Taina numelor lui Dumnezeu

august 29, 2020

de Zhencheng, Statelor Unite

Deși Iahve, Isus și Mesia reprezintă toate Spiritul Meu, aceste nume doar denumesc diferitele epoci ale planului Meu de gestionare (planul mântuirii) și nu Mă reprezintă pe Mine pe deplin. Numele pe care Mi le dau oamenii pe pământ nu pot să exprime clar întreaga Mea fire și tot ceea ce sunt. Acestea sunt pur și simplu nume diferite după care sunt numit în diferite epoci. Și astfel, când ultima epocă – epoca zilelor de pe urmă – va sosi, numele Meu se va schimba din nou. Nu Mi se va spune Iahve sau Isus, cu atât mai puțin Mesia, ci Însuși Mărețul și Atoputernicul Dumnezeu și, sub numele acesta, voi aduce sfârșitul întregii epoci. și, sub numele acesta, voi aduce sfârșitul întregii epoci(„Urmați Mielul și cântați cântări noi”). Acest imn al cuvintelor lui Dumnezeu mi-a arătat că, în fiecare epocă, există o semnificație în spatele numelui pe care îl are Dumnezeu. Un singur nume nu ar putea reprezenta pe deplin firea lui Dumnezeu și ceea ce este El. Un nume reprezintă doar firea pe care o exprimă pentru acea epocă. Ființa lui Dumnezeu e bogată și le cuprinde pe toate. Oamenii nu-L pot delimita pe Dumnezeu și nu-I pot impune un nume invariabil. Cu ceva timp în urmă, nu înțelegeam semnificația numelui pe care Dumnezeu îl ia în fiecare epocă, așa că eram sigur că numele Lui nu se putea schimba. Mă agățam de numele Domnului Isus și nu voiam să-L accept pe Dumnezeu Atotputernic. Aproape mi-am pierdut șansa de a-L întâmpina pe Domnul.

De când eram mic, mergeam cu bunica la biserică. Pastorul a citat aceste versete: „Isus Hristos este același ieri și astăzi și pentru totdeauna” (Evrei 13:8). „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi!” (Faptele Apostolilor 4:12). Eram convins că doar Domnul Isus era Dumnezeu adevărat și că, atât timp cât Îi urmez numele și calea, voi fi luat în cer atunci când Se va întoarce.

În 2017, soția mea a acceptat Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic. Voia să aud și eu despre lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, așa că a adus o soră să aibă părtășie, iar eu am ascultat. Însă când a spus că Domnul Isus Se întorsese deja drept Dumnezeu Atotputernic, nu am vrut să mai aud o vorbă. Știind că soția mea Îl urma pe Dumnezeu Atotputernic, am început să-i stau în cale. Am spus: „Există un singur nume prin care vom fi mântuiți. Trebuie să rămânem fideli numelui Domnului Isus. După atâția ani de credință, ar trebui să știi mai bine.” Replica sa a fost: „Am fost mântuiți în numele Domnului Isus, adică păcatele ne-au fost iertate ca să nu fim condamnați, dar încă mai trăim într-o stare de a păcătui și mărturisi. Nu suntem eliberați de păcat. Domnul Isus S-a întors sub numele de Dumnezeu Atotputernic și a început Epoca Împărăției. El face lucrarea de judecată. Exprimă adevăruri pentru a ne revela naturile satanice care I se împotrivesc lui Dumnezeu, pentru a judeca păcatele omenirii și a ne da o cale de rezolvare a naturii noastre păcătoase. Trebuie să acceptăm lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu.” Însă, fiind plin de noțiuni, nu am ascultat-o. Știind că și-a ascultat întotdeauna părinții, le-am cerut ajutorul pentru a o opri, dar a rămas neînduplecată. A insistat că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors și chiar ne-a încurajat să cercetăm acest lucru.

Am încercat să o împiedic să creadă în Dumnezeu Atotputernic. Cercetam Biblia când aveam timp și găseam pe internet predici ale unor pastori renumiți pe care le descărcam și i le arătam. Credeam că o să se răzgândească. Însă, de fapt, ea mi-a predicat mie. Acest lucru m-a înfuriat, dar nu am avut ce face. Am continuat fiecare să ne practicăm propria credință. Așadar, m-am hotărât să o confrunt. Ea citea cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, eu citeam Biblia. Ea asculta imnurile ei bisericești, eu Îl slăveam pe Domnul. Când își asculta predicile bisericești, eu le ascultam pe cele ale pastorilor. Ne certam adesea pe tema Bibliei și, deși înainte nu-mi fusese niciodată egală ca elocvență, cunoaștere sau experiență, tot ceea ce spunea acum era foarte profund. Cuvintele ei aveau greutate, iar replicile ei mă lăsau derutat și fără cuvinte. N-o mai puteam subaprecia. M-am gândit că, întrucât n-o mai puteam depăși cu actuala mea cunoaștere biblică, trebuia să studiez Biblia ca să pot câștiga.

Într-o zi, am văzut asta în Exodul, capitolul 3: „În plus, Dumnezeu i-a spus lui Moise: Astfel să spui copiilor lui Israel: Iahve, Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob, m-a trimis la tine: acesta este numele Meu pentru totdeauna, iar acesta este memoriul Meu pentru toate generațiile(Exodul 3:15). Atunci m-am întrebat, de vreme ce cuvintele lui Dumnezeu afirmă clar că Iahve este numele Său pentru totdeauna, de ce este El numit Isus în Epoca Harului? În Vechiul Testament se spune: „Eu, chiar Eu, sunt Iahve; și mai presus de Mine nu este niciun salvator(Isaia 43:11). Iar în Noul Testament: „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi!” (Faptele Apostolilor 4:12). Ce însemnau toate astea? Am citit de nenumărate ori versetele acestea, însă doar m-au derutat și mai mult. „Nu este Domnul Isus Mântuitorul nostru? De vreme ce Iahve și Isus sunt același Dumnezeu, de ce sunt numele Lor atât de diferite? Poate fi adevărat că numele lui Dumnezeu se schimbă, așa cum a spus soția mea?” Mi-am dat seama, din dezbaterile noastre, că înțelegerea soției mele sporise de când credea în Dumnezeu Atotputernic. Cuvintele ei aveau substanță. Fără lucrarea Duhului Sfânt, nimeni n-ar fi putut progresa, de unul singur, în felul acela. Am început să mă întreb: „Eu sunt cel care greșește? Chiar este Dumnezeu Atotputernic Domnul Isus întors? Este Fulgerul de la Răsărit adevărata cale? Dacă este, iar eu îmi împiedic soția, nu mă împotrivesc lui Dumnezeu?” Mă aflam între ciocan și nicovală. Voiam să lămuresc acest lucru, dar nu eram dispus să renunț la mândria mea.

Încercând să înțeleg asta, m-am abonat la canalul YouTube al Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic și am început să-l vizitez, cercetând lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Într-o zi, am văzut un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu numit „Mântuitorul S-a întors deja pe un «nor alb»”. „«Iahve» este numele pe care l-am luat în timpul lucrării Mele în Israel și înseamnă Dumnezeul israeliților (poporul ales al lui Dumnezeu), căruia poate să Îi fie milă de oameni, să îi blesteme pe oameni și să le ghideze viața. Înseamnă Dumnezeu care posedă o mare putere și este plin de înțelepciune. «Isus» este Emanuel și înseamnă jertfa de păcat care este plină de iubire și de compasiune și care îi răscumpără pe oameni. El a făcut lucrarea Epocii Harului și reprezintă Epoca Harului și poate să reprezinte doar o parte a planului de gestionare (planul mântuirii). […] În fiecare epocă și în fiecare etapă a lucrării, numele Meu nu este neîntemeiat, ci are o semnificație reprezentativă: fiecare nume reprezintă o epocă. «Iahve» reprezintă Epoca Legii și este onorific pentru Dumnezeul venerat de poporul lui Israel. «Isus» reprezintă Epoca Harului și este numele Dumnezeului tuturor celor care au fost răscumpărați în Epoca Harului. Dacă omenirea încă tânjește după întoarcerea Mântuitorului Isus din zilele de pe urmă și încă Îl așteaptă să sosească sub înfățișarea pe care a avut-o El în Iudeea, atunci întregul plan de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani s-ar opri în Epoca Răscumpărării și nu ar mai putea să progreseze. Mai mult, zilele de pe urmă nu ar mai sosi niciodată și epoca nu ar mai cunoaște niciodată un sfârșit. Aceasta se întâmplă pentru că Isus Mântuitorul este numai pentru răscumpărarea și mântuirea omenirii. Am luat numele de Isus de dragul tuturor păcătoșilor din Epoca Harului și nu este numele cu care voi aduce sfârșitul întregii omeniri(„Cuvântul Se arată în trup”). Am întors asta pe toate părțile în mintea mea. Explicația lui Dumnezeu Atotputernic privind semnificația numelor de Iahve și Isus este foarte limpede. Am văzut că numele lui Dumnezeu pur și simplu reprezintă fiecare epocă. „Iahve” a fost numele pe care Dumnezeu l-a luat pentru lucrarea Sa din Epoca Legii. Reprezenta firea Lui de milă și blestem. „Isus” a fost numele lui Dumnezeu pentru Epoca Harului, arătându-I firea iubitoare și miloasă. În sfârșit, am văzut că numele lui Dumnezeu nu este statornic. O nouă etapă a lucrării lui Dumnezeu înseamnă și un nume nou. Așa că, atunci când Domnul Se va întoarce în zilele de pe urmă, va avea un nou nume.

Apoi am văzut aceste cuvinte ale lui Dumnezeu Atotputernic. „Cândva, am fost cunoscut drept Iahve. Mi s-a spus și Mesia și, odată, oamenii Îmi spuneau Isus Mântuitorul pentru că Mă iubeau și Mă respectau. Dar astăzi nu sunt Iahve sau Isus pe care oamenii Îl cunoșteau în vremurile trecute – sunt Dumnezeul care S-a întors în zilele de pe urmă, Dumnezeul care va aduce sfârșitul epocii. Sunt Dumnezeu Însuși care Se înalță de la capătul pământului, abundând de întreaga Mea fire și plin de autoritate, onoare și glorie. Oamenii nu M-au băgat niciodată în seamă, nu M-au cunoscut niciodată și au fost mereu neștiutori în privința firii Mele. De la crearea lumii până astăzi, niciun om nu M-a văzut. Acesta este Dumnezeul care Se înfățișează omenirii în zilele de pe urmă, dar care Se ascunde printre oameni. El locuiește printre oameni, adevărat și real, ca soarele arzător și focul mistuitor, plin de putere și abundând de autoritate. Nu există nicio persoană sau lucru care nu va fi judecat de cuvintele Mele și nicio persoană sau lucru care nu va fi purificat de flăcările focului. În cele din urmă, toate popoarele vor fi binecuvântate grație cuvintelor Mele și, de asemenea, sfărâmate în bucăți din cauza cuvintelor Mele. Astfel, în zilele de pe urmă, toți oamenii vor vedea că Eu sunt Mântuitorul reîntors, că Eu sunt Dumnezeu Atotputernic care cucerește toată omenirea și că am fost odată jertfă de păcat pentru omenire, dar, în zilele de pe urmă, Eu voi deveni, de asemenea, flăcările soarelui care pârjolesc toate lucrurile, precum și Soarele dreptății care dezvăluie toate lucrurile. Aceasta este lucrarea Mea a zilelor de pe urmă. Am luat numele acesta și posed firea aceasta pentru ca toți oamenii să poată vedea că sunt un Dumnezeu drept și că sunt soarele arzător și focul mistuitor. Este așa pentru ca toți să poată să Mă venereze pe Mine, singurul Dumnezeu adevărat, și ca să poată să Îmi vadă adevărata față: nu sunt numai Dumnezeul israeliților, și nu sunt doar Răscumpărătorul – sunt Dumnezeul tuturor creaturilor din ceruri, pământ și mări(„Cuvântul Se arată în trup”). Aceste cuvinte dețin autoritate. Fiecare cuvânt mi-a tulburat sufletul. Trebuiau să fie chiar cuvintele lui Dumnezeu. Cine altcineva putea revela taina numelor lui Dumnezeu? Cu cât vedeam mai multe, cu atât simțeam mai mult că este glasul lui Dumnezeu. Apoi mi-am amintit de Ioan 16:13: „Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină.” Așadar, nu este Cel care ne spune aceste adevăruri nimeni altul decât Dumnezeu? Auzisem atât de mulți pastori predicând, dar niciunul nu explicase însemnătatea numelor lui Dumnezeu de Iahve, în Vechiul Testament și Isus, în Noul Testament. Se părea că Dumnezeu Atotputernic era apariția Domnului Isus! M-am simțit foarte rușinat când m-am gândit la momentele în care L-am negat pe Dumnezeu Atotputernic și am încercat s-o trag după mine pe soția mea. Am regretat faptul că am judecat lucrarea lui Dumnezeu fără s-o cercetez. Am fost foarte ignorant! În trecut, când fariseii au condamnat lucrarea Domnului Isus pe baza noțiunilor pe care le aveau și a sensului literal al Scripturilor, nu au fost cu toții pedepsiți de Dumnezeu? Ar trebui să învăț această lecție și să cercetez lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Nu voiam să devin un fariseu al zilelor noastre.

După aceea, oricând aveam timp, citeam cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și urmăream filmele Bisericii. Am fost mișcat, în mod special, de Taina Dumnezeirii și Credința în Dumnezeu. Experiențele fraților și surorilor erau reale, iar părtășia lor limpede ca lumina zilei. Am înțeles că Dumnezeu Atotputernic este Domnul întors. Așadar, am decis să accept lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic și am vrut să-i spun soției mele, dar mi-a fost rușine. Într-o zi, când a venit acasă, am întrebat-o: „Despre ce ați avut părtășie astăzi?” A părut foarte șocată și m-a întrebat: „Ai vrea puțină părtășie? De asta întrebi? Ce-ai zice dacă aș aduce pe cineva de la Biserică să-ți vorbească?” Am fost foarte fericit că a spus asta, dar încă mai eram rușinat. Am spus: „Ei bine, dacă vrei...”

Două surori de la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic au venit la noi, așa că le-am împărtășit dilema mea. „Am citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic pe internet și acum înțeleg că numele lui Dumnezeu se schimbă odată cu epoca, dar un lucru tot nu-mi e clar. Biblia spune: «Isus Hristos este același ieri și astăzi și pentru totdeauna» (Evrei 13:8). «În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi!» (Faptele Apostolilor 4:12).” „Biblia afirmă că numele Domnului Isus nu se poate schimba, deci de ce Îl numim Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă și nu Isus?” Așa că au citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „Esența Sa și ceea ce are și este El nu se vor schimba niciodată. Cât despre lucrarea Sa, totuși, aceasta întotdeauna progresează în direcția înainte, întotdeauna mergând mai profund, căci El este întotdeauna nou și niciodată vechi. În fiecare epocă, Dumnezeu Își ia un nou nume, în fiecare epocă El face o lucrare nouă și în fiecare epocă El permite creaturilor Sale să vadă noua Sa voie și noua Sa fire.” „Unii spun că numele lui Dumnezeu nu se schimbă. Atunci de ce numele lui Iahve a devenit Isus? S-a profețit despre venirea lui Mesia, atunci de ce a venit un om cu numele de Isus? De ce s-a schimbat numele lui Dumnezeu? Nu a fost făcută o asemenea lucrare acum mult timp? Nu poate Dumnezeu să facă o lucrare mai nouă astăzi? Lucrarea de ieri poate fi modificată, iar lucrarea lui Isus poate urma după aceea a lui Iahve. Nu poate atunci lucrarea lui Isus să fie urmată de o altă lucrare? Dacă numele lui Iahve poate fi schimbat în Isus, atunci nu poate fi schimbat și numele lui Isus? Nimic din acestea nu este neobișnuit; doar că oamenii sunt prea înguști la minte[a]. Dumnezeu va fi întotdeauna Dumnezeu. Indiferent de schimbarea lucrării Sale și a numelui Său, firea și înțelepciunea Lui rămân neschimbate pentru totdeauna. Dacă tu crezi că Dumnezeu poate fi numit doar prin numele de Isus, atunci cunoașterea ta este mult prea limitată.” „Numele lui Isus a fost luat pentru lucrarea de răscumpărare, deci ar mai fi El cunoscut sub același nume când Se întoarce în zilele de pe urmă? Ar mai face El lucrarea de răscumpărare? De ce Iahve și Isus sunt unul și, totuși, sunt cunoscuți sub nume diferite în epoci diferite? Nu este deoarece epocile lucrării Lor sunt diferite? Ar putea un unic nume să-L reprezinte pe Dumnezeu în ansamblul Său? Acestea fiind spuse, Dumnezeu trebuie numit cu un nume diferit într-o epocă diferită și trebuie să utilizeze numele pentru a schimba epoca și pentru a o reprezenta. Pentru că niciun nume nu poate să-L reprezinte complet pe Dumnezeu Însuși și fiecare nume este capabil doar să reprezinte aspectul temporal al firii lui Dumnezeu într-o anumită epocă; tot ceea ce trebuie să facă este să Îi reprezinte lucrarea. De aceea, Dumnezeu poate alege orice nume care se potrivește firii Sale pentru a reprezenta întreaga epocă(„Cuvântul Se arată în trup”).

Una dintre ele mi-a împărtășit apoi acest lucru: „A spune că Dumnezeu nu Se schimbă niciodată se referă la esența și firea Lui, nu la numele Său. Lucrarea lui Dumnezeu progresează mereu, iar El Își reînnoiește numele în funcție de schimbarea epocii. Fiecare nume reprezintă o epocă și o etapă a lucrării lui Dumnezeu. A spune că numele lui Dumnezeu e statornic înseamnă că nu se va schimba pe timpul acelei epoci și că va rămâne până când lucrarea Sa în epoca respectivă va fi încheiată.” „Însă atunci când Dumnezeu Își începe lucrarea într-o epocă nouă, El Își schimbă numele odată cu noua Sa lucrare. Aducând o nouă epocă, numele lui Dumnezeu Îi reprezintă lucrarea și firea din acea epocă. Numele lui Dumnezeu a fost Iahve în Epoca Legii, iar astfel, El a lucrat sub acel nume. A emis legea și poruncile pentru a îndruma oamenii astfel încât ei să știe ce este păcatul, cum să-L venereze pe Iahve, să respecte legea și poruncile și să fie binecuvântați de Dumnezeu. Oricine încălca legea era pedepsit. Numele de Iahve reprezenta măreția, mânia, mila și blestemul firii lui Dumnezeu în Epoca Legii. Până la sfârșitul acelei epoci, oamenii au devenit mult mai corupți și nu au putut urma legea. Se aflau cu toții într-un pericol constant de a încălca legea.” „Dumnezeu S-a întrupat pe baza planului lucrării Sale și a nevoilor omenirii corupte. A început Epoca Harului și a încheiat Epoca Legii sub numele de Isus. A răscumpărat omenirea și ne-a dat calea pocăinței, arătând firea iubitoare a lui Dumnezeu și înzestrându-ne cu bogăția harului. În cele din urmă, a fost răstignit pentru a ne răscumpăra păcatele. De atunci, ne-am rugat în numele Domnului Isus pentru a ne fi iertate păcatele și pentru a ne bucura de îmbelșugatul har al lui Dumnezeu. Numele Isus reprezintă răscumpărarea și jertfa de păcat care răscumpără, cu iubire și milă, omenirea coruptă. În fiecare epocă, există o semnificație în spatele numelui pe care îl adoptă Dumnezeu. Fiecare nume Îi reprezintă firea și lucrarea din acea epocă. Lucrarea lui Dumnezeu progresează mereu, iar numele Lui se schimbă odată cu fiecare etapă a lucrării Sale. În Epoca Harului, dacă Dumnezeu Și-ar fi păstrat numele Iahve atunci când a venit printre oameni, lucrarea Sa ar fi rămas în Epoca Legii, iar omenirea nu ar fi putut câștiga niciodată răscumpărarea lui Dumnezeu. Ar fi sfârșit prin a fi pedepsită pentru încălcarea legii. Dacă Domnul S-ar numi în continuare Isus atunci când Se întoarce, omenirea nu ar putea să avanseze din Epoca Harului. Nu am fi niciodată eliberați de păcat, mântuiți pe deplin și nu am intra în Împărăția lui Dumnezeu.”

Apoi, cealaltă soră a continuat: „Cu toate că Domnul Isus ne-a iertat păcatele în Epoca Harului, noi tot suntem păcătoși prin natură. Suntem aroganți, josnici, egoiști și lacomi. Corupția noastră încă este adânc înrădăcinată în noi și ne face să I ne împotrivim lui Dumnezeu păcătuind. Trăim într-o stare de a păcătui și mărturisi. Nu putem intra încă în Împărăția Lui. Întrucât Dumnezeu este sfânt, noi nu suntem vrednici să intrăm în Împărăția Lui. Dumnezeu S-a întors în zilele de pe urmă cu numele de Dumnezeu Atotputernic, începând Epoca Împărăției pentru a mântui omenirea de corupție.” Ea a spus că Domnul este numit acum Dumnezeu Atotputernic, îndeplinind profețiile: „Pe cel ce învinge îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu şi nu va mai pleca din el; şi voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu, numele cetăţii Dumnezeului Meu şi noul Meu Nume(Apocalipsa 3:12). „Eu sunt Alfa şi Omega, zice Domnul, Dumnezeu, Cel Care este, Care era şi Care vine, Cel Atotputernic!(Apocalipsa 1:8). Apocalipsa 11:17: „Îţi mulţumim Ţie, Doamne, Dumnezeule Atotputernic, Care eşti şi Care erai, pentru că Ţi-ai luat puterea Ta cea mare şi ai început să împărăţeşti!” „Dumnezeu Atotputernic judecă în zilele de pe urmă. El exprimă adevărul pentru a expune corupția omenirii, astfel încât noi să-i înțelegem cauza, să vedem realitatea corupției noastre de către Satana și să cunoaștem firea dreaptă a lui Dumnezeu. În cele din urmă, vom deveni capabili să ne lepădăm de noi, să practicăm cuvintele lui Dumnezeu, să ne temem de El și să ne ferim de rău. Vom fi eliberați treptat de firile noastre satanice, curățiți și mântuiți pe deplin.” „Dumnezeu alege, de asemenea, oamenii după felul lor prin lucrarea Sa de judecată, revelându-Și firea dreaptă și măreață, care nu tolerează ofensă. În sfârșit, El va distruge această lume veche, încheindu-Și planul de gestionare (planul mântuirii) de 6.000 de ani. Toți cei care acceptă numele lui Dumnezeu Atotputernic vor trece prin judecată și curățire și vor fi aduși în Împărăția lui Dumnezeu. Cei care urăsc adevărul, care I se împotrivesc lui Dumnezeu Atotputernic și-L condamnă, vor fi alungați și pedepsiți în marile dezastre. Acest lucru va încheia lucrarea de gestionare a lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu nu va avea un nume aparte, ci Își va redobândi identitatea originală: Creatorul.” „Este întocmai cum a spus Dumnezeu: «Va veni ziua când Dumnezeu nu va fi numit Iahve, Isus sau Mesia – El va fi pur și simplu Creatorul. La acea vreme, toate numele pe care El le-a avut pe pământ se vor sfârși, căci lucrarea Sa pe pământ va ajunge la final, după care numele Sale nu vor mai exista. Când toate numele intră sub stăpânirea Creatorului, ce nevoie are El de un nume foarte corespunzător, totuși incomplet? Cauți încă numele lui Dumnezeu acum? Îndrăznești încă să spui că Dumnezeu se numește doar Iahve? Îndrăznești încă să spui că Dumnezeu se numește doar Isus? Poți suporta păcatul blasfemiei împotriva lui Dumnezeu?»” („Cuvântul Se arată în trup”). Am fost mișcat de părtășia surorii. Am văzut semnificația din spatele numelor lui Dumnezeu. În calitate de Creator, nu a avut nevoie de un nume. Dar a adoptat diferite nume pentru a mântui omenirea. Iahve, Isus și Dumnezeu Atotputernic sunt unul. El a lucrat trei etape în trei epoci diferite, iar fiecare nume are propria semnificație. Toate reprezintă firea și lucrarea lui Dumnezeu din acea epocă. În sfârșit, am acceptat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă.

Privind înapoi, urăsc cât de nesăbuit și orb am fost! Am luat Scriptura literal și am crezut că numele lui Dumnezeu nu se va schimba niciodată, că va fi mereu numit Isus. Dacă Dumnezeu Atotputernic nu ar fi exprimat adevărul, m-aș fi agățat de Biblie și n-aș fi înțeles niciodată semnificația numelor lui Dumnezeu. Dar, mai ales, nu I-aș fi înțeles lucrarea. M-aș fi împotrivit lucrării lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă și aș fi fost eliminat. Îi datorez atât de multe îndrumării lui Dumnezeu. El mi-a permis să-I aud glasul și să vin înaintea Lui. Slavă lui Dumnezeu Atotputernic!

Note de subsol:

a. În textul original „care este”.

Înainte: Am venit acasă

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2023!

Conținut similar

Am venit acasă

de Chu Keen Pong, Malaezia Am crezut în Domnul timp de mai bine de zece ani și am slujit în biserică timp de doi ani, apoi am lăsat în urmă...

Întorcându-mă acasă

de Muyi, Coreea de Sud „Iubirea abundentă a lui Dumnezeu este acordată necondiționat omului, îl înconjoară; omul este naiv și inocent, fără...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger