Serie de predici | De ce are Dumnezeu nevoie de trei etape ale lucrării pentru a mântui omenirea?

noiembrie 27, 2022

În Epoca Legii, pentru a-i ajuta pe oameni să trăiască pe pământ cum se cuvine, Iahve Dumnezeu a făcut lucrarea Lui de emitere a legii. Astfel, israeliții au crezut că, odată ce a fost făcută lucrarea lui Dumnezeu din Epoca Legii, trebuiau doar să se supună legii și vor fi mântuiți și că, atunci când va veni Mesia, vor fi înălțați direct în Împărăție. Totuși, când Domnul Isus a venit să exprime adevărul și să înfăptuiască lucrarea de răscumpărare, poporul evreu a colaborat cu guvernul roman și L-a răstignit. În Epoca Harului, oamenii au crezut că odată cu răscumpărarea Domnului Isus, păcatele le-au fost iertate și ei, mântuiți odată pentru totdeauna, trebuind să fie înălțați direct în Împărăție când Domnul Se va întoarce. În zilele de pe urmă, Domnul Isus S-a întors drept Dumnezeu Atotputernic, exprimând adevăruri și făcând lucrarea de judecată pentru a curăți și mântui pe deplin omenirea. El este răstignit din nou de lumea religioasă aliată cu regimul Satanei. De ce fiecare etapă a lucrării lui Dumnezeu este negată și condamnată de omenire? De ce lucrarea Lui de mântuire trebuie să fie înfăptuită în trei etape? Acest episod din Căutând adevărata credință vă va îndruma să căutați adevărul și să găsiți răspunsul.

Vedeți mai multe

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare

Contactează-ne pe Messenger