01

Practic, profețiile întoarcerii Domnului s-au îndeplinit, făcând să răsune alarma din zilele de pe urmă

Corupția și răul omenirii au ajuns acum la apogeu, iar profețiile din Biblie despre întoarcerea Domnului au fost, în esență, îndeplinite. Catastrofele devin din ce în ce mai grave în întreaga lume: cutremurele, epidemiile, foametea și războiul au devenit evenimente frecvente, iar în ceruri au apărut fenomene rare. Zilele întoarcerii Domnului au sosit și mulți creștini devotați au sentimentul că El S-a întors deja...

Versete din Biblie pentru referințe:

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Tot ceea ce Dumnezeu face este planificat cu precizie. Când El vede un lucru sau o situație care are loc, va exista un standard de a o măsura în ochii Săi și acest standard va determina dacă El începe un plan pentru a o trata sau va determina modul în care să trateze acest lucru și situație. El nu este indiferent sau fără sentimente față de toate. Este, de fapt, exact opusul. Există un verset aici pe care Dumnezeu i l-a spus lui Noe: „Sfârşitul tuturor creaturilor este hotărât înaintea Mea, pentru că pământul este plin de violenţă din cauza lor; le voi distruge împreună cu pământul.” Conform cuvintelor lui Dumnezeu de data aceasta, a spus El că distrugea doar oameni? Nu! Dumnezeu a spus că El avea să distrugă toate făpturile. De ce voia Dumnezeu distrugere? Există o altă dezvăluire a firii lui Dumnezeu aici: în ochii lui Dumnezeu, există o limită a răbdării Sale față de corupția omului, față de murdăria, violența și neascultarea tuturor ființelor. Care este limita Sa? Este așa cum a spus Dumnezeu: „Dumnezeu a văzut că pământul era corupt, pentru că toate creaturile de pe pământ îşi stricaseră căile.” Ce înseamnă fraza „pentru că toate creaturile de pe pământ îşi stricaseră căile”? Înseamnă că orice făptură, inclusiv cei care Îl urmau pe Dumnezeu, cei care chemau numele lui Dumnezeu, cei care odată aduceau arderi-de-tot lui Dumnezeu, cei care Îl recunoșteau în mod verbal și chiar Îl lăudau – odată ce comportamentul lor a fost plin de corupție și a ajuns la ochii lui Dumnezeu, El a trebui să îi distrugă. Aceea a fost limita lui Dumnezeu. Deci, în ce măsură a rămas Dumnezeu răbdător față de om și față de coruperea tuturor făpturilor? În măsura în care toți oamenii, fie ei adepți ai lui Dumnezeu sau necredincioși, nu mergeau pe calea cea dreaptă. În măsura în care omul nu era doar corupt din punct de vedere moral și plin de rele, dar unde nu exista nimeni care credea în existența lui Dumnezeu, fără a mai vorbi de cineva care credea că lumea este stăpânită de Dumnezeu și că Dumnezeu le poate aduce oamenilor lumină și calea cea dreaptă. În măsura în care omul disprețuia existența lui Dumnezeu și nu Îi permitea lui Dumnezeu să existe. Odată ce corupția omului a atins acest punct, Dumnezeu nu a mai avut răbdare. Ce avea să o înlocuiască? Venirea mâniei lui Dumnezeu și a pedepsei lui Dumnezeu. Nu a fost aceea o dezvăluire parțială a firii Lui? În epoca de astăzi, există încă un om drept în ochii lui Dumnezeu? Există încă un om desăvârșit în ochii lui Dumnezeu? Este această epocă una în care comportamentul tuturor făpturilor de pe pământ este corupt în ochii lui Dumnezeu? În epoca și zilele noastre, în afară de cei pe care Dumnezeu vrea să-i facă compleți, cei care Îl urmează și Îi acceptă mântuirea, nu Îi încearcă limita răbdării toți oamenii lumești? Nu este plin de violență tot ceea ce se întâmplă lângă voi, ceea ce vedeți cu ochii și auziți cu urechile și trăiți personal, în fiecare zi, în această lume? În ochii lui Dumnezeu, nu ar trebui o astfel de lume, o astfel de epocă să fie încheiată? Deși contextul epocii actuale este complet diferit de contextul vremii lui Noe, sentimentele și mânia pe care Dumnezeu le are față de corupția omului rămân exact la fel precum erau în acea vreme. Dumnezeu poate să fie răbdător datorită lucrării Sale, dar în conformitate cu toate felurile de circumstanțe și condiții, această lume ar fi trebuit să fie distrusă de mult în viziunea lui Dumnezeu. Situația a depășit cu mult ce era atunci demult când lumea a fost distrusă de potop. Fragment din „Lucrarea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu și Dumnezeu Însuși (I)”

Întrebări și răspunsuri despre Evanghelie

Întrebarea 30: Tu declari că Domnul Isus S-a întors deja ca Dumnezeu Atotputernic întrupat, că El exprimă toate adevărurile pentru a purifica și mântui omenirea și că face lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu, așadar, cum ar trebui să deosebim vocea lui Dumnezeu și cum ar trebui să confirmăm că Dumnezeu Atotputernic este, într-adevăr, Domnul Isus reîntors?

Videoclipuri de referință

02

Cele două feluri în care Se întoarce Domnul Isus

Profețiile din Biblie cu privire la întoarcerea Domnului nu includ numai sosirea Lui deschisă pe nori, ci și venirea Lui în taină, ca un hoț. Atunci, cum se vor împlini aceste două profeții? Dacă așteptăm doar venirea Domnului pe nori, dar trecem cu vederea profeția venirii Sale ca un hoț, vom putea să întâmpinăm venirea Domnului?

Profețiile despre venirea în taină a Domnului

Deci, fiţi pregătiţi şi voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi” (Luca 12:40). „Aminteşte-ţi deci ceea ce ai primit şi ai auzit, ascultă de acestea şi pocăieşte-te! Dacă însă nu te trezeşti, voi veni ca un hoţ şi nu vei şti când voi veni la tine” (Apocalipsa 3:3). „Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele ca să nu umble gol, şi oamenii să nu-i vadă ruşinea” (Apocalipsa 16:15). „Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20). „La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!»” (Matei 25:6). „Căci aşa cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot aşa va fi şi cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe şi să fie respins de această generaţie” (Luca 17:24-25).

Profețiile Domnului despre pogorârea fățișă a Domnului

Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui.Da! Amin!” (Apocalipsa 1:7). „Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului şi atunci toate seminţiile pământului se vor jeli şi-L vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi mare slavă” (Matei 24:30).

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Cuvântul Se arată în trup

De câteva mii de ani, omenirea a năzuit să poată fi martora sosirii Mântuitorului. Omenirea a năzuit să-L vadă pe Isus Mântuitorul pe un nor alb în timp ce coboară, în carne şi oase, printre cei care au tânjit după El şi L-au aşteptat de mii de ani. Omenirea şi-a dorit ca Mântuitorul să Se reîntoarcă şi să fie reunit cu poporul, şi anume ca Isus Mântuitorul să Se întoarcă la oamenii de care El a fost despărţit de mii de ani. Şi omenirea speră că El va face din nou lucrarea de răscumpărare pe care a făcut-o în rândul iudeilor, că va fi milostiv şi iubitor faţă de oameni, că va ierta păcatele oamenilor, că va îndura păcatelor oamenilor şi chiar le va îndura toate fărădelegile şi că va izbăvi omenirea de păcate. Ei năzuiesc ca Isus Mântuitorul să fie la fel ca înainte – un Mântuitor care este iubitor, înţelegător şi venerabil, care nu este niciodată mânios pe oameni şi care nu le face niciodată reproşuri oamenilor. Acest Mântuitor iartă şi îndură toate păcatele omenirii, şi chiar moare pe cruce pentru omenire încă o dată. De la plecarea lui Isus, discipolii care L-au urmat şi toţi sfinţii care au fost izbăviţi graţie numelui Său, L-au jelit şi L-au aşteptat cu disperare. Toţi cei care au fost mântuiţi de harul lui Isus Hristos în Epoca Harului au tânjit după acea zi plină de bucurie din zilele de pe urmă, când Isus Mântuitorul soseşte pe un nor alb şi apare printre oameni. Bineînţeles, aceasta este şi dorinţa colectivă a tuturor celor care acceptă astăzi numele de Isus Mântuitorul.

Întrebări și răspunsuri despre Evanghelie

Gospel Q&A

You bear witness that Almighty God is the return of the Lord Jesus. This is impossible! “Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken: And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory” (Mat 24:29-30). If the Lord really had returned, He should have done so with great glory while descending upon a cloud. Moreover, heaven and earth would have quaked, and the sun and moon would have stopped shining. So far such sights have not manifested, so how can they say the Lord has already returned? Just what exactly is all this about?

Videoclipuri de referință

03

Mântuitorul a ajuns deja în taină pentru a exprima adevărul și a duce la îndeplinire lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu

Acum două mii de ani, Domnul Isus Și-a prezis întoarcerea, iar acum profețiile întoarcerii Domnului au fost practic îndeplinite. Domnul Isus, Mântuitorul nostru mult așteptat, a venit în taină, și El este Hristos al zilelor de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic a făcut lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu, a dezvăluit tainele planului de gestionare de șase mii de ani al lui Dumnezeu (planul mântuiri) și a exprimat toate adevărurile pentru purificarea și mântuirea omenirii; El ne-a dezvăluit nouă, oamenilor, esența sfântă și dreaptă a lui Dumnezeu, precum și firea Sa maiestuoasă și mânioasă, care nu va tolera nici o jignire. El a făcut asta pentru a mântui pe deplin oamenii de firile lor corupte, pentru a-i ajuta să se elibereze de influența Satanei, a face un grup de biruitori înaintea dezastrului și a aduce în sfârșit omenirea la frumoasa ei destinație.

Versete din Biblie pentru referințe:

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Cuvântul Se arată în trup

Când Isus a venit în lumea omului, El a adus Epoca Harului şi a încheiat Epoca Legii. În zilele de pe urmă, Dumnezeu S-a întrupat încă o dată şi, cu această întrupare, a încheiat Epoca Harului şi a adus Epoca Împărăţiei. Toţi cei care acceptă cea de-a doua întrupare a lui Dumnezeu vor fi conduşi în Epoca Împărăţiei şi vor putea să accepte personal îndrumarea lui Dumnezeu. Deşi Isus a lucrat mult printre oameni, El a completat doar răscumpărarea întregii omeniri şi a devenit jertfa pentru păcat a oamenilor şi nu l-a scăpat pe om de toată firea lui stricată. Deplina mântuire a omului de influenţa Satanei nu a necesitat doar ca Isus să preia păcatele omului ca jertfă pentru păcat, ci şi ca Dumnezeu să facă o lucrare mai mare pentru a-l scăpa pe om cu totul de firea lui, care a fost stricată de Satana. Şi astfel, după ce omului i-au fost iertate păcatele, Dumnezeu S-a întrupat pentru a-l conduce pe om în noua epocă şi a început lucrarea de mustrare şi judecată, şi lucrarea aceasta l-a adus pe om într-un tărâm mai înalt. Toţi cei care se supun stăpânirii Lui se vor bucura de un adevăr mai mare şi vor primi binecuvântări mai mari. Ei vor trăi cu adevărat în lumină şi vor dobândi adevărul, calea şi viaţa. Fragment din „Numai cel care experimentează lucrarea lui Dumnezeu, crede cu adevărat în Dumnezeu”

Întrebări și răspunsuri despre Evanghelie

Many brothers and sisters who believe in the Lord still aren't clear and they believe this: The Lord Jesus redeemed us from our sins and He already sees us as free from sin. As long as we suffer and pay a price to spread the gospel of the Lord, and we behave well and stand witness well, when the Lord comes we should be able to be raptured into the kingdom of heaven. We will follow the Lord until the end, we do not resist Him or deny His name, so why do we still need to undergo God's work of judgment in the last days?

Videoclipuri de referință

„Ce voce frumoasă” Segment 2 - De unde știm sigur că Domnul Isus s-a întors deja?

„Ce voce frumoasă” Segment 2 - De unde știm sigur că Domnul Isus s-a întors deja?

„Trezirea din vis” Segment 3 - Dumnezeu foloseşte adevărul pentru a judeca şi a purifica omul în zilele de pe urmă

„Trezirea din vis” Segment 3 - Dumnezeu foloseşte adevărul pentru a judeca şi a purifica omul în zilele de pe urmă

„Fericiți cei săraci cu duhul”  Segment 4 -Dumnezeu folosește cuvântul pentru a împlini lucrarea de judecată din zilele de pe urmă

„Fericiți cei săraci cu duhul” Segment 4 -Dumnezeu folosește cuvântul pentru a împlini lucrarea de judecată din zilele de pe urmă

Revenirea Domnului Isus | „Dumnezeu Și-a adus gloria în Răsărit” | Cântec creștin

Revenirea Domnului Isus | „Dumnezeu Și-a adus gloria în Răsărit” | Cântec creștin

Cantari crestine 2020 „Dumnezeu sosește în tăcere printre noi”

Cantari crestine 2020 „Dumnezeu sosește în tăcere printre noi”

04

Domnul bate la ușă – fiți fecioare înțelepte și ieșiți-I în întâmpinare

Cartea Apocalipsei prevestește: „Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20). Domnul Isus a spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează” (Ioan 10:27). Este clar că, în zilele de pe urmă, Dumnezeu bate la ușa umanității și Își caută oile prin rostirea cuvintelor. Acele fecioare istețe, care cred cu adevărat în Dumnezeu și tânjesc după adevăr, sunt capabile să caute și să cerceteze arătarea și lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă cu o minte deschisă, nestingherită de vreo forță și, astfel, au auzit glasul lui Dumnezeu și L-au întâmpinat pe Domnul. Ele sunt singurele îndreptățite să fie ridicate înaintea tronului lui Dumnezeu și să se împărtășească din mărețul ospăț cu Domnul.

Versete din Biblie pentru referințe:

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Întrucât căutăm urmele lui Dumnezeu, se cuvine să căutăm voia lui Dumnezeu, cuvintele și cuvântările Lui deoarece, oriunde există noi cuvinte rostite de Dumnezeu, acolo este și glasul Lui și, oriunde se află urmele lui Dumnezeu, acolo sunt și faptele Lui. Oriunde este exprimarea lui Dumnezeu, acolo Se arată El și, oriunde Se arată Dumnezeu, acolo există adevărul, calea și viața. În căutarea urmelor lui Dumnezeu, ați ignorat cuvintele „Dumnezeu este adevărul, calea și viața”. Prin urmare, mulți oameni, chiar și atunci când primesc adevărul, nu cred că au găsit urmele lui Dumnezeu și tot cu atât mai puțin recunosc arătarea lui Dumnezeu. Ce greșeală gravă! Arătarea lui Dumnezeu nu poate fi împăciuită cu concepțiile omului și cu atât mai puțin poate Dumnezeu să Se arate la porunca omului. Dumnezeu Își face propriile alegeri și propriile planuri atunci când Își înfăptuiește lucrarea; mai mult, El are propriile Sale obiective și metode. Indiferent ce lucrare face, El nu are nevoie să discute despre aceasta cu oamenii sau să le ceară sfatul, cu atât mai puțin să anunțe fiecare persoană în parte despre lucrarea Lui. Aceasta este firea lui Dumnezeu, care, de altfel, ar trebui să fie recunoscută de toată lumea. Dacă doriți să fiți martori ai arătării lui Dumnezeu, să urmați pașii Lui, atunci trebuie mai întâi să vă îndepărtați de propriile concepții. Nu trebuie să-I ceri lui Dumnezeu să facă tot felul de lucruri, cu atât mai puțin ar trebui să-L constrângi și să-L limitezi la propriile tale concepții. În schimb, ar trebui să întrebați cum se cuvinte să căutați urmele lui Dumnezeu, cum se cuvine să acceptați arătarea Lui și cum se cuvine să vă supuneți noii lucrări a lui Dumnezeu; asta ar trebui să facă omul. Întrucât omul nu este adevărul și nu deține adevărul, el ar trebui să caute, să accepte și să asculte.

Întrebări și răspunsuri despre Evanghelie

Gospel Q&A

Spui că Domnul Isus S-a întors, deci, noi de ce nu L-am văzut? A vedea înseamnă a crede și nu te poți bizui pe zvonuri. Dacă nu L-am văzut, asta trebuie să însemne că încă nu S-a întors; voi crede când Îl voi vedea. Spui că Domnul Isus S-a întors, deci unde este El acum? Ce lucrare face? Ce cuvinte a rostit Domnul? Voi crede după ce vei putea să lămurești aceste lucruri prin mărturie.

Videoclipuri de referință

Articole de referință

{{alt}}

Semnele venirii Domnului Isus din Biblie au apărut

{{alt}}

Semnele vremurilor s-au arătat: cum să întâmpini întoarcerea Domnului

{{alt}}

Pilda celor 10 fecioare Cum să deveniți fecioare înțelepte pentru a-L întâmpina pe Domnul

{{alt}}

Când Domnul vine și bate la ușă, cum vom răspunde?

Conținut de calitate

Mai multe subiecte