Clopotul de alarmă din zilele de pe urmă

În prezent, morala publică se înrăutățește pe zi ce trece. Rasa umană devine din ce în ce mai rea și mai depravată. În toată lumea apar frecvent dezastre. De asemenea, apar și fenomene astronomice rare. Profețiile din Biblie despre întoarcerea Domnului au fost fost practic împlinite deja. Ziua întoarcerii Domnului e aici deja. Mulți creștini cucernici presimt că Domnul S-a întors deja…

Profeție biblică

Profeție biblică

Căci atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a mai fost de la începutul lumii şi până acum şi nici nu va mai fi! Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nici un om n-ar fi scăpat; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate” (Matei 24:21-22).

Aşa cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi în zilele Fiului Omului. Oamenii mâncau, beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când Noe a intrat în arcă şi a venit potopul şi i-a distrus pe toţi. Va fi la fel cum s-a întâmplat şi în zilele lui Lot: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, plantau, construiau, dar, în ziua când Lot a ieşit din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a distrus pe toţi. Tot aşa va fi şi atunci când se va arăta Fiul Omului” (Luca 17:26-30).

Patru luni însângerate consecutive

Patru luni însângerate consecutive

Blood Moons, the disaster, Bible prophecies, the Lord

Din aprilie 2014 până în septembrie 2015, patru luni însângerate, un fenomen rareori văzut, au apărut pe cer. Apariția acestor luni însângerate împlinește două profeții. Una dintre ele poate fi găsită în Apocalipsa 6:12: „Am văzut când Mielul a rupt al şaselea sigiliu; şi a fost un mare cutremur. Soarele a devenit negru, ca pânza de sac făcută din păr, luna întreagă a devenit ca sângele.” În Ioel, 2:29-31, următoarele lucruri sunt profețite: „Chiar şi peste slujitori şi slujitoare voi turna din Duhul Meu în acele zile. Voi face semne în cer şi pe pământ, sânge, foc şi coloane de fum. Soarele va fi transformat în întuneric, iar luna în sânge, înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșătoare a lui Iahve.” Apariția consecutivă a acestor patru luni însângerate e un semn că ziua măreață și groaznică a lui Iahve va sosi în curând. Conform prorocirilor din Ioel și din Apocalipsa, înainte de sosirea marelui dezastru, Duhul lui Dumnezeu va glăsui. Cuvintele Lui îi vor uda pe slujitorii și slujitoarele Lui. Cu alte cuvinte, înainte de marele dezastru, Dumnezeu va face un grup de biruitori. Atunci, cum se va împlini următoarea profeție „Chiar şi peste slujitori şi slujitoare voi turna din Duhul Meu în acele zile”?

Pustiirea lumii religioase

Pustiirea lumii religioase

Acum două mii de ani, când Domnul Isus a venit pentru a-Și face lucrarea, sfântul templu în care a strălucit odată gloria lui Iahve Dumnezeu a devenit lovit de foamete și a fost făcut bârlog al hoților. Astăzi, lumea religioasă a pierdut lucrarea Duhului Sfânt, e pustiită și e scena a tot mai multe nelegiuri. Conducătorii religioși nu se supun poruncilor Domnului și s-au îndepărtat de calea Lui. Nu demonstrează asta că Domnul S-a întors și că a săvârșit o nouă lucrare?

Mai mult, tot Eu am oprit ploaia pentru voi, când mai erau încă trei luni până la seceriş. Am dat ploaie peste o cetate, dar peste o alta n-am lăsat să plouă; peste un ogor a plouat, însă alt ogor nu a avut parte de ploaie şi s-a uscat. Două-trei cetăţi s-au dus însetate la o alta ca să bea apă, dar nu s-au săturat. Cu toate acestea, nu v-aţi întors la Mine” (Amos 4:7-8).

A doua venire a Domnului Isus

Profeția coborârii publice a Domnului

Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui. Da! Amin!” (Apocalipsa 1:7).

Imediat după necazul acelor zile, soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina, stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului şi atunci toate seminţiile pământului se vor jeli şi-L vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi mare slavă” (Matei 24:29-30).

„Iată, Domnul vine cu zeci de mii de sfinţi ai Săi” (Iuda 14).

„Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer?! Acest Isus, Care a fost luat în cer de la voi, va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer” (Faptele Apostolilor 1:11).

Vor fi semne în soare, lună şi stele, iar pe pământ va fi suferinţă printre neamuri, încremenite de urletul mării şi al valurilor. Oamenii vor leşina de frică în aşteptarea lucrurilor care urmează să vină asupra omenirii, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor, cu putere şi mare slavă” (Luca 21:25-27).

Profeția coborârii în taină a Domnului

La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!»” (Matei 25:6).

Dacă însă nu te trezeşti, voi veni ca un hoţ şi nu vei şti când voi veni la tine” (Apocalipsa 3:3).

Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele ca să nu umble gol, şi oamenii să nu-i vadă ruşinea” (Apocalipsa 16:15).

Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20).

Căci aşa cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot aşa va fi şi cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe şi să fie respins de această generaţie” (Luca 17:24-25).

Căci aşa cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului” (Matei 24:27).

Acum, cum va veni Domnul în zilele de pe urmă, mai exact? Dacă oamenii continuă să susțină că Domnul Se va întoarce cu nori și, prin urmare,

continuă să privească spre ceruri, în loc să caute urmele secrete ale sosirii lui Dumnezeu,

vor putea ei să întâmpine venirea Domnului?

Clipuri de film relevante

Întrebări și răspunsuri despre metoda venirii Domnului (în taină și public)

Judgment, the last days, Incarnation, kingdom of heaven

Domnul a promis că Se va întoarce pentru a ne ridica în Împărăția cerurilor și, totuși, voi sunteți martori că Domnul S-a întrupat deja pentru a face lucrarea de judecată în zilele de pe urmă. Conform profeției din Biblie, Domnul va sosi pe nori, plin de putere și glorie: de ce această sosire e diferită de sosirea Domnului în taină, întrupat, căreia voi i-ați fost martori?

Întrebări și răspunsuri despre Evanghelie

Second Coming, Lord Jesus, Jesus is the truth the prophesy, word of God, new work name of God, Jesus Christ, kingdom of heaven, the rapture the cross, God's judgement, the last days believe in God, good works, Jesus Christ, salvation

Fecioare înțelepte

Biblia relatează următoarea poveste: în mijlocul nopții, cineva a strigat: „Mirele a sosit!” Fecioarele înțelepte au auzit glasul lui Dumnezeu și s-au dus să-L întâmpine pe Mire și să ia parte cu El la ospățul nunții Mirelui, în timp ce fecioarele nesăbuite erau încuiate afară în spatele porților. Acum, prin ce fel de oameni se va îndeplini profeția fecioarelor înțelepte și a celor nesăbuite?

Cum să recunoști glasul lui Dumnezeu

Ce anume e înțelept la fecioarele înțelepte?

Domnul Isus a spus: „La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!»” (Matei 25:6). „Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20). Aceasta este adevărata însemnătate a răpirii la venirea Domnului. Dacă vreți să întâmpinați a doua venire a Domnului, cel mai important este să-I auziți glasul. Când Dumnezeu lucrează și-Și exprimă cuvântul, fecioarele înțelepte îi pot recunoaște glasul și prin urmare, pot merge la ospățul nunții Mielului și pot fi aduse înaintea tronului.

Cărțile Evangheliei

Oile lui Dumnezeu aud glasul lui Dumnezeu

(Aspecte esențiale pentru noul credincios)

În această carte sunt compilate adevăruri vizionare despre cele trei stadii ale lucrării lui Dumnezeu, numele Lui, taina întrupării Sale, și despre cum să deosebim calea adevărată de căile false, de citit și însușit de către cei care au acceptat recent lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă, astfel încât să poată așeza o temelie cât mai repede posibil pe baza adevărurilor vizionare ale lucrării lui Dumnezeu.

Citește mai mult

Întâmpinați întoarcerea Domnului

A Palavra manifesta em carne Declarações de Cristo dos últimos dias (Seleções) Palavras clássicas de Deus Todo-Poderoso sobre o evangelho do reino (Seleções) Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos As ovelhas de Deus ouvem a voz de Deus (Fundamentos para o novo crente) Cartea deschisă de Miel Martori pentru Hristos al zilelor de pe urmă

Cuvântul Se arată în trup

Aceasta a fost prima oară de la creație când Dumnezeu s-a adresat întregii omeniri. Aceste cuvântări au fost primul text exprimat de Dumnezeu în mijlocul omenirii, în care El a expus oameni, i-a ghidat, i-a judecat și le-a vorbit deschis și astfel, de asemenea, au fost primele cuvântări prin care Dumnezeu i-a lăsat pe oameni să cunoască pașii Săi, locul în care se află El, firea lui Dumnezeu, ce are și ce este Dumnezeu, gândurile lui Dumnezeu și grija Lui pentru omenire. Se poate spune că acestea au fost primele cuvântări pe care Dumnezeu le-a rostit către omenire din al treilea cer, de la creație, și prima dată când Dumnezeu Și-a folosit identitatea inerentă pentru a Se arăta și a-Și face auzită vocea inimii Sale către omenire, prin intermediul cuvintelor.

Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă (Selecții)

Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, a folosit cuvinte pentru a judeca și purifica oamenii și pentru a-i călăuzi ca să intre într-o nouă epocă – Epoca Împărăției. Toți cei ce sunt ascultători sub stăpânirea lui Hristos vor putea să se bucure de un adevăr mai înalt, să obțină binecuvântări mai mari, să trăiască cu adevărat în lumină și, de asemenea, să obțină adevărul, calea și viața.

Cuvinte clasice ale lui Dumnezeu Atotputernic despre Evanghelia Împărăției (Selecții)

În această care sunt incluse selecții din cuvintele clasice ale lui Dumnezeu Atotputernic, care aduc mărturie pentru toți cei ce nădăjduiesc și se roagă pentru arătarea lui Dumnezeu și revenirea Mântuitorului pe nori albi acum mult timp în urmă și care aduc mărturie despre arătarea și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în Epoca Împărăției. Aceasta ajută omenirea să recunoască că Dumnezeu Atotputernic și Domnul Isus sunt același Dumnezeu – El este Mielul prorocit în Cartea Apocalipsei, care a deschis cartea și cele șapte peceți.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Atunci când cântăm cântări noi spre slava lui Dumnezeu, putem simți că suntem un grup de oameni care urmează Mielului și cântă cântările noi prorocite în Cartea Apocalipsei. Simțim cu adevărat că suntem atât de binecuvântați de a fi luați la scaunul de domnie al lui Dumnezeu și să participăm la sărbătoarea de căsătorie a Mielului.

Oile lui Dumnezeu aud glasul lui Dumnezeu (Aspecte esențiale pentru noul credincios)

În această carte sunt compilate adevăruri vizionare despre cele trei stadii ale lucrării lui Dumnezeu, numele Lui, taina întrupării Sale, și despre cum să deosebim calea adevărată de căile false, de citit și însușit de către cei care au acceptat recent lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă, astfel încât să poată așeza o temelie cât mai repede posibil pe baza adevărurilor vizionare ale lucrării lui Dumnezeu.

Cartea deschisă de Miel

Hristos din zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, a exprimat cuvinte, mărturisind că Mântuitorul s-a întors cu mult timp în urmă pe un „nor alb” și a făcut lucrarea judecății începând cu casa lui Dumnezeu pentru a judeca, purifica și salva omenirea. Dumnezeu Atotputernic este Mielul profețit de Cartea Apocalipsei, care deschide sulul și cele șapte peceți.

Martori pentru Hristos al zilelor de pe urmă

Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, a exprimat o diversitate de adevăruri, a descoperit fiecare adevăr și taină din Biblie și a dezvăluit omenirii dedesubturile celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu, taina întrupării lui Dumnezeu și lucrarea de judecată în zilele de pe urmă a lui Dumnezeu etc. Aceasta atestă faptul că Dumnezeu Atotputernic este întoarcerea Domnului Isus și că El este arătarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă.

Exprimarea lui Dumnezeu Atotputernic

„Apariția lui Dumnezeu a adus o nouă eră”

Dumnezeu Atotputernic spune: „Apariția lui Dumnezeu se referă la sosirea Sa personală pe pământ pentru a-Și face lucrarea. Cu propria Sa identitate și fire și prin metoda Sa inerentă, El coboară printre oameni pentru a conduce lucrarea de a iniția o epocă și a termina o epocă. Acest tip de apariție nu este o formă de ceremonie. Nu este un semn, o imagine, un miracol sau o mare viziune și chiar mai puțin un fel de proces religios. Este un fapt real și concret care poate fi atins și văzut. Acest tip de apariție nu este de dragul urmăririi unui proces sau de dragul unui angajament pe termen scurt; ci, mai degrabă, este de dragul unei etape de lucru din planul Său de gestionare (planul mântuirii). >Text integral

Exprimarea lui Dumnezeu Atotputernic

Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului

Dumnezeu Atotputernic spune: „În Epoca Împărăției, Dumnezeu folosește cuvântul pentru a inaugura o nouă epocă, pentru a schimba metoda lucrării Sale și pentru a face lucrarea pentru întreaga epocă. Acesta este principiul prin care lucrează Dumnezeu în Epoca Cuvântului. El a devenit trup pentru a vorbi din diferite perspective, permițând omului să-L vadă cu adevărat pe Dumnezeu, care este Cuvântul care se arată în trup, precum și înțelepciunea și natura Sa minunată. O astfel de lucrare este făcută pentru a atinge mai bine obiectivele de cucerire, desăvârșire și eliminare a omului. Acesta este adevăratul sens al folosirii cuvântului pentru a lucra în Epoca Cuvântului. […] Dumnezeu a creat lumea prin cuvânt, îi conduce pe oamenii din tot universul prin cuvânt și, din nou, îi cucerește și îi mântuie prin cuvânt. În cele din urmă, El va folosi cuvântul pentru a pune capăt întregii lumi de demult. Numai atunci planul de gestionare (planul mântuirii) va fi complet încheiat. >Text integral

Taina întrupării

Exprimarea lui Dumnezeu Atotputernic

„Cele două întrupări încheie semnificația întrupării”

Dumnezeu Atotputernic spune: „Isus și cu Mine venim din același Duh. Deși trupurile noastre nu au legătură, Duhurile noastre sunt unul și același; deși ceea ce facem și lucrarea pe care o realizăm nu sunt la fel, Noi ne asemănăm în esență; trupurile Noastre au forme diferite, dar acest lucru se datorează schimbării epocii și a diferitelor cerințe ale lucrării Noastre; lucrările Noastre de slujire nu se aseamănă, deci lucrarea pe care Noi o prezentăm și firea pe care o dezvăluim omului sunt, de asemenea, diferite. Din acest motiv, ceea ce omul vede și înțelege azi este diferit de trecut; acest lucru se întâmplă datorită schimbării epocii. Chiar dacă Ei sunt diferiți în gen și în forma trupurilor Lor și nu S-au născut din aceeași familie și cu atât mai puțin în aceeași perioadă, totuși, Duhurile Lor sunt unul. Chiar dacă trupurile Lor nu au același sânge sau înrudire fizică de niciun fel, nu se poate nega faptul că Ei sunt întruparea lui Dumnezeu în două perioade de timp diferite. >Text integral

Calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu

Exprimarea lui Dumnezeu Atotputernic

„Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu”

Dumnezeu Atotputernic spune: „Cele trei etape ale lucrării sunt în centrul întregii gestionări a lui Dumnezeu și în ele sunt exprimate firea lui Dumnezeu și ceea ce este El. Cei care nu cunosc cele trei etape ale lucrării lui Dumnezeu sunt incapabili să realizeze cum Își exprimă Dumnezeu firea, nici nu cunosc înțelepciunea lucrării lui Dumnezeu și rămân ignoranți cu privire la multele feluri în care El mântuiește omenirea și la voința Lui pentru întreaga omenire. Cele trei etape ale lucrării sunt expresia completă a lucrării de mântuire a omenirii. Cei care nu cunosc cele trei etape ale lucrării vor fi ignoranți cu privire la diferitele metode și principii ale lucrării Duhului Sfânt; cei care doar se țin strict de doctrina care rămâne dintr-o etapă a lucrării sunt oameni care Îl limitează pe Dumnezeu la doctrină și a căror credință în Dumnezeu este vagă și nesigură. Asemenea oameni nu vor primi niciodată mântuirea lui Dumnezeu. >Text integral

Filme despre Evanghelie

Răpire în pericol
De la tron curge apa vieții
Cine este Cel care S-a întors
Trezirea din vis
^

Domnul S-a întors! Cum putem să-L întâmpinăm?