Predică scrisă: Adevăratul sens al versetului „Dar despre ziua și ora aceea nu știe nimeni”

mai 19, 2020

de Xinjie

Cele patru luni sângerii au apărut, iar dezastrele precum cutremurele, foametea și epidemiile sunt din ce în ce mai frecvente. Practic, profețiile despre reîntoarcerea Domnului s-au îndeplinit, iar unii au mărturisit online, în mod deschis, că El a venit deja. Unii frați și surori sunt nedumeriți, căci în Biblie este scris clar: „Dar despre ziua şi ora aceea nu ştie nimeni, nici îngerii cerurilor, (nici Fiul), ci numai Tatăl(Matei 24:36). Cum de știu ei că Domnul S-a reîntors? Oare S-a reîntors El cu adevărat? Ce ar trebui să facem pentru a fi capabili să-L întâmpinăm? Haideți să avem părtășie împreună despre această întrebare.

„Dar despre ziua și ora aceea nu știe nimeni” – Care este înțelesul acestui verset?

Pe baza acestui verset biblic, „Dar despre ziua și ora aceea nu știe nimeni”, unii frați și unele surori cred că, atunci când Domnul Se va reîntoarce, nimeni nu va ști. Acesta este motivul pentru care niciunul dintre ei nu dă crezare sau nu ia în considerare afirmațiile venite din partea oamenilor care răspândesc vești despre reîntoarcerea Domnului. Este, într-adevăr, aceasta o înțelegere corectă sau nu? Este oare în conformitate cu voia Domnului? Odată, Domnul Isus a proorocit: „La miezul nopții a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!» (Matei 25:6)Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el, și el cu Mine(Apocalipsa 3:20). Din aceste rânduri ale Scripturii putem vedea că, după ce Domnul Se va reîntoarce în zilele de pe urmă, va bate la ușa noastră cu spusele Sale și chiar ne va face să ieșim și să-L întâmpinăm cu un strigăt omenesc: „Vine mirele”. Deoarece există oameni care strigă vestea reîntoarcerii Domnului, acest lucru arată că, atunci când El va veni, cu siguranță îi va anunța pe oameni. În mod clar, interpretarea versetului „Dar despre ziua și ora aceea nu știe nimeni”, conform căreia nimeni nu va afla despre venirea Domnului decât după ce se va întâmpla, este complet eronată.

Așadar, cum anume ar trebui să interpretăm acest fragment din Scriptură? Putem corela aceste versete: „Învățați de la smochin pilda lui: când mlădița lui devine deja fragedă și încep să apară frunzele, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când vedeți toate aceste lucruri, să știți că El este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece această generație până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, însă cuvintele Mele nu vor trece! Dar despre ziua și ora aceea nu știe nimeni, nici îngerii cerurilor, nici Fiul, ci numai Tatăl(Matei 24: 32-36). „Prin urmare, fiți pregătiți și voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați!(Matei 24:44). Iar în Apocalipsa 3: 3 se spune: „Dacă însă nu te trezești, voi veni ca un hoț și nu vei ști când voi veni la tine.” Aceste fragmente folosesc semnele prevestitoare ale întoarcerii Domnului ca să ne anunțe. Ele menționează formulări precum „vine Fiul Omului” și „ca un hoț”. „Fiul Omului” se referă, într-adevăr, la Dumnezeu întrupat; trupul spiritual nu poate fi numit Fiul Omului. Numai cineva ca Domnul Isus – Duhul lui Dumnezeu îmbrăcat în trup omenesc, care a venit printre oameni pentru a înfăptui o lucrare foarte practică și care are o umanitate normală – poate fi numit Fiul Omului. „Ca un hoț” înseamnă a veni pe furiș și în secret. Din această expresie reiese, în mod evident, că reîntoarcerea Domnului implică pogorârea tainică în trup ca Fiul Omului. Având în vedere că El Se pogoară în taină, nu-L vom percepe cu ușurință, pentru că ziua și ora în care Dumnezeu Se va arăta întrupat sunt necunoscute tuturor. Adică versetul „Dar despre ziua și ora aceea nu știe nimeni” înseamnă că nimeni nu știe ora exactă a reîntoarcerii Domnului. Cu toate acestea, după ce El va veni să grăiască și să-Și înfăptuiască lucrarea, cu siguranță vor exista unele persoane care știu despre asta, iar acela este momentul în care ar trebui să ne trezim. Când auzim oameni răspândind Evanghelia reîntoarcerii Domnului, ar trebui să căutăm și să cercetăm; numai atunci Îl putem întâmpina pe Domnul și mânca împreună cu El. Cu toate acestea, acum, nu numai că nu suntem treji, ci nici nu mergem să căutăm sau să cercetăm când auzim că alții răspândesc vestea reîntoarcerii Domnului. Ca atare, oare nu am înțeles noi greșit voia Domnului? Haideți să citim mai multe fragmente din cuvintele lui Dumnezeu și, astfel, să înțelegem mai bine aceste pasaje din Scriptură.

Dumnezeu Atotputernic a spus: „La revărsatul zorilor, neştiut de nimeni, Dumnezeu a venit pe pământ și Şi-a început viața în trup. Oamenii nu au fost conștienți de acest moment. Poate că ei erau adormiți cu toții, poate că mulți care erau treji aşteptau și poate că mulți se rugau tăcut lui Dumnezeu din ceruri. Cu toate acestea, în rândul acestor mulți oameni, nimeni nu știa că Dumnezeu ajunsese deja pe pământ(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Lucrarea și intrarea (4)”). „La început, când Isus încă trebuia să-Și îndeplinească oficial lucrarea Sa de slujire, ca și ucenicii care L-au urmat, uneori a participat și El la întruniri, a cântat imnuri, a dat laudă și a citit Vechiul Testament în templu. După ce a fost botezat și a venit, Duhul a coborât oficial asupra Lui și a început să lucreze, dezvăluindu-I identitatea și lucrarea Sa de slujire pe care trebuia să o urmeze. Înainte de asta, nimeni nu I-a cunoscut identitatea, și, în afară de Maria, nici măcar Ioan nu știa. Isus avea 29 de ani când a fost botezat. După ce botezul Lui s-a încheiat, cerurile s-au deschis și un glas a spus: «Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea!» Odată ce Isus a fost botezat, Duhul Sfânt a început să-I aducă mărturie în acest fel. Înainte de a fi botezat la vârsta de 29 de ani, El a trăit viața unei persoane obișnuite, mâncând când trebuia să mănânce, dormind și îmbrăcându-Se în mod normal, și El nu era cu nimic diferit față de alții. Desigur, acest lucru a fost doar pentru ochii trupești ai omului. […] Biblia nu menționează ce a făcut înainte de a fi botezat pentru că nu a făcut această lucrare înainte de a fi botezat. El era doar un om obișnuit și reprezenta un om obișnuit; înainte ca Isus să-Și înceapă lucrarea Sa de slujire, El nu se deosebea de oamenii obișnuiți, iar alții nu puteau să vadă nicio diferență în El. Abia după ce a ajuns la vârsta de 29 de ani, Isus a știut că a venit să încheie o etapă din lucrarea lui Dumnezeu; înainte, El Însuși nu a știut, pentru că lucrarea făcută de Dumnezeu nu a fost supranaturală(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Referitor la apelative și identitate”).

Din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, putem vedea că nimeni nu știe când Dumnezeu întrupat Se va pogorî pe pământ; nici măcar Fiul Omului nu știe. Doar Duhul din cer știe acest lucru. Cu toate acestea, atunci când Dumnezeu începe să-Și înfăptuiască lucrarea, Duhul Sfânt este mărturie pentru lucrarea lui Dumnezeu întrupat și, apoi, îi folosește pe adepții lui Dumnezeu pentru a răspândi Evanghelia; după aceea, treptat, oamenii învață despre asta. Este la fel ca la început, când Iahve Dumnezeu a folosit un profet pentru a prezice venirea lui Mesia, dar când sau unde va sosi Mesia, numai Iahve Dumnezeu a știut. Când Domnul Isus S-a reîntors întrupat pentru a-Și înfăptui lucrarea, nici măcar El Însuși nu a știut, la început, că El este Mesia, că venise să înfăptuiască lucrarea de răscumpărare. El a dus o viață normală, ca un om obișnuit. Nici alți oameni nu au știut că Domnul Isus este Hristos, Dumnezeu Însuși întrupat. După ce Domnul Isus a fost botezat, Duhul Sfânt a început să fie mărturie pentru El, iar Domnul Isus a început să exprime calea spre pocăința omului, dezvăluind semnele și minunile lui Dumnezeu, vindecându-i pe bolnavi și alungând demoni. Unii oameni au ajuns treptat să recunoască faptul că Domnul Isus este Mesia. Cei care au acceptat primii lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus, precum Petru și Ioan, au început să călătorească în lung și-n lat, răspândind Evanghelia Domnului. Mântuirea Domnului a devenit astfel cunoscută din ce în ce mai multor oameni, iar aceasta a fost transmisă de-a lungul veacurilor, până în zilele noastre. Acum există credincioși în toate colțurile lumii.

Domnul Isus a făcut și aceste profeții pentru zilele de pe urmă: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va anunța lucrurile ce urmează să vină(Ioan 16:12-13). „Pe cel ce Mă respinge și nu primește cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă(Ioan 12:48). Iar în Biblie se consemnează: „Sfințește-i prin adevăr! Cuvântul Tău este adevărul(Ioan 17:17). „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu(1 Petru 4:17). Când Domnul Se va reîntoarce, El va exprima adevăruri mult mai numeroase și mai mărețe decât cele din Epoca Harului, în conformitate cu statura noastră. El ne judecă și ne curăță prin spusele Sale, astfel încât să ne eliberăm de lanțurile păcatului și, astfel, să fim purificați și transformați. Așadar, când Domnul Se va reîntoarce în zilele de pe urmă pentru a ni Se arăta și a-Și înfăptui lucrarea, vor exista cu siguranță unii oameni care vor auzi glasul lui Dumnezeu și-I vor accepta lucrarea și, apoi, vor călători în cele patru colțuri ale lumii pentru a răspândi veștile bune ale reîntoarcerii Domnului. Este la fel ca atunci când am dobândit prima dată credința în Domnul; am acceptat-o doar după ce am auzit că alții răspândesc Evanghelia răstignirii. Așa cum este scris în Biblie: „Așadar, deci, credința vine prin ceea ce auzim; iar ceea ce auzim vine prin cuvântul lui Hristos” (Romani 10:17).

Prin urmare, când auzim vestea reîntoarcerii Domnului, categoric nu trebuie să o respingem orbește; ar trebui să căutăm cu mintea deschisă, să îi întrebăm pe cei care răspândesc Evanghelia ce lucrare a înfăptuit Domnul de când S-a reîntors și ce cuvinte a rostit El. Dacă mărturiile lor se potrivesc cu profețiile Domnului, atunci aceasta este o dovadă că, într-adevăr, El a revenit pentru a ni Se arăta și pentru a-Și înfăptui lucrarea, iar noi, acceptând și supunându-ne, Îl vom întâmpina pe Domnul. Dumnezeu Atotputernic spune: „Întrucât căutăm urmele lui Dumnezeu, se cuvine să căutăm voia lui Dumnezeu, cuvintele și cuvântările Lui deoarece, oriunde există noi cuvinte rostite de Dumnezeu, acolo este și glasul Lui și, oriunde se află urmele lui Dumnezeu, acolo sunt și faptele Lui. Oriunde este exprimarea lui Dumnezeu, acolo Se arată El și, oriunde Se arată Dumnezeu, acolo există adevărul, calea și viața. În căutarea urmelor lui Dumnezeu, ați ignorat cuvintele «Dumnezeu este adevărul, calea și viața». Prin urmare, mulți oameni, chiar și atunci când primesc adevărul, nu cred că au găsit urmele lui Dumnezeu și tot cu atât mai puțin recunosc arătarea lui Dumnezeu. Ce greșeală gravă!(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Anexă 1: Arătarea lui Dumnezeu a adus o nouă epocă”).

În întreaga lume, numai Biserica lui Dumnezeu Atotputernic mărturisește în mod deschis că Domnul S-a reîntors – ceea ce înseamnă că Hristos al zilelor de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, a exprimat multe adevăruri și a înfăptuit lucrarea de judecată și curățire a oamenilor. Marea majoritate a cuvântărilor lui Dumnezeu Atotputernic sunt consemnate în cartea Cuvântul Se arată în trup. Cuvintele lui Dumnezeu au elucidat fiecare aspect al adevărului. Ele vorbesc foarte clar despre tainele întrupărilor lui Dumnezeu, despre adevărurile lăuntrice ale Bibliei, despre scopul planului lui Dumnezeu de gestionare a omenirii de-a lungul a șase mii de ani, despre diferențele dintre lucrarea Lui și lucrarea omului, precum și despre modul în care Dumnezeu îi judecă și-i curăță pe oameni, despre cum ar trebui oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu, despre cum determină Dumnezeu deznodământul și destinația pentru fiecare om etc. Toate aceste adevăruri sunt legate de propria lucrare a lui Dumnezeu; toate sunt taine care ne indică în mod clar calea spre mântuire. Ar trebui să ne implicăm în a căuta să vedem dacă acest lucru este într-adevăr rostit de Duhul Sfânt către biserici și dacă Dumnezeu din zilele de pe urmă este, într-adevăr, Cel care înfăptuiește lucrarea Sa de judecată, începând cu casa Lui. Așa putem verifica dacă Dumnezeu Atotputernic este sau nu Domnul Isus Cel reîntors. Cred că, atât timp cât avem un țel spre care să tindem, Dumnezeu ne va călăuzi să întâmpinăm reîntoarcerea Domnului! Aceasta se datorează faptului că, așa cum a spus Domnul Isus, „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția Cerurilor!(Matei 5:3).

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger