Ce este Fulgerul de la Răsărit? Tainele lui Matei 24:27 sunt dezvăluite

mai 31, 2020

de Mingbian

În ultimii ani, Fulgerul de la Răsărit a fost în mod deschis mărturie că Domnul Isus S-a reîntors ca Dumnezeu Atotputernic întrupat, în zilele de pe urmă. Dumnezeu Atotputernic a exprimat milioane de cuvinte și înfăptuiește lucrarea de judecată, începând cu însăși casa lui Dumnezeu. Apariția Fulgerului de la Răsărit a zguduit întreaga lume religioasă, iar mulți care au tânjit după apariția lui Dumnezeu au auzit cuvântările lui Dumnezeu Atotputernic și le-au recunoscut ca fiind vocea lui Dumnezeu. Ei au devenit convinși că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus reîntors și, unul după altul, au venit înaintea lui Dumnezeu Atotputernic. Apariția Fulgerului de la Răsărit a îndeplinit acest verset biblic: „Căci aşa cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului(Matei 24:27). „Fulgerul” este adevărul, cuvântul lui Dumnezeu; „iese din est” înseamnă că adevărul a ieșit din China, iar „se vede până la apus” înseamnă că a ajuns în Apus; „venirea Fiului Omului” se referă la lucrarea și apariția Lui Dumnezeu Întrupat la Răsărit – în China – și, în cele din urmă, extinderea lucrării Sale înspre Apus. Aceste cuvinte au fost îndeplinite acum. Cu toate acestea, deoarece mulți frați și surori cred minciunile PCC și acuzările pastorilor și ale prezbiterilor Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, ei nu îndrăznesc să cerceteze lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Aceștia se întreabă: dacă Fulgerul de la Răsărit ar reprezinta adevărata cale și apariția și lucrarea lui Dumnezeu, atunci de ce L-ar condamna guvernul chinez și pastorii și prezbiterii bisericii? Reprezintă oare Fulgerul de la Răsărit, cu adevărat, apariția și lucrarea Domnului Isus reîntors? Ne vom concentra asupra acestui subiect în următoarea părtășie.

Adevărata cale a suferit persecuții încă din Antichitate

Domnul Isus a spus odată: „Această generaţie este o generaţie rea(Luca 11:29). „Şi judecata este aceasta: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se expună faptele(Ioan 3:19-20). Cu precizia unui chirurg, Domnul Isus demască stricăciunea și întunericul acestei lumi, arătând că toată omenirea trăiește sub imperiul Satanei și nu este capabilă să tolereze existența lui Dumnezeu. În Epoca Harului, Domnul Isus S-a întrupat și a venit să-Și înfăptuiască lucrarea pe pământ pentru a răscumpăra omenirea, iar El a fost răstignit pe cruce de către conducătorii religioși evrei în complicitate cu autoritățile romane. Este clar că omenirea devenise atât de coruptă și malefică încât L-au renegat pe față pe Dumnezeu și I S-au împotrivit. Acum, Dumnezeu Atotputernic a venit în zilele de pe urmă și a exprimat toate adevărurile care îi permit omului să obțină mântuirea deplină, dar El a suferit, de asemenea, și condamnarea frenetică și sfidarea din partea lumii religioase și a guvernului chinez și a fost respins de către această generaţie. Acestea îndeplinesc întocmai cuvintele Domnului Isus: „Căci aşa cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot aşa va fi şi cu Fiul Omului (în ziua Sa). Dar mai întâi trebuie să sufere multe şi să fie respins de această generaţie(Luca 17:24-25). Guvernul chinez este un guvern ateu, însăși esența sa I se opune lui Dumnezeu și, prin urmare, condamnarea Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic de către acesta nu este ceva ciudat. Cu toate acestea, pastorii și prezbiterii din lumea religioasă de astăzi așteaptă cu toții reîntoarcerea Domnului, așa că, atunci de ce nu caută sau cercetează aceștia apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, ci, în schimb, I se împotrivesc și Îl condamnă cu frenezie? Acest fapt merită o analiză atentă. De fapt, există mulți pastori și prezbiteri care au văzut autoritatea și puterea din cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic. Cu toate acestea, atunci când ei văd atât de mulți oameni care tânjesc de mult timp ca Dumnezeu să apară, care recunosc din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic că El este, într-adevăr, Domnul Isus reîntors și care, mai apoi, vin înaintea lui Dumnezeu Atotputernic, unul după altul, acești pastori și prezbiteri ai lumii religioase încep să se teamă că cei credincioși Îl vor urma pe Dumnezeu Atotputernic și atunci nimeni nu îi va mai urma sau idolatriza. Pentru a-și păstra propriile ranguri și mijloace de trai, ei se prefac că „apără adevărata cale și protejează turma” în timp ce condamnă fără motiv apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic și stau în calea credincioșilor care cercetează adevărata cale. Din faptul că apariția și lucrarea ambelor încarnări ale lui Dumnezeu au fost condamnate de către lumea religioasă, putem constata că aceasta a devenit atât de întunecată și de malefică încât a ajuns până la a I se împotrivi lui Dumnezeu. Prin urmare, Dumnezeu va fi inevitabil condamnat și prigonit de forțele lui Satana atunci când El va veni în această lume ticăloasă pentru a-Și înfăptui lucrarea.

Așadar, cercetând adevărata cale, ce atitudine ar trebui să adoptăm atunci când ne confruntăm cu acuzațiile și sfidarea venite din partea conducătorilor lumii religioase? Dacă ne gândim la Petru, Ioan și ceilalți discipoli, în acele vremuri de demult, ei nu au crezut orbește minciunile conducătorilor religioși care îl acuzau pe Domnul Isus ci, în schimb, au căutat să asculte glasul Domnului cu smerenie. Când au recunoscut faptul că spusele Domnului Isus reprezintă adevărul, glasul lui Dumnezeu, ei au fost capabili să renunțe la noțiunile lor și să-L urmeze pe Domnul, primind, în cele din urmă, mântuirea Domnului. Este întocmai cum a spus Domnul Isus: „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide!(Matei 7:7). În cazul în care dorim să știm dacă Fulgerul de la Răsărit este adevărata cale, atunci ar trebui să analizăm lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic și să citim cuvintele exprimate de către Dumnezeu Atotputernic. Aceasta este singura modalitate de a ajunge la adevărul acestei probleme. Dacă noi credem orbește în ceea ce spun pastorii și prezbiterii, atunci este foarte posibil să călcăm pe urmele poporului evreu de rând, de pe vremea lui Isus, mergând pe aceeași cale ca și fariseii, Împotrivindu-I-ne și lepădându-ne de Domnul Isus, ratând șansa de a cerceta adevărata cale și fiind pe vecie incapabili să întâmpinăm reîntoarcerea Domnului.

Cum putem fi siguri că Fulgerul de la Răsărit este adevărata cale?

Așadar, cum putem fi siguri că Fulgerul de la Răsărit este adevărata cale? Haideți să citim cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „Care este principiul cel mai de bază în căutarea căii adevărate? Trebuie să te uiți dacă lucrarea Duhului Sfânt se află sau nu pe această cale, dacă aceste cuvinte sunt expresia adevărului sau nu, cine este mărturisit și ce îți poate aduce. Distincția între calea reală și cea falsă necesită câteva aspecte ale cunoștințelor de bază, cele mai fundamentale fiind faptul de a putea spune dacă este lucrarea Duhului Sfânt sau nu. Pentru că esența credinței omului în Dumnezeu este credința în Duhul lui Dumnezeu și, chiar credința lui în Dumnezeu întrupat, este deoarece acest trup este întruchiparea Duhului lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că o astfel de credință este totuși credința în Duh. Există diferențe între Duh și trup, dar pentru că acest trup vine de la Duh și este Cuvântul întrupat, în ceea ce crede omul este totuși esența inerentă a lui Dumnezeu. Și, astfel, în deosebirea dintre calea adevărată și cea falsă, trebuie, mai presus de toate, să te uiți dacă este lucrarea Duhului Sfânt sau nu, după care trebuie să te uiți dacă există sau nu adevăr în această cale. Acest adevăr este firea vieții umanității normale, adică, ceea ce i-a cerut Dumnezeu omului atunci când l-a creat la început, cu alte cuvinte, întreaga umanitate normală (inclusiv simțul uman, înțelegerea, înțelepciunea și cunoștințele de bază de a fi om). Altfel spus, trebuie să te uiți dacă această cale poate sau nu să îl ducă pe om într-o viață de umanitate normală, dacă adevărul rostit este sau nu necesar în conformitate cu realitatea umanității normale, dacă acest adevăr este sau nu practic și real și dacă este sau nu cel mai oportun. Dacă există adevăr, atunci poate purta omul în experiențe normale și reale; omul, mai mult, devine și mai normal, simțul uman al omului devine și mai complet, viața omului în trup și viața spirituală devin și mai organizate, iar emoțiile omului devin și mai normale. Acesta este cel de-al doilea principiu. Mai există un principiu și anume dacă omul are sau nu tot mai multe cunoștințe despre Dumnezeu, dacă experimentarea unei astfel de lucrări și a unui astfel de adevăr pot inspira sau nu dragostea de Dumnezeu în el și îl pot aduce și mai aproape de Dumnezeu. Prin acestea se poate determina dacă este sau nu calea reală(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi”).

Cuvintele lui Dumnezeu afirmă foarte clar că există trei principii de bază pentru a face distincția între calea adevărată și cea falsă. În primul rând, vedeți dacă acea cale conține lucrarea Duhului Sfânt. Dumnezeu este Duh și, chiar dacă Dumnezeu lucrează întrupat, esența Lui rămâne cea a Duhului Său, așadar lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie în armonie cu lucrarea Duhului Sfânt. În al doilea rând, vedeți dacă acea cale conține adevărul. Știm cu toții că numai cuvântul lui Dumnezeu este adevărul; adevărul poate deveni însăși viața noastră, este principiul care ne guvernează comportamentul, conduita și modul în care Îl slăvim pe Dumnezeu și ne poate permite să ne recuperăm umanitatea normală. În al treilea rând, vedeți dacă acea cale poate permite oamenilor să-L cunoască din ce în ce mai bine pe Dumnezeu. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu este înfăptuită de către Însuși Dumnezeu, pentru că tot ceea ce El dezvăluie este ceea ce El are și este și deoarece, de fiecare dată când Dumnezeu apare și înfăptuiește lucrarea de mântuire a omului, El îi spune omului voia Sa și ceea ce El cere; cu cât citim mai mult din cuvintele lui Dumnezeu și cu cât experimentăm mai mult lucrarea Sa, cu atât credința noastră în Dumnezeu devine mai mare și sporește cunoașterea noastră despre Dumnezeu.

De exemplu, când Domnul Isus a venit să-Și înfăptuiască lucrarea, El a dăruit omului har din belșug, i-a vindecat pe cei bolnavi, a alungat demoni și a adus calea pocăinței pentru omenire. El l-a învățat pe om să se spovedească și să se pocăiască, să-și iubească aproapele precum se iubește pe sine însuși, să-și poarte crucea, să fie răbdător și tolerant, să-i ierte pe alții de câte șaptezeci de ori câte șapte, să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima și cu toată mintea etc. Aceste învățături de la Domnul Isus au reprezentat cuvinte pe care nicio ființă umană nu le-ar fi putut rosti. Înainte ca Domnul Isus să vină și să exprime adevărul, cei care trăiau conform legii știau doar cum să trăiască; ei nu înțelegeau absolut deloc adevărurile cu privire la modul de a-i iubi și a-i ierta pe ceilalți. Dar urmându-l pe Domnul și practicând învățăturile Lui, ei au văzut că spusele Domnului Isus reprezentau adevărul și că ar putea arăta oamenilor din acea vreme calea de a practica. De asemenea, oamenii au ajuns să înțeleagă, prin lucrarea Domnului Isus, că firea lui Dumnezeu este plină de milă și bunătate și au devenit dispuși să se întoarcă spre Domnul. În ciuda faptului că lucrarea Domnului Isus din acea vreme a fost întâmpinată în mod constant cu acuzații, sfidare și prigoană din partea preoților, a cărturarilor și a fariseilor, numărul celor care L-au urmat pe Domnul Isus a devenit din ce în ce mai mare. În cele din urmă, acești conducători religioși au complotat cu autoritățile romane pentru a-L răstigni pe Domnul Isus, crezând că, făcând acest lucru, vor anula lucrarea Domnului Isus. Însă, cei care au crezut sincer în Dumnezeu, au văzut din lucrarea și cuvintele Sale că lucrarea Sa a venit de la Dumnezeu și, astfel, L-au urmat cu inimile debordând de credință și au răspândit Evanghelia Domnului, indiferent de modul în care i-au persecutat autoritățile romane și lumea religioasă din acea vreme. Evanghelia Domnului Isus a ajuns acum în cele mai îndepărtate locuri ale universului și în fiecare colț al lumii și nicio forță nu o poate opri. Putem vedea din rodul cuvintelor și lucrării Domnului Isus că lucrarea Sa a venit de la Dumnezeu și că ea este adevărata cale.

În mod similar, dacă dorim să confirmăm faptul că lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic este adevărata cale sau nu, putem vedea dacă adevărul este exprimat în lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, dacă aceasta are lucrarea Duhului Sfânt și dacă permite oamenilor o cunoaștere mai profundă a lui Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic a venit în zilele de pe urmă, iar pe temelia lucrării de răscumpărare a Domnului Isus, El a exprimat toate adevărurile care permit omului să obțină purificarea și mântuirea deplină; El înfăptuiește etapa de judecată și curățire a omului din cadrul lucrării Sale și El ne salvează de o viață trăită în suferință în ciclul păcătuirii și al spovedaniei. Dumnezeu Atotputernic spune: „Când Dumnezeu se va întrupa de această dată, lucrarea Lui va fi pentru a-Și exprima firea, în primul rând prin pedeapsă și judecată. Pornind de aici, El va aduce mai mult adevăr omului, îi va arăta mai multe moduri de practică și, astfel, Își va atinge scopul de a-l cuceri și de a-l salva pe om de firea lui stricată. Acestea se află în spatele lucrării lui Dumnezeu în Epoca Împărăției(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”

). „Cu ajutorul acestei lucrări de judecată și mustrare, omul va ajunge să cunoască pe deplin substanța întinată și coruptă din propriul sine și va putea să se schimbe complet și să devină neprihănit. Doar în felul acesta poate deveni omul vrednic să se întoarcă înaintea tronului lui Dumnezeu. Întreaga lucrare făcută în această zi este astfel încât omul să poată fi curățat și schimbat; prin judecata și mustrarea prin cuvânt, precum și prin rafinare, omul poate să-și înlăture corupția și să fie făcut pur. Decât să considerăm că această etapă a lucrării este cea a mântuirii, mai degrabă ar fi mai potrivit să spunem că este lucrarea purificării(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Taina întrupării (4)”). Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic ne spun despre adevăruri precum taina planului de gestionare pe durata a șase mii de ani al lui Dumnezeu, taina întrupărilor lui Dumnezeu, rezultatul și destinația viitoare a omenirii, ce înseamnă a fi răpit, cum să deslușim adevăratul Hristos de falșii hristoși, adevărul despre corupția omenirii de către Satana, cum să ne eliberăm din cătușele păcatului și cum să ne temem de Dumnezeu și să ne ferim de rău. Toate aceste adevăruri au fost exprimate de către Dumnezeu pe baza nevoilor noastre, sunt adevăruri mai profunde decât cele din Epoca Harului. Nu numai că ele ne explică tainele lucrării Sale de gestionare, cine ne și demască firile noastre satanice, cum ar fi aroganța, răutatea, egoismul, perfidia și cruzimea. Fiind supuși judecății și mustrării cuvintelor lui Dumnezeu, vedem cum Dumnezeu detestă corupția omului, înțelegem firea dreaptă și sfântă a lui Dumnezeu care nu permite nicio jignire și o inimă temătoare de Dumnezeu se naște în noi. Atunci nu mai îndrăznim să comitem păcate cu ușurință și să I ne împotrivim lui Dumnezeu, devenim dispuși să ne lepădăm de trup și să practicăm adevărul și începem treptat să trăim o oarecare aparență a umanității. De asemenea, ajungem să prețuim cu adevărat faptul că, fără judecata și mustrarea lui Dumnezeu, nu am putea niciodată cunoaște firile satanice care zac adânc înrădăcinate în noi; am putea fi doar ca cei aparent religioși, veșnic prinși în ciclul păcătuirii și al spovedaniei. Chiar dacă am crede în Dumnezeu până la capăt, nu am putea totuși să obținem mântuirea deplină a lui Dumnezeu. Experimentând lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, vedem că firea lui Dumnezeu nu este numai miloasă și iubitoare, ci chiar mai mult, este dreaptă și măreață și nu tolerează nicio jignire. Indiferent dacă firea lui Dumnezeu este miloasă și iubitoare sau dreaptă și măreață, aceasta conține întotdeauna marea mântuire a omului de către Dumnezeu.

Mai mult, dacă este lucrarea lui Dumnezeu sau adevărata cale, aceasta deține lucrarea Duhului Sfânt și este susținută de către Duhul Sfânt și nicio forță potrivnică nu poate sta în calea lucrării lui Dumnezeu. De când Dumnezeu Atotputernic S-a arătat și Și-a început lucrarea în China, în 1991, guvernul chinez și lumea religioasă nu au încetat niciodată să I se împotrivească și să persecute Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Cu toate acestea, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu nu a fost împiedicată în niciun fel de aceste forțe potrivnice, iar pe durata scurtă de timp de douăzeci de ani, s-a răspândit pe întreg teritoriul chinez, precum și în cadrul multor alte națiuni din întreaga lume. Cartea cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic, Cuvântul Se arată în trup, este de mult timp disponibilă online și a fost tradusă în peste douăzeci de limbi, fiind propovăduită în mod deschis și fiind mărturie întregii omeniri. Filmele, spectacolele de dans, scenetele și dialogurile comice, toate fiind mărturie pentru lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, precum și mărturiile trăite de către frații și surorile care au suferit judecata și mustrarea cuvintelor lui Dumnezeu și au experimentat curățirea și transformarea firilor lor corupte, toate au fost publicate online. Mulți credincioși adevărați, care tânjesc ca Dumnezeu să Se arate, au auzit glasul lui Dumnezeu și au urmărit aceste mărturii bazate pe experiențe proprii - lumina a intrat în viețile lor. Ei au devenit convinși că spusele exprimate de Dumnezeu Atotputernic sunt cuvântările Duhului Sfânt către biserici și că Dumnezeu Atotputernic este reîntoarcerea Domnului Isus, că Fulgerul de la Răsărit este adevărata cale. Unul după altul s-au reunit sub numele de Dumnezeu Atotputernic. Bisericile BDA au fost acum înființate în multe țări din întreaga lume, iar acest fapt îndeplinește întru totul această profeție a Domnului Isus: „Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului(Matei 24:27).

Frați și surori, din rodul lucrării lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, putem avea certitudinea că Fulgerul de la Răsărit conține lucrarea Duhului Sfânt și exprimarea adevărului și, experimentând lucrarea lui Dumnezeu, cunoașterea noastră despre Dumnezeu va continua să crească. Fulgerul de la Răsărit este adevărata cale, apariția și lucrarea Domnului Isus reîntors. Dacă vom reuși sau nu să mergem pe urmele Mielului și să fim binecuvântați de către Dumnezeu, acest fapt va depinde de alegerile noastre individuale. Dumnezeu Atotputernic spune: „Lucrarea lui Dumnezeu este la fel ca niște valuri foarte puternice. Nimeni nu Îl poate reține și nimeni nu Îi poate opri pașii. Doar cei care ascultă cu grijă cuvintele Lui și care caută și sunt însetați după El pot păși pe urmele Lui și primi făgăduința Lui. Cei care nu vor face aceasta vor fi supuși unui dezastru copleșitor și unei pedepse meritate(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Anexă 2: Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri”). „Nu trebuie să condamnați orbește cuvintele exprimate de Dumnezeu din cauza arătării Hristoșilor mincinoși în zilele de pe urmă și nu trebuie să fiți unii care blasfemiază împotriva Duhului Sfânt, pentru că vă temeți de înșelăciune. Nu ar fi acesta un mare păcat? Dacă, după multă examinare, tu totuși crezi că aceste cuvinte nu sunt adevărul, că nu sunt calea și că nu sunt exprimarea lui Dumnezeu, atunci vei fi în cele din urmă pedepsit și vei rămâne fără binecuvântări. Dacă nu poți accepta un asemenea adevăr spus atât de simplu și de clar, nu ești atunci nepotrivit pentru mântuirea de la Dumnezeu? Nu ești tu unul dintre aceia care nu sunt destul de norocoși să se reîntoarcă în fața Tronului lui Dumnezeu? Gândește-te la asta! Nu te pripi și nu fi impetuos, și nu trata credința în Dumnezeu ca pe un joc. Gândește-te de dragul destinației tale, de dragul perspectivelor tale, de dragul vieții tale și cu tine însuți, nu te juca. Poți accepta aceste cuvinte?(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul”).

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger