Predica creștină: Cum să întâmpinați întoarcerea Domnului în zilele de pe urmă când au venit zilele lui Noe

iunie 9, 2020

Zilele lui Noe au sosit: ce prezice acest semn?

Când vorbim despre omenirea din timpul lui Noe, toată lumea știe că incendierea și crima, tâlhăria, furtul și promiscuitatea deveniseră a doua natură pentru oamenii din acea vreme. Ei s-au ferit de Dumnezeu și nu au ascultat cuvintele Lui, iar în final Dumnezeu i-a distrus cu un potop mare. Apoi, ne uităm la oamenii din lumea de azi: ei venerează răul, iar locuri precum baruri de karaoke, saloane de masaj pentru picioare, taverne și cluburi de dans pot fi văzute pe străzi și alei în fiecare oraș; oamenii mănâncă, beau și se distrează, complăcându-se în plăcerile trupului; majoritatea oamenilor se întrec unii cu alții pentru faimă, câștig și statut, luptându-se între ei, complotând unii împotriva altora și înșelându-se unii pe alții, prietenii și rudele nefăcând excepție. Oamenii s-au săturat cu toții de adevăr, iubesc nedreptatea și trăiesc în păcat; niciunul nu ia inițiativa să caute adevărul sau să caute adevărata cale și chiar Îl neagă deschis pe Dumnezeu și I se împotrivesc. Toată omenirea trăiește sub domeniul Satanei și chiar și cei care cred în Domnul se depravează urmând tendințele lumești. Ei râvnesc după plăceri păcătoase, trăind mereu într-un ciclu de păcătuire și apoi de mărturisire și nu pun în practică învățăturile Domnului, deși le cunosc bine. Astfel de scene nu pot să nu amintească de profeția făcută de Domnul Isus în urmă cu două mii de ani: „Aşa cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi în zilele Fiului Omului. Oamenii mâncau, beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când Noe a intrat în arcă şi a venit potopul şi i-a distrus pe toţi. […] Tot aşa va fi şi atunci când se va arăta Fiul Omului(Luca 17:26-30). Putem vedea din această profeție că atunci când oamenii din zilele de pe urmă devin la fel de stricați și de răi ca și oamenii din vremea lui Noe, Domnul va veni din nou. Dar în ce fel se va arăta Domnul? Și cum ar trebui să-L întâmpinăm?

Cum va veni Domnul în zilele de pe urmă?

Mulți oameni vorbesc despre acest verset din Biblie: „Îl vor zări pe Fiul Omului venind dintre norii cerurilor cu putere și cu mare slavă(Matei 24:30). Ei cred că atunci când Domnul Se întoarce , El va face acest lucru venind în mod fățiș pe un nor și că ne va ridica direct în Împărăția cerurilor și toată lumea Îl va vedea și, astfel, ei așteaptă pasiv pe Domnul să vină pe un nor. Adevărul este, însă, că noi am ignorat profețiile biblice care afirmă că mai există un alt mod în care Se va întoarce Domnul, cum ar fi „Iată, Eu vin ca un hoț(Apocalipsa 16:15), „Dacă însă nu te trezeşti, voi veni ca un hoţ […](Apocalipsa 3:3), „Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine(Apocalipsa 3:20), „Căci aşa cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului(Matei 24:27), și „Prin urmare, fiţi pregătiţi şi voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi(Matei 24:44). Aceste profeții menționează întoarcerea Domnului „ca un hoț”, și că El va „sta la ușă și va bate”. Aceasta dovedește că Domnul va veni fără zgomot și în secret și că acest lucru va avea loc fără ca cineva să știe. Aceste versete menționează, de asemenea, „venirea Fiului Omului” și „Fiul Omului vine”, iar orice referire la „Fiul Omului” înseamnă Dumnezeu întrupat. Doar Cel născut din om și care posedă umanitate normală poate fi numit „Fiul Omului”; dacă Domnul ar veni în forma trupului Său spiritual după învierea Sa, atunci nu ar putea fi numit „Fiul Omului”. Așadar, acest lucru arată că în zilele de pe urmă, Domnul Se întoarce în trup pentru a lucra printre oameni în secret.

În acest punct, unii se pot simți nedumeriți și se pot gândi: „Biblia profețește atât că Domnul va veni pe nori și că orice ochi Îl va vedea, dar și că Domnul va veni în trup în secret. Nu este aceasta o contradicție?” De fapt, nu există nicio contradicție în cuvintele lui Dumnezeu. Venirea Domnului are loc în două moduri: un mod este că El vine pe nori, în mod fățiș, în timp ce celălalt este că El vine în secret, ca un hoț. Tot ce a profețit Dumnezeu va fi împlinit și realizat, însă Dumnezeu lucrează în etape și există un plan pentru lucrarea Lui. Mai întâi Dumnezeu Se întrupează și vine în secret pentru a-Și îndeplini lucrarea de mântuire a omului, iar apoi Se arată în mod deschis tuturor, venind pe un nor, pentru a răsplăti pe cei buni și a pedepsi pe cei răi.

Ce lucrare vine să facă Domnul în zilele de pe urmă?

De ce vine Dumnezeu mai întâi în secret? Aceasta are legătură cu lucrarea pe care o face Dumnezeu când Se arată în zilele de pe urmă. Să citim aceste versete din Biblie: „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu(1 Petru 4:17). „Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă(Ioan 12:48). „El spunea cu glas puternic: «Fiţi temători de Dumnezeu şi daţi-I slavă, pentru că a sosit ceasul judecăţii Lui! Închinaţi-vă Celui Ce a făcut cerul, pământul, marea şi izvoarele de apă»(Apocalipsa 14:7). „Pe cel ce învinge îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu şi nu va mai pleca din el(Apocalipsa 3:12). „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină(Ioan 16: 12-13). Și cuvintele lui Dumnezeu spun: „Deși Isus a lucrat mult printre oameni, El a completat doar răscumpărarea întregii omeniri și a devenit jertfa pentru păcat a oamenilor și nu l-a scăpat pe om de toată firea lui stricată. Deplina mântuire a omului de influența Satanei nu a necesitat doar ca Isus să preia păcatele omului ca jertfă pentru păcat, ci și ca Dumnezeu să facă o lucrare mai mare pentru a-l scăpa pe om cu totul de firea lui, care a fost stricată de Satana. Și astfel, după ce omului i-au fost iertate păcatele, Dumnezeu S-a întrupat pentru a-l conduce pe om în noua epocă și a început lucrarea de mustrare și judecată, și lucrarea aceasta l-a adus pe om într-un tărâm mai înalt(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”).

Putem vedea din aceste cuvinte că, atunci când Domnul Se întoarce în zilele de pe urmă, El va exprima mai multe adevăruri și va face lucrarea de judecată. El va folosi „cuvântul pe care [L]-a spus” pentru a judeca și a demasca stricăciunea noastră, astfel încât să reflectăm asupra noastră, să dobândim pocăința și schimbarea adevărată, fiind curățați în cele din urmă de Dumnezeu și devenind biruitori, care sunt conduși în Împărăția Sa. Acest lucru se datorează faptului că, deși am fost răscumpărați de Domnul Isus și păcatele noastre au fost iertate, rădăcina păcatului nostru, adică natura noastră păcătoasă rămâne adânc înrădăcinată în noi și, fiind controlați de ea, nu putem să nu comitem frecvent păcate. Iată doar câteva exemple: când alți oameni fac lucruri care contravin intereselor noastre, poate că îi urâm și poate chiar ne supărăm; în mod obișnuit, spunem că vom fi loiali lui Dumnezeu și că vom asculta de El, dar atunci când se întâmplă ceva ce nu ne place, Îl înțelegem greșit și Îl învinovățim pe Dumnezeu și, în cazuri grave, chiar Îl abandonăm. Acest lucru arată că nu ne-am debarasat de cătușele și de constrângerile păcatului, că încă trăim într-o stare de păcătuire și apoi de mărturisire și că avem nevoie ca Dumnezeu întrupat să facă lucrarea de judecată pentru a ne curăța de stricăciunea noastră odată pentru totdeauna. Când auzim glasul lui Dumnezeu, suntem ridicați înaintea Lui și experimentăm judecata și mustrarea cuvintelor lui Dumnezeu, când firile noastre stricate sunt purificate și ne putem supune lui Dumnezeu, ne închinăm Lui și Îl iubim în orice împrejurări, acesta este momentul când suntem transformați în biruitori de către Dumnezeu. Aceștia sunt cei 144 000 de biruitori așa cum e profețit în Cartea Apocalipsa, și acest lucru împlinește perfect capitolul 14, versetul 4 din Apocalipsa: „Aceştia sunt cei care nu s-au întinat cu femei, căci sunt virgini. Ei Îl urmează pe Miel oriunde merge. Ei au fost răscumpăraţi dintre oameni ca prime roade pentru Dumnezeu şi pentru Miel”. Dacă Domnul S-ar întoarce mai întâi pe nor cu mare slavă, atunci toți oamenii s-ar arunca la pământ pentru a I se închina. Atunci nu ar fi posibilă demascarea nesupunerii și împotrivirii față de Dumnezeu din natura omului, și ar fi lipsit de temei ca Dumnezeu să exprime adevăruri care vizează expresiile noastre de stricăciune pentru a ne judeca. Chiar dacă Dumnezeu ar dezvălui esența noastră stricată, noi nu am accepta-o și nu am putea fi purificați și schimbați. Dacă așa ar sta lucrurile, Dumnezeu nu ar fi capabil să-Și realizeze lucrarea de a face biruitori.

Mai mult, în zilele de pe urmă, Dumnezeu va dezvălui, de asemenea, fiecare tip de persoană, va separa pe fiecare în funcție de felul lor, îi va răsplăti pe cei buni și îi va pedepsi pe cei răi. Dacă Domnul S-ar întoarce pe nori cu mare slavă, atunci toți L-ar vedea și s-ar arunca la pământ pentru a-L primi și a I se supune. Nimeni, fie că a crezut în Dumnezeu sau a aparținut Satanei, fie că a iubit adevărul sau nu, fie că L-a ascultat pe Dumnezeu sau I s-a împotrivit, nu ar putea fi demascat de Dumnezeu. Atunci, secerarea și vânturarea așa cum sunt prezise în Biblie și lucrarea de separare a fiecăruia în funcție de felul lor, de separare a oilor de capre, a grâului de neghină etc. nu s-ar putea săvârși. Deși Dumnezeu știe cine este bun și cine este rău, dacă oamenii nu sunt dezvăluiți, atunci ei nu vor recunoaște acest lucru, cu atât mai puțin vor fi convinși de acesta. Prin urmare, este clar că Dumnezeu face lucrarea de judecată în zilele de pe urmă pentru a mântui omul odată pentru totdeauna, pentru a forma un grup de biruitori și pentru a separa pe fiecare în funcție de felul lor. Pentru a face acest lucru, El trebuie mai întâi să Se întrupeze și să vină în taină. Odată ce este format un grup de biruitori, perioada lucrării secrete a lui Dumnezeu se va încheia și doar atunci va veni Dumnezeu în mod deschis pe nori, arătându-Se tuturor națiunilor și popoarelor pentru a începe să-i răsplătească pe cei buni și să-i pedepsească pe cei răi. Toți cei care au acceptat lucrarea de judecată a lui Dumnezeu și sunt purificați vor fi conduși în cele din urmă în Împărăția lui Dumnezeu, iar cei care nu au acceptat lucrarea lui Dumnezeu întrupat și care se împotrivesc, Îl calomniază și Îl hulesc pe Dumnezeu vor fi revelați ca slugi rele și ca neghină. Astfel de oameni vor fi măturați de dezastre cu multe vaiete și scrâșnire a dinților. Doar atunci se va împlini această profeție din Cartea Apocalipsa: „Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui(Apocalipsa 1:7).

Cum ar trebui să întâmpinăm arătarea și lucrarea Domnului?

Cu toate că Dumnezeu întrupat lucrează în taină, ce putem face noi pentru a putea să-L întâmpinăm pe Domnul? Apocalipsa 3:20 spune: „Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine.” Matei 25:6 spune: „La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare».” Putem vedea din aceste versete că în zilele de pe urmă, Dumnezeu Își va folosi cuvântările pentru a bate la ușile noastre, și va folosi oameni ca să ne strige vestea că mirele S-a întors. Așadar, când cineva ne predică Evanghelia ar trebui să cercetăm cu o inimă deschisă și să ne concentrăm pe ascultarea glasului lui Dumnezeu. Atâta timp cât îl recunoaștem a fi glasul lui Dumnezeu, trebuie să ne grăbim să acceptăm și să ne supunem, și să ținem pasul cu lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Aceasta înseamnă să întâmpinăm întoarcerea Domnului.

Astăzi, doar Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, mărturisește deschis că Domnul a venit în taină în trup și că El este Dumnezeu Atotputernic, Hristos din zilele de pe urmă. Dumnezeu Atotputernic a exprimat milioane de cuvinte și El face lucrarea de judecată începând cu casa lui Dumnezeu, purificând și mântuind pe toți cei care vin înaintea Lui. Dumnezeu Atotputernic a apărut și Își face lucrarea de aproape 30 de ani și El a format deja un grup de biruitori - lucrarea de judecată a lui Dumnezeu se apropie acum de sfârșit. Au loc dezastre unul după altul în toată lumea; se apropie zilele lui Noe. Trebuie să fim fecioarele înțelepte și să ne grăbim să cercetăm lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, căci făcând așa, vom avea șansa să-L întâmpinăm pe Domnul și să fim salvați înainte de sosirea dezastrelor. Dacă ne agățăm de ideea că Domnul vine pe nori, refuzând să căutăm și să cercetăm lucrarea lui Dumnezeu întrupat, atunci vom fi abandonați și eliminați de Domnul, și vom fi anihilați de dezastre și pedepsiți. Este întocmai cum spune Dumnezeu Atotputernic: „Multor oameni poate să nu le pese de ceea ce spun, dar Eu tot vreau să-i spun fiecărui așa-zis sfânt care Îl urmează pe Isus că, atunci când Îl veți vedea cu ochii voștri pe Isus coborând din ceruri pe un nor alb, aceasta va fi arătarea publică a Soarelui dreptății. Poate că acela va fi un moment de mare entuziasm pentru tine, și totuși, ar trebui să știi că timpul când asiști la coborârea lui Isus din cer este și timpul când tu cobori în iad pentru a fi pedepsit. Acela va fi momentul sfârșitului planului de gestionare (planului de mântuire) al lui Dumnezeu și va fi momentul când Dumnezeu îi răsplătește pe cei buni și îi pedepsește pe cei răi. Căci judecata lui Dumnezeu va fi încheiată înainte ca omul să vadă semne, atunci când nu există decât exprimarea adevărului(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul”).

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger