Întrebare 1: Cred că, dacă suntem credincioși numelui Domnului Isus și căii Domnului și nu acceptăm înșelăciunea Hristoșilor mincinoși, dacă suntem atenți cât așteptăm, atunci Domnul ne va oferi revelații când va veni. Nu este necesar să ascultăm vocea Domnului pentru a fi răpiți. Domnul Isus a spus: „Atunci, de vă va zice cineva «Iată, aici e Hristos, sau acolo!», să nu credeți. Că se vor scula Hristoşi mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni ca să amăgească, de se va putea, și pe cei aleși.” Nu recunoașteți înșelăciunea Hristoșilor mincinoși și a prorocilor mincinoși? Deci, toți cei care mărturisesc despre venirea Domnului sunt mincinoși. Nu e nevoie să căutăm sau să cercetăm. Când va veni, El ni Se va revela și nu ne va părăsi. Cred că aceasta este interpretarea corectă. Voi ce credeți?

Răspuns: Domnul Isus a prezis, într-adevăr, că în zilele de pe urmă vor exista Hristoși mincinoși și profeți mincinoși. Aceasta se știe. Dar Domnul Isus a profețit în mod clar, că El se va întoarce. Desigur credem acest lucru, nu-i așa? Când cercetează profețiile întoarcerii Domnului Isus, mulți dau prioritate la a se feri de Hristoși și profeți mincinoși, și nu se gândesc deloc la cum să întâmpine sosirea mirelui și să audă vocea Lui. Deci care este problema? Nu e ca atunci când ești scump la tărâțe și ieftin la făină? De fapt, indiferent de modul în care ne păzim de Hristoșii mincinoși și de profeții mincinoși, dacă nu întâmpinăm întoarcerea Domnului și nu putem fi duși înaintea tronului lui Dumnezeu, suntem ca acele fecioare nechibzuite, care vor fi alungate și părăsite de Dumnezeu, și credința noastră în Domnul este un eșec total! Esențială pentru a putea întâmpina întoarcerea Domnului este capacitatea noastră de a auzi vocea lui Dumnezeu. Dacă recunoaștem că Hristos este adevărul, calea și viața, vom putea identifica vocea lui Dumnezeu. Dacă noi nu putem discerne adevărul și ne concentrăm doar pe semne și minuni, atunci cu siguranță vom fi înșelați de Hristoși mincinoși și de profeți mincinoși. Dacă nu căutăm și nu cercetăm calea cea adevărată, atunci nu vom putea niciodată să auzim vocea lui Dumnezeu. Altfel, nu ne așteaptă moartea și ne atragem nenorocirea asupra noastră? Noi credem în cuvintele Domnului, oile lui Dumnezeu Îi aud glasul. Cei care gândesc și sunt capabili, și care pot auzi glasul lui Dumnezeu, nu vor fi înșelați de Hristoșii mincinoși și de profeții mincinoși. Căci Hristoșii mincinoși și profeții mincinoși nu pot face lucrarea lui Dumnezeu. Nu ar trebui să ne preocupe lucrul acesta. Numai cei care sunt confuzi și fără rațiune pot fi înșelați de Hristoși mincinoși și de profeți mincinoși. Fecioarele înțelepte nu vor fi înșelate de Hristoșii mincinoși și de profeții mincinoși, pentru că au protecția lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a făcut omul, fecioarele înțelepte au primit duh de înțelepciune și au putut auzi vocea Lui. Și astfel, oile lui Dumnezeu aud vocea Lui, care este rânduită de Dumnezeu. Numai fecioarele nechibzuite se dedică protejării împotriva Hristoșilor mincinoși și a prorocilor mincinoși și ignoră căutarea și cercetarea întoarcerii Domnului. Dacă vrem să întâmpinăm întoarcerea Domnului și să nu fim înșelați de Hristoși mincinoși și de profeți mincinoși, atunci trebuie să înțelegem cum înșală oamenii Hristoșii mincinoși. De fapt, Domnul Isus ne-a spus deja despre practicile Hristoșilor mincinoși și a profeților mincinoși. Domnul Isus a zis, „Că se vor scula Hristoşi mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni ca să amăgească, de se va putea, și pe cei aleși” (Matei 24:24). Cuvintele Domnului Isus ne arată că Hristoșii mincinoși și profeții mincinoși se bazează doar pe înfăptuirea de semne și minuni să-i înșele pe oamenii aleși ai lui Dumnezeu. Aceasta este manifestarea principală. Prin aceasta, trebuie să înțelegem de ce Hristoșii mincinoși folosesc semne și minuni pentru a înșela oamenii. Pentru că Hristoșii mincinoși și profeții mincinoși sunt complet lipsiți de adevăr. Sunt prin fire spirite extrem de rele. Trebuie să se bazeze pe semne și minuni pentru a înșela oamenii. Dacă aceștia ar fi pătrunși de adevăr, nu ar folosi semne și minuni pentru a înșela oamenii. Hristoșii mincinoși și profeții mincinoșii fac semne și minuni pentru că asta e tot ce pot face. Dacă nu putem vedea asta, atunci vom fi înșelați cu ușurință. Doar Hristos este adevărul, calea și viața. Cel ce poate să exprime adevărul, să ne arate calea și să dea viață, Acela este Hristos. Cei incapabili de a exprima adevărul sigur sunt Hristoși mincinoși, niște impostori. Acesta este principiul identificării Hristoșilor și profeților mincinoși. Cei care caută adevărata cale ar trebui să respecte acest principiu, pentru a fi siguri de vocea lui Dumnezeu. Făcând asta, nu fac niciun rău. Dumnezeu Atotputernic a dezvăluit deja practicile Hristoșilor și profeților mincinoși. Să citim un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „Dacă, în prezent, trebuie să apară o persoană capabilă să arate semne și să facă minuni, să alunge demoni, să vindece bolnavii și să facă multe miracole, iar dacă această persoană pretinde că vine de la Isus, atunci ar fi vorba despre un fals realizat de duhurile rele și imitația acestora a lui Isus. Reține! Dumnezeu nu repetă aceeași lucrare. Etapa lucrării lui Isus a fost deja finalizată, iar Dumnezeu nu va relua niciodată acea etapă a lucrării. […] În concepțiile omului, Dumnezeu trebuie să arate mereu semne și să facă minuni, trebuie să vindece bolnavii și să alunge mereu demoni, trebuie să fie mereu ca Isus, însă, de data aceasta, Dumnezeu nu e deloc așa. Dacă, în timpul zilelor de pe urmă, Dumnezeu ar arăta semne, ar face minuni, ar alunga demoni și ar vindeca bolnavii – dacă ar face exact așa cum a făcut Isus – atunci Dumnezeu ar repeta aceeași lucrare, iar lucrarea lui Isus nu ar avea semnificație sau valoare. Astfel, Dumnezeu realizează o singură etapă a lucrării în fiecare epocă. Odată ce fiecare etapă a lucrării Sale a fost finalizată, este imitată la scurt timp de duhurile rele, iar după ce Satana începe să calce pe urmele Lui, Dumnezeu trece la o metodă diferită. Odată ce El a completat o etapă a lucrării Sale, aceasta este imitată de duhurile rele. Asta trebuie să vă fie clar” („Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi” din Cuvântul Se arată în trup). „Niciodată lucrarea lui Dumnezeu nu se conformează concepțiilor omului, pentru că lucrarea Lui este întotdeauna nouă și niciodată veche, iar El nu repetă niciodată lucrarea veche ci, mai degrabă, merge înainte cu o lucrare care nu a mai fost făcută niciodată” („Cum poate omul, care L-a delimitat pe Dumnezeu în noțiunile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu?” din Cuvântul Se arată în trup).

Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic ne spun în mod clar că Dumnezeu este întotdeauna nou și niciodată vechi, și nu repetă lucrarea. E ca atunci când Isus și-a început lucrarea: a inaugurat Epoca Harului și a pus capăt Epocii Legii. El a făcut o etapă a lucrării de răscumpărare și a salvat omenirea de păcat. Pentru ca lucrarea Sa să fie eficientă, El a făcut niște semne și minuni. În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic a venit și a inaugurat Epoca Împărăției, încheind Epoca Harului. Dar El nu repetă lucrarea făcută de Domnul Isus. Pe baza lucrării de răscumpărare a Domnului Isus, El face lucrarea judecății, începând de la casa lui Dumnezeu. El exprimă toate adevărurile în folosul purificării și mântuirii omenirii, pentru a îndrepta firea păcătoasă și satanică a omului, și pentru a salva omul de sub influența lui Satana, ca omul să fie câștigat de Dumnezeu. Și Hristoșii mincinoși? Sunt duhuri rele care îl imită pe Hristos. Ei nu pot inaugura o nouă epocă sau încheia pe cea veche. Ei Îl pot doar imita pe Domnul Isus, înfăptuind semne și minuni simple pentru a-i înșela pe cei care nu pot să discearnă. Dar ei nu sunt în stare să copieze ceea ce a făcut Isus, cum ar fi învierea morților sau hrănirea a cinci mii de oameni cu cinci pâini și doi pești sau despărțirea vântului și a mării. Acest lucru îi depășește complet. În esență, Hristoșii mincinoși sunt nelegiuiți, sunt duhuri rele și complet lipsiți de adevăr. Și astfel, ei trebuie să se bazeze pe semne și minuni pentru a înșela oamenii. Sau înșală și mustrează oamenii, imitând tonul cuvintelor lui Dumnezeu și cuvintele simple pe care Dumnezeu le-a rostit cândva. Pentru a face diferența dintre Hristosul adevărat și Hristoșii mincinoși, să ne uităm la cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „Dumnezeu care S-a întrupat se numește Hristos, iar astfel Hristosul care le poate da oamenilor adevărul se numește Dumnezeu. Nu există nimic prea exagerat în această privință, deoarece El deține esența lui Dumnezeu și firea și înțelepciunea lui Dumnezeu în lucrarea Lui, care sunt nerealizabile de către om. Aceia care se numesc Hristoși pe ei înșiși și totuși nu pot săvârși lucrarea lui Dumnezeu, sunt escroci. Hristos nu este numai manifestarea lui Dumnezeu pe pământ, ci și trupul special asumat de Dumnezeu în timp ce Își săvârșește și întregește lucrarea printre oameni. Acest trup nu este unul care poate fi înlocuit de orice om, ci unul care poate purta așa cum trebuie lucrarea lui Dumnezeu pe pământ și poate exprima firea lui Dumnezeu și Îl reprezintă bine pe Dumnezeu, oferindu-i omului viață. Mai devreme sau mai târziu, cei care se dau drept Hristos vor cădea cu toții, pentru că, deși susțin că sunt Hristos, ei nu dețin nimic din esența lui Hristos. Și astfel spun că autenticitatea lui Hristos nu poate fi definită de om, ci este acceptată și decisă de Dumnezeu Însuși” („Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice” din Cuvântul Se arată în trup). Putem vedea clar din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, că Hristos este Dumnezeu întrupat, este Duhul lui Dumnezeu manifestat în trup. Tot ceea ce Dumnezeu are și este, firea Lui, înțelepciunea Lui, sunt manifestate în trup. Hristos are esența divinității și este întruchiparea adevărului. El este capabil să ofere adevărul și să se îngrijească oricând de oameni. Doar Hristos poate să facă lucrarea de răscumpărare și de salvare a omenirii. Nimeni altcineva nu poate imita acest lucru, nici nu-l poate nega. Doar că majoritatea Hristoșilor mincinoși sunt posedați de spirite malefice. Sunt extrem de aroganți și ridicoli. În esență, sunt spirite rele și demoni. Indiferent de semnele și minunile făcute, de interpretarea greșită a Bibliei sau de cum vorbesc despre cunoștințe profunde, ei nu fac decât să înșele oamenii, să le facă rău și să-i ruineze. Nimic din ce fac nu e edificator. Tot ce fac e să aducă și mai mult întuneric, să-i lase rătăciți, și în final, să fie înghițiți de Satana. Putem vedea că Hristoșii mincinoși și profeții mincinoși sunt întruparea lui Satana, sunt demoni malefici veniți să zădărnicească lucrarea lui Dumnezeu. Dar pe oricâți îi înșală, îi rănesc sau ruinează, regardless of how many people they decive, harm or bring to ruin vor cădea în curând și vor pieri, căci sunt lipsiți de orice urmă de adevăr. Dacă înțelegem adevărul despre cum să deosebim pe adevăratul Hristos de cel fals, atunci nu avem cum să refuzăm să auzim vocea lui Dumnezeu sau să întâmpinăm apariția Lui. de teamă să nu fim înșelați de Hristoși mincinoși.

Avem discernământ doar datorită cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic, care ne revelează esența Hristoșilor și profeților mincinoși. Hristoșii mincinoși și profeții mincinoși sunt duhuri rele, fără urmă de adevăr. Ei pot face doar niște semne și minuni simple pentru a înșela. Dacă înțelegem acest adevăr, atunci nu vom mai fi înșelați de Hristoși mincinoși și de profeți mincinoși. Mai mult, ați mai menționat faptul că Dumnezeu îl va inspira cu siguranță pe om la sosirea Lui. De fapt, mulți oameni cred acest lucru: Cât timp sunt credincioși numelui și căii Domnului, atunci, când va veni Domnul, vor avea revelații vor fi duși în ceruri fără a fi nevoie să audă vocea lui Dumnezeu. Acest lucru este contrar cuvintelor Domnului Isus. Domnul Isus a spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează” (Ioan 10:27). Un alt verset, „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (Apocalipsa 2:7). Domnul Isus a spus în mod clar că atunci când va veni, va exprima vocea lui Dumnezeu. Cei ce aud vocea lui Dumnezeu, o caută și o acceptă, vor întâmpina astfel întoarcerea Domnului și vor fi duși înaintea tronului lui Dumnezeu. Va fi suficient să auzim oameni care mărturisesc despre venirea Domnului și noi sa nu cercetăm? Cum ar fi posibil să așteptăm pur și simplu revelația Domnului? Așa acționează Domnul? Ne-a spus Domnul să așteptăm revelația Lui? Nu. Niciodată. Nu, nu a spus! Așadar, astfel de păreri sunt pur și simplu înșelătoare. Doar cei nechibzuiți ar putea spune așa ceva. Dacă așteptăm revelația Domnului conform acestor spuse, atunci nu vom face altceva decât să ne provocăm propria distrugere. Să ne uităm la cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „Sunt alții, mai mulți, care cred că, indiferent de noua lucrare a lui Dumnezeu, ea trebuie să fie verificată prin profeții și că, în fiecare etapă a unei astfel de lucrări, toți cei care Îl urmează cu o inimă „sinceră” trebuie, de asemenea, să primească revelații; altfel, lucrarea nu I-ar putea aparține lui Dumnezeu. Nu este tocmai o sarcină ușoară pentru om să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu. Aceasta, adăugată inimii absurde a omului și naturii sale rebele de importanță de sine și îngâmfare, face să fie cu atât mai dificil pentru om să accepte noua lucrare a lui Dumnezeu. Omul nici nu acordă o atenție deosebită noii lucrări a lui Dumnezeu, nici nu o acceptă cu smerenie; mai degrabă, el adoptă o atitudine de dispreț, așteptând revelațiile și îndrumarea lui Dumnezeu. Nu este acesta comportamentul unui om care se răzvrătește și se împotrivește lui Dumnezeu? Cum pot astfel de oameni să obțină aprobarea lui Dumnezeu?” („Cum poate omul, care L-a delimitat pe Dumnezeu în noțiunile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu?” din Cuvântul Se arată în trup). Frați și surori, când vine vorba de sosirea Domnului, dacă ne agățăm orbește de propriile închipuiri, dacă nu căutăm adevărul sau nu ascultăm vocea lui Dumnezeu și doar Îi așteptăm revelația, atunci nu vom întâmpina niciodată întoarcerea Domnului. În Epoca Harului, dintre toți cei care L-au urmat pe Domnul Isus, nu a existat nicio persoană care să-L fi urmat pentru că primise mai întâi o revelație. Toți au auzit mărturia oamenilor privindu-L pe Domnul Isus, sau au auzit propovăduirile Domnului Isus și I-au recunoscut vocea, și, astfel, L-au urmat pe Domnul. Și, deși Petru a primit o revelație de la Dumnezeu și a recunoscut că Domnul Isus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, asta s-a întâmplat după ce l-a urmat pe Domnul Isus pentru o vreme. Din cuvintele și lucrarea Domnului Isus, el a căpătat unele cunoștințe despre Acesta, și numai atunci a fost luminat de Duhul Sfânt. Aceasta se știe. În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic întrupat face lucrarea judecății începând de la casa Lui. El a exprimat milioane de cuvinte și a primit nenumărați adepți, și niciunul nu a primit revelația lui Dumnezeu înainte de a-L urma pe EL. Toți cei care Îl urmau pe Dumnezeu Atotputernic au fost iluminați de Duhul Sfânt. Căutând lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, ei au simțit adevărul din cuvintele Lui, recunoscând vocea lui Dumnezeu, au acceptat lucrarea Lui din zilele de pe urmă și au fost duși la tronul lui Dumnezeu. Aceasta împlinește profeția din Apocalipsa: „Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20) Cu toate acestea, în comunitatea religioasă, există oameni care refuză să renunțe la concepțiile și închipuirile lor. Ei așteaptă revelația Domnului și refuză vocea lui Dumnezeu. În special, pastorii și bătrânii, nu numai că nu caută și nu cercetează lucrarea zilelor de pe urmă a lui Dumnezeu Atotputernic, ci, de asemenea, stârnesc zvonuri și se împotrivesc frenetic și Îl condamnă pe Dumnezeu Atotputernic. Înșală credincioșii și îi împiedică să cerceteze adevărata cale. Acești oameni au fost revelați ca neghină și antihriști de lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Și ei sunt chiar cei care sunt expuși și înlăturați de lucrarea lui Dumnezeu. De fapt, în cele două momente în care Dumnezeu s-a întrupat, El nu a revelat nimănui în prealabil. Căci Dumnezeu este Creatorul și El are propriul plan. El nu lucrează după închipuirile oamenilor, nici nu le cere sfatul. Darămite să le spună anticipat. Lucrând astfel, Dumnezeu este corect față de toată lumea. Acest lucru demonstrează perfect firea Sa corectă și dreaptă, și arată înțelepciunea lui Dumnezeu în lucrarea Sa. Oile lui Dumnezeu vor auzi vocea Lui. Dumnezeu folosește cuvinte și lucrări practice pentru a dezvălui pe cei ce iubesc și pe cei care păzesc adevărul. pe cei isteți sau proști, buni sau nelegiuiți. Așa cum a spus Domnul Isus, „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia Cerurilor!” (Matei 5:3). „Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, căci ei vor fi săturaţi!” (Matei 5:6). „Ferice de cei cu inima curată, căci ei Îl vor vedea pe Dumnezeu!” (Matei 5:8). Fiind credincioșii lui Dumnezeu, ar trebui să fim înfometați și însetați după dreptate, și să avem o inimă curată, așa cum ne-a cerut Isus. Ar trebui să ne concentrăm să auzim vocea lui Dumnezeu. Să căutăm adevărurile lui Dumnezeu Atotputernic. Și numai așa putem merge la sărbătoarea nunții Mielului. Dacă doar ne păzim orbește de Hristoși mincinoși și nu cercetăm lucrarea zilelor de pe urmă a lui Dumnezeu Atotputernic așteptând revelația Domnului, atunci am devenit niște fecioare oarbe, nechibzuite, și ne vom elimina singuri.

bazat pe scenariul filmului Așteptarea

Anterior: Întrebare 4: Am citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. „Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu devenit trup” Cred că e un pasaj fantastic din cuvântul lui Dumnezeu, e foarte practic și e foarte important. Referitor la motivul pentru care omenirea coruptă trebuie să fie mântuită de întruparea lui Dumnezeu, acesta e un aspect al adevărului pe care omul trebuie să-l înțeleagă urgent. Vă rugăm să ne mai împărtășiți încă puțin despre acest lucru.

Înainte: Întrebare 1: Cred că, dacă suntem credincioși numelui Domnului Isus și căii Domnului și nu acceptăm înșelăciunea Hristoșilor mincinoși, dacă suntem atenți cât așteptăm, atunci Domnul ne va oferi revelații când va veni. Nu este necesar să ascultăm vocea Domnului pentru a fi răpiți. Domnul Isus a spus: „Atunci, de vă va zice cineva «Iată, aici e Hristos, sau acolo!», să nu credeți. Că se vor scula Hristoşi mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni ca să amăgească, de se va putea, și pe cei aleși.” Nu recunoașteți înșelăciunea Hristoșilor mincinoși și a prorocilor mincinoși? Deci, toți cei care mărturisesc despre venirea Domnului sunt mincinoși. Nu e nevoie să căutăm sau să cercetăm. Când va veni, El ni Se va revela și nu ne va părăsi. Cred că aceasta este interpretarea corectă. Voi ce credeți?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte