A venit molima: Cum ar trebui să se pocăiască un creștin pentru a primi protecția lui Dumnezeu?

iulie 9, 2020

În zilele de pe urmă, dezastrele apar în mod frecvent. Care este voia lui Dumnezeu? De ce permite Dumnezeu ca dezastrele să apară? Cum putem căuta să înțelegem voia lui Dumnezeu, astfel încât să nu ratăm întoarcerea Domnului? Citiți acum pentru a afla calea.

„Noul coronavirus” – cuvinte care sădesc frică în inimile oamenilor – a apărut inițial în Wuhan, China, iar de acolo s-a răspândit pe tot globul. Mor oameni pe capete în întreaga lume și mulți alții se află într-o continuă stare de panică, simțind că marile dezastre sunt asupra noastră. Nimeni nu știe cât va dura această pandemie sau câte vieți va mai revendica. Totuși, cei care cred în Dumnezeu știu, în adâncul inimii, că toate lucrurile se întâmplă cu permisiunea lui Dumnezeu și că absolut nimic nu poate avea loc fără aceasta. Așadar, care este voia lui Dumnezeu când permite acestei urgii să se abată asupra noastră?

Priviți înapoi în istorie și căutați voia lui Dumnezeu

În Vechiul Testament e consemnat că oamenii din Sodoma erau răi, promiscui și corupți și că orașul era însetat de vărsare de sânge și măcel, până într-acolo încât cei de acolo voiau să ucidă chiar și îngeri. Nici nu le-a trecut vreodată prin minte să se căiască, așa că Dumnezeu a făcut să plouă foc din cer asupra lor și i-a distrus pe toți. Cu toate acestea, cei care cunosc bine Biblia știu că, înainte ca Dumnezeu să aducă nenorocirea asupra orașului, Avraam L-a implorat în numele Sodomei. Iată un fragment al acestei consemnări din Biblie: „Și Iahve Dumezeu a spus: Dacă voi găsi cincizeci de drepți în oraș, atunci voi cruța întregul loc de dragul lor. […] Avraam a zis: […] Poate vor fi găsiți zece acolo. Iar Dumnezeu i-a răspuns: De dragul celor zece, nu o voi distruge(Geneza 18:26-32). Aceste versete nu ne dezvăluie doar firea dreaptă a lui Dumnezeu ci, mai mult decât atât, ne fac să vedem marea Sa milă și îngăduință. Dacă s-ar fi putut găsi cincizeci de oameni drepți acolo, Dumnezeu ar fi cruțat Sodoma și la fel ar fi făcut și dacă ar fi fost doar zece oameni drepți. În ciuda faptului că oamenii erau atât de profund corupți și răi, Dumnezeu tot a sperat că se vor pocăi. Este un lucru dureros că nu s-au putut găsi nici măcar zece oameni drepți într-un oraș atât de mare, așa că, în cele din urmă, Dumnezeu nu a avut de ales decât să îl distrugă.

Oamenii care trăiesc acum în această lume, plină de ispite, sunt chiar mai răi decât cei care au trăit în Sodoma cu mulți ani în urmă. Oamenii de astăzi au fost corupți de Satana până la o asemenea extremă: ei adoră maleficul și iubesc nedreptatea; pământul este scăldat în violență și adulter și putem vedea baruri de karaoke, saloane de masaj pentru picioare, hoteluri și cluburi de dans peste tot de-a lungul străzilor principale și aleilor înguste. Astfel de locuri sunt pline de rău și promiscuitate. Cu toții trăiesc ca să mănânce, să bea, să se distreze și să se răsfețe cu plăceri fizice, depravați până la extrem. Nu există iubire de semeni, ci toată lumea păcălește, se luptă și concurează unii cu ceilalți pentru statut, faimă și avere; înșală și complotează unii împotriva altora și se ajunge chiar și la bătăi pentru bani și profit. Întreaga omenire trăiește sub stăpânirea Satanei și nimeni nu iubește lucrurile pozitive, nu tânjește după lumină și nu iese în față să accepte harul mântuirii lui Dumnezeu. Până și credincioșii trăiesc într-un cerc al păcătuirii și mărturisirii, complet incapabili să rămână fideli învățăturilor Domnului. Ei merg atât de departe încât să urmeze tendințele lumești și să caute plăcerile trupului. Chiar și atunci când realizează că trăiesc în păcat, tot nu se pot elibera din robia acestuia – inimile lor s-au rătăcit prea departe de Dumnezeu. Fiind coruptă la extrem, nu a atins întreaga omenire de mult timp punctul în care ar fi trebuit să fie distrusă?

Dumnezeu speră că oamenii se pot căi

Dezastrele apar unul după altul, iar voia lui Dumnezeu este ca noi să ne căim în fața Lui. El dorește ca toată lumea să se căiască și ca nimeni să nu piară. Acum două mii de ani, Domnul Isus a spus: „Pocăiți-vă, pentru că Împărăția Cerurilor este aproape!(Matei 4:17). În acest moment, unii dintre voi ar putea spune: „Necredincioșii nu cred în Dumnezeu și nu se pot pocăi. Totuși, după dobândirea credinței în Domnul, plângem adesea amarnic în fața Lui atunci când ne rugăm. Ne recunoaștem păcatele din trecut și nu vom mai face vreodată ceva rău. Putem să fim toleranți și răbdători cu ceilalți. Putem face acte de caritate și donații, să-i ajutăm pe alții și chiar să ne petrecem tot timpul trudind și lucrând pentru Domnul și nu-L vom trăda nici dacă am fi arestați și încarcerați. Oare nu este aceasta căință adevărată? Dacă practicăm cu statornicie în această direcție, atunci Domnul ne va proteja și va avea grijă să nu fim măturați de dezastre.” Dar este într-adevăr cazul? Domnul Isus a spus odată: „Oricine săvârșește păcatul este sclav al păcatului. Și sclavul nu rămâne veșnic în casă, însă fiul rămâne veșnic(Ioan 8:34-35). După ce dobândim credință în Domnul, putem să fim umili și răbdători, putem să îi ajutăm pe alții și să facem sacrificii, să ne jertfim, să predicăm Evanghelia, să fim martori pentru Domnul și avem un comportament exterior bun. Cu toate acestea, ceea ce nu putem nega este că firile corupte care zac în noi, precum aroganța, îngâmfarea, mijloacele necinstite, înșelăciunea, egoismul și dezonoarea nu au fost curățite și încă mai suntem capabili să păcătuim mereu. De exemplu, știm foarte bine că Domnul ne cere să fim onești, dar, sub influența naturii noastre egoiste, josnice, imediat ce apare ceva care ne încalcă interesele personale, nu ne putem abține să nu mințim și să nu recurgem la înșelăciune; controlați de natura noastră arogantă, încrezută, îi punem mereu pe alții să facă orice zicem noi, iar atunci când refuză, ne înfuriem și îi dojenim; și atunci când avem de-a face cu dezastre și încercări, ne plângem și Îl învinuim pe Domnul. Acestea sunt doar câteva exemple. Păcatele noastre sunt precum buruienile: cresc imediat la loc după ce au fost secerate. Deși plângem amarnic în fiecare zi atunci când ne rugăm și ne mărturisim păcatele, tot nu ne schimbăm. Poate aceasta să fie adevărata pocăință? Cine ar putea garanta că Dumnezeu ar proteja o asemenea persoană în plin dezastru? Adevărata pocăință are loc atunci când firile satanice, corupte ale cuiva sunt curățite și schimbate în întregime, când nu mai face rău, nu mai păcătuiește și nu se mai împotrivește lui Dumnezeu. Este atunci când se poate supune cu adevărat și se poate închina lui Dumnezeu. Doar astfel de oameni merită să moștenească promisiunile și binecuvântările lui Dumnezeu și să intre în Împărăția cerurilor. Exact așa cum scrie în Biblie: „Fiți sfinți, după cum Eu sunt sfânt(Leviticul 11:45), „Ferice de cei ce-și spală hainele, ca să aibă dreptul la pomul vieții și să poată intra pe porți în cetate!(Apocalipsa 22:14).

Cum să atingem adevărata pocăință și să dobândim protecția lui Dumnezeu

Așadar, cum putem obține adevărata pocăință? Domnul Isus a spus odată: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină(Ioan 16:12-13). „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu(1 Petru 4:17)Sfinţeşte-i prin adevăr! Cuvântul Tău este adevărul(Ioan 17:17). Domnul a profețit că Se va întoarce în zilele de pe urmă, că va emite adevăruri mai mărețe și mai înălțătoare decât în Epoca Harului și că va înfăptui o etapă a lucrării pentru a judeca și curăți omul. Asta pentru ca noi să putem fi eliberați din legăturile păcatului o dată pentru totdeauna, să fim curățiți și transformați. Întrucât lucrarea înfăptuită de Domnul Isus în Epoca Harului a fost lucrarea de răscumpărare, oamenilor li s-ar fi putut ierta păcatele dacă ar fi crezut în El. Totuși, oamenii nu au fost curățiți de natura lor păcătoasă. Doar acceptând lucrarea de judecată din zilele de pe urmă a Domnului, având firea noastră coruptă curățită și schimbată și fără să mai facem vreodată rău, să mai comitem păcate sau să ne împotrivim lui Dumnezeu, se poate spune că ne-am pocăit cu adevărat. Numai atunci vom intra sub protecția lui Dumnezeu și vom supraviețui dezastrelor.

Domnul Isus S-a întors deja. El este Dumnezeu Atotputernic întrupat. Dumnezeu Atotputernic, Hristos din zilele de pe urmă, înfăptuiește lucrarea judecății începând cu casa lui Dumnezeu, pe temelia lucrării de răscumpărare a Domnului Isus. Dumnezeu Atotputernic spune: „În zilele de pe urmă, Hristos folosește o multitudine de adevăruri pentru a-i învăța pe oameni, pentru a demasca esența omului și pentru a-i analiza cuvintele și faptele. Aceste cuvinte cuprind diferite adevăruri […]. În realizarea lucrării Sale de judecată, Dumnezeu nu clarifică pur și simplu natura oamenilor în doar câteva cuvinte; El o demască, o tratează și o emondează pe termen lung. Aceste metode de demascare, tratare și emondare nu pot fi înlocuite prin cuvinte obișnuite, ci prin adevărul de care oamenii sunt complet lipsiți. Doar metodele de acest fel pot fi considerate judecată; doar prin acest tip de judecată oamenii pot fi cuceriți și convinși pe deplin să I se supună lui Dumnezeu și, mai mult decât atât, să câștige adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Ceea ce aduce cu sine lucrarea judecății este faptul că omul înțelege adevăratul chip al lui Dumnezeu și adevărul despre răzvrătirea proprie. Lucrarea judecății îi permite omului să înțeleagă mai bine voia lui Dumnezeu, scopul lucrării lui Dumnezeu și tainele de neînțeles pentru el. De asemenea, îi permite omului să își recunoască și să își cunoască esența coruptă și rădăcinile stricăciunii sale, precum și să descopere urâțenia omului. Aceste efecte sunt toate aduse de lucrarea judecății, deoarece esența acestei lucrări este de fapt lucrarea de dezvăluire a adevărului, căii și vieții lui Dumnezeu în fața tuturor celor care au credință în El(„Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr” din Cuvântul se arată în trup).

Pentru a ne salva de lanțurile firii noastre satanice, Dumnezeu Atotputernic exprimă toate adevărurile care ne pot curăți și mântui pe deplin. El dezvăluie tainele lucrării de gestionare de șase mii de ani a lui Dumnezeu; El dezvăluie sursa răului din lume, precum și esența și adevărul corupției omenirii de către Satana. Experimentând judecata cuvintelor lui Dumnezeu, vedem cât de profund corupți suntem de Satana. Aroganța, îngâmfarea, egoismul, dezonoarea, mijloacele necinstite, înșelăciunea, lăcomia, răutatea: nimic din ceea ce trăim nu se aseamănă cu umanitatea, stârnind dezgustul și ura lui Dumnezeu. În același timp, ajungem să cunoaștem firea dreaptă a lui Dumnezeu, care nu tolerează nicio ofensă. Recunoaștem că trăim mereu pe baza firii noastre satanice corupte și că, dacă nu practicăm adevărul, atunci Dumnezeu cu siguranță ne va detesta și ne va respinge. Numai atunci ne prosternăm în fața lui Dumnezeu și ne căim. Ne urâm păcatele și ne dorim să trăim după cuvintele lui Dumnezeu. Lepădându-ne de trupul nostru în mod repetat și practicând adevărul, firile noastre corupte se curățesc și se schimbă treptat. Nu ne mai răzvrătim contra lui Dumnezeu, nu ne mai împotrivim Lui și începem să ne supunem cu adevărat și să-L venerăm. Doar asemenea oameni se căiesc cu adevărat, vor fi protejați de Dumnezeu și vor supraviețui dezastrelor.

Dumnezeu Atotputernic S-a arătat și Și-a început lucrarea acum 30 de ani. Lucrarea Evangheliei s-a răspândit în lung și-n lat la fiecare națiune de pe pământ, iar milioanele de cuvinte exprimate de Dumnezeu Atotputernic au fost de mult publicate pe internet. Aceste cuvinte au fost traduse în peste 20 de limbi; ele sunt mărturie și sunt disponibile public pentru întreaga omenire. În această epocă, cea mai întunecată și rea, adevărurile exprimate de Hristos din zilele de pe urmă apar precum lumina veritabilă, precum fulgerul, care strălucește de la est la vest. Ele sunt mărturie pentru întreaga omenire: Dumnezeu S-a arătat și Domnul Isus S-a întors. El exprimă adevărul pentru a curăți și mântui omul, iar singura cale pentru ca el să obțină mântuirea deplină este să Îl accepte pe Dumnezeu Atotputernic. În orice caz, omenirea a fost profund coruptă de Satana. Nimeni nu iubește adevărul. Tot ceea ce fac oamenii este să râvnească la plăcerile păcatului. Nu sunt dispuși să cerceteze lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu Atotputernic sau să-I accepte judecata și mustrarea în zilele de pe urmă. În schimb, oamenii au noțiuni despre lucrarea lui Dumnezeu adânc înrădăcinate și unii chiar se împotrivesc fățiș lui Dumnezeu și Îi condamnă lucrarea din zilele de pe urmă. Toată lumea trăiește în păcat fără niciun gând de pocăință. Așadar, puțini ard de dorință pentru adevăr sau tânjesc după lumină. Dezastrele pe care le vedem astăzi sunt ultima atenționare din partea lui Dumnezeu, avertismentul Său final pentru omenire. Mai mult decât atât, ele sunt mântuirea lui Dumnezeu. Doar venind înaintea lui Dumnezeu pentru a ne pocăi putem dobândi protecția Lui împotriva dezastrelor.

Luați aminte la admonestările lui Dumnezeu

Dumnezeu Atotputernic spune: „Tot felul de dezastre se vor abate unul după altul; toate națiunile și toate locurile vor trăi calamități: ciuma, foametea, potopul, seceta și cutremurele sunt peste tot. Aceste dezastre nu se petrec doar într-un loc sau două, nici nu se vor termina într-o zi sau două; dimpotrivă, se vor extinde pe o arie din ce în ce mai mare și vor deveni din ce în ce mai grave. În acest timp, tot felul de insecte aducătoare de năpaste vor apărea unele după altele, iar fenomenul canibalismului va avea loc pretutindeni. Aceasta este judecata Mea asupra tuturor națiunilor și popoarelor(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvântări ale lui Hristos la început”, Capitolul 65). „Dacă omenirea își dorește să aibă un destin bun, dacă o țară își dorește să aibă un destin bun, atunci omul trebuie să se plece în fața lui Dumnezeu în închinare, să se căiască și să mărturisească înaintea lui Dumnezeu, altfel, destinul și destinația omului vor sfârși inevitabil într-o catastrofă(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Anexă 2: Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri”). „Lucrarea Mea finală nu este numai de dragul pedepsirii omului, ci și de dragul pregătirii destinației omului. Mai mult, este de dragul primirii de mulțumiri de la toți pentru tot ce am făcut. Vreau ca fiecare om să vadă că tot ceea ce am făcut este drept și că tot ceea ce am făcut este o expresie a firii Mele; nu fapta omului,cel mai puțin din toată natura, este cea care a dat naștere omenirii. Dimpotrivă, Eu sunt cel care hrănește fiecare ființă vie în creație. Fără existența Mea, omenirea poate doar să piară și să sufere o serie de calamități. Nimeni nu va mai vedea vreodată soarele și luna frumoasă sau lumea verde; omenirea se va confrunta numai cu noaptea geroasă și cu valea inexorabilă a umbrei morții. Eu sunt singura mântuire a omenirii. Eu sunt singura speranță a omenirii și, Mai mult, Eu sunt Cel pe care se bazează existența întregii omeniri. Fără Mine, omenirea va înceta complet. Fără Mine, omenirea va îndura catastrofe și va fi călcată în picioare de tot felul de fantome, chiar dacă nimeni nu ține seama de Mine. Am făcut o lucrare care nu poate fi făcută de nimeni altcineva, singura Mea speranță este ca omul să Mă poată răsplăti cu câteva fapte bune(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Pregătește suficiente fapte bune pentru destinația ta”).

Dezastrele devin tot mai grave peste tot în lume, răspândindu-se pe suprafețe din ce în ce mai mari. Cei care au fost osândiți nu pot scăpa și se pare că sfârșitul lumii se va abate curând asupra noastră. Cu toate acestea, știm cu toții că Dumnezeu ne conduce destinele și că toate dezastrele sunt în mâinile Sale. Doar dacă venim înaintea lui Dumnezeu să ne căim și Îi acceptăm judecata și mustrarea în zilele de pe urmă, avem șansa să ne protejeze de dezastre și să supraviețuim. Direcția în care merge lumea se dezvăluie în fața ochilor noștri. Odată ce Dumnezeu i-a salvat pe toți cei pe care îi poate salva, El va folosi marele dezastru pentru a distruge această lume rea și necurată. Când va veni momentul acela, cei care nu au venit înaintea lui Dumnezeu vor fi măturați de dezastre, plângând și scrâșnind din dinți.

Nota editorului: După ce ai citit acest articol, ai înțeles care este voia lui Dumnezeu în dezlănțuirea dezastrelor? Și ai găsit acum calea spre a fi protejat de Dumnezeu în fața dezastrelor? În caz că ai alte întrebări sau dificultăți, ești binevenit să iei oricând legătura cu noi prin opțiunile de chat și mesagerie de pe site-ul nostru și să comunici cu noi.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger