Întrebare 2: Încă n-am stabilit dacă Împărăţia lui Dumnezeu este pe pământ sau în cer. Domnul Isus a vorbit de multe ori, cândva, despre „Împărăţia Cerurilor este aproape” şi despre „vie Împărăţia Ta”. Dacă aceasta este „Împărăţia cerurilor”, atunci trebuie să fie în cer. Cum ar putea fi pe pământ?

Răspuns: Ar trebui să fim convinşi cu toţii că „Cerul” s-a referit întotdeauna la Dumnezeu. „Împărăţia cerurilor” se referă în mod evident la Împărăţia lui Dumnezeu. Apocalipsa spune: „cortul lui Dumnezeu este cu oamenii!” „Împărățiile acestei lumi au devenit împărățiile Domnului nostru și ale Hristosului Său.” Asta înseamnă că Împărăţia lui Dumnezeu va fi pe pământ. În final, împărăţiile de pe pământ vor deveni Împărăţia lui Dumnezeu. După ce vechea lume va fi nimicită în urma unor mari dezastre, se va ridica Împărăţia Milenară. Împărăţiile de pe pământ vor deveni Împărăţia Domnului nostru şi a Hristosului Său. Atunci voia lui Dumnezeu va fi făcută atât pe pământ, cât şi în cer. Asta va împlini complet profeţia: Noul Ierusalim va coborî pe pământ. Dumnezeu s-a întrupat şi face lucrarea de judecată în zilele de pe urmă ca să pună capăt acestei generaţii întunecate şi rele. Toţi cei care aud glasul lui Dumnezeu şi sunt răpiţi și duși înaintea tronului Său vor fi desăvârşiţi ca biruitori. Apoi vor începe marile dezastre. Numai aceia care au fost purificați şi mântuiţi prin lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă vor supravieţui. Ei vor deveni oamenii Împărăţiei lui Dumnezeu. Noi suntem cei mai binecuvântaţi să putem primi astăzi, aici, lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Noi, cei care suntem destul de norocoşi să auzim glasul lui Dumnezeu şi să fim răpiți și duşi înaintea tronului Său, vom fi purificați prin judecata şi pedeapsa cuvintelor Sale şi vom fi făcuţi biruitori înainte să vină dezastrele, vom fi primele roade ale lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu va trimite pe pământ marile dezastre. Toţi cei care se împotrivesc lui Dumnezeu, precum şi toţi necredincioşii diabolici vor fi nimiciţi în marele dezastru. Toţi cei care sunt purificați şi desăvârşiţi vor primi protecţia lui Dumnezeu în timpul dezastrului; ei vor supravieţui. Când Domnul va coborî pe un nor şi Se va arăta tuturor, Dumnezeu va veni în Împărăţia Lui de pe pământ. Dumnezeu va face curând lucrul acesta. Dacă noi, credincioşii, nu avem această viziune, nu înseamnă că suntem orbi? Cei care se uită pur şi simplu la cer şi aşteaptă ca Domnul să Se întoarcă pe nori vor plânge şi vor scrâşni din dinţi când El se va întoarce cu adevărat pe nori. Este exact cum au spus profeţiile din Apocalipsă: „Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui. Da! Amin!(Apocalipsa 1:7). Oamenii care nu aud glasul lui Dumnezeu înainte să se abată dezastrele şi nu reuşesc să fie răpiţi și duși înaintea tronului Său vor cădea în dezastre şi vor fi pedepsiţi, plângând şi scrâşnind din dinţi. Mai întâi, Dumnezeu a creat pe pământ omul.

Tot pe pământ, Satana corupe omenirea. În cele din urmă, Dumnezeu mântuieşte omenirea tot pe pământ. Toate aceste lucruri au fost înfăptuite pe pământ până să apară împărăţia lui Hristos pe pănânt. Prin urmare, Împărăţia lui Dumnezeu va fi creată pe pământ în zilele de pe urmă. Destinaţia finală a omenirii va fi pe pământ, nu în cer. Lucrul acesta a fost rânduit de Dumnezeu. Să mai citim câteva cuvinte ale lui Dumnezeu Atotputernic: „Dumnezeu se va întoarce la poziția Sa iniţială și fiecare om se va întoarce la locul său respectiv. Acestea sunt destinațiile pe care Dumnezeu și omul le vor locui, respectiv, după sfârșitul întregii gestionări a lui Dumnezeu. Dumnezeu are destinația lui Dumnezeu, iar omul are destinația omului. În timp ce Se odihnește, Dumnezeu va continua să ghideze toţi oamenii în viețile lor pe pământ. În timp ce Se află în lumina lui Dumnezeu, omul se va închina unicului adevărat Dumnezeu din ceruri. […] Când omenirea va intra în odihnă, înseamnă că omul a devenit o adevărată creație; oamenii I se vor închina lui Dumnezeu de pe pământ și vor avea vieți umane normale. Oamenii nu vor mai fi neascultători față de Dumnezeu sau nu I se vor mai împotrivi lui Dumnezeu; ei se vor întoarce la viața inițială a lui Adam și a Evei. Acestea sunt viețile și destinațiile respective ale lui Dumnezeu și ale omenirii după ce intră în odihnă. Înfrângerea Satanei este o direcție inevitabilă în războiul dintre Dumnezeu și Satana. În acest mod, intrarea lui Dumnezeu în odihnă după finalizarea lucrării Sale de gestionare și mântuirea completă a omului și intrarea în odihnă vor deveni, în același mod, direcții inevitabile. Locul de odihnă al omului este pe pământ, iar locul de odihnă al lui Dumnezeu este în ceruri. În timp ce omul Îl venerează pe Dumnezeu în odihnă, el I se va închina lui Dumnezeu și va locui pe pământ, iar în timp ce Dumnezeu va călăuzi partea rămasă a omenirii în odihnă […](Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună”). Dumnezeu Atotputernic ne-a spus foarte clar că atunci când planul Lui de gestionare va fi dus la bun sfârşit, atât Dumnezeu cât şi omul vor găsi odihna. Locul de odihnă al lui Dumnezeu este în cer, în timp ce locul de odihnă al nostru, al oamenilor, este tot pe pământ. Acesta este frumosul loc de destinaţie pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, oamenii. Împărăţia lui Dumnezeu va fi şi ea pe pământ. Dacă avem credință în Dumnezeu de mulţi ani, dar nu suntem în stare să vedem lucrul acesta, nu înseamnă că nu înţelegem adevărul sau cuvintele Domnului?

bazat pe scenariul filmului Trezirea din vis

Anterior: Întrebare 1: Cu mult timp în urmă, Domnul ne-a promis: „Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Iar dacă Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi” (Ioan 14:2-3). Domnul a pregătit deja un loc în cer pentru noi. Când Se va întoarce, ne va înălţa imediat în Împărăţia cerurilor. Dacă Domnul S-a întors deja, de ce mai sunt pe pământ toţi sfinţii Lui ? De ce n-am fost răpiţi ?

Înainte: Întrebare 3: Biblia spune: „Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4:17). Cum să interpretăm asta?

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger