Corul crestin „Judecata lui Dumnezeu este pe deplin revelată”

februarie 2, 2023

O voce tunătoare răsună, zdruncinând întregul univers.

Este atât de asurzitoare, încât oamenii nu pot să se ferească la timp din drum.

Unii sunt uciși, unii sunt distruși, iar unii sunt judecați.

Este cu adevărat un spectacol cum nimeni nu a mai văzut până acum.

Ascultă îndeaproape: tunetele sunt însoțite de sunetele plânsetului,

iar acest sunet vine din Infern; vine din iad.

Este sunetul amar al acelor fii ai răzvrătirii care au fost judecați de Dumnezeu.

Cei care nu au ascultat ceea ce spune Dumnezeu

și nu I-au pus cuvintele în practică

au fost judecați cu asprime și au primit blestemul mâniei Sale.

Glasul lui Dumnezeu este judecată și mânie;

nu este blând cu nimeni și nu arată milă nimănui,

căci El este Dumnezeul Însuși Cel drept,

și posedă mânie;

posedă ardere, curățire și distrugere.

Posedă mânie;

posedă ardere, curățire și distrugere.

În Dumnezeu nimic nu este ascuns ori emoțional,

ci, dimpotrivă, totul este deschis, drept și imparțial.

Pentru că fiii întâi născuți ai lui Dumnezeu sunt deja cu El pe tron,

conducând toate națiunile și toate popoarele,

lucrurile și oamenii nedrepți și nelegiuiți încep să fie judecați.

Dumnezeu îi va cerceta unul câte unul,

fără să-I scape nimic, dezvăluindu-i complet.

Căci judecata lui Dumnezeu a fost revelată pe deplin și complet deschisă

și El nu a reținut absolut nimic;

va arunca tot ceea ce nu corespunde voii Sale

și va lăsa să piară aceste lucruri pe vecie, în Adânc.

Acolo, le va lăsa să ardă veșnic.

Aceasta este dreptatea lui Dumnezeu; aceasta este corectitudinea Lui.

Nimeni nu poate schimba acest lucru și totul trebuie să fie sub comanda lui Dumnezeu.

Aceasta este dreptatea lui Dumnezeu; aceasta este corectitudinea Lui.

Nimeni nu poate schimba acest lucru și totul trebuie să fie sub comanda lui Dumnezeu.

Aceasta este dreptatea lui Dumnezeu; aceasta este corectitudinea Lui.

Nimeni nu poate schimba acest lucru și totul trebuie să fie sub comanda lui Dumnezeu.

Aceasta este dreptatea lui Dumnezeu; aceasta este corectitudinea Lui.

Nimeni nu poate schimba acest lucru și totul trebuie să fie sub comanda lui Dumnezeu.

din Urmați Mielul și cântați cântări noi

Vedeți mai multe

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare

Contactează-ne pe Messenger