Lucrarea de judecată săvârșită de Dumnezeu în zilele de pe urmă
 • 1 Când Domnul Isus a fost țintuit pe cruce, ne-a preluat și ne-a iertat păcatele. Prin urmare, deja am fost puși deoparte drept sfinți, nu mai suntem păcătoși și putem să intrăm în Împărăția cerurilor fără să fie nevoie să acceptăm lucrarea de judecată și de purificare din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu. Avem dreptate să credem asta?
 • 2 Ce lucrare va face Isus mai exact când Se întoarce?
 • 3 Întrebare 2: Cum face Dumnezeu Atotputernic lucrarea Sa de judecată în zilele de pe urmă? Cum judecă EL omul, cum îl purifică şi cum îl desăvârşeşte prin cuvintele Lui? Acesta este un lucru pe care trebuie să-l cunoaștem neapărat. Dacă înţelegem lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, atunci putem auzi cu adevărat glasul lui Dumnezeu și putem fi răpiţi și duși înaintea tronului lui Dumnezeu. Te rog să ne dai mai multe amănunte!
 • 4 Întrebare 9: Noi acceptăm lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, dar spuneți-ne cum trebuie să experimentăm judecata și mustrarea Sa ca să putem primi adevărul și viața, să scăpăm de natura noastră păcătoasă și să dobândim mântuirea pentru a intra în Împărăția cerurilor?
 • 5 Întrebarea 11: Tu mărturisești că Dumnezeu Atotputernic exprimă adevărul și că El Își îndeplinește lucrarea de judecată din zilele de pe urmă, dar eu cred că a noastră credință în Domnul Isus și acceptarea lucrării Duhului Sfânt înseamnă că am experimentat deja lucrarea judecății lui Dumnezeu. Iată cuvintele Domnului Isus ca dovadă: „Pentru că dacă nu plec, Apărătorul nu va veni la voi, dar dacă Mă duc, Îl voi trimite la voi. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată cu privire la păcat, la dreptate şi la judecată” (Ioan 16:7-8). Noi credem că, deși Domnul Isus a făcut lucrarea de răscumpărare, după ce El S-a ridicat la ceruri în ziua de Rusalii, Duhul Sfânt S-a pogorât și a lucrat în oameni: „[…] dovedi lumea vinovată cu privire la păcat, la dreptate şi la judecată.” Ar trebui să fie lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă, așadar, ceea ce aș dori să caut este care sunt exact diferențele dintre lucrarea judecății din zilele de pe urmă îndeplinită de Dumnezeu Atotputernic și lucrarea Domnului Isus?
 • 6 Ce este judecata?
 • 7 De ce trebuie ca Dumnezeu să judece și să mustre oamenii?
 • 8 Cum ar trebui să experimentezi judecata și mustrarea lui Dumnezeu pentru a dobândi mântuirea?
 • 9 Întrebarea 12: Tu depui mărturie că Domnul S-a întors și că-Și face lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Aceasta pare să fie diferită de judecata marelui tron alb din Apocalipsa. Cei mai mulți oameni din cercurile religioase cred că judecata marelui tron alb îi vizează pe necredincioșii care aparțin diavolului Satana. Când Domnul va veni, credincioșii vor fi luați în cer, iar apoi El va trimite dezastrele pe pământ pentru a-i distruge pe necredincioși. Aceasta este judecata dinaintea marelui tron alb. Tu depui mărturie pentru începutul judecății făcute de Dumnezeu în zilele de pe urmă, dar nu L-am văzut pe Dumnezeu aducând niciun dezastru ca să-i distrugă pe necredincioși. Atunci, cum ar putea fi aceasta judecata marelui tron alb?
 • 10 Întrebarea 15: Urmăm exemplul lui Pavel și lucrăm din greu pentru Domnul răspândind Evanghelia, fiind martori pentru Domnul și păstorind bisericile Domnului, așa cum a făcut Pavel: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârşit alergarea, am păzit credinţa” (2 Timotei 4:7). Nu înseamnă lucrul acesta să urmezi voia lui Dumnezeu? Acest tip de practică ar trebui să însemne că suntem vrednici pentru a fi răpiți și a intra în Împărăția cerurilor, deci, de ce trebuie să acceptăm lucrarea lui Dumnezeu de judecată și purificare în zilele de pe urmă, înainte de a putea fi aduși în Împărăția cerurilor?
 • 11 Întrebarea 16: Spui că aceia care cred în Dumnezeu trebuie să accepte lucrarea lui Dumnezeu de judecată din zilele de pe urmă și că doar atunci poate firea lor coruptă să fie purificată și ei pot să fie mântuiți de Dumnezeu. Dar, potrivit cerințelor Domnului, noi practicăm umilința și răbdarea, ne iubim dușmanii, ne purtăm crucile, abandonăm lucrurile lumești, lucrăm și răspândim Evanghelia pentru Domnul și așa mai departe. Așadar, nu sunt toate acestea schimbările noastre? Mereu am căutat astfel, deci, nu putem, de asemenea, să dobândim purificarea și să fim răpiți în Împărăția cerurilor?
 • 12 Întrebarea 17: Tu mărturisești că Domnul S-a întors în trup pentru a exprima adevărul și a face lucrarea de judecată și purificare a omului în zilele de pe urmă, dar pastorii religioși și prezbiterii cred că El se va întoarce venind pe nori și că toți credincioșii își vor schimba imediat forma și vor fi răpiți în nori, pentru a-L întâlni pe Domnul. Așa cum a spus Pavel: „Dar cetățenianoastră este în ceruri, de unde Îl și așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Isus Hristos: Care va transforma trupul nostru nevrednic ca să poată fi modelat asemenea trupului Său glorios, potrivit cu lucrarea prin care El este în stare chiar să-Și subjuge toate lucrurile” (Filipeni 3:20-21). Domnul e atotputernic și nu e nimic din ce nu poate face. Dumnezeu poate să ne transforme și să ne purifice cu un singur cuvânt, așadar, de ce ar mai avea El nevoie să Se întrupeze pentru a exprima adevărul și a desăvârși o etapă din lucrarea de judecată și purificare a omului?
 • 13 Întrebarea 18: Tu mărturisești că, în zilele de pe urmă, Dumnezeu exprimă adevărul și face lucrarea de judecare și purificare a omului, așadar, cum îl judecă, purifică și mântuiește, mai exact, Dumnezeu pe om?
 • 14 Întrebarea 19: Tu mărturisești că, în zilele de pe urmă, Dumnezeu Își face lucrarea de judecată pentru a-l purifica și mântui pe om pe deplin, dar, după citirea cuvintelor exprimate de Dumnezeu Atotputernic, găsesc că unele dintre ele îl condamnă și-l blestemă pe om. Dacă Dumnezeu îl condamnă și-l blestemă pe om, atunci omul nu trebuie să îndure pedeapsa? Cum poți să mai spui că acest fel de judcată purifică și mântuiește omenirea?
 • 15 Întrebarea 13: Cei mai mulți oameni din lumea religioasă cred că faptul că Domnul Isus spune „S-a terminat” (Ioan 19:30) pe cruce este dovada că lucrarea de mântuire făcută de Dumnezeu a fost deja încheiată și, totuși, tu depui mărturie că Domnul S-a întors în trup pentru a exprima adevărul și a face lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu, pentru a mântui pe deplin omenirea. Așadar, cum ar trebui exact să înțelegem lucrarea lui Dumnezeu de a mântui omenirea? Acest aspect al adevărului nu ne este clar, așa că te rugăm să ne comunici pe tema aceasta.

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp