Corul crestin „Dumnezeu a apărut în Est cu glorie”

martie 18, 2023

Dumnezeu lucrează în Univers.

Zgomote răsunătoare în Est nu mai contenesc,

zguduind toate națiunile și confesiunile.

E vocea lui Dumnezeu care i-a adus pe toți în prezent.

Vocea Lui e cea care-i va cuceri pe toți.

Ei I se supun Lui și cad în acest curent.

Dumnezeu a revendicat de mult gloria de pe pământ

și din Est a eliberat-o din nou.

Cine nu tânjește să vadă gloria lui Dumnezeu?

Cine nu-I așteaptă cu nerăbdare întoarcerea?

Cine nu-i însetat ca El să reapară?

Cui nu-i e dor de frumusețea Lui?

Cine n-ar veni spre lumină?

Cine n-ar vedea bogăția Canaanului?

Cine nu tânjește după-ntoarcerea Mântuitorului?

Cine nu-L admiră pe Cel Atotputernic?

Vocea lui Dumnezeu trebuie să se răspândească pe tot pământul.

Pentru poporul Lui ales mai are multe cuvinte de rostit.

Ca un tunet puternic zguduind munți și râuri,

El vorbește-ntregului univers și întregii omeniri.

Astfel, cuvintele Lui devin comoara omului.

Cuvintele Lui sunt iubite mult de toți.

Fulgerul scânteiază drept de la Est la Vest.

Cuvintele Lui îi fac pe oameni să nu poată renunța la ele.

Cuvintele Lui sunt de nepătruns, dar aduc bucurie.

Toți oamenii se bucură și sărbătoresc venirea lui Dumnezeu,

exact ca un copil nou-născut.

Vocea lui Dumnezeu îi atrage pe oameni înaintea Lui.

Dumnezeu intră oficial printre oameni de atunci înainte.

Și toți oamenii vin să I se-nchine.

Datorită gloriei și cuvintelor pe care El le răspândește,

toți vin în fața lui Dumnezeu și văd fulgerul din Est.

Dumnezeu S-a pogorât pe „Muntele Măslinilor” din Est.

E de mult pe acest pământ,

nu mai e Fiul evreilor. E Fulgerul din Est.

I-a lăsat pe oameni și-acum reapare, plin de gloria Sa.

Dumnezeu e Cel care-a fost venerat înainte de epoci,

pruncul părăsit cu veacuri în urmă de israeliți.

El e preamăritul Dumnezeu Atotputernic al epocii actuale!

Tot ce vrea El să realizeze e doar acest lucru:

oamenii vin cu toții înaintea tronului lui Dumnezeu,

pentru a-I vedea fața și faptele, a-I auzi vocea.

E finalul și punctul culminant al planului lui Dumnezeu și scopul gestionării Lui.

Așadar, toate națiunile I se închină și-L recunosc.

Toți oamenii au încredere în El și I se supun!

Toți oamenii au încredere în El și I se supun!

Toți oamenii au încredere în El și I se supun!

din Urmați Mielul și cântați cântări noi

Vedeți mai multe

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Distribuie

Anulare

Contactează-ne pe Messenger