Cuvântări ale lui Hristos la început - Capitolul 103

O voce tunătoare răsună, zdruncinând întregul univers. Este atât de asurzitoare, încât oamenii nu pot să se ferească la timp din drum. Unii sunt uciși, unii sunt distruși, iar unii sunt judecați. Este cu adevărat un spectacol cum nimeni nu a mai văzut până acum. Ascultă îndeaproape: tunetele sunt însoțite de sunetele plânsetului, iar acest sunet vine din Infern; vine din iad. Este sunetul amar al acelor fii ai răzvrătirii care au fost judecați de Mine. Cei care nu au ascultat ceea ce spun Eu și nu Mi-au pus cuvintele în practică au fost judecați cu asprime și au primit blestemul mâniei Mele. Glasul Meu este judecată și mânie; nu sunt blând cu nimeni și nu arăt milă nimănui, căci Eu sunt Dumnezeul Însuși cel drept, și posed mânie; posed ardere, curățire și distrugere. În Mine nimic nu este ascuns ori emoțional, ci, dimpotrivă, totul este deschis, drept și imparțial. Pentru că fiii Mei întâi născuți sunt deja cu Mine pe tron, conducând toate națiunile și toate popoarele, lucrurile și oamenii nedrepți și nelegiuiți încep să fie judecați. Îi voi cerceta unul câte unul, fără să-Mi scape nimic, dezvăluindu-i complet. Căci judecata Mea a fost revelată pe deplin și complet deschisă și nu am reținut absolut nimic; voi arunca tot ceea ce nu corespunde voii Mele și voi lăsa să piară aceste lucruri pe vecie, în Adânc. Acolo, le voi lăsa să ardă veșnic. Aceasta este dreptatea Mea; aceasta este corectitudinea Mea. Nimeni nu poate schimba acest lucru și totul trebuie să fie sub comanda Mea.

Cei mai mulți oameni Îmi ignoră cuvântările și cred că sunt simple cuvinte și că faptele sunt fapte. Sunt orbi! Nu știu ei că Eu sunt Însuși Dumnezeul credincios? Cuvintele și faptele Mele se întâmplă simultan. Nu este adevărat acest lucru? Oamenii pur și simplu nu-Mi înțeleg cuvintele și numai cei care au fost luminați pot înțelege cu adevărat. Acesta este un fapt. De îndată ce oamenii Îmi văd cuvintele, se înfricoșează de moarte și se grăbesc să se ascundă peste tot. Ba chiar mai mult atunci când judecata Mea se abate asupra lor. Când am creat toate lucrurile, când distrug lumea și când îi fac compleți pe fiii Mei întâi născuți – toate aceste lucruri se realizează printr-un singur cuvânt din gura Mea. Asta se întâmplă deoarece cuvântul Meu însuși este autoritatea; este judecata. Se poate spune că persoana care sunt Eu este judecata și măreția; acest lucru nu poate fi schimbat. Aceasta este o latură a decretelor Mele administrative; este o cale prin care Eu judec oamenii. În ochii Mei, totul – inclusiv toți oamenii, toate treburile și toate lucrurile – este în mâinile Mele și sub judecata Mea. Nimeni și nimic nu îndrăznește să se comporte frenetic sau îndărătnic și toate trebuie să fie realizate potrivit cuvintelor pe care le rostesc. Din perspectiva noțiunilor oamenilor, toată lumea crede cuvintele persoanei care sunt. Când Duhul Meu glăsuiește, toată lumea este neîncrezătoare. Oamenii nu Îmi cunosc deloc omnipotența Mea și chiar aduc acuzații împotriva Mea. Îți spun acum că, aceia care se îndoiesc de cuvintele Mele și care Îmi nesocotesc cuvintele sunt cei care vor fi distruși; ei sunt fiii veșnici ai pierzaniei. De aici, se poate vedea că foarte puțini sunt fii întâi născuți, pentru că acesta este modul Meu de lucru. Așa cum am spus înainte, Eu înfăptuiesc totul fără să mișc un deget; Îmi folosesc doar cuvintele. Acesta este, așadar, locul unde se află omnipotența Mea. În cuvintele Mele, nimeni nu poate găsi sursa și scopul a ceea ce spun. Oamenii nu pot realiza acest lucru și pot să acționeze doar în timp ce-Mi urmează conducerea și să facă totul în conformitate cu voia Mea, potrivit dreptății Mele, pentru ca familia Mea să aibă dreptate și pace, să trăiască pentru totdeauna și să fie veșnic fermă și neclintită.

Judecata Mea vine la toată lumea, decretele Mele administrative ating pe toată lumea, iar cuvintele Mele și persoana Mea sunt revelate tuturor. Acesta este momentul pentru marea lucrare a Duhului Meu (în acest moment, cei care vor fi binecuvântați și cei care vor suferi nenorociri se deosebesc unii de ceilalți). De îndată ce cuvintele Mele ies, îi deosebesc pe cei care vor fi binecuvântați, cât și pe aceia care vor suferi nenorociri. Totul este foarte limpede, iar Eu pot vedea asta dintr-o privire. (Spun asta în legătură cu umanitatea Mea; așadar, aceste cuvinte nu-Mi contrazic predestinarea și alegerea.) Cutreier munții și râurile și, în mijlocul tuturor lucrurilor, în spațiile universului, observ și curăț fiecare loc, astfel încât toate acele locuri necurate și acele ținuturi promiscue să înceteze să existe și să fie incinerate în nimicnicie ca urmare a cuvintelor Mele. Pentru Mine, totul este ușor. Dacă acum ar fi momentul în care să hotărăsc distrugerea lumii, aș putea să o înghit rostind un singur cuvânt. Cu toate acestea, nu acum e momentul. Totul trebuie să fie pregătit înainte să fac această lucrare, ca planul Meu să nu fie deranjat, iar gestionarea Mea să nu fie întreruptă. Știu cum să o fac în mod rezonabil: am înțelepciunea Mea și aranjamentele Mele. Oamenii nu trebuie să miște un deget; aveți grijă să nu fiți uciși de mâna Mea. Acest lucru are deja legătură cu decretele Mele administrative. Din acesta, se pot vedea asprimea decretelor Mele administrative și principiile decretelor din spatele lor, care au două aspecte: pe de o parte, îi omor pe toți cei care nu sunt în conformitate cu voia Mea și care Îmi încalcă decretele administrative; pe de altă parte, în mânia Mea, îi blestem pe toți cei care Îmi încalcă decretele administrative. Aceste două aspecte sunt indispensabile și sunt principiile executive din spatele decretelor Mele administrative. Toți sunt tratați în conformitate cu aceste două principii, fără emoție, indiferent de cât de loiali ar putea fi. Acest lucru este suficient pentru a-Mi arăta dreptatea, măreția și mânia care vor arde toate lucrurile pământești, toate lucrurile lumești și toate lucrurile care nu sunt în conformitate cu voia Mea. În cuvintele Mele există taine care rămân ascunse și tot în cuvintele Mele există taine care au fost dezvăluite. Așadar, potrivit noțiunilor oamenilor și în mintea lor, cuvintele Mele sunt pentru totdeauna de neînțeles, iar inima Mea este pentru totdeauna de nepătruns. Cu alte cuvinte, trebuie să-i fac pe oameni să se lepede de noțiunile și gândirea lor. Acesta este cel mai important element al planului Meu de gestionare. Trebuie să procedez astfel pentru a-i câștiga pe fiii Mei întâi născuți și pentru a împlini lucrurile pe care vreau să le fac.

Dezastrele lumii se intensifică pe zi ce trece, iar în casa Mea, dezastrele catastrofale devin din ce în ce mai puternice. Oamenii chiar nu au unde să se ascundă, unde să se tăinuiască. Deoarece tranziția are loc acum, oamenii nu știu unde își vor petrece etapa următoare. Acest lucru va deveni evident numai după judecata Mea. Țineți minte! Acestea sunt etapele lucrării Mele și acesta e modul în care lucrez. Pe toți fiii Mei întâi născuți îi voi mângâia unul câte unul și îi voi ridica pas cu pas; iar pe făcătorii de servicii îi voi alunga și îi voi abandona pe toți, rând pe rând. Aceasta este o parte a planului Meu de gestionare. După ce toți făcătorii de servicii au fost dezvăluiți, fiii Mei întâi născuți vor fi, de asemenea, dezvăluiți. (Pentru Mine, acest lucru este extrem de ușor. După ce aud cuvintele Mele, toți acei făcători de servicii se vor retrage treptat din fața judecății și amenințării cuvintelor Mele, și doar fiii Mei întâi născuți vor rămâne. Acesta nu este un lucru voluntar, și nici nu este ceva ce voința umană poate schimba; mai degrabă, este Duhul Meu care lucrează personal.) Nu este un eveniment îndepărtat, iar voi ar trebui, într-o oarecare măsură, să îl puteți percepe din această etapă a lucrării Mele și a cuvintelor Mele. Motivul pentru care aș spune atât de multe și natura imprevizibilă a cuvântărilor Mele sunt de nepătruns pentru oameni. Eu le vorbesc fiilor Mei întâi născuți cu tonuri de mângâiere, milă si iubire (căci mereu îi luminez pe acești oameni și nu îi voi lăsa, pentru că Eu i-am predestinat), în timp ce pe alți oameni, care nu sunt fiii Mei întâi născuți, îi tratez cu judecată aspră, amenințări și intimidare, făcându-i să fie mereu speriați, până în punctul în care nervii lor lucrează mereu. După ce situația se va schimba într-o oarecare măsură, ei vor scăpa din această stare (atunci când voi distruge lumea, acești oameni vor fi în Adânc), dar nu vor scăpa niciodată de judecata mâinii Mele, și nici nu se vor elibera din această situație. Aceasta este, deci, judecata lor; aceasta este mustrarea lor. În ziua în care vor sosi străinii, îi voi dezvălui pe acești oameni unul câte unul. Acestea sunt etapele lucrării Mele. Acum înțelegeți intenția din spatele cuvintelor pe care le-am rostit anterior? În opinia Mea, ceva neîmplinit este și ceva care s-a împlinit, dar ceva care s-a împlinit nu este neapărat ceva care a fost dus la bun sfârșit. Așa stau lucrurile pentru că am înțelepciunea Mea și modul Meu de lucru care, pur și simplu, sunt de nepătruns pentru oameni. Odată ce voi avea rezultate în această etapă (după ce îi voi da în vileag pe toți cei răi care Mi se împotrivesc), voi începe următoarea etapă, pentru că voia Mea este nestingherită și nimeni nu îndrăznește să-Mi zădărnicească planul de gestionare și nimic nu îndrăznește să ridice obstacole – toți trebuie să se dea la o parte! Copii ai marelui balaur roșu, ascultați-Mă! Am venit din Sion și am devenit trup în lume pentru a-i câștiga pe fiii Mei întâi născuți, pentru a-l umili pe tatăl vostru (aceste cuvinte sunt îndreptate spre descendenții marelui balaur roșu), pentru a-i susține pe fiii Mei întâi născuți și pentru a îndrepta relele făcute fiilor Mei întâi născuți. Așadar, nu fiți din nou sălbatici; îi voi lăsa pe fiii Mei întâi născuți să vă trateze. În trecut, fiii Mei au fost hărțuiți și asupriți și, din moment ce Tatăl exercită puterea pentru fiii Săi, fiii Mei se vor întoarce în îmbrățișarea Mea iubitoare, ca să nu mai fie hărțuiți și asupriți. Eu nu sunt nedrept; asta arată dreptatea Mea și înseamnă, cu adevărat, că „iubesc pe cine iubesc și urăsc pe cine urăsc”. Dacă spuneți că sunt nedrept, ar trebui să vă grăbiți să plecați. Nu fiți nerușinați și profitori în casa Mea. Ar trebui să te întorci repede acasă, astfel încât să nu mai fiu nevoit să te văd. Adâncul este destinația voastră și acela este locul unde vă veți odihni. Dacă sunteți în casa Mea, nu va fi loc pentru voi căci sunteți animale de povară; sunteți uneltele pe care le folosesc. Când nu Îmi veți mai fi de folos, vă voi arunca în foc pentru a vă arde. Acesta este decretul Meu administrativ; trebuie să procedez astfel și numai asta arată modul în care lucrez și dezvăluie dreptatea și măreția Mea. Mai important, doar astfel li se va permite fiilor Mei întâi născuți să domnească alături de Mine la putere.

Anterior: Cuvântări ale lui Hristos la început - Capitolul 88

Înainte: Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers - Capitolul 4

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger