Care este înțelegerea voastră despre binecuvântări?

Deși oamenii născuți în această eră au fost corupți de Satana și de demonii murdari, o astfel de corupție le-a adus și cel mai înalt grad de mântuire, o mântuire mai mare chiar decât munții și câmpiile turmelor de vite și decât vasta bogăție a lui Iov și mai mare și decât binecuvântarea de a-L vedea pe Iahve pe care a primit-o Iov după încercările lui. Doar după ce Iov a trecut prin încercarea de moarte, el L-a auzit pe Iahve vorbind și a auzit vocea lui Iahve în vifor. Însă el nu a văzut chipul lui Iahve și nu I-a cunoscut firea. Iov a câștigat doar bogăție materială care oferea plăceri carnale și cei mai frumoși copii din toate orașele înconjurătoare, precum și protecția îngerilor cerești. El nu L-a văzut niciodată pe Iahve, și cu toate că a fost numit drept, el nu a cunoscut niciodată firea lui Iahve. Și, cu toate că plăcerile materiale ale oamenilor de astăzi sunt, se poate spune, sărăcăcioase pentru moment, ori mediul lumii exterioare este ostil, Eu arăt firea Mea pe care, din antichitate, nu am dezvăluit-o niciodată omenirii și care a fost mereu secretă, precum și tainele veacurilor trecute, oamenilor, care sunt cei mai neînsemnați dintre toate, dar cărora le-am dat cea mai mare mântuire a Mea. Mai mult decât atât, aceasta este prima dată când am dezvăluit aceste lucruri; nu am mai făcut niciodată o astfel de lucrare înainte. Deși voi sunteți cu mult inferiori lui Iov, ceea ce ați câștigat și ceea ce ați văzut l-a întrecut cu mult pe el. Cu toate că ați îndurat tot felul de suferințe și ați experimentat tot soiul de chinuri, suferința aceea nu este deloc ca încercările lui Iov; este, în schimb, judecata și mustrarea primită de oameni din cauza răzvrătirii, din cauza împotrivirii lor și datorită firii Mele drepte; este o dreaptă judecată și mustrare și un drept blestem. Iov, pe de altă parte a fost un om drept dintre israeliți care a primit marea dragoste și blândețe a lui Iahve. El nu a săvârșit deloc fapte rele și nu I s-a împotrivit lui Iahve; mai degrabă, Îi era devotat cu credincioșie lui Iahve. Datorită dreptății lui, a fost supus încercărilor și a suferit încercări aprige deoarece era un slujitor credincios al lui Iahve. Oamenii de astăzi sunt supuși judecății Mele și blestemului Meu din cauza necurăției și nedreptății lor. Deși suferința lor nu se aseamănă deloc cu cea prin care a trecut Iov când și-a pierdut vitele, averea, slujitorii, copiii și pe toți cei care îi erau dragi, ceea ce suferă ei este rafinarea de foc și arderea. Iar ceea ce face asta mai important decât experiența lui Iov e că asemenea încercări nu sunt ușurate sau îndepărtate pentru că oamenii sunt slabi; în schimb, ele sunt de durată și continuă până în ultima zi a vieții oamenilor. Aceasta este pedeapsă, judecată și blestem; este ardere nemiloasă, ba mai mult, este „moștenirea” de drept a omenirii. Este ceea ce oamenii merită și e locul unde firea Mea cea dreaptă este exprimată. Acesta este un fapt cunoscut. Cu toate acestea, ceea ce au câștigat oamenii întrece cu mult suferința pe care o îndură acum. Suferința pe care o îndurați este un simplu obstacol cauzat de nesăbuința voastră, pe când ceea ce ați câștigat este însutit mai mare decât suferința voastră. Potrivit legilor lui Israel din Vechiul Testament, toți cei care Mi se împotrivesc, toți cei care Mă judecă în mod deschis și toți cei care nu urmează calea Mea și în schimb, Îmi aduc cu îndrăzneală jertfe profane, vor fi negreșit mistuiți de foc în templu sau vor fi omorâți cu pietre de către unii dintre cei aleși, și chiar urmașii propriului lor clan și alte rude apropiate vor suferi blestemul Meu. În viețile viitoare, nu vor fi liberi, ci vor fi robii robilor Mei și îi voi duce în exil între neamuri, iar ei nu se vor putea întoarce în patria lor. Pe baza acțiunilor și a comportamentului lor, suferința îndurată de către oamenii de astăzi nu este nici pe departe la fel de serioasă ca pedeapsa suferită de către israeliți. A spune că ceea ce suferiți în momentul de față este o răzbunare, nu este fără justificare, pentru că ați întrecut cu adevărat măsura. Dacă ați fi fost în Israel, ați fi devenit păcătoși veșnici și ați fi fost tăiați în bucăți de mult de către israeliți, precum și mistuiți de focul din cer în templul lui Iahve. Ce anume ați câștigat acum? Ce ați primit și de ce v-ați bucurat? Mi-am dezvăluit firea cea dreaptă în voi, dar cel mai important este că v-am dezvăluit răbdarea Mea pentru a răscumpăra omenirea. S-ar putea spune că lucrarea pe care am făcut în voi nu e altceva decât lucrarea răbdării; este făcută de dragul gestionării Mele și, mai mult, este făcută de dragul bucuriei omenirii.

Deși Iov a suferit încercările lui Iahve, el era doar un om drept care I se închina lui Iahve. Cu toate că a îndurat acele încercări, el nu s-a plâns de Iahve și a prețuit întâlnirea lui cu El. Nu numai că oamenii de azi nu prețuiesc prezența lui Iahve, ci o resping, o urăsc, se plâng de ea și își bat joc de arătarea Lui. Nu ați câștigat foarte mult? Oare suferința voastră a fost chiar atât de mare? Nu ați fost mai norocoși decât Maria și decât Iacov? Iar împotrivirea voastră chiar a fost atât de neimportantă? Oare ceea ce Eu am pretins de la voi și ceea ce am cerut de la voi a fost prea măreț și prea mult? Mânia Mea s-a dezlănțuit doar asupra acelor israeliți care Mi s-au împotrivit, nu în mod direct asupra voastră; ceea ce ați câștigat a fost pur și simplu judecata Mea nemiloasă și dezvăluirile Mele, precum și rafinarea prin foc necontenit. În ciuda acestui lucru, oamenii continuă să Mi se împotrivească și să Mă nege, și fac asta fără niciun pic de supunere. Chiar există unii care se îndepărtează de Mine și Mă tăgăduiesc; asemenea oameni nu sunt cu nimic mai buni decât grupul lui Core și Datan care s-au împotrivit lui Moise. Inimile oamenilor sunt prea împietrite și natura lor este prea încăpățânată. Nu-și schimbă niciodată vechile obiceiuri. Eu spun că ei rămân dezgoliți ca o prostituată în plină zi, iar cuvintele Mele sunt dure până la punctul că ar putea fi chiar „jignitoare pentru urechile lor”, expunând natura oamenilor în lumina zilei – însă ei doar încuviințează din cap, varsă câteva lacrimi și se străduiesc să se simtă un pic triști. Odată ce le-a trecut, sunt la fel de fioroși ca regele fiarelor sălbatice din munți și nu sunt nici măcar un pic conștienți. Cum ar putea niște oamenii cu o astfel de fire să știe că au fost de o sută de ori mai norocoși decât Iov? Cum pot ei realiza că lucrurile de care se bucură sunt binecuvântări care cu greu au fost văzute de-a lungul veacurilor și de care nimeni nu s-a bucurat înainte? Cum poate conștiința oamenilor să simtă asemenea binecuvântări, binecuvântări care conțin pedeapsă? Sincer vorbind, tot ceea ce vă cer este pentru ca voi să puteți fi modele pentru lucrarea Mea, martori ai întregii Mele firi și a tuturor acțiunilor Mele și pentru ca să puteți fi eliberați din suferințele venite de la Satana. Însă oamenii sunt întotdeauna dezgustați de lucrarea Mea și îi sunt ostili în mod intenționat. Cum ar putea astfel de oameni să nu Mă provoace să aduc înapoi legile lui Israel și să revărs asupra lor mânia pe care am revărsat-o asupra lui Israel? Deși există mulți printre voi care sunt „ascultători și supuși” față de Mine, sunt și mai mulți cei care sunt pe același calapod cu grupul lui Core. În momentul în care Îmi voi fi realizat întreaga slavă, voi folosi focul din cer ca să îi fac scrum. Ar trebui să știți că Eu nu îi voi mai mustra pe oameni prin cuvintele Mele; mai degrabă, înainte de a face lucrarea lui Israel, voi mistui complet acest „grup al lui Core”, care Mi se împotrivește și pe care l-am alungat cu mult timp în urmă. Omenirea nu va mai avea ocazia de a se bucura de Mine; în schimb, tot ceea ce va vedea va fi mânia Mea și flăcările din cer. Voi dezvălui diferitele sfârșituri ale diverselor soiuri de oameni și îi voi împărți în categorii diferite. Voi lua aminte la fiecare act de răzvrătire și apoi Îmi voi termina lucrarea, pentru ca sfârșitul oamenilor să fie determinat pe baza verdictului Meu cât timp sunt pe pământ, precum și în funcție de atitudinile lor față de Mine. Când va veni momentul, nu va fi nimic care să le poată schimba sfârșitul! Să își dezvăluie oamenii propriul final! Apoi Eu am să încredințez sfârșitul fiecăruia Tatălui ceresc.

Anterior: Cum ar trebui să te îngrijești de viitoarea ta misiune?

Înainte: Ce înțelegi despre Dumnezeu?

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger