Întrebare 1: Eu am studiat Biblia timp de peste 20 de ani. Sunt sigură că nu există niciun cuvânt al lui Dumnezeu în afara Bibliei. Tot cuvântul lui Dumnezeu e în Biblie. Tot ce încalcă Biblia sau trece dincolo de Biblie e erezie și fals!

Răspuns: „Nu există niciun cuvânt al lui Dumnezeu în afara Bibliei, Tot ce trece dincolo de Biblie e erezie.” Oamenii care înțeleg Biblia cunosc cu toții procesul prin care s-a alcătuit Biblia. Din cauza disputelor și omisiunilor editorilor timpului, o parte din cuvântul lui Dumnezeu, transmis de profeți, nu a fost consemnat în Vechiul Testament. E un fapt general acceptat. Așadar, cum poți spune că lucrarea și cuvântul lui Dumnezeu nu există în afara Bibliei? Prorocirile omise ale profeților nu sunt cuvântul lui Dumnezeu? Până și în Noul Testament, Domnul Isus a vorbit mai mult decât doar acele cuvinte consemnate. În Ioan 21:25 se spune: „Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă ar fi fost scrise fiecare, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi încăput cărţile scrise.” Asta demonstrează că nici lucrarea și cuvântul Domnului Isus nu sunt consemnate în întregime în Noul Testament. Prin urmare, a spune „nu există lucrare sau cuvânt al lui Dumnezeu în afara Bibliei” nu e conform cu faptele. Ar trebui să știm și că, indiferent dacă e vorba despre Vechiul Testament sau despre Noul Testament, ele au fost consemnate și produse de către oameni, după ce Dumnezeu a finalizat o etapă din lucrarea Lui. Inițial, Biblia a fost doar Vechiul Testament. Lucrarea și cuvântul Domnului Isus depășeau toate Vechiul Testament. Dacă ne luăm după enunțul că orice depășește Biblia e erezie, atunci nu am condamnat cuvintele și lucrarea Domnului Isus? Frați și surori, din aceste fapte putem vedea că enunțul „nu există lucrare sau cuvânt al lui Dumnezeu în afara Bibliei, orice depășește Biblia e erezie” este eronat!

Cu privire la aspectul adevărului, haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „În timpul lui Isus, El i-a îndrumat pe evrei și pe toți cei care L-au urmat potrivit cu lucrarea Duhului Sfânt din El în acel timp. El nu a luat Biblia drept bază pentru ceea ce făcea El, ci a vorbit conform lucrării Lui; El nu a dat atenție celor spuse de Biblie, nici nu a căutat în aceasta o cale pentru a-i îndruma pe cei care-L urmau. Chiar de când Și-a început lucrarea, El a răspândit calea căinței – cuvânt care nu s-a menţionat absolut deloc în profețiile Vechiului Testament. Nu numai că El nu a acționat conform Bibliei, ci chiar a deschis o nouă cale și a făcut o lucrare nouă. El nu S-a referit niciodată la Biblie când a ținut predici. În timpul Epocii Legii, nimeni nu reuşise vreodată să facă minunile Lui, cele de a-i vindeca pe cei bolnavi și de a alunga demoni. De asemenea, și lucrarea Lui, învățăturile Lui, autoritatea și puterea cuvintelor Sale au fost și ele dincolo de orice om. Isus a făcut pur și simplu această lucrare a Lui mai nouă și, chiar dacă mulți L-au condamnat cu ajutorul Bibliei – ba chiar au folosit Vechiul Testament pentru a-L răstigni – lucrarea Lui a depășit Vechiul Testament; dacă lucrurile nu ar fi stat așa, de ce L-au răstignit oamenii? Oare nu pentru că în Vechiul Testament nu se spunea nimic despre învățăturile Lui și despre capacitatea Lui de a-i vindeca pe bolnavi și de a alunga demoni? […] În fața oamenilor, lucrarea Lui părea să nu aibă bază și o mare parte din aceasta nu se conforma deloc cu relatările din Vechiul Testament. Nu a fost greșeala omului? Oare doctrina trebuie aplicată lucrării lui Dumnezeu? Și trebuie aceasta să corespundă cu prevestirile proorocilor? În definitiv, ce este mai important: Dumnezeu sau Biblia? De ce trebuie lucrarea lui Dumnezeu să se conformeze Bibliei? Oare să fie faptul că Dumnezeu nu are dreptul să depășească Biblia? Oare Dumnezeu nu poate să Se îndepărteze de Biblie și să facă alte lucrări? De ce Isus și discipolii Lui nu au respectat sabatul? Dacă Isus ar fi trebuit să țină sabatul și să acționeze după poruncile din Vechiul Testament, de ce nu l-a ținut după venirea Lui, ci a spălat picioare, a acoperit capete, a frânt pâine și a băut vin? Oare nu sunt toate acestea absente din poruncile Vechiului Testament? Dacă Isus a cinstit Vechiul Testament, de ce a sfidat El aceste doctrine? Ar trebui să știi ce a fost mai întâi, dacă a fost Dumnezeu sau Biblia! Dat fiind că era Domnul sabatului, nu putea El să fie și Domnul Bibliei?” („Despre Biblie (1)” din Cuvântul Se arată în trup). Timp de mulți ani, am crezut că tot ce se îndepărtează de Biblie este erezie. Azi, după ce am citit cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic, înțelegem că lucrarea lui Dumnezeu nu s-a bazat niciodată pe Biblie sau pe referințe din Biblie și, mai mult decât atât, că El nu caută în Biblie o cale pe care să-i conducă pe slujitorii Lui. În schimb, El le dăruiește oamenilor o cale nouă și înfăptuiește o lucrare nouă. Frați și surori, Dumnezeu este Stăpânul tuturor lucrurilor. El nu e numai Domnul Sabatului, ci, mai degrabă, este Domnul Bibliei. Dumnezeu are autoritatea de a-Și înfăptui propria lucrare și a de a înfăptui o lucrare nouă, în funcție de nevoile omenirii. Prin urmare „nu există cuvânt sau lucrare a lui Dumnezeu în afara Bibliei, tot ce se îndepărtează de Biblie e erezie” este un enunț care nu stă în picioare.

Că Biblia este consemnarea a două etape anterioare ale lucrării lui Dumnezeu. Vechiul Testament e o consemnare a lucrării lui Iahve Dumnezeu, în Israel, în timpul Epocii Legii, adică lucrarea lui Dumnezeu din Epoca Legii, despre care vorbim adesea. Noul Testament este o consemnare a lucrării Domnului Isus, din Epoca Harului, adică lucrarea lui Dumnezeu din Epoca Harului, despre care vorbim adesea. Lucrarea lui Dumnezeu din Epoca Legii nu s-a bazat pe Biblie, cum nu s-a bazat pe Biblie nici lucrarea lui Dumnezeu din Epoca Harului. Niciuna dintre lucrările lui Dumnezeu nu a fost înfăptuită având ca bază Biblia. Omul poate folosi Biblia ca reper pentru a cântări lucrarea omului, pentru a cântări propovăduirea și slujirea de către om, dar ar trebui să cântărim mai mult bazându-ne pe existența luminării de la Duhul Sfânt. Dacă folosim mereu Biblia numai ca să cântărim și să definim lucrarea lui Dumnezeu, atunci o să ajungem oameni care se împotrivesc lucrării lui Dumnezeu. Exact cum s-au împotrivit fariseii Domnului Isus, la vremea respectivă. Ei s-au agățat cu încăpățânare de scripturi și au cântărit lucrarea Domnului Isus bazându-se pe scripturi. Când au văzut că lucrarea și cuvintele Domnului Isus depășeau Vechiul Testament, au condamnat și blasfemiat cu înverșunare. Ei sunt exact oamenii care s-au împotrivit lucrării lui Dumnezeu și au fost condamnați de Dumnezeu. Vom continua să negăm un asemenea fapt?

bazat pe scenariul filmului Dezvăluie taina bibliei

Anterior: Întrebare 2: Numele lui Dumnezeu din fiecare epocă nu poate reprezenta deplinătatea Sa, ce semnificație are numele Său în fiecare epocă?

Înainte: Întrebare 2: Adevărurile din Biblie sunt deja complete. Biblia ne e suficientă pentru credința noastră în Dumnezeu. Nu avem nevoie de niciun cuvânt nou!

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger