta este o parte a decretelor Mele administrative; după asta, vi le voi spune pe măsură ce lucrarea progresează. Din decretele administrative de mai sus, veți vedea ritmul în care Îmi fac lucrarea, precum și ce etapă a atins lucrarea Mea. Aceasta va fi o confirmare.

L-am judecat deja pe Satana. Pentru că voia Mea este nestingherită și pentru că fiii Mei întâi născuți au câștigat gloria alături de Mine, Eu Mi-am exercitat deja dreptatea și măreția asupra lumii și a tuturor lucrurilor care aparțin Satanei. Nu ridic niciun deget și nu acord deloc atenție Satanei (pentru că nici nu merită să converseze cu Mine). Doar fac în continuare ceea ce vreau să fac. Lucrarea Mea se desfășoară lin, pas cu pas, iar voia Mea este neîngrădită pe întregul pământ. Asta l-a rușinat pe Satana într-o anumită măsură și acesta a fost distrus complet, dar acest lucru în sine nu Mi-a îndeplinit voia. De asemenea, Eu le permit întâilor Mei născuți să-Mi ducă la îndeplinire decretele administrative asupra lor. Pe de o parte, ceea ce îl las pe Satana să vadă este mânia Mea față de el; pe de altă parte, îl las să vadă gloria Mea (să vadă că fiii Mei întâi născuți sunt martorii cei mai răsunători ai umilinței Satanei). Nu îl pedepsesc în persoană; mai degrabă, îi las pe fiii Mei întâi născuți să-Mi ducă la îndeplinire dreptatea și măreția. Pentru că Satana obișnuia să-Mi maltrateze fiii, să-i persecute și să-i asuprească, astăzi, după ce serviciul lui s-a încheiat, voi permite întâilor Mei născuți maturi să rezolve acest lucru. Satana a fost neputincios în fața căderii. Paralizia tuturor națiunilor din lume este cea mai bună mărturie; oamenii care luptă și țările aflate în război sunt manifestările evidente ale prăbușirii regatului Satanei. Motivul pentru care nu am arătat semne și minuni în trecut a fost să aduc umilință asupra Satanei și să slăvesc numele Meu, pas cu pas. Când Satana este complet terminat, Eu încep să-Mi arăt puterea: ceea ce spun se realizează, iar lucrurile supranaturale care nu sunt conforme cu noțiunile umane vor fi îndeplinite (acestea se referă la binecuvântările care vor veni în curând). Pentru că Eu sunt Însuși Dumnezeul practic și nu am nicio regulă și pentru că vorbesc în funcție de schimbările din planul Meu de gestionare, ceea ce am spus în trecut nu se aplică în mod necesar în prezent. Nu vă agățați de propriile voastre noțiuni! Nu sunt un Dumnezeu care respectă regulile; cu Mine, totul este liber, transcendent și complet eliberat. Poate că ceea ce s-a spus ieri este demodat astăzi, sau, eventual, ar putea fi respins astăzi (cu toate acestea, decretele Mele administrative, întrucât sunt promulgate, nu se vor schimba niciodată). Aceștia sunt pașii din planul Meu de gestionare. Nu vă agățați de regulamente. În fiecare zi există lumină nouă și apar noi revelații, și acesta este planul Meu. În fiecare zi, lumina Mea va fi dezvăluită în tine și glasul Meu va fi eliberat în universul-lume. Înțelegi? Aceasta este datoria ta, responsabilitatea pe care ți-am încredințat-o. Nu trebuie să o neglijezi nici măcar o clipă. Îi voi folosi până la capăt oamenii pe care îi aprob, iar acest lucru nu se va schimba niciodată. Pentru că Eu sunt atotputernicul Dumnezeu, știu ce fel de persoană trebuie să facă un anumit lucru, precum și ce fel de persoană este capabilă să facă acel lucru. Aceasta este omnipotența Mea.

Anterior: Cuvântări ale lui Hristos la început - Capitolul 15

Înainte: Cuvântări ale lui Hristos la început - Capitolul 103

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger