Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției

  • 1
  • 2

Selecții 1

II. Întrebări și răspunsuri despre metoda venirii Domnului (în taină și public)

III. Întrebări și răspunsuri despre răpirea

IV. Întrebări și răspunsuri despre cum deosebim glasul lui Dumnezeu

V. Întrebări și răspunsuri despre condiții pentru intrarea în Împărăția cerurilor

Întrebare 1: Eu întotdeauna am crezut că Domnul Isus a murit pe cruce pentru noi, că ne-a izbăvit de păcate şi ne-a iertat păcatele chiar dacă noi continuăm să păcătuim şi încă trebuie să fim purificați, Domnul a iertat toate păcatele noastre şi ne-a făcut îndreptăţiţi prin credinţa noastră. Eu am crezut că atâta timp cât sacrificăm totul ca să lucrăm pentru Domnul, cât suntem dispuşi să îndurăm suferinţe şi să plătim preţul, ni se va îngădui să ajungem în Împărăţia cerurilor. Am crezut că aceasta este promisiunea Domnului pentru noi. Cu toate acestea, o parte din frați și surori au pus la îndoială această credință. Ei spun că, deşi am lucrat pentru Domnul, noi încă păcătuim adesea şi apoi ne mărturisim păcatele, aşadar nu am fost încă purificați. Ei au afirmat că Domnul e sfânt, aşa că oamenii nesfinţiţi nu pot să-L întâlnească. Întrebarea mea este: Noi, cei care am sacrificat totul pentru Domnul, putem fi într-adevăr luaţi în Împărăţia cerurilor? Noi nu ştim răspunsul la această întrebare, aşa că aş vrea să ne vorbiţi despre asta.
Întrebare 2: Cum face Dumnezeu Atotputernic lucrarea Sa de judecată în zilele de pe urmă? Cum judecă EL omul, cum îl purifică şi cum îl desăvârşeşte prin cuvintele Lui? Acesta este un lucru pe care trebuie să-l cunoaștem neapărat. Dacă înţelegem lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, atunci putem auzi cu adevărat glasul lui Dumnezeu și putem fi răpiţi și duși înaintea tronului lui Dumnezeu. Te rog să ne dai mai multe amănunte!

VI. Întrebări și răspunsuri despre să fii mântuit și să fii mântuit în sfârșit

VII. Întrebări și răspunsuri despre numele lui Dumnezeu

VIII. Întrebări și răspunsuri despre povestea interioară a Bibliei

IX. Întrebări și răspunsuri despre lucrarea de judecată săvârșită de Dumnezeu în zilele de pe urmă

X. Întrebări și răspunsuri despre adevărul întrupării

XI. Întrebări și răspunsuri despre cum să sesizezi deosebirea dintre Hristos Cel adevărat și hristoșii falși

XVIII. Întrebări și răspunsuri despre calea vieții veșnice

  • 1
  • 2