01Practic, profețiile întoarcerii Domnului s-au îndeplinit, făcând să răsune alarma din zilele de pe urmă

Corupția și răul omenirii au ajuns acum la apogeu, iar profețiile din Biblie despre întoarcerea Domnului au fost, în esență, îndeplinite. Catastrofele devin din ce în ce mai grave în întreaga lume: cutremurele, epidemiile, foametea și războiul au devenit evenimente frecvente, iar în ceruri au apărut fenomene rare. Zilele întoarcerii Domnului au sosit și mulți creștini devotați au sentimentul că El S-a întors deja...

Versete din Biblie pentru referințe

„Aşa cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi în zilele Fiului Omului. Oamenii mâncau, beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când Noe a intrat în arcă şi a venit potopul şi i-a distrus pe toţi. Va fi la fel cum s-a întâmplat şi în zilele lui Lot: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, plantau, construiau, dar, în ziua când Lot a ieşit din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a distrus pe toţi. Tot aşa va fi şi atunci când se va arăta Fiul Omului” (Luca 17:26-30).

„Un neam se va ridica împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii. Va fi foamete, vor fi (molime şi) cutremure în diverse locuri. Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor naşterii” (Matei 24:7-8).

„Voi face semne în cer şi pe pământ, sânge, foc şi coloane de fum. Soarele se va preface în întuneric, iar luna în sânge, înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșătoare a lui Iahve” (Ioel 2:30-31).

„Am văzut când Mielul a rupt al şaselea sigiliu; şi a fost un mare cutremur. Soarele a devenit negru, ca pânza de sac făcută din păr, luna întreagă a devenit ca sângele, iar stelele cerului au căzut pe pământ ca smochinele târzii care sunt azvârlite din pom, când acesta este scuturat de un vânt puternic” (Apocalipsa 6:12-13).

02Cele două feluri în care Se întoarce Domnul Isus

Profețiile din Biblie cu privire la întoarcerea Domnului nu includ numai sosirea Lui deschisă pe nori, ci și venirea Lui în taină, ca un hoț. Atunci, cum se vor împlini aceste două profeții? Dacă așteptăm doar venirea Domnului pe nori, dar trecem cu vederea profeția venirii Sale ca un hoț, vom putea să întâmpinăm venirea Domnului?

Versete din Biblie pentru referințe

„Deci, fiţi pregătiţi şi voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi” (Luca 12:40).

„Iată, Eu vin ca un hoţ” (Apocalipsa 16:15).

„Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20).

„La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!»” (Matei 25:6).

„Căci aşa cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot aşa va fi şi cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe şi să fie respins de această generaţie” (Luca 17:24-25).

„Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui.Da! Amin!” (Apocalipsa 1:7).

„Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului şi atunci toate seminţiile pământului se vor jeli şi-L vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi mare slavă” (Matei 24:30).

03Mântuitorul a ajuns deja în taină pentru a exprima adevărul și a duce la îndeplinire lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu

Acum două mii de ani, Domnul Isus Și-a prezis întoarcerea, iar acum profețiile întoarcerii Domnului au fost practic îndeplinite. Domnul Isus, Mântuitorul nostru mult așteptat, a venit în taină, și El este Hristos al zilelor de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic a făcut lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu, a dezvăluit tainele planului de gestionare de șase mii de ani al lui Dumnezeu (planul mântuiri) și a exprimat toate adevărurile pentru purificarea și mântuirea omenirii; El ne-a dezvăluit nouă, oamenilor, esența sfântă și dreaptă a lui Dumnezeu, precum și firea Sa maiestuoasă și mânioasă, care nu va tolera nici o jignire. El a făcut asta pentru a mântui pe deplin oamenii de firile lor corupte, pentru a-i ajuta să se elibereze de influența Satanei, a face un grup de biruitori înaintea dezastrului și a aduce în sfârșit omenirea la frumoasa ei destinație.

Versete din Biblie pentru referințe

„Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul” (Ioan 16:12-13).

„Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (Apocalipsa 2:29).

„Iar dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă” (Ioan 12:47-48).

„Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4:17).

„Am văzut un alt înger, care zbura în înaltul cerului. El avea de vestit Evanghelia veşnică celor ce trăiesc pe pământ – la fiecare neam, seminţie, limbă şi popor. El spunea cu glas puternic: «Fiţi temători de Dumnezeu şi daţi-I slavă, pentru că a sosit ceasul judecăţii Lui! Închinaţi-vă Celui Ce a făcut cerul, pământul, marea şi izvoarele de apă!»” (Apocalipsa 14: 6-7).

04Domnul bate la ușă – fiți fecioare înțelepte și ieșiți-I în întâmpinare

Cartea Apocalipsei prevestește: „Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20). Domnul Isus a spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează” (Ioan 10:27). Este clar că, în zilele de pe urmă, Dumnezeu bate la ușa umanității și Își caută oile prin rostirea cuvintelor. Acele fecioare istețe, care cred cu adevărat în Dumnezeu și tânjesc după adevăr, sunt capabile să caute și să cerceteze arătarea și lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă cu o minte deschisă, nestingherită de vreo forță și, astfel, au auzit glasul lui Dumnezeu și L-au întâmpinat pe Domnul. Ele sunt singurele îndreptățite să fie ridicate înaintea tronului lui Dumnezeu și să se împărtășească din mărețul ospăț cu Domnul.

Versete din Biblie pentru referințe

„Atunci Împărăţia Cerurilor va fi asemănată cu zece fecioare, care şi-au luat lămpile şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci dintre ele erau nesăbuite, iar cinci erau înţelepte. Cele nesăbuite nu şi-au luat cu ele şi untdelemn atunci când şi-au luat lămpile, dar cele înţelepte, împreună cu lămpile, şi-au luat şi untdelemn în vase. Mirele întârzia, astfel că ele au aţipit toate şi au adormit. La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!» Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit lămpile. Cele nesăbuite le-au zis celor înţelepte: – Daţi-ne şi nouă din untdelemnul vostru, pentru că ni se sting lămpile! Dar cele înţelepte au răspuns: – Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă! Duceţi-vă mai bine la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă! În timp ce ele se duceau să cumpere untdelemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat la nuntă împreună cu el, iar uşa a fost închisă” (Matei 25:1-10).

„Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20).

„Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (Apocalipsa 2:29).

„Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează” (Ioan 10:27).

„Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide! Căci oricine cere primeşte; cel ce caută găseşte, iar celui ce bate i se va deschide” (Matei 7:7-8).

Articole de referință

Semnele din Apocalipsa s-au arătat: cum să întâmpini întoarcerea Domnului

Semnele din Apocalipsa s-au arătat: cum să întâmpini întoarcerea Domnului

Semnele venirii Domnului Isus din Biblie au apărut

Semnele venirii Domnului Isus din Biblie au apărut

Când Domnul vine și bate la ușă, cum vom răspunde?

Când Domnul vine și bate la ușă, cum vom răspunde?

Conținut de calitate

Mai multe subiecte

Ce este, mai exact, credința în Dumnezeu?
Ce este, mai exact, credința în Dumnezeu?
Domnul S-a întors de mult în trup ca să Se arate și să lucreze
Cunoașteți răscumpărarea lui Dumnezeu și judecata finală | Creștinii trebuie să știe
Răscumpărarea făcută de Domnul și judecata lui Dumnezeu în zilele de pe urmă
Cum Se arată Domnul după întoarcerea Sa
Cum Se arată Domnul după întoarcerea Sa