Am văzut cartea deschisă

octombrie 18, 2020

de Jose, Spania

Când l-am acceptat pe Domnul, citind Biblia, am aflat de unde vin toate și care e sursa corupției umane. Am aflat de Iahve Dumnezeu care a dat legea și poruncile, de Domnul Isus care a vindecat bolnavi și a scos demoni, a rezolvat probleme, a dat omului har din abundență și a fost El însuși răstignit ca jertfă de păcat pentru răscumpărarea omenirii. Biblia m-a ajutat să înțeleg mântuirea Domnului și citeam zilnic câteva fragmente. Pastorul nostru ne spunea mereu că Vechiul și Noul Testament sunt complete, cuprinzând toate cuvintele lui Dumnezeu, și că nu trebuie să ne îndepărtăm niciodată de la Biblie. Am crezut asta.

În martie 2016, m-am întâlnit cu un frate întru Domnul când rezolvam niște treburi cu vărul meu. Stând de vorbă, mi-a spus că Domnul Isus S-a întors, că este Dumnezeu Atotputernic în trup și că exprimă adevăruri despre lucrarea judecății, începând de la casa lui Dumnezeu. În timp ce vorbea, a scos o carte din geantă și a spus că includea adevăruri exprimate de Dumnezeu în zilele de pe urmă. M-am uitat la ea. Pe copertă scria: Cartea deschisă de Miel. Am tresărit. Nu mai văzusem acea carte, dar a spus că toate cuvintele din ea sunt ale lui Dumnezeu. M-am întrebat: „Cum e posibil? Doar Biblia conține cuvintele Lui. Cum să fie într-o altă carte? Pastorul ne spune că toate cuvintele lui Dumnezeu sunt în Biblie, că orice altceva se abate de la calea Domnului, fiind erezie.” Chiar atunci mi-am amintit că pastorul ne spusese că vor fi tot felul de erezii în zilele de pe urmă și că cea mai bună protecție e să nu le ascultăm ori citim și să nu avem contact cu acei oameni. La acest gând, nu m-am putut abține să nu mă păzesc de acel frate și am încetat să-l mai ascult. Dar vărului meu i-a plăcut părtășia și mărturia lui. A spus că vrea să citească Cartea deschisă de Miel și să cerceteze lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Am fost șocat să aud asta. M-am gândit: „Cum poți să accepți asta atât de ușor? Chiar ai uitat că pastorul a spus că «toate cuvintele lui Dumnezeu sunt în Biblie»?” Eu nu eram deloc de acord. L-am îndemnat să nu o cerceteze orbește, dar nu m-a ascultat. În schimb, mi-a spus că ar trebui să o cercetez și eu. Era credincios de 20 de ani, cunoștea Biblia și era sigur de credința lui. Fiind decis să o cerceteze, nu am vrut să forțez nota. În cele din urmă, fiecare poate să decidă pentru el. De atunci, a început să împărtășească luminarea obținută citind Cartea deschisă de Miel și voia să o citesc și eu. Gândindu-mă la avertizarea pastorului, n-am îndrăznit. I-am spus cu fermitate: „Nu-mi mai cere să o citesc. Tu ai credința ta, eu, pe a mea.” Îndărătnic, am ținut de ideile mele, crezând că urmez loial calea Domnului.

Nu după mult timp, un prieten creștin mi-a spus cu bucurie că a găsit o biserică cu lucrarea Duhului Sfânt și că predicile lor erau luminatoare. Confuziile avute de mult timp în credința lui se risipiseră și voia să merg și eu. Eram curios de această biserică, așa că l-am întrebat: „Care biserică e?” A spus: „Biserica lui Dumnezeu Atotputernic.” Am fost surprins să aud asta. M-am întrebat: „Dacă această biserică chiar deține adevărul? De ce toți din jurul meu încep să creadă în Dumnezeu Atotputernic? Îmi spune Dumnezeu să cercetez lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă? Să fie convingerile mele greșite?” M-am rugat Domnului să mă îndrume.

Mai târziu, vărul meu a menționat din nou lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, spunând că El exprimase multe adevăruri, că revelase adevăruri și mistere pe care nu le știusem niciodată, că dezvăluise cum Satana corupe oamenii, cum Dumnezeu lucrează pas cu pas pentru a mântui omenirea, de ce omenirea se împotrivește lui Dumnezeu, cum să rezolve natura lor păcătoasă, cum să fie purificați și altele. A spus că a câștigat din aceste cuvinte mai mult decât din cei 20 de ani de credință în Domnul și că ale lui Dumnezeu Atotputernic cuvinte îndeplinesc prorociri din Apocalipsa despre Duhul Sfânt vorbindu-le bisericilor și că El este Mielul care deschide cartea. Mi-a spus să merg să mă conving. În timpul părtășiei lui, părea atât de fericit de parcă găsise o comoară. Am simțit că ar putea fi ceva adevăr în Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și am decis să verific.

A doua zi m-am întâlnit cu membri ai Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. Am fost direct, împărtășindu-le confuzia mea: „Pastorul meu spune că nimic în afara Bibliei nu conține cuvântul lui Dumnezeu, că totul e în ea și că tot ce trece dincolo de ea e erezie. Cum puteți spune că tot ce e în această carte e cuvântul lui Dumnezeu?”

Fratele Zhang a avut această părtășie: „Mulți oameni religioși cred că toate cuvintele lui Dumnezeu sunt în Biblie și că doar acolo pot fi găsite. Dar corespunde asta cu faptele? A spus Dumnezeu că toate cuvintele Lui sunt în Biblie? A spus El că e erezie să te îndepărtezi de Biblie? Toți cei care înțeleg Biblia știu că Vechiul și Noul Testament au fost compilate la 300 de ani după Domnul. Mai întâi a fost lucrarea lui Dumnezeu, apoi, Scripturile. Lucrarea lui Dumnezeu din fiecare epocă nu se bazează pe Scripturi existente. Pe vremea când Iahve Dumnezeu i-a izgonit pe izraeliți din Egipt, a dat El legile, decretele și poruncile Lui bazându-Se pe Scripturi? Sigur că nu. Pe atunci nu existau Scripturi. În Epoca Harului, lucrarea Domnului Isus a fost să predice calea mărturisirii și a pocăinței, să-i învețe pe oameni să-i iubească pe ceilalți ca pe ei înșiși, să-și iubească vrăjmașii și să ierte. A și vindecat bolnavi în ziua de Sabat. Toate astea s-au bazat pe Vechiul Testament? Lucrarea și cuvintele Domnului Isus nu erau consemnate în Vechiul Testament și contraziceau cerințele lui Dumnezeu pentru om, apărute în legi și porunci, ca: «Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte» (Exodul 21:24), făcând un sacrificiu după ce păcatuiau și nemuncind în ziua de Sabat. Convingerea umană că lucrarea și cuvintele lui Dumnezeu nu există în afara Bibliei, orice altceva fiind erezie, nu condamnă lucrarea Domnului Isus? Dumnezeu e mereu nou și nu Se învechește niciodată, iar lucrarea Lui merge tot înainte. Nu-Și bazează lucrarea pe Biblie, nici nu se consultă cu ea. Nu găsește o cale de a-Și îndruma adepții în ea, dar merge dincolo de Biblie pentru a înfăptui lucrare nouă și a îndruma oamenii pe o nouă cale. Dumnezeu nu e doar Domnul Sabatului, ci și Domnul Bibliei. Are tot dreptul să meargă dincolo de Biblie, să conducă și să mântuiască omenirea, înfăptuind lucrare nouă conform planului Său de gestionare și nevoilor umanității. Cum putem limita lucrarea și cuvintele lui Dumnezeu la Biblie, bazându-ne pe concepțiile și închipuirile noastre? Cum putem spune că Dumnezeu nu poate vorbi, nici lucra în afara Bibliei?”

Am fost uimit de părtășia fratelui Zhang. Eram credincios de atâția ani, dar nu auzisem niciodată o părtășie atât de luminatoare. Dumnezeu e mereu nou și nu Se învechește niciodată. Lucrarea și cuvântul Lui nu se bazează pe Biblie, ci pe nevoile lucrării Sale de gestionare. Această părtășie era în acord cu Biblia și faptele lucrării lui Dumnezeu. Eram nedumerit. Cum puteau înțelege atâtea?

De parcă mi-ar fi citit gândurile, fratele Zhang a continuat: „Puțina noastră înțelegere vine numai de la cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Cuvintele Lui din zilele de pe urmă dezvăluie toate adevărurile și misterele lucrării lui Dumnezeu.” Apoi a citit un fragment din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „În timpul lui Isus, El i-a îndrumat pe evrei și pe toți cei care L-au urmat potrivit cu lucrarea Duhului Sfânt din El în acel timp. El nu a luat Biblia drept bază pentru ceea ce făcea El, ci a vorbit conform lucrării Lui; El nu a dat atenție celor spuse de Biblie, nici nu a căutat în aceasta o cale pentru a-i îndruma pe cei care-L urmau. Chiar de când Și-a început lucrarea, El a răspândit calea căinței – cuvânt care nu s-a menţionat absolut deloc în profețiile Vechiului Testament. Nu numai că El nu a acționat conform Bibliei, ci chiar a deschis o nouă cale și a făcut o lucrare nouă. El nu S-a referit niciodată la Biblie când a ținut predici. În timpul Epocii Legii, nimeni nu reuşise vreodată să facă minunile Lui, cele de a-i vindeca pe cei bolnavi și de a alunga demoni. De asemenea, și lucrarea Lui, învățăturile Lui, autoritatea și puterea cuvintelor Sale au fost și ele dincolo de orice om. Isus a făcut pur și simplu această lucrare a Lui mai nouă și, chiar dacă mulți L-au condamnat cu ajutorul Bibliei – ba chiar au folosit Vechiul Testament pentru a-L răstigni – lucrarea Lui a depășit Vechiul Testament; dacă lucrurile nu ar fi stat așa, de ce L-au răstignit oamenii? Oare nu pentru că în Vechiul Testament nu se spunea nimic despre învățăturile Lui și despre capacitatea Lui de a-i vindeca pe bolnavi și de a alunga demoni? […] În fața oamenilor, lucrarea Lui părea să nu aibă bază și o mare parte din aceasta nu se conforma deloc cu relatările din Vechiul Testament. Nu a fost greșeala omului? Oare doctrina trebuie aplicată lucrării lui Dumnezeu? Și trebuie aceasta să corespundă cu prevestirile proorocilor? În definitiv, ce este mai important: Dumnezeu sau Biblia? De ce trebuie lucrarea lui Dumnezeu să se conformeze Bibliei? Oare să fie faptul că Dumnezeu nu are dreptul să depășească Biblia? Oare Dumnezeu nu poate să Se îndepărteze de Biblie și să facă alte lucrări? De ce Isus și discipolii Lui nu au respectat sabatul? Dacă Isus ar fi trebuit să țină sabatul și să acționeze după poruncile din Vechiul Testament, de ce nu l-a ținut după venirea Lui, ci a spălat picioare, a acoperit capete, a frânt pâine și a băut vin? Oare nu sunt toate acestea absente din poruncile Vechiului Testament? Dacă Isus a cinstit Vechiul Testament, de ce a sfidat El aceste doctrine? Ar trebui să știi ce a fost mai întâi, dacă a fost Dumnezeu sau Biblia! Dat fiind că era Domnul sabatului, nu putea El să fie și Domnul Bibliei?(„Cuvântul Se arată în trup”).

Cuvintele lui Dumnezeu m-au convins. „Dumnezeu a creat și domnește peste toate. E perfect liber să lucreze cum dorește. Ca oameni, nu avem dreptul să-I limităm sau delimităm lucrarea la Biblie.” Deși gândeam asta, veneram în continuare Biblia și nu puteam renunța la concepțiile mele. Pe urmă, au căutat cu răbdare versete biblice despre lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, ca această prorocire de la Domnul Isus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va anunța lucrurile ce urmează să vină(Ioan 16:12-13). Apoi a urmat Ioan 12:47-48: „Iar dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce Mă respinge și nu primește cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă.” Domnul Isus a spus clar că va exprima adevăruri pentru a înfăptui lucrarea judecății în zilele de pe urmă și avem această prorocire în Biblie: „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu(1 Petru 4:17). Toată părtășia lor era bine fondată și eram de acord cu ea în sufletul meu, dar nu eram pregătit să recunosc că greșisem. Întors acasă, m-am grăbit să deschid Biblia și am cercetat și reflectat la citatele lor. Am aflat că lucrarea judecății lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, pentru care erau martori, chiar fusese prorocită în Biblie. Plin de uimire, m-am întrebat: „Dacă Dumnezeu Atotputernic chiar este Domnul întors?” Apoi m-am rugat așa Domnului: „Oh, Doamne! Am simțit că părtășia de azi a fraților și surorilor a fost luminatoare. Cuvintele lui Dumnezeu Atoputernic erau autoritare. Niciun om nu le-ar fi putut rosti. Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic dezvăluie mistere ale adevărului neînețelese de mine citind Biblia în toți acești ani. Doamne, nu sunt convins că Te-ai întors ca Dumnezeu Atotputernic. Te rog, îndrumă-mă.”

A doua zi, frații și surorile mi-au arătat un film, Dezvăluie taina Bibliei. În el, un frate de biserică a avut părtășie despre ideea personajului principal, și anume: „cuvintele lui Dumnezeu nu există în afara Bibliei și orice altceva e erezie”, ceea ce m-a emoționat profund. A spus: „În timpul compilării Bibliei, unele cuvinte ale lui Dumnezeu transmise de proroci nu au ajuns integral în Noul Testament, din cauza omisiunilor și a conflictelor dintre editori. E un fapt bine-cunoscut. Așadar, cum poți spune că lucrarea și cuvintele lui Dumnezeu nu există în afara Bibliei? Prorocirile omise ale profeților nu sunt cuvintele lui Dumnezeu? Domnul Isus a spus mai mult decât ceea ce s-a consemnat în Noul Testament. În timpul celor peste 3 ani în care El a lucrat, nu știm cât a vorbit sau predicat, de câte ori mai mult decât cele consemnate în cele patru Evanghelii. Cum scrie în Evanghelia după Ioan: «Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă ar fi fost scrise fiecare, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi încăput cărțile scrise» (Ioan 21:25). Asta demonstrează că nici lucrarea și cuvintele Domnului Isus nu sunt consemnate în întregime în Noul Testament. Ceea ce e în Biblie e o parte limitată din cuvintele lui Dumnezeu, care sigur nu include tot ce a spus El. Deci, a spune că lucrarea și cuvântul lui Dumnezeu nu există în afara Bibliei și că orice altceva e erezie nu e în acord cu faptele. E lipsit de temei.”

Văzând asta, m-am gândit: „E adevărat. Nu toate cuvintele lui Iahve Dumnezeu sunt în Vechiul Testament. El a îndrumat viețile oamenilor pe pământ milenii la rând. Cuvintele Lui pentru profeți nu pot fi doar cele din Biblie. Domnul Isus a predicat 3 ani și jumătate. Cum ar fi putut cele patru Evanghelii să consemneze toate cuvintele Lui? Nu trebuie să judec în pripă. Trebuie să abordez asta îndeaproape.” Astfel, am continuat să-l vizionez cu nerăbdare.

Fratele din film și-a continuat părtășia: „Toți am citit Biblia în trecut, în credința noastră, dar nu deslușeam realitatea ei. Acum, cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic ne-au dezvăluit-o.” Dumnezeu Atotputernic spune: „Nimeni nu cunoaște realitatea Bibliei: că ea nu este nimic mai mult decât o consemnare istorică a lucrării lui Dumnezeu și un testament la cele două etape anterioare ale lucrării lui Dumnezeu și că nu îți oferă nicio înțelegere a scopurilor lucrării Sale. Oricine a citit Biblia știe că ea documentează cele două etape ale lucrării lui Dumnezeu pe perioada Epocii Legii și a Epocii Harului. Vechiul Testament face cronica istoriei Israelului și a lucrării lui Iahve de la momentul creației și până la sfârșitul Epocii Legii. Noul Testament consemnează lucrarea lui Isus pe pământ, relatată în cele Patru Evanghelii, precum și lucrarea lui Pavel – nu sunt acestea consemnări istorice? A aduce astăzi în discuție lucrurile din trecut face din ele istorie și, indiferent cât de adevărate sau reale ar putea fi, acestea sunt totuși istorie – iar istoria nu se poate adresa prezentului, căci Dumnezeu nu privește înapoi în istorie! Și astfel, dacă înțelegi numai Biblia și nu înțelegi nimic despre lucrarea pe care Dumnezeu intenționează să o facă astăzi, și dacă tu crezi în Dumnezeu, dar nu cauți lucrarea Duhului Sfânt, atunci nu înțelegi ce înseamnă să Îl cauți pe Dumnezeu. Dacă citești Biblia pentru a studia istoria Israelului, pentru a cerceta istoria creației de către Dumnezeu a tuturor cerurilor și a pământului, atunci nu crezi în Dumnezeu. Dar astăzi, din moment ce crezi în Dumnezeu și urmărești viața, din moment ce urmărești cunoașterea lui Dumnezeu, iar nu slove și doctrine moarte sau o înțelegere a istoriei, trebuie să cauți voia lui Dumnezeu de astăzi și trebuie să cauți direcția lucrării Duhului Sfânt. Dacă ai fi arheolog, ai putea citi Biblia – dar nu ești, ești unul dintre aceia care cred în Dumnezeu și cel mai bine ar fi să cauți voia de astăzi a lui Dumnezeu(„Cuvântul Se arată în trup”). Apoi a avut această părtășie: „Oamenii au consemnat lucrarea și cuvintele lui Dumnezeu și astfel au compilat Biblia după ce El Şi-a sfârșit lucrarea. E doar o consemnare istorică a lucrării Lui din trecut și doar o mărturie a ei. Nu Îl reprezintă pe Dumnezeu și mai ales nu-I poate lua locul pentru a mântui omenirea. Biblia chiar nu poate fi comparată cu Dumnezeu. El e sursa vieții. Cuvintele lui sunt izvorul nesecat al apelor vii, în vreme ce Biblia e doar o carte istorică despre lucrarea lui Dumnezeu. Ea consemnează o parte limitată din cuvintele Lui. Cum să punem Biblia pe picior de egalitate cu Dumnezeu? Dumnezeu e mereu nou și nu Se învechește niciodată. El înfăptuiește lucrări noi și exprimă cuvinte noi în fiecare epocă. Dacă ținem de cuvintele Lui din trecut, în timp ce-I condamnăm lucrarea și cuvintele din epoca nouă, Îi vom deveni potrivnici. În Epoca Harului, Domnul Isus a înfăptuit lucrare nouă și a exprimat cuvinte noi. Preoții evrei și fariseii țineau de vechile lor Scripturi, crezând că includeau toată lucrarea și cuvintele lui Dumnezeu. Așadar, I s-au împotrivit și L-au condamnat pe Domnul Isus. Au uneltit ca să-L răstignească, comițând un păcat atroce. Acum, Dumnezeu Atotputernic, Hristos din zilele de pe urmă, exprimă adevăruri și înfăptuiește lucrarea judecății. care nu e consemnată în Biblie. De vreme ce nu e în Biblie, aceasta nu poate înlocui lucrarea și cuvintele lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Dacă oamenii susțin doar Biblia, fără să accepte lucrarea și cuvântul prezent al lui Dumnezeu, nu vor câștiga mântuirea Lui din zilele de pe urmă. Vor fi eliminați prin lucrarea și cuvântul Lui din epoca nouă.”

Începusem să mă gândesc serios la asta. Biblia chiar este doar o mărturie a lucrării lui Dumnezeu, iar consemnările cuvintelor Lui sunt limitate. Mereu am ascultat înainte de pastori și prezbiteri, crezând că toate cuvintele lui Dumnezeu sunt în Biblie, nicăieri altundeva. Dar e o concepție ridicolă, absurdă. Lucrarea Lui de mântuire a omenirii merge mereu înainte. Dacă lucrarea și cuvântul Lui ar fi limitate la Vechiul Testament și dacă nu ar fi făcut niciodată lucrarea de răscumpărare din Epoca Harului, toți am fi trăit după lege, condamnați și executați pentru încălcarea ei. Atunci, umanitatea nu ar fi supraviețuit până azi. Fără întoarcerea Domnului în zilele de pe urmă și lucrarea Lui de a judeca și purifica omul, am continua să trăim în păcat, fără izbăvire. Dumnezeu e sfânt, deci cum am putea noi, plini de mizerie, să vedem fața Domnului și să fim primiți în împărăția Lui? Când s-a terminat Dezvăluie taina Bibliei, m-am regândit la subiectul filmului. Vechile mele perspective au fost zdruncinate de cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Am hotărât să cercetez cum se cuvine lucrarea Lui din zilele de pe urmă.

Mai târziu, frații și surorile mi-au trimis o copie din Cartea deschisă de Miel. Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic au scos la iveală gândurile și ideile mele, motivația binecuvântării mele și firile mele corupte: aroganță, fățărnicie și egoism. Citind, eram tot mai sigur că aceste cuvinte au venit de la Duhul Sfânt, de la Dumnezeu. Doar Dumnezeu poate să vadă în inima și mintea oamenilor și să ne expună toate motivele greșite și corupția interioară. Dumnezeu Atotputernic a exprimat multe adevăruri, cum ar fi țelul Lui în gestionarea omenirii, dedesubturile Bibliei și ale celor trei etape din lucrarea mântuirii omenirii, ce sunt adevărata credință și supunere înaintea lui Dumnezeu, cine poate ajunge în împărăția Lui și alte adevăruri de care nu am auzit în toți anii mei de religie. Mi-au deschis cu adevărat ochii. Am văzut că lucrarea și cuvintele Lui au confirmat întocmai spusele Domnului Isus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul(Ioan 16:12-13). Mai e o prorocire în Apocalipsa: „Dar nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ n-a putut să desfacă sulul și să se uite în el.” „Iată că Leul din seminția lui Iuda, Rădăcina lui David, a învins și este vrednic să desfacă sulul și cele șapte sigilii ale lui!(Apocalipsa 5:3, 5). Dumnezeu Atotputernic a dezvăluit acum omenirii adevăruri despre ce e nevoie, ca să fie purificată și pe deplin mântuită. Am văzut că este ceea ce scrie în cartea zilelor de pe urmă și că este lucrarea judecății lui Dumnezeu care începe de la casa Lui.

După doar câteva luni în care am citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, am înțeles mai mult decât în 10 ani de credință în religie. Am văzut că sunt izvorul apelor vii cuvintele lui Dumnezeu, o sursă inepuizabilă care ne susține. Am devenit foarte sigur că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors. Eram plin de entuziasm, dar și de multe regrete. M-am gândit cum venerasem orbește Biblia și ascultasem de pastor, delimitând cuvintele lui Dumnezeu la Biblie, bazându-mă pe concepțiile și închipuirile mele. Fusesem foarte nesăbuit. Dar Dumnezeu nu m-a izgonit. A bătut constant la ușa mea prin frați și surori și m-a îndrumat să-I aud vocea ca să nu pierd întoarcerea Domnului. Slavă lui Dumnezeu Atotputernic pentru mântuirea mea!

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Domnul S-a arătat în Est

de Qiu Zhen, China Într-o zi, sora mea mai mică m-a sunat să-mi spună că se întorsese din nord și că avea să-mi spună ceva important. Mi-a...

Reunit cu Domnul

de Jianding, Statele Unite M-am născut într-o familie catolică și, de la o vârstă fragedă, mama m-a învățat să citesc Biblia. Aceasta era...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger