Care sunt diferențele esențiale dintre a fi mântuit și a atinge mântuirea deplină?

septembrie 19, 2019

Versete din Biblie pentru referințe:

Adevărat, adevărat vă spun că oricine săvârşeşte păcatul este sclav al păcatului. Şi sclavul nu rămâne veşnic în casă, însă fiul rămâne veşnic” (Ioan 8:34-35).

Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 7:21).

Ei cântau un cântec nou înaintea tronului şi înaintea celor patru făpturi vii şi a bătrânilor. Nimeni nu putea învăţa acel cântec, în afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ. Aceştia sunt cei care nu s-au întinat cu femei, căci sunt virgini. Ei Îl urmează pe Miel oriunde merge. Ei au fost răscumpăraţi dintre oameni ca prime roade pentru Dumnezeu şi pentru Miel.Şi în gura lor nu s-a găsit minciună; ei sunt fără vină” (Apocalipsa 14:3-5).

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Deşi Isus a lucrat mult printre oameni, El a desăvârşit doar răscumpărarea întregii omeniri şi a devenit jertfa pentru păcat a oamenilor şi nu l-a scăpat pe om de toată firea lui stricată. Deplina mântuire a omului de influenţa Satanei nu a necesitat doar ca Isus să preia păcatele omului ca jertfă pentru păcat, ci şi ca Dumnezeu să facă o lucrare mai mare pentru a-l scăpa pe om cu totul de firea lui, care a fost stricată de Satana. Şi astfel, după ce omului i-au fost iertate păcatele, Dumnezeu S-a întrupat pentru a-l conduce pe om în noua epocă şi a început lucrarea de mustrare şi judecată, şi munca aceasta l-a adus pe om într-un tărâm mai înalt. Toţi cei care se supun stăpânirii Lui se vor bucura de un adevăr mai mare şi vor primi binecuvântări mai mari. Ei vor trăi cu adevărat în lumină şi vor dobândi adevărul, calea şi viaţa.

Fragment din „Prefață” la Cuvântul Se arată în trup

Prima întrupare a fost pentru a răscumpăra omul din păcat, de a-l răscumpăra cu ajutorul trupului material al lui Isus, adică, El l-a mântuit pe om de pe cruce, dar firea satanică pervertită tot a rămas în om. A doua întrupare nu mai este pentru a sluji ca o jertfă de păcat, ci, mai degrabă, pentru a mântui pe deplin pe cei care au fost răscumpărați din păcat. Acest lucru este făcut astfel încât cei care au fost iertați să poată fi eliberați de păcatele lor și făcuți pe deplin neprihăniţi și, prin dobândirea unei firi schimbate, să se elibereze de influența întunericului Satanei și să se întoarcă înaintea tronului lui Dumnezeu. Doar în acest fel omul poate fi pe deplin sfânt.

Fragment din „Taina Întrupării (4)” în Cuvântul Se arată în trup

Unii oameni gândesc întotdeauna: „Oare să crezi în Dumnezeu nu înseamnă pur și simplu să participi la întâlniri, să cânți cântece, să asculți cuvântul lui Dumnezeu, să te rogi și să îndeplinești unele îndatoriri? Nu doar despre asta e vorba?” Indiferent cât de mult timp ați crezut în Dumnezeu, voi încă nu ați dobândit o înțelegere temeinică a semnificației credinței în Dumnezeu. De fapt, semnificația credinței în Dumnezeu este atât de profundă, încât oamenii sunt incapabili să o priceapă. Până la urmă, lucrurile din interiorul oamenilor care sunt de la Satana și lucrurile din natura acestora trebuie să se schimbe și trebuie să devină compatibile cu cerințele adevărului; numai astfel poate cineva să dobândească într-adevăr mântuirea. Dacă, așa cum obișnuiai când erai în cadrul religiei, sporovăiești doar câteva cuvinte de doctrină sau strigi sloganuri, și apoi faci câteva fapte bune, afișezi un comportament un pic mai bun și te abții de la a săvârși unele păcate, unele păcate evidente, acest lucru nu înseamnă, totuși, că ai pășit pe calea cea bună a credinței în Dumnezeu. Oare faptul că ești în stare să respecți regulile demonstrează că mergi pe calea corectă? Înseamnă că ai ales în mod corect? Dacă lucrurile din natura ta nu s-au schimbat și în cele din urmă încă te mai împotrivești lui Dumnezeu și Îl jignești, atunci aceasta este problema ta cea mai mare. Dacă, în credința ta în Dumnezeu, nu rezolvi această problemă, atunci se poate oare considera că ai fost mântuit? Ce vreau Eu să spun prin asta? Vreau să vă fac pe toți să înțelegeți în inimile voastre că o credință în Dumnezeu nu poate fi separată de cuvintele lui Dumnezeu, de Dumnezeu sau de adevăr. Trebuie să îți alegi bine calea, să depui efort pentru adevăr și să depui efort pentru cuvintele lui Dumnezeu. Să nu dobândești doar cunoștințe încropite și să nu obții o înțelegere aproximativă, iar apoi să crezi că ești gata; dacă te amăgești de unul singur, doar te vei răni de unul singur. În credința lor în Dumnezeu, oamenii nu ar trebui să se abată; în cele din urmă, dacă nu Îl au pe Dumnezeu în inimă și doar ridică o carte și îi aruncă o privire fugară, însă nu lasă loc pentru Dumnezeu în inima lor, atunci sunt terminați. Care este semnificația cuvintelor „Credința oamenilor în Dumnezeu nu poate fi separată de cuvintele Lui”? Înțelegi? Contrazic ele cuvintele: „O credință în Dumnezeu nu poate fi separată de Dumnezeu”? Cum Îl poți avea pe Dumnezeu în inimă, dacă ale Lui cuvinte nu sunt în inima ta? Dacă tu crezi în Dumnezeu, dar inima ta nu adăpostește nici pe Dumnezeu, nici cuvintele Lui și nici călăuzirea Lui, atunci ești un om absolut terminat.

Fragment din „Cei care au pierdut lucrarea Duhului Sfânt sunt cei mai expuși pericolului” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

2. Care sunt diferențele esențiale dintre a fi mântuit și a atinge mântuirea deplină?

Semnificația credinței în Dumnezeu este să fii mântuit, deci ce înseamnă să fii mântuit? „A fi mântuit” „a te rupe de influența întunecată a Satanei” – oamenii vorbesc adesea despre aceste subiecte, dar nu știu ce înseamnă să fii mântuit. A fi mântuit înseamnă a scăpa de firile corupte? A fi mântuit înseamnă a nu spune minciuni? A fi mântuit înseamnă a fi o persoană onestă și a nu te răzvrăti împotriva lui Dumnezeu? Cum anume va fi omul când e mântuit? Asta are de-a face cu voia lui Dumnezeu. A fi mântuit, vorbind în jargonul profesional, înseamnă că poți să trăiești în continuare și că ești adus la viață. Așadar, înainte să poți vorbi, să poți respira, ești mort? (Duhul este mort.) De ce se spune că oamenii sunt morți dacă duhul lor este mort? Care este baza acestei afirmații? Înainte de a fi mântuiți, unde sunt ei? (Sub domeniul Satanei.) Oamenii trăiesc sub influența Satanei. Pe ce se bazează ca să trăiască ? Ca să trăiască, se bazează pe natura lor satanică și coruptă. Când o persoană trăiește prin natura sa coruptă satanică, întreaga sa ființă – trupul și toate celelalte aspecte, ca duhul și gândul lor – este vie sau moartă ? Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, ea este moartă. La suprafață, pari să respiri, să clipești din ochi și să gândești, dar spre ce se îndreaptă toate gândurile tale? Toate la care te gândești în mod constant este rău; te gândești la lucruri care Îl sfidează pe Dumnezeu și sunt împotriva Lui, lucruri pe care Dumnezeu le detestă, le urăște și le condamnă. În ochii lui Dumnezeu, toate aceste lucruri nu aparțin numai trupului, ci aparțin în întregime și Satanei și diavolilor. Deci, ce sunt oamenii în ochii lui Dumnezeu? Sunt ei umani? Dumnezeu îi vede ca pe niște diavoli, ca animale și ca Satane, Satane vii! Oamenii trăiesc prin lucrurile și esența Satanei și, în ochii lui Dumnezeu, ei sunt Satane vii care poartă trup uman. Dumnezeu definește astfel de oameni drept cadavre ambulante, ca oameni morți. Dumnezeu Își face lucrarea de mântuire actuală pentru a lua astfel de oameni – pe aceste cadavre ambulante care trăiesc prin firea lor satanică coruptă și prin esența lor satanică coruptă – El îi ia pe acești așa-numiți morți și îi transformă în ființe vii. Aceasta înseamnă să fii mântuit.

Motivul credinței în Dumnezeu este dobândirea mântuirii. Ce înseamnă a fi mântuit? Înseamnă că te transformi dintr-o persoană moartă într-una vie. Implicația acestui fapt este că respirația ta este reanimată și ești viu; deschizi ochii și poți să Îl poți recunoști pe Dumnezeu și poți să te pleci pentru a I te închina. În inima ta nu mai ai nicio împotrivire față de Dumnezeu; nu-L mai sfidezi, ataci și nu te mai răzvrătești împotriva Lui. Doar oameni ca aceștia sunt cu adevărat vii în ochii lui Dumnezeu. Dacă unii doar spun că-L recunosc pe Dumnezeu și cred în inima lor că există un Dumnezeu, sunt ei dintre cei vii sau nu? (Nu, nu sunt.) Deci, ce fel de oameni sunt cei vii? Ce fel de realitate au cei vii? Cei care sunt mântuiți la sfârșit devin cei vii. Cei vii pot să vorbească, așadar, ce spun ei? Cei vii au raționamentul, gândirea și ideile lor, dar la ce lucruri se gândesc? Și ce lucruri fac ei? Care este natura a ceea ce fac și spun? Tot ce dezvăluie, tot ce gândesc și tot ce fac este cu o natură temătoare de Dumnezeu și care se ferește de rău. Mai exact, fiecare faptă și fiecare gând al tău nu sunt condamnate de Dumnezeu sau detestate și respinse de El; mai degrabă, ele sunt aprobate și lăudate de Dumnezeu. Aceasta este ceea ce fac cei vii și este și ceea ce ar trebui să facă ei.

Fragment din „Doar ascultarea adevărată este credința reală” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

Cei care trăiesc sub influența întunericului sunt cei care trăiesc în mijlocul morții, ei sunt cei care sunt posedați de Satana. Fără a fi mântuiți de Dumnezeu și judecați și mustrați de Dumnezeu, oamenii nu pot să scape de influența morții, ei nu pot deveni cei vii. Acești morți nu pot da mărturie despre Dumnezeu, nici nu pot fi folosiți de Dumnezeu, cu atât mai puțin să intre în împărăție. Dumnezeu vrea mărturia celor vii, nu a celor morți, și El cere celor vii, nu celor morți, să lucreze pentru El. „Morții” sunt cei care se opun și se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, cei care sunt amorțiți în duh și nu înțeleg cuvintele lui Dumnezeu, ei sunt cei care nu pun adevărul în practică și nu au pic de loialitate față de Dumnezeu și ei sunt cei care trăiesc sub domnia Satanei și sunt exploatați de acesta. Morții se arată stând în contradicție cu adevărul, răzvrătindu-se împotriva lui Dumnezeu și fiind inferiori, disprețuitori, răi, brutali, înșelători și hidoși. Chiar dacă astfel de oameni mănâncă și beau cuvintele lui Dumnezeu, ei nu pot să trăiască cuvintele lui Dumnezeu; ei trăiesc, dar sunt morți umblători, sunt cadavre care respiră. Morții sunt total incapabili să-L mulțumească pe Dumnezeu, cu atât mai puțin să I se supună pe deplin. Ei pot doar să-L înșele, să-L hulească și să-L trădeze, și tot ceea ce ei trăiesc dezvăluie natura Satanei. Dacă oamenii doresc să devină ființe vii și să dea mărturie despre Dumnezeu și să fie aprobați de Dumnezeu, trebuie să accepte mântuirea lui Dumnezeu, să se supună cu bucurie judecății și mustrării Sale și trebuie să accepte cu bucurie emondarea și tratarea lui Dumnezeu. Doar atunci vor putea să pună în practică toate adevărurile cerute de Dumnezeu și numai atunci vor câștiga mântuirea lui Dumnezeu și vor deveni cu adevărat ființe vii. Cei vii sunt mântuiți de Dumnezeu, au fost judecați și mustrați de Dumnezeu, sunt dispuși să se dedice și sunt fericiți să-și dea viața lui Dumnezeu și își vor dedica cu bucurie toată viața lui Dumnezeu. Numai atunci când cei vii dau mărturie despre Dumnezeu, Satana poate fi rușinat, numai cei vii pot răspândi lucrarea Evangheliei lui Dumnezeu, numai cei vii sunt după inima lui Dumnezeu și numai cei vii sunt oameni adevărați. Inițial, omul făcut de Dumnezeu era viu, dar din cauza stricăciunii Satanei omul trăiește în mijlocul morții și trăiește sub influența Satanei și astfel, acești oameni au devenit cei morți care sunt fără duh, au devenit dușmani care se opun lui Dumnezeu, au devenit instrumentele Satanei și au devenit captivi ai acestuia. Toți oamenii vii creați de Dumnezeu au devenit morți, așa că Dumnezeu Și-a pierdut mărturia și a pierdut omenirea pe care El a creat-o și este singurul lucru care are suflarea Lui. Dacă Dumnezeu trebuie să-Și ia înapoi mărturia și să-i ia înapoi pe cei care au fost făcuți de mâna Lui, dar care au fost prinși de Satana, atunci El trebuie să-i învie, astfel încât ei să devină ființe vii și El trebuie să-i recupereze pentru a trăi în lumina Lui. Morții sunt cei care nu au duh, cei care sunt amorțiți în extremă și care se opun lui Dumnezeu. Mai mult, ei sunt cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Acești oameni nu au nici cea mai mică intenție de a asculta de Dumnezeu, ei doar se răzvrătesc împotriva Lui și se opun Lui și nu au pic de loialitate. Cei vii sunt cei ale căror duhuri au renăscut, care știu să asculte de Dumnezeu și care sunt loiali lui Dumnezeu. Ei sunt stăpâniți de adevăr și de mărturie și numai acești oameni sunt plăcuți lui Dumnezeu în casa Lui.

Fragment din „Ai revenit la viață?” în Cuvântul Se arată în trup

Indiferent de ce face Dumnezeu sau de mijloacele prin care face acel lucru, indiferent de cost sau de obiectivul Său, scopul acțiunilor Sale nu se schimbă. Scopul Său este de a prelucra în om cuvintele lui Dumnezeu, cerințele lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu pentru om; cu alte cuvinte, este de a lucra în om tot ceea ce Dumnezeu consideră a fi pozitiv în conformitate cu etapele Sale, permițându-i omului să înțeleagă inima și esența lui Dumnezeu și să se supună suveranităţii și aranjamentelor Lui și, astfel, de a permite omului să obțină frica de Dumnezeu și ferirea de rău – toate acestea fiind un aspect al scopului lui Dumnezeu în tot ceea ce face El. Celălalt aspect este că, deoarece Satana este contrastul și obiectul care slujeşte în lucrarea lui Dumnezeu, omul este deseori dat Satanei; acesta este mijlocul pe care Dumnezeu îl utilizează pentru a le permite oamenilor să vadă viclenia, urâțenia și caracterul vrednic de dispreț ale Satanei în mijlocul ispitelor și atacurilor acestuia, făcându-i astfel pe oameni să-l urască pe Satana și să poată cunoaște și recunoaște ceea ce este negativ. Acest proces le permite să se elibereze treptat de sub controlul Satanei și de acuzațiile, intervenţia și atacurile lui – până când, mulțumită cuvintelor lui Dumnezeu, cunoașterii și ascultării lor faţă de El, a credinței lor în El și a fricii de El, ei triumfă asupra atacurilor Satanei și asupra acuzațiilor Satanei; doar atunci vor fi fost ei eliberați pe deplin de sub domeniul Satanei. Eliberarea oamenilor înseamnă că Satana a fost înfrânt, înseamnă că ei nu mai sunt mâncarea din gura Satanei – că, în loc să îi înghită, Satana i-a abandonat. Aceasta este deoarece astfel de oameni sunt drepți, pentru că au credință, ascultare și frică față de Dumnezeu și deoarece se despart cu totul de Satana. Ei îl rușinează pe Satana, fac un laș din acesta și îl înving cu totul. Convingerea lor în a-L urma pe Dumnezeu și ascultarea și frica lor de Dumnezeu îl înving pe Satana și îl fac să renunțe pe deplin la ei. Doar astfel de oameni au fost cu adevărat câștigați de Dumnezeu și acesta este obiectivul suprem al lui Dumnezeu în a-l mântui pe om. Dacă doresc să fie mântuiți și doresc să fie câștigați complet de Dumnezeu, atunci toți cei care Îl urmează pe Dumnezeu trebuie să se confrunte cu ispite și atacuri atât mari, cât și mici din partea Satanei. Aceia care ies din aceste ispite și atacuri și sunt capabili să îl învingă pe deplin pe Satana sunt cei care au fost mântuiți de Dumnezeu. Adică, cei care au fost mântuiți prin Dumnezeu sunt cei care au trecut prin încercările Lui și care au fost ispitiți și atacați de Satana de nenumărate ori. Cei care au fost mântuiți prin Dumnezeu înțeleg voia și cerințele lui Dumnezeu și pot să respecte suveranitatea și rânduielile lui Dumnezeu și ei nu abandonează calea de a se teme de Dumnezeu și de a respinge răul în ispitirile Satanei. Cei care sunt mântuiți prin Dumnezeu au onestitate, sunt buni, fac diferența dintre iubire și ură, au simţul dreptăţii și sunt raționali și capabili de a se preocupa de Dumnezeu și de a prețui tot ceea ce este al lui Dumnezeu. Asemenea oameni nu sunt legați, spionați, acuzați sau abuzați de Satana, ei sunt complet liberi, au fost eliberați și descătuşaţi pe deplin.

Fragment din „Lucrarea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu și Dumnezeu Însuși (II)” în Cuvântul Se arată în trup

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Lasă un răspuns