Ești tu oare un adevărat credincios în Dumnezeu?

Poate călătoria credinței tale în Dumnezeu durează de mai mult de unul sau doi ani și poate în viața ta, de-a lungul acestor ani, ai suferit multe greutăți; sau poate nu ai fost supus la greutăți și, în schimb, ai primit multă binecuvântare. Se poate, de asemenea, să nu fi experimentat nici greutăți, nici binecuvântări, ci în schimb să fi trăit o viață foarte obișnuită. Indiferent de acestea, tot Îl urmezi pe Dumnezeu, deci haide să avem părtășie despre subiectul urmării Lui. Totuși, trebuie să reamintesc tuturor care citesc aceste cuvinte căci cuvântul lui Dumnezeu se adresează tuturor celor care Îl recunosc pe Dumnezeu și tuturor celor care Îl urmează pe Dumnezeu, nu tuturor oamenilor în general, inclusiv celor care nu Îl recunosc pe Dumnezeu. Dacă tu crezi că Dumnezeu vorbește mulțimii, tuturor oamenilor din lume, atunci cuvântul lui Dumnezeu nu va avea nici un efect asupra ta. Deci, trebuie să păstrezi toate cuvintele aproape de inima ta și să nu te plasezi în afara mediului lor. În orice caz, să vorbim despre ce se petrece în casa noastră.

Acum, trebuie să înțelegeți cu toții adevăratul sens al credinței în Dumnezeu. Sensul credinței în Dumnezeu despre care am vorbit anterior are legătură cu intrarea voastră pozitivă. Acesta nu este cazul astăzi. Astăzi, aș dori să analizez esența credinței voastre în Dumnezeu. Desigur, aceasta este îndrumarea voastră de la aspectul negativ; dacă nu fac acest lucru, atunci voi nu veți ști niciodată adevărata voastră înfățișare și vă veți lăuda mereu cu devotamentul și fidelitatea voastră. Cu alte cuvinte, dacă nu scot la suprafață urâțenia din adâncul inimilor voastre, atunci fiecare dintre voi vă veți pune o coroană pe cap și vă veți acorda toată gloria vouă înșivă. Natura voastră arogantă și mândră vă împinge să vă trădați propria conștiință, să vă răzvrătiți și să vă opuneți lui Hristos și să vă dezvăluiți urâțenia, prin aceasta scoțând la lumină intențiile, noțiunile, dorințele voastre excesive și ochii plini de lăcomie. Și totuși, continuați să declarați că vă veți dedica viața lucrării lui Hristos și repetați iar și iar adevărurile care au fost rostite de Hristos acum mult timp. Aceasta este „credința” voastră. Aceasta este „credința voastră fără pată”. Am avut tot timpul așteptări foarte stricte de la om. Dacă loialitatea ta vine cu intenții și condiții, atunci mai degrabă nu vreau să am parte de așa-zisa ta loialitate, căci îi urăsc pe toți cei care Mă înșală prin intențiile lor și Mă șantajează cu condiții. Tot ce Îmi doresc este ca omul să Îmi fie absolut loial Mie și să facă toate lucrurile pentru a dovedi și de dragul acelui unic cuvânt: credință. Disprețuiesc folosirea de către voi a cuvintelor îndulcite pentru a Mă face să Mă bucur. Căci Eu vă tratez întotdeauna cu sinceritate completă și deci doresc ca și voi să vă purtați față de Mine cu credință adevărată. Când vine vorba de credință, mulți pot crede că Îl urmează pe Dumnezeu pentru că au credință, altfel nu ar suporta atâta suferință. Atunci te întreb aceasta: de ce nu Îl slăvești pe Dumnezeu niciodată, deși crezi în existența Lui? De ce, atunci, nu ai nicio frică de Dumnezeu în inima ta, dacă tu crezi în existența Lui? Accepți faptul că Hristos este întruparea lui Dumnezeu, așadar, de ce Îl disprețuiești? De ce te comporți atât de lipsit de respect față de El? De ce Îl judeci fățiș? De ce întotdeauna Îi spionezi mișcările? De ce nu te supui aranjamentelor Lui? De ce nu acționezi conform cuvântului Lui? De ce Îl șantajezi și Îl furi de jertfele Lui? De ce vorbești în locul lui Hristos? De ce judeci dacă sunt corecte cuvântul Lui și lucrarea Lui? De ce îndrăznești să rostești blasfemie pe la spatele Lui? Acestea și altele reprezintă credința voastră?

Fiecare parte din vorbirea și comportamentele voastre dezvăluie elementele necredinței în Hristos pe care o purtați înăuntru. Motivele și scopurile voastre pentru ceea ce faceți sunt pătrunse de necredință; chiar și simțirea pe care o emană privirea din ochii voștri și respirația pe care o expirați sunt întinate cu astfel de elemente. Cu alte cuvinte, fiecare dintre voi, în fiecare moment al zilei, poartă cu el elemente ale necredinței. Acesta înseamnă că, în fiecare moment, riscați să Îl trădați pe Hristos, pentru că sângele care curge prin corpul vostru este îmbibat cu necredința în Dumnezeu întrupat. De aceea, Eu spun că amprentele pe care le lăsați pe cărarea credinței în Dumnezeu nu sunt substanțiale. Călătoria voastră pe calea credinței în Dumnezeu nu este bine fundamentată și în schimb faceți ceva doar ca să ziceți că a fost făcut. Sunteți întotdeauna sceptici față de cuvântul lui Hristos și nu puteți să îl puneți imediat în practică. Acesta este motivul pentru care nu aveți credință în Hristos, iar faptul că întotdeauna aveți noțiuni legate de El este un alt motiv pentru care nu credeți în Hristos. Menținerea permanentă a scepticismului legat de lucrarea lui Hristos, lipsa înțelegerii cuvântului lui Hristos, părerile pe care le aveți legate de lucrarea făcută de Hristos și faptul că nu sunteți în stare să o înțelegeți în mod corespunzător, dificultățile legate de reținerea noțiunilor indiferent de explicațiile primite și așa mai departe; toate acestea sunt elemente ale necredinței amestecate în inimile voastre. Deși urmați lucrarea lui Hristos și nu rămâneți niciodată în urmă, există prea multă răzvrătire amestecată în inimile voastre. Această rebeliune reprezintă o impuritate în credința voastră în Dumnezeu. Poate nu sunteți de acord, dar dacă nu poți recunoaște propriile intenții din aceasta, atunci vei fi cu siguranță unul care va pieri. Căci Dumnezeu îi desăvârșește doar pe aceia care cred cu adevărat în El, nu pe cei care sunt sceptici față de El, și cu atât mai puțin pe toți aceia care Îl urmează fără tragere de inimă în ciuda faptului că nu au crezut niciodată că El este Dumnezeu.

Unii oameni nu se bucură de adevăr, cu atât mai puțin de judecată. În schimb, se bucură de putere și bogății; se spune că astfel de oameni caută puterea. Ei caută în lume numai acele confesiuni cu influență și pe acei pastori și învățători care vin din seminarii. În ciuda faptului că au acceptat calea adevărului, ei rămân sceptici și nu sunt capabili să se dedice cu totul. Ei vorbesc despre sacrificarea pentru Dumnezeu, dar ochii lor sunt concentrați pe marii învățători și pastori, iar Hristos este dat la o parte. Inimile lor sunt pline de faimă, bogăție și glorie. Ei nu cred deloc că un astfel de om modest este capabil să cucerească atât de mulți, că unul atât de neînsemnat este capabil să desăvârșească oameni. Ei nu cred deloc că acești nimeni aflați printre praf și grămezi de bălegar sunt oamenii aleși de Dumnezeu. Ei cred că dacă astfel de oameni ar face obiectul mântuirii lui Dumnezeu, atunci cerul și pământul s-ar întoarce cu susul în jos și toți oamenii s-ar prăpădi de râs. Ei cred că dacă Dumnezeu ar alege astfel de nimeni pentru a fi desăvârșiți, atunci acei mari oameni ar deveni Însuși Dumnezeu. Perspectivele lor sunt întinate cu necredință; într-adevăr, departe de necredință, ei sunt bestii absurde. Căci ei acordă valoare doar poziției, prestigiului și puterii; ceea ce pun ei la loc de cinste sunt grupurile mari și confesiunile. Ei nu au niciun respect față de toți cei conduși de Hristos; ei sunt simpli trădători care I-au întors spatele lui Hristos, adevărului și vieții.

Ceea ce admiri tu nu este umilința lui Hristos, ci acei falși păstori cu o reputație proeminentă. Nu iubești frumusețea sau înțelepciunea lui Hristos, ci pe acei ușuratici care se asociază cu lumea ticăloasă. Râzi de durerea lui Hristos care nu are loc unde să-Și plece capul, dar admiri acele cadavre care pun stăpânire pe jertfe și trăiesc în depravare. Nu ești dispus să suferi alături de Hristos, dar te duci cu bucurie în brațele acelor antihriști nesăbuiți, deși ei îți furnizează doar trup, doar litere și doar control. Chiar și acum inima ta încă se întoarce către ei, către reputația lor, către statutul și către influența lor. Și, totuși, continui să păstrezi o atitudine prin care percepi lucrarea lui Hristos ca fiind greu de crezut și nu ești dispus să o accepți. Acesta este motivul pentru care spun că nu ai credința recunoașterii lui Hristos. Motivul pentru care L-ai urmat până în ziua de astăzi este în totalitate pentru că nu ai avut altă opțiune. În inima ta domnesc mereu multe imagini grandioase; nu poți uita fiecare cuvânt și fiecare faptă a lor, nici cuvintele și mâinile lor influente. Ei sunt, în inima voastră, întotdeauna superiori și întotdeauna eroi. Dar aceasta nu este astfel pentru Hristos Cel de astăzi. El este întotdeauna nesemnificativ în inima ta și întotdeauna nedemn de slavă. Căci este prea obișnuit, are prea puțină influență și este departe de a fi grandios.

În orice caz, Eu spun că toți aceia care nu stimează adevărul sunt toți necredincioși și trădători ai adevărului. Astfel de oameni nu vor primi niciodată aprobarea lui Hristos. Ați identificat acum cât de multă necredință este în voi? Și cât de multă trădare a lui Hristos? Vă îndemn astfel: din moment ce ați ales calea adevărului, atunci ar trebui să vă devotați cu toată inima; nu fiți ambivalenți sau fără entuziasm. Trebuie să înțelegeți că Dumnezeu nu aparține lumii sau unei singure persoane, ci tuturor acelora care cred cu adevărat în El, tuturor acelora care Îl venerează și tuturor acelora care Îi sunt devotați și credincioși Lui.

În prezent, există încă multă necredință în voi. Încercați să vă uitați cu sârg înăuntrul vostru și veți găsi cu siguranță răspunsul vostru. Atunci când găsești răspunsul adevărat, atunci vei admite că nu ești un credincios al lui Dumnezeu, ci mai degrabă unul care înșală, blasfemiază și Îl trădează și unul care nu este loial Lui. Atunci vei realiza că Hristos nu este om, ci Dumnezeu. Când vine acea zi, atunci Îl vei slăvi, te vei teme și Îl vei iubi cu adevărat pe Hristos. În prezent, credința voastră este doar treizeci la sută din inima voastră, în timp ce șaptezeci la sută este posedată de îndoială. Orice faptă făcută și orice propoziție rostită de Hristos vă poate face să vă formați noțiuni și opinii despre El. Aceste noțiuni și aceste opinii își au originea în necredința voastră totală în El. Voi Îl admirați și vă temeți doar de Dumnezeu Cel nevăzut din cer și nu aveți niciun respect față de Hristos care trăiește pe pământ. Nu reprezintă și aceasta necredința voastră? Tânjiți doar după Dumnezeu care a făcut lucrarea în trecut, dar nu dați ochii cu Hristos Cel de astăzi. Acestea reprezintă întotdeauna „credința” amestecată în inimile voastre care nu crede în Hristos Cel de astăzi. Nu vă subestimez, căci este prea multă necredință în voi, prea multe din voi care sunt impure și trebuie analizate. Aceste impurități sunt un semn că nu aveți deloc credință; sunt un semn al renunțării voastre la Hristos și vă marchează ca trădători ai lui Hristos. Ele sunt un văl care vă acoperă cunoașterea lui Hristos, o barieră către ființa voastră câștigată de Hristos, un obstacol care vă împiedică să fiți compatibil cu Hristos și o dovadă că Hristos nu vă aprobă. Acum este timpul să examinați toate părțile vieții voastre! Făcând astfel veți avea beneficii în toate sensurile imaginabile!

Anterior: Trebuie să cauți calea compatibilității cu Hristos

Înainte: Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger