De unde vine Fulgerul de la Răsărit?

ianuarie 18, 2021

Acum suntem în zilele de pe urmă, iar profețiile despre întoarcerea Domnului s-au împlinit. Mii și mii de credincioși cucernici speră din toată inima la întoarcerea Domnului Isus. Totuși, în același timp, Fulgerul de la Răsărit anunță că stă mărturie că Domnul Isus S-a întors deja în trupul său din zilele de pe urmă – Dumnezeu Atotputernic – și că deja Și-a făcut lucrarea Sa de judecată, începând de la familia lui Dumnezeu. Arătarea Fulgerului de la Răsărit a zguduit atât întreaga lume religioasă, cât și pe cei care cred sincer în Dumnezeu și sunt însetați de adevăr. Prin căutarea și investigarea cuvintelor și lucrării lui Dumnezeu Atotputernic, mulți oameni confirmă că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors și, unul câte unul, vin în fața lui Dumnezeu Atotputernic. Acest lucru a creat panică în rândul pastorilor și bătrânilor din lumea religioasă și al celor din guvernul PCC. Pentru a suprima și a scoate în afara legii Fulgerul de la Răsărit, pastorii și bătrânii din lumea religioasă și guvernul PCC s-au aliat, născocind diferite zvonuri despre acesta, condamnându-l cu sălbăticie, denigrând Fulgerul de la Răsărit, numindu-l o erezie, și făcând tot ce le stă în putință pentru a-i obstrucționa și hărțui pe credincioșii sinceri care vor să caute și să investigheze arătarea și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă. La începutul timpurilor, iudeii lumii religioase s-au aliat cu guvernul roman și tragedia istorică a crudei prigoniri a Domnului Isus s-a repetat.

Relatările sunt diferite, iar opiniile variază în legătură cu faptul dacă Fulgerul de la Răsărit este sau nu întoarcerea Domnului Isus și dacă este sau nu lucrarea lui Dumnezeu. Unii oameni merg pe urma pastorilor și bătrânilor din lumea religioasă, care neagă și condamnă, dar unii cred că Fulgerul de la Răsărit are legătură cu profeția Domnului Isus din Biblie, care spune: „Căci aşa cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului” (Matei 24:27), (NTLR®) și cred că are legătură cu venirea Fiului omului în zilele de pe urmă. Deci, de unde vine, mai exact, Fulgerul de la Răsărit? Este acesta lucrarea lui Dumnezeu? Ce fel de taine ascunde el?

Toți cei care înțeleg lucrarea lui Dumnezeu știu că lucrarea Lui este tot timpul nouă și că nu se oprește niciodată din progres. E ca în Epoca Legii, când Dumnezeu a lucrat prin Duh și a dat legile care să călăuzească viața omului pe Pământ. Apoi, în Epoca Harului, Dumnezeu S-a întrupat și S-a arătat drept Fiul omului pentru a-Și face lucrarea Sa, tămăduind bolnavii și alungând demonii, făcând multe minuni și exprimând calea de: „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape!” (Matei 4:17), (NTLR®) înainte să fie răstignit și să-Și fi terminat lucrarea Sa de răscumpărare a întregii omeniri. Dar, fiindcă oamenii nu cunosc lucrarea lui Dumnezeu și, de asemenea, fiindcă au o natură egoistă și satanică, fiind cu toții fățarnici, neînduplecați și încăpățânați și fiindcă se agață de concepțiile și închipuirile lor, atât de mult încât se satură de adevăr și urăsc adevărul, de fiecare dată când Dumnezeu realizează o nouă lucrare, El trebuie să sufere blasfemii cumplite, prigoană și acuze din partea lumii religioase și a conducerii. Cei care răspândesc și stau mărturie noii lucrări a lui Dumnezeu pot fi, de asemenea, acuzați de multe lucruri și insultați, dar și asupriți fără milă. Acest lucru este consemnat în Noul Testament: pentru a salva omenirea de pericolul de a fi pedepsită pentru că a încălcat legile pe care nu le-a putut urma, Dumnezeu S-a întrupat în chipul Domnului Isus și a început lucrarea de răscumpărare în Epoca Harului. Când Domnul Isus Își făcea lucrarea în Iudeea, El a făcut multe minuni, a tămăduit bolnavii și a alungat demonii, a umplut oamenii de har și a exprimat multe adevăruri. Asta e destul pentru a demonstra că Domnul Isus a fost Însuși Dumnezeu și că El a fost Mesia pe care L-au așteptat atât timp israeliții. Și totuși, marii preoți iudei, cărturarii și fariseii s-au ținut cu încăpățânare de concepțiile religioase și au refuzat pur și simplu să creadă că Isus era Mesia pe care L-au așteptat atâta timp. Ba din contră, au căutat peste tot în Biblie pentru a găsi ceva ce să folosească împotriva lui Isus, au defăimat, judecat și condamnat lucrarea Domnului Isus, numind-o erezie (vezi Faptele Apostolilor, 24:14), iar pe Însuși Isus L-au numit „mai-marele partidei nazarinenilor” (vezi Faptele Apostolilor, 24:5). I-au înșelat și i-au ațâțat pe iudei pentru a-L condamna pe Domnul Isus și s-au aliat cu guvernul roman pentru a-L răstigni pe cruce. Prin urmare, tot poporul iudeu a ofensat firea lui Dumnezeu și a fost supus unei distrugeri fără precedent. Astfel, putem vedea că un lucru ce e condamnat și respins de lumea religioasă și de cei de la putere nu e neapărat greșit și e foarte probabil să vină de la Dumnezeu și să fie lucrarea lui Dumnezeu. Prin urmare, când investigăm dacă un lucru e lucrarea lui Dumnezeu sau nu, nu putem judeca bazându-ne pe recunoașterea și acceptul lumii religioase și a celor de la putere. Din toate lucrările realizate în Epoca Legii și Epoca Harului, putem vedea că, pentru a determina dacă un lucru e lucrarea lui Dumnezeu sau nu, depinde în principal dacă aceea ce aceasta exprimă e adevărul, dacă e ceva de ce omenirea are nevoie urgentă în prezent și dacă are lucrarea Duhului Sfânt. Doar în acest mod putem discerne în esență dacă e lucrarea lui Dumnezeu sau nu... asta e cel mai important.

În zilele de pe urmă, omenirea devine din ce în ce mai profund coruptă. Omul e controlat în totalitate de natura sa satanică și coruptă, făcând deseori păcate fără voia sa, în timp ce trăiește o viață în care păcătuiește ziua și mărturisește seara și trăiește într-o durere de nedescris. Omenirea se îndepărtează din ce în ce mai mult de Dumnezeu, iar speranța lor de a fi mântuiți e din ce în ce mai slabă. Pentru a mântui omul din această situație în care acesta păcătuiește și mărturisește, mărturisește și păcătuiește, și pentru ca omul să se poată elibera de firea sa satanică și coruptă și de lanțurile păcatului și de piedici și pentru ca omul să poată fi spălat și să poată obține mântuirea lui Dumnezeu, Dumnezeu S-a întrupat iarăși pentru a exprima adevărul și a judeca omenirea coruptă și realizează o nouă lucrare care purifică omenirea pe de-a-ntregul și o mântuiește. De data aceasta, Dumnezeu S-a întrupat la Răsăritul lumii, în China, arătându-Se și realizând lucrarea Sa. A pus capăt Epocii Harului și a început Epoca Împărăției. A adus adevăruri superioare și mai îmbelșugate decât cele de până acum, a dezvăluit tainele tuturor lucrărilor lui Dumnezeu de la facerea lumii și i-a dat omului toate adevărurile care-l vor spăla și-l vor mântui. Cei care acceptă lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă înțeleg multe adevăruri din cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic. Ei văd clar că Dumnezeu Atotputernic care exprimă adevărul în zilele de pe urmă e cu adevărat Domnul Isus întors, ei au reușit să-și cunoască clar natura lor coruptă și rădăcina tuturor păcatelor lor. Au găsit calea prin care să-și rezolve de firea lor satanică și coruptă, iar inimile lor sunt senine și curate. Trecând prin judecata, mustrarea, încercările și rafinarea cuvintelor lui Dumnezeu, firile vieților lor se schimbă continuu, văd speranța mântuirii și cunosc cu adevărat esența bună și sfântă a lui Dumnezeu și firea Sa dreaptă și intangibilă. Înțeleg și cunosc mai practic ce are Dumnezeu și ce este, și de asemenea, atotputernicia, înțelepciunea și autoritatea Lui, și-și pot da toți seama că credința lor în Dumnezeu nu mai e goală sau nedeslușită, ci devine din ce în ce mai reală. Îl cunosc pe Dumnezeu Cel drag și iubitor, și, trezind o inimă care se teme de Dumnezeu, ajung să-L asculte și să-L aprecieze pe Dumnezeu și cu toții își dau seama în mod clar că lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă poate purifica și mântui oamenii cu adevărat. În zilele de pe urmă, timpul lucrării de judecată și de purificare a lui Dumnezeu Atotputernic e scurt, iar viteza e rapidă, ca fulgerul. De-a lungul a două decade scurte, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu s-a răspândit în toată China continentală și a format un grup de biruitori, iar acum Evanghelia se răspândește rapid în toate direcțiile și către toate popoarele lumii. Aceasta îndeplinește precis profeția Domnului Isus: „Căci aşa cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului” (Matei 24:27). (NTLR®) Și, totuși, pastorii și bătrânii lumii religioase se agață cu încăpățânare de concepțiile religioase și, confruntându-se cu noua lucrare a lui Dumnezeu care nu corespunde concepțiilor omului, nu doar că nu o caută și nu o investighează, ci flutură Biblia și caută greșeli pe care le pot folosi împotriva lui Dumnezeu. Ei judecă și condamnă în mod nechibzuit lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă și denigrează Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, numind-o „Secta Fulgerul de la Răsărit” și o erezie. Acțiunile și faptele lor sunt exact ca ale marilor preoți iudei, cărturarilor și fariseilor, când L-au condamnat pe Domnul Isus. Prin faptul că pot disprețui și ataca lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă, astfel oprind oamenii de la cercetarea și călcarea pe urmele lui Dumnezeu și de la ascultarea față de lucrarea lui Dumnezeu, nu sunt ei cu adevărat fariseii care L-au disprețuit și L-au condamnat pe Hristos, dar o fac în zilele noastre? Oare esența acțiunilor lor nu e una care urăște adevărul și hulește împotriva Duhului Sfânt? Condamnarea crudă din partea liderilor religioși față de arătarea și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic îndeplinește în totalitate cuvintele Domnului Isus, când a profețit întoarcerea Sa: „Căci aşa cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot aşa va fi şi cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe şi să fie respins de această generaţie” (Luca 17:24-25). (NTLR®)

Dacă Dumnezeu Atotputernic n-ar fi vorbit cuvântul Său și n-ar fi dezvăluit tainele Sale, n-am fi înțeles niciodată cu adevărat ce vrea să spună profeția: „Căci aşa cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus.” (NTLR®) Dumnezeu Atotputernic spune: „Când toți oamenii iau aminte, când toate lucrurile sunt reînnoite și reînsuflețite, când fiecare persoană I se supune, fără îndoială, lui Dumnezeu și dorește să care responsabilitatea grea a poverii lui Dumnezeu – atunci Fulgerul de la Răsărit se ivește, iluminând totul de la Est spre Vest, înfricoșând totul pe pământ cu venirea acestei lumini; iar, în acest moment, Dumnezeu Își începe, încă o dată, noua Sa viață. […] Adică, în Estul lumii, de când începe mărturia pentru Însuși Dumnezeu până când El începe să lucreze, până când divinitatea începe să exercite putere suverană peste pământ – aceasta este raza strălucitoare a Fulgerului de la Răsărit, care a strălucit mereu întregului univers. Când țările de pe pământ devin Împărăția lui Hristos, atunci întregul univers este iluminat. Acum este momentul în care Fulgerul de la Răsărit se ivește: Dumnezeu întrupat începe să lucreze și, în plus, vorbește direct în divinitate. Se poate spune că, atunci când Dumnezeu începe să vorbească pe pământ, se ivește Fulgerul de la Răsărit. Mai exact, atunci când apa vieții curge de la tron – când încep cuvântările de la tron ​​– exact atunci încep, în mod oficial, cuvântările celor șapte Duhuri” („Interpretarea celei de-a douăsprezecea cuvântări” în Cuvântul Se arată în trup). „Îmi fac lucrarea de-a lungul universului, iar în Răsărit, trosnetele tunetelor se propagă fără sfârșit, zguduind toate popoarele şi confesiunile. Este glasul Meu cel care i-a dus pe toți oamenii în prezent. Voi face ca toți oamenii să fie cuceriți de glasul Meu, să cadă în acest curent și să se supună Mie, căci de mult Mi-am revendicat slava de pe tot pământul și am eliberat-o din nou în Răsărit. Cine nu tânjește să-Mi vadă slava? Cine nu-Mi așteaptă cu nerăbdare reîntoarcerea? Cine nu este însetat de reapariția Mea? Cine nu tânjește după frumusețea Mea? Cine n-ar veni la lumină? Cine nu ar privi la bogația din Canaan? Cine nu dorește întoarcerea Mântuitorului? Cine nu-L adoră pe Marele Atotputernic? Glasul Meu se va răspândi pe tot pământul; Îmi doresc, uitându-mă la poporul Meu ales, să-i spun mai multe cuvinte. Ca și tunetele puternice care scutură munții și râurile, Eu rostesc cuvintele Mele întregului univers și omenirii. De aceea, cuvintele din gura Mea au devenit comoara omului și toți oamenii Îmi prețuiesc cuvintele. Fulgerul luminează dinspre Răsărit către Apus. Cuvintele Mele sunt de așa natură încât omul nu vrea să renunțe la acestea, însă, în același timp, le găsește de nepătruns, dar se bucură și mai mult de ele. Toți oamenii sunt mulțumiți și bucuroși, sărbătorindu-Mi venirea, de parcă tocmai s-ar fi născut un prunc. Prin vocea Mea, voi aduce pe toți oamenii înaintea Mea. De atunci, voi intra în mod oficial în neamul oamenilor, pentru ca ei să vină să Mă slăvească. Cu slava pe care o radiez și cuvintele din gura Mea, voi face astfel încât toți oamenii să vină înaintea Mea și să vadă că fulgerul se aprinde din Răsărit […] Deoarece de mult am înviat și am plecat din mijlocul omenirii și apoi am reapărut cu slavă printre oameni. Eu sunt Cel ce a fost adorat în urmă cu nenumărate veacuri și Eu sunt și copilul părăsit de israeliți în urmă cu nenumărate veacuri. Mai mult, Eu sunt Dumnezeul Atotputernic plin de glorie al acestei epoci!” („Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul” în Cuvântul Se arată în trup). Din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, putem vedea că lucrarea și cuvântul lui Dumnezeu din zilele de pe urmă sunt fulgerul care luminează, începând de la Răsărit. „Fulgerul” e lumina cea mare, care înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, modul de judecată și de mustrare al lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Expresia „iese de la răsărit” înseamnă că vine din China, iar expresia „se vede până la apus” înseamnă că ajunge până la Apus. În sfârșit, „venirea Fiului Omului” se referă la faptul că Dumnezeu a devenit trup și S-a arătat mai întâi și a început să lucreze în China, la Răsărit. Acolo, El face un grup de oameni care-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu și aceștia sunt biruitori, cum e profețit în Apocalipsa. Apoi, prin acești oameni, Evanghelia zilelor de pe urmă se va răspândi până la Apus, ca toți să primească mântuirea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Asta s-a întâmplat și e un adevăr pe care-l pot vedea toți! Fulgerul de la Răsărit (adică lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în timpul zilelor de pe urmă în China) ne poate permite să primim toată dragostea și mântuirea pe care Dumnezeu o poate da oamenilor, ne poate permite să cunoaștem adevărata față a lui Dumnezeu și trezește în noi adevărata venerație și adorare a lui Dumnezeu. Precum fulgerul, cuvântul lui Dumnezeu îi oferă omului lumină și speranță. Toți cei care acceptă Fulgerul de la Răsărit – lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă – pot fi cu toții martori pentru asta.

Acum, citind asta, cred că aveți un răspuns clar la întrebarea „care este originea Fulgerului de la Răsărit”. Dumnezeu este Creatorul Cerului și al pământului și al tuturor lucrurilor. Deoarece omul a fost corupt de Satana, Dumnezeu a început să lucreze pentru a-l mântui pe om. Dumnezeu dorește ca toți oamenii din Univers să-I vadă faptele, ca toate credințele să se unească, ca toți să I se închine Creatorului. Apoi, El le va permite tuturor celor care caută cu adevărat arătarea lui Dumnezeu și Îi calcă pe urme să atingă puritatea și să obțină mântuirea. El îi va lua pe acești oameni care sunt după inima lui Dumnezeu în Împărăția Sa, pentru a se odihni cu El. Deci, fiecare dintre frații și surorile noastre care cred cu adevărat în Dumnezeu și așteaptă cu nerăbdare întoarcerea Domnului Isus ar trebui să dea la o parte noțiunile noastre religioase și să studieze calea adevărată. Nu băgați în seamă zvonurile, nu vă opuneți orbește căii adevărate, întrucât veți pierde mântuirea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Trebuie să ținem pasul cu lucrarea lui Dumnezeu, urmându-L îndeaproape. Doar așa putem obține mântuirea Lui până la urmă și putem fi aduși de Dumnezeu în Împărăția Sa.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Contactează-ne pe Messenger