Cum am ajuns să-L întâmpin pe Domnul

martie 10, 2023

de Ding Yan, China

În 1991, mi-am pus credința în Domnul Isus. După ce-am început să cred, am citit des Biblia. M-am emoționat citind despre răstignirea Domnului Isus pentru răscumpărarea omenirii și am început să particip la adunări și să mă sacrific pentru Domnul. Odată, la o adunare, un predicator a spus: „Profețiile despre venirea Domnului s-au împlinit, iar Domnul va veni pe nori, ca să ne răpească în Împărăția Cerurilor. Trebuie să fim vigilenți și să ne rugăm, ca să ne pregătim pentru venirea Lui.” Când am auzit asta, am fost foarte încântată. Ce binecuvântare minunată ar fi să-L întâmpin pe Domnul și să fiu răpită în Împărăție! La asta speră fiecare credincios! Însă până în 1997, tot nu-L întâmpinaserăm pe Domnul, iar biserica devenea pustie. Predicile erau pline de clișee, nu ofereau nicio lumină nouă, credincioșii nu erau hrăniți, iar credința lor slăbea. Unii predicatori chiar s-au întors în lumea laică, pentru a face afaceri. Când am văzut toate astea, am fost mâhnită. Știam că și eu păcătuiam ziua și mă spovedeam noaptea, că nu puteam să practic cuvintele Domnului și nici măcar răbdarea și toleranța față de familia mea. Când soacra și soțul meu făceau lucruri care mă răneau sau îmi compromiteau interesele, le purtam pică. Eram foarte îngrijorată. Eram blocată într-un ciclu nesfârșit de a păcătui și a mă spovedi. Oare, când venea, avea Domnul să mă răpească în Împărăție? Dar un predicator a zis: „Atât timp cât trăim, toți vom păcătui inevitabil, dar Domnul ne-a luat păcatele când a fost răstignit. Cât timp ne spovedim și ne căim Lui, păcatele ne vor fi iertate, iar când Se va întoarce, vom fi răpiți.” Și eu aveam îndoieli, amintindu-mi ce a spus Dumnezeu: „Așadar, voi veți fi sfinți, pentru că Eu sunt sfânt(Leviticul 11:45). Dumnezeu e sfânt, iar Împărăția Cerurilor e un tărâm sfânt. Dacă n-am atins sfințenia, oare chiar putem intra în Împărăție? Eram foarte confuză și îngrijorată, dar nu puteam găsi calea de a scăpa de păcat.

La adunarea de Crăciun din anul acela, sora Xin Lu mi-a dat o carte. Eram curioasă și am întrebat-o: „De unde e această carte?” A spus: „Sunt cuvintele lui Dumnezeu. Domnul Isus S-a întors deja drept Dumnezeu Atotputernic. Aceste cuvinte sunt adevărul exprimat de întruparea actuală a lui Dumnezeu.” Am avut un șoc și am întrebat, încântată: „Domnul S-a întors? Sunt cuvintele lui Dumnezeu?” Dar eram și puțin confuză, așa că am spus: „Cum se poate așa ceva? Când Domnul Se va întoarce, El va veni pe nori. Cum S-a putut întrupa?” Xin Lu a răspuns: „Venirea Lui nu-i o banalitate. N-ar trebui s-o delimităm. Dacă suntem puțin confuzi, putem căuta împreună cu frații și surorile din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic.” Domnul Isus a spus: „Căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide!(Matei 7:7). Apoi, m-am întâlnit cu surorile Wang Qing și Li Xue din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și le-am spus despre confuzia mea: „Spuneți că Domnul S-a întrupat, dar așa ceva nu se poate. Predicatorii ne spun adesea că Domnul va coborî pe nori, întocmai cum profețește Apocalipsa: «Iată, El va veni pe nori și orice ochi Îl va vedea, chiar și cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui» (Apocalipsa 1:7). Cum puteți spune că Dumnezeu S-a întrupat iar? Biblia susține asta?” Wang Qing a răspuns: „Biblia are multe profeții despre întoarcerea Domnului. Venirea Lui pe nori e doar o modalitate. Multe profeții afirmă că El Se va întrupa și va coborî în taină. De exemplu: «Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului» (Matei 24:27). «Căci așa cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot așa va fi și cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație» (Luca 17:24-25). Aceste două versete menționează «venirea Fiului Omului». Deci, cine este acest Fiu al Omului? Cu toții știm că Domnul Isus e Fiul Omului și întruparea lui Dumnezeu. Așadar, «Fiul Omului» se referă la întruparea lui Dumnezeu. Venirea Fiului Omului se referă la întruparea Domnului atunci când Se întoarce. În plus, dacă Domnul venea pe nori, în trupul Lui spiritual, toți s-ar fi plecat înaintea Lui când ar fi văzut asta. Oare atunci Dumnezeu ar suferi și ar fi respins de această generație? Numai când Domnul Se întrupează drept Fiul Omului, oamenii nu-L recunosc drept Dumnezeu întrupat, Îl condamnă și Îl resping și numai atunci suferă Dumnezeu. Așadar, acum, Dumnezeu n-a venit pe nori ca să-Și facă lucrarea, ci a optat să Se întrupeze drept Fiul Omului.” Am fost șocată de ce a spus Wang Qing. Părtășia ei era conform Bibliei: Biblia profețește că Domnul va veni drept Fiul Omului în zilele de pe urmă. Cum de nu mai auzisem asta? Dar dacă Dumnezeu Se întrupează în zilele de pe urmă ca să Se arate și să lucreze, atunci cum se va împlini profeția „Iată, El va veni pe nori și orice ochi Îl va vedea” din Apocalipsa 1:7? I-am spus lui Wang Qing despre confuzia mea. Și-a continuat părtășia, spunând: „Toate aceste profeții se vor împlini cu siguranță, dar au o anumită ordine. În zilele de pe urmă, Domnul va veni în două moduri: mai întâi Se întrupează și coboară în taină, ca să-Și exprime cuvintele și să judece pentru ne a purifica și mântui pe deplin și a face un grup de biruitori. Apoi, vor începe dezastrele, iar lucrarea secretă a întrupării lui Dumnezeu se va încheia. După dezastre, Dumnezeu va veni public, pe nori, apărând înaintea tuturor națiunilor și popoarelor. Atunci se va împlini această profeție din Apocalipsa: «Iată, El va veni pe nori și orice ochi Îl va vedea, chiar și cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui» (Apocalipsa 1:7). De ce vor jeli toate neamurile de pe pământ când va veni Dumnezeu pe nori? Fiindcă atunci când Dumnezeu S-a întrupat ca să-Și facă lucrarea, ele nu L-au recunoscut, I s-au opus și L-au respins. Doar atunci când Dumnezeu va veni pe nori, vor realiza că Cel căruia I s-au opus și pe care L-au condamnat e Hristos al zilelor de pe urmă. Atunci, chiar dacă vor vrea să accepte lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu, va fi prea târziu, fiindcă atunci când Dumnezeu va veni pe nori, lucrarea Sa de mântuire va fi deja încheiată. El va decide finalurile oamenilor, îi va pedepsi pe cei răi și-i va răsplăti pe cei buni. Cei care s-au împotrivit lucrării din zilele de pe urmă se vor prăbuși în dezastre, plângând și scrâșnind din dinți pe vecie.”

Părtășia lui Wang Qing mi s-a părut plină de lumină. De fapt, Domnul are două căi de a Se întoarce. Mai întâi Se întrupează în taină, apoi vine public pe nori. Asta e conform Bibliei. Cât despre mărturia lor că Dumnezeu Atotputernic e Domnul Isus întors, tot nu eram sigură. Așa că am continuat: „Sunt de acord că, în zilele de pe urmă, Dumnezeu Se întrupează drept Fiul Omului, dar cum putem fi siguri că Dumnezeu Atotputernic e Dumnezeu întrupat?” Li Xue mi-a citit un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „Cel care este Dumnezeu întrupat va avea esența lui Dumnezeu și Cel care este Dumnezeu întrupat va deține exprimarea lui Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu Se întrupează, El va da naștere lucrării pe care intenționează să o facă și, de vreme ce Dumnezeu Se întrupează, va exprima ceea ce este El și va putea să aducă adevărul omului, să îi dăruiască viață și să îi indice calea. Trupul care nu are esența lui Dumnezeu categoric nu este Dumnezeu întrupat; în privința aceasta nu există nicio îndoială. Dacă omul intenționează să cerceteze dacă este forma întrupată a lui Dumnezeu, atunci el trebuie să coroboreze lucrul acesta după firea pe care o exprimă El și cuvintele pe care le spune. Adică, pentru a corobora faptul că este sau nu trupul întrupat al lui Dumnezeu și dacă este sau nu adevărata cale, cineva trebuie să discearnă pe baza esenței Lui. Și astfel, pentru a stabili dacă este trupul lui Dumnezeu întrupat, cheia stă în esența Lui (lucrarea Lui, cuvântările Lui, firea Lui și multe alte aspecte) mai degrabă decât în aspectul exterior. Dacă omul scrutează doar înfățișarea Lui exterioară și, ca urmare, nu ține seamă de esența Lui, aceasta arată că omul e incult și ignorant(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”). După ce a citit acest pasaj, Li Xue a spus: „Cuvintele Lui sunt foarte clare: nu putem determina dacă cineva e Dumnezeu întrupat doar pe baza înfățișării lui. Cheia e să vedem dacă are esența lui Hristos. Cel care e Hristos poate exprima adevărul și face lucrarea de mântuire a omenirii. De pildă, Domnul Isus: la exterior, părea un om normal și ar fi fost imposibil de văzut că era Dumnezeu. Însă El avea în Sine Duhul lui Dumnezeu, fiind întruparea lui Dumnezeu Însuși. A putut să exprime adevărul, ca să ne ofere o cale de căință, și să împlinească lucrarea de răscumpărare a omenirii, prin răstignirea Lui. Pe atunci, discipolii Domnului Isus L-au recunoscut drept Dumnezeu pe baza cuvintelor și a lucrării Sale. Însă fariseii nu au acceptat adevărul și, pe baza înfățișării Lui, L-au considerat pe Domnul Isus un om obișnuit. I s-au împotrivit și L-au condamnat fără motiv și, în final, L-au răstignit pe cruce. Deci, ca să determinăm dacă cineva e întruparea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă, cheia e să vedem dacă vorbele exprimate sunt adevărul și dacă poate face lucrarea de mântuire a omenirii. E singura cale de a-L recunoaște pe Hristos și de a-I întâmpina întoarcerea.” După ce a spus asta, Wang Qing ne-a întrebat: „De ce profeții Isaia, Ezechiel, Ieremia și Daniel nu pot fi numiți hristoși, dar Isus poate fi numit Hristos?” Această întrebare m-a încuiat. Nu aveam un răspuns și le-am cerut repede să aibă părtășie. Wang Qing a spus: „Tocmai ziceam cum Hristos e întruparea lui Dumnezeu Însuși. Poate părea o persoană normală, dar e întruparea Duhului lui Dumnezeu și este, în esență, diferit de ființele create. Nu are doar umanitate normală, ci și divinitate completă. Dovada e faptul că întruparea lui Dumnezeu poate să exprime adevărul și să dezvăluie taine oricând și poate exprima firea lui Dumnezeu, tot ce are El și ce este, gândurile și ideile Lui, iubirea, atotputernicia și înțelepciunea Lui, permițându-i întregii omeniri să-L înțeleagă și să-L recunoască. Asta dovedește că Hristos are divinitate completă. Profeții sunt doar ființe create. Ei au umanitate, nu și divinitate. Ei pot transmite cuvintele lui Dumnezeu, dar nu pot exprima adevărul. Așadar, doar întruparea lui Dumnezeu poate fi numită Hristos. Cum spune Dumnezeu Atotputernic: «Dumnezeul întrupat este numit Hristos, iar Hristos este trupul îmbrăcat de Duhul lui Dumnezeu. Acest trup este diferit de orice om care este din carne. Această diferență se datorează faptului că Hristos nu este din carne și oase; El este întruparea Duhului. El are atât o umanitate normală, cât și o divinitate completă. Divinitatea Lui nu este stăpânită de niciun om. Umanitatea Sa normală susține toate activitățile Sale normale în trup, în timp ce divinitatea Sa desfășoară lucrarea lui Dumnezeu Însuși»” (Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Esența lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui ceresc”). Prin cuvintele Lui și părtășia surorilor, am aflat că Hristos are atât umanitate normală, cât și divinitate completă și că doar El poate exprima adevărul pe care niciun simplu profet sau om stimat nu-l pot exprima. Erau adevăruri și taine pe care nu le mai auzisem în mulți ani de credință. Oare Dumnezeu Atotputernic era Domnul întors? Cine în afară de Dumnezeu ar putea să exprime astfel de adevăruri și să dezvăluie astfel de taine?

Pe atunci, încă aveam îndoieli. Le auzisem spunând că, în zilele de pe urmă, Dumnezeu judecă pentru a ne mântui pe deplin, însă, înainte, îi auzisem pe predicatori spunând că Domnul Isus a făcut lucrarea de răscumpărare și ne-a luat păcatele, toți am fost iertați și n-am mai aparținut păcatului și că vom fi răpiți direct în Împărăție, când va veni Domnul. Deci de ce S-ar întrupa din nou Dumnezeu ca să facă lucrarea de judecată și purificare? Le-am spus surorilor despre confuzia mea. Wang Qing a răspuns: „Credem că nu aparținem păcatului, dar am fost noi eliberați de păcat și am atins puritatea? Putem fi siguri că nu vom mai păcătui?” Întrebarea surorii m-a lăsat fără cuvinte. Am fost răscumpărați de Domnul Isus, dar tot păcătuim ziua și ne spovedim noaptea. De fapt, nu ne-am eliberat de cătușele păcatului! Wang Qing a continuat: „Deși Domnul Isus a fost răstignit ca să ne preia păcatele și să ne răscumpere, în viețile noastre, e de netăgăduit că tot păcătuim. Nu ne putem abține și mințim și înșelăm și, după câteva sacrificii pentru Dumnezeu, ne etalăm vechimea. Când lucrarea lui Dumnezeu nu e conform noțiunilor noastre, Îl învinuim pe Dumnezeu și chiar Îl judecăm. În timp ce credem în El, tot venerăm și urmăm simpli oameni. În mod clar, tot nu ne-am eliberat de cătușele păcatului. Biblia spune: «Așadar, voi veți fi sfinți, pentru că Eu sunt sfânt» (Leviticul 11:45). «Adevărat, adevărat vă spun că oricine săvârșește păcatul este sclav al păcatului. Și sclavul nu rămâne veșnic în casă, însă fiul rămâne veșnic» (Ioan 8:34-35). Cuvintele lui Dumnezeu sunt foarte clare. Cei care trăiesc în păcat păcătuiesc des și I se opun lui Dumnezeu. Ei sunt ca Satana și nu pot intra în Împărăția lui Dumnezeu. În zilele de pe urmă, pentru ne a îndepărta păcătoșenia, a ne mântui și izbăvi de păcat, Dumnezeu S-a întrupat iar, exprimând adevăruri și judecând, pentru a purifica și mântui pe deplin omenirea, a le împărtăși oamenilor mântuirea completă, calificându-i să intre în Împărăție.” Wang Qing mi-a citit alte două pasaje din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „Știi doar că Isus va coborî în zilele de pe urmă, dar cum va coborî El mai exact? Un păcătos ca tine, care tocmai a fost răscumpărat și nu a fost schimbat sau desăvârșit de Dumnezeu, poți fi tu după inima lui Dumnezeu? Căci tu, care ești încă cu sinele tău vechi, este adevărat că ai fost mântuit de Isus și că nu ești socotit ca păcătos datorită mântuirii lui Dumnezeu, dar aceasta nu dovedește că nu ești păcătos și lipsit de puritate. Cum poți fi sfânt dacă nu ai fost schimbat? Înăuntrul tău, ești împovărat de necurățenie, egoism și răutate, dar, totuși, vrei să cobori cu Isus – ai vrea tu să fii așa de norocos! Ai pierdut un pas în credința ta în Dumnezeu: ai fost doar răscumpărat, dar nu ai fost schimbat. Pentru ca tu să fii după inima lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să facă personal lucrarea de a te schimba și curăța; dacă ești doar răscumpărat, vei fi incapabil să atingi sfințenia. În acest fel, nu vei fi calificat să te împărtășești din binecuvântările lui Dumnezeu, pentru că ai pierdut un pas în lucrarea lui Dumnezeu de a gestiona omul, care este pasul-cheie al schimbării și perfecționării. Și astfel, tu, un păcătos care tocmai a fost răscumpărat, ești incapabil să primești direct moștenirea lui Dumnezeu(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Referitor la apelative și identitate”). „Deși Isus a lucrat mult printre oameni, El a completat doar răscumpărarea întregii omeniri și a devenit jertfa pentru păcat a omului; El nu l-a scăpat pe om de toată firea lui stricată. Deplina mântuire a omului de influența Satanei nu necesita doar ca Isus să devină jertfa pentru păcat și să poarte păcatele omului, ci necesita și ca Dumnezeu să facă o lucrare și mai mare pentru a-l scăpa pe om cu totul de firea lui satanic de coruptă. Și astfel, acum că omul a fost iertat de păcatele lui, Dumnezeu S-a întors în trup pentru a-l conduce pe om în noua epocă și a început lucrarea de mustrare și judecată. Lucrarea aceasta l-a adus pe om într-un tărâm mai înalt. Toți cei care se supun stăpânirii Lui se vor bucura de un adevăr mai mare și vor primi binecuvântări mai mari. Ei vor trăi cu adevărat în lumină și vor dobândi adevărul, calea și viața(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”). După ce a citit cuvintele lui Dumnezeu, Wang Qing a avut părtășie, spunând: „Domnul Isus a făcut doar lucrarea de răscumpărare, nu și pe cea de a purifica și a mântui pe deplin omenirea. Dacă noi căutăm să ne eliberăm de păcat, să atingem mântuirea și să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să acceptăm lucrarea Lui din zilele de pe urmă, de judecată și purificare. Dumnezeu Atotputernic face lucrarea de judecată în zilele de pe urmă pe baza lucrării de răscumpărare a Domnului Isus. El exprimă milioane de cuvinte, dezvăluind tainele planului de gestionare de 6.000 de ani a lui Dumnezeu, precum și tainele întrupărilor lui Dumnezeu și povestea ascunsă a Bibliei. Dumnezeu a expus și felul în care Satana corupe omenirea, cum Dumnezeu judecă și purifică în zilele de pe urmă, cum determină finalul și destinația fiecărui fel de om etc. Cuvântul Se arată în trup este o exprimare de la Dumnezeu din timpul noii Sale lucrării și o mărturie a lucrării Lui de judecată. Experimentând lucrarea de judecată din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu și păstorirea și udarea lui Dumnezeu Atotputernic, toți aleșii lui Dumnezeu văd cum lucrarea lui Dumnezeu întrupat chiar e practică. Dumnezeu chiar trăiește printre oameni și exprimă adevăruri despre situațiile practice ale oamenilor, ca să-i sprijine expunându-le greșelile din credință, perspectivele eronate asupra urmăririi și tot felul de firi satanice, lucru care le permite să înțeleagă și să se schimbe. Dumnezeu le-a și comunicat intențiile și cerințele Lui, oferindu-le cele mai practice și precise țeluri de urmărit și principii de practică, permițându-le să pătrundă în realitatea adevărului, să obțină mântuirea și să se elibereze de influența Satanei. Toți cei care-L urmează pe Dumnezeu Atotputernic simt profund că, fără întruparea lui Dumnezeu care să exprime adevărul pentru a ne judeca și purifica, omul nu și-ar recunoaște niciodată natura păcătoasă, darămite să se elibereze de cătușele și constrângerile păcatului. Omul poate fi purificat de firea sa coruptă și poate atinge mântuirea doar dacă acceptă judecata și mustrarea lui Dumnezeu. Pe baza cuvintelor, a lucrării și a rezultatelor lucrării lui Dumnezeu Atotputernic, putem fi siguri că Dumnezeu Atotputernic este întruparea lui Dumnezeu și Hristos al zilelor de pe urmă?”

Doar auzind cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și părtășia surorii, am realizat că Domnul Isus numai ne iertase păcatele, dar nu ne îndepărtase pe deplin naturile corupte. De aceea tot trăim în păcat și nu ne putem elibera de cătușele acestuia. Putem să ne eliberăm complet de păcat, să atingem mântuirea și să intrăm în Împărăția Cerurilor doar dacă acceptăm lucrarea de judecată din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu Atotputernic. Apoi, Wang Qing mi-a citit alte pasaje din cuvintele Lui, care m-au lămurit și mai mult. Am simțit că Dumnezeu Atotputernic chiar s-ar putea să fie Domnul Isus întors.

Însă la scurt timp, pastorul din vechea mea biserică a aflat că investigam Fulgerul de la Răsărit. A venit acasă la mine, cu peste 10 conlucrători, ca să-mi stea în cale și să mă tulbure. Mi-au spus să nu le găzduiesc pe cele două surori și chiar au încercat să mă facă să le dau afară. I-am spus pastorului meu: „Biblia spune că ar trebui să tratăm străinii cu iubire și grijă. Dacă nu le găzduim și le și dăm afară în miezul nopții, înseamnă asta că suntem iubitori și grijulii? Asta nu-i aduce slavă Domnului! În plus, Apocalipsa spune clar: «Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!» (Apocalipsa 2:7). În zilele de pe urmă, Duhul Sfânt va vorbi tuturor bisericilor. Dacă oamenii nu ascultă și nu cercetează, cum vor putea ei să audă glasul Domnului și să-I întâmpine întoarcerea?” Însă pastorul n-a vrut s-audă și a insistat să le dau afară pe surori. Văzând că erau de neînduplecat, m-am temut că surorile ar putea fi în pericol rămânând acolo și le-am condus afară. După aceea, pastorul m-a despărțit de Xin Lu și a spus multe calomnii despre Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, ca să ne înșele. A spus și că nu va mai fi nicio lucrare de mântuire și că, dacă noi aveam altă credință, trădam biserica și pe Domnul. Am avut părtășie cu ei despre adevărul pe care-l auzisem recent, însă, orice spuneam, ei nu voiau să audă. În următoarele câteva zile, pastorul și predicatorii ne-au hărțuit cu rândul, spunându-ne că aveam credința greșită și lăsându-ne epuizate și confuze. În plus, ne-au criticat public într-o adunare a conlucrătorilor și ne-au zis să spunem, în fața tuturor, că am mers pe calea greșită. Am ripostat, spunând: „Cercetez adevărata cale întocmai cum spune Domnul. Nu fac nimic greșit! Domnul Isus a spus: «La miezul nopții a răsunat un strigăt: „Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!”» (Matei 25:6). Biserica lui Dumnezeu Atotputernic mărturisește că Domnul S-a întors. De ce n-am cerceta un lucru atât de important? De ce ne stați mereu în cale?” Xin Lu a spus atunci: „Da, zilele astea am auzit multe dintre cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și am aflat multe adevăruri pe care nu le înțelesesem înainte citind Biblia. Și eu cred că acesta e glasul lui Dumnezeu și că ar trebui cercetat. E vorba de întoarcerea Domnului. Cum puteți să nu cercetați, să nu căutați deloc și chiar să ne stați în cale?” Pastorul a răspuns cu dispreț: „Nu-i nevoie să cercetăm. Sigur ați mers pe calea greșită. Ați face bine să vă căiți Domnului în curând! Vă lipsește statura, știți puține despre Biblie și sunteți ușor de păcălit. Nu vă las să cercetați pentru binele vostru. Dacă pășiți pe calea greșită și Domnul vă abandonează, toate sacrificiile și eforturile voastre ar fi în van și ar fi prea târziu pentru regrete!” Auzind asta, m-am gândit: „Dacă am pășit într-adevăr pe calea greșită, cum spune el, n-ar fi în van toți anii mei de credință?” Dar apoi m-am gândit: „Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt extraordinare și par să fie glasul lui Dumnezeu. Dacă nu cercetez, oare nu voi rata șansa de a-L întâmpina pe Domnul?” Aveam o dilemă. După aceea, au plănuit meticulos și au lansat „Seminarul de consolidare a loialității”, de o lună, ca să ne facă să renunțăm la cercetarea noii lucrării a lui Dumnezeu Atotputernic. Zilnic, erau oameni care ne supravegheau, predicatorii au venit în mod repetat să explice Biblia și ne-au spus că, în zilele de pe urmă, fărădelegile au sporit și că mulți și-au pierdut simțul iubirii și al grijii. Când au spus asta, am realizat brusc: „Da, deși am primit răscumpărarea Domnului Isus, toți trăim încă în păcat și suntem blocați în păcătuire și spovedire. Nimeni nu se poate elibera de cătușele și constrângerile păcatului. Chiar și printre pastori și prezbiteri, există lupte interne constante. Unii dintre conlucrători se poartă mai rău decât mulți necredincioși. Dacă nu acceptăm judecata din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu, cum ne putem aștepta să fim puri și eliberați de păcat? Dacă nu suntem purificați, cum vom intra în Împărăția lui Dumnezeu? Oare asta nu ne va ruina?” Realizând asta, m-am decis: nu puteam rata șansa să-L întâmpin pe Domnul și trebuia să continui să cercetez. Așa că m-am rugat lui Dumnezeu, implorându-L să ne deschidă o cale. Apoi, am găsit șansa de a scăpa din casa de găzduire.

Când m-am întors, am continuat să cercetez lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic și am citit multe pasaje din cuvintele Lui. Datorită părtășiei fraților și surorilor, am ajuns să înțeleg tainele Bibliei, ale numelor și întrupărilor lui Dumnezeu, scopul planului de gestionare de 6.000 de ani a lui Dumnezeu, tainele celor trei etape ale lucrării Lui, felul în care omenirea s-a dezvoltat până acum, cauza corupției omului de către Satana și finalurile fiecărui tip de persoană. Citind cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, îmi era tot mai clar: m-am convins pe deplin că Dumnezeu Atotputernic e Domnul Isus întors. Acțiunile pastorului și ale predicatorilor mi-au amintit de ceea ce le-a spus Domnul Isus fariseilor: „Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! Căci voi închideți Împărăția Cerurilor în fața oamenilor; nici voi nu intrați, și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre!(Matei 23:13). Când Domnul Isus lucra, fariseii se temeau că toată lumea Îl va urma și că-și vor pierde statutul și pâinea, așa că au încercat să-I găsească defecte, I s-au împotrivit și L-au condamnat fără motiv, au împiedicat credincioșii să-L urmeze și, în final, au conspirat cu guvernul roman ca să-L răstignească. În esență, fariseii erau antihriști care-L urau pe Dumnezeu și I se împotriveau. Acești pastori și prezbiteri erau exact ca fariseii. Au văzut că Dumnezeu Se întrupase și Se arătase ca să lucreze în zilele de pe urmă, zguduind întreaga lume religioasă prin exprimarea adevărului, dar n-au cercetat, ci au făcut totul ca să-i împiedice pe credincioși să cerceteze adevărata cale și au vrut să le alunge pe surorile care împărtășeau Evanghelia din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu. Erau la fel ca fariseii care s-au împotrivit Domnului Isus, slujitori răi care împiedică oamenii să intre în Împărăție. Datorită piedicilor și tulburării din partea lor, am câștigat discernământ despre esența pastorilor și a prezbiterilor. După aceea, oricum mi-au stat în cale, nu m-am mai simțit constrânsă. La scurt timp, am acceptat noua lucrare a lui Dumnezeu Atotputernic și am început să calc pe urmele Mielului.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Mântuită într-un mod diferit

de Huang Lin, China Obișnuiam să fiu o credincioasă de rând în creștinismul carismatic și de când am început să cred în Domnul, niciodată...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger