Întrebare 5: Pavel a spus în 2 Timotei 3:16: „Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu.” Asta demonstrează că tot ce e în Biblie e cuvântul lui Dumnezeu. Dar există oameni care spun că nu tot ce e în Biblie e cuvântul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă să negi Biblia și să amăgești oamenii?

Răspuns: Referitor la punctul de vedere „Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu”, trebuie să înțelegem contextul în care a spus Pavel aceste cuvinte. La vremea la care Pavel a scris epistolele către biserica lui Timotei, exista numai Vechiul Testament. Noul Testament nu fusese încă alcătuit și existau doar zeci de epistole, împrăștiate și păstrate în diverse biserici. Asta demonstrează că aceste cuvinte ale lui Pavel se refereau la Vechiul Testament. Israeliții consideră ca fiind Biblia numai Vechiul Testament. Noul Testament nu a fost alcătuit decât după anul 300. Conducătorii bisericii de la acea vreme au ținut o ședință, crezând că se apropie zilele de pe urmă și că trebuie să adune cuvântările lui Isus și epistolele apostolilor într-o și distribuite către diferitele biserici, ca și Vechiul Testament. Prin urmare, ei au adunat epistolele scrise de apostolii și discipolii lui Isus și, în urma cercetării și confirmării, au selectat 27 de cărți care să devină Noul Testament, care, mai târziu, a fost combinat cu Vechiul Testament, devenind Biblia completă. Așa s-au alcătuit Noul și Vechiul Testament. Mai departe, cu privire la alcătuirea Bibliei, trebuie să înțelegem, de asemenea, cine a scris-o și a consemnat-o exact. Biblia a avut zeci de autori, dar niciunul dintre ei n-a zis că epistolele pe care le-au scris erau inspirate de Dumnezeu. dacă Dumnezeu ar fi spus că toată scriptura este inspirată de El, atunci ar fi trebuit să spună asta prin profeți, dar cărțile profeților nu conțin asemenea cuvinte. Nici Domnul Isus n-a spus vreodată așa ceva. Nici apostolii n-au spus vreodată că epistolele pe care le-au scris și mărturiile lor au fost inspirate de Dumnezeu. Mai mult, n-au îndrăznit să spună că sunt cuvintele lui Dumnezeu. Acesta e un fapt! Dar, ulterior, toți credincioșii în Dumnezeu au crezut că tot ce a rostit Dumnezeu e în Biblie și că, deși Noul și Vechiul Testament au fost scrise de către oameni, au fost amândouă inspirate de Dumnezeu. Dar ne-am gândit vreodată dacă acest lucru e în conformitate cu faptele?

Biblia a fost inspirată de Dumnezeu și tot ce e în Biblie e cuvântul lui Dumnezeu. E un fapt acceptat în mod public de creștinătate. Asta e singura părere a oamenilor. Părerile oamenilor nu-L pot reprezenta pe Dumnezeu! Numai Dumnezeu cunoaște secretul Bibliei. Să aruncăm o privire la ce spune Dumnezeu Atotputernic! Dumnezeu Atotputernic spune: „În realitate, în afară de cărțile profetice, cea mai mare parte a Vechiului Testament este o consemnare istorică. Unele dintre epistolele Noului Testament provin din experiențele oamenilor, iar altele provin din iluminarea Duhului Sfânt; epistolele lui Pavel, de pildă, s-au născut din lucrarea unui om, toate au fost rezultatul iluminării Duhului Sfânt și au fost scrise pentru biserici, fiind cuvinte de îndemn și încurajare pentru frații și surorile din biserici. Nu au fost cuvinte rostite de Duhul Sfânt – Pavel nu a putut vorbi în numele Duhului Sfânt, nu a fost profet și cu atât mai puțin nu a avut viziuni precum Ioan. Epistolele lui au fost scrise pentru bisericile din Efes, Filadelfia, Galatia și altele” („Despre Biblie (3)” din Cuvântul Se arată în trup). „Nu tot ce conține Biblia reprezintă o consemnare a cuvintelor rostite personal de către Dumnezeu. Biblia documentează pur și simplu cele două etape anterioare ale lucrării lui Dumnezeu, dintre care o parte este o consemnare a prevestirilor profeților, iar cealaltă cuprinde experiențele și cunoștințele notate de către oamenii folosiți de Dumnezeu de-a lungul veacurilor. Experiențele umane sunt întinate de opiniile și cunoștințele oamenilor, ceea ce este inevitabil. În multe dintre cărțile Bibliei există concepții omenești, prejudecăți omenești și înțelegeri omenești absurde. Desigur, majoritatea cuvintelor sunt rezultatul luminării și iluminării Duhului Sfânt și sunt înțelegeri corecte – dar, totuși, nu se poate spune că ele exprimă adevărul cu acuratețe deplină. Opiniile lor asupra anumitor lucruri nu sunt decât cunoaștere derivată din experiența personală sau iluminare de la Duhul Sfânt. Predicțiile profeților au fost poruncite de Dumnezeu Însuși: profețiile celor ca Isaia, Daniel, Ezra, Ieremia și Ezechiel au fost poruncite direct de Duhul Sfânt; acești oameni au fost proroci, ei primiseră Duhul profeției – toți au fost profeți ai Vechiului Testament. În timpul Epocii Legii, acești oameni, care au primit inspirația lui Iahve, au rostit multe profeții, furnizate direct de Iahve” („Despre Biblie (3)” din Cuvântul Se arată în trup). Cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic a explicat-o foarte clar. Biblia nu e o consemnare a tuturor cuvintelor rostite personal de Dumnezeu Însuși, ci doar documentează lucrarea lui Dumnezeu. În Biblie numai cuvintele lui Iahve Dumnezeu și ale Domnului Isus, precum și cuvintele rostite de profeți, sunt inspirate de Dumnezeu și sunt cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Restul sunt în general documente istorice, precum și experiențe și cunoștințe ale oamenilor. Prin urmare, a spune „Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu” nu e în conformitate cu faptele istorice!

bazat pe scenariul filmului Dezvăluie taina bibliei

Anterior: Întrebare 3: Însuși Domnul Isus a spus că Biblia e mărturia Lui. De-asta trebuie să ne bazăm pe Biblie credința în Domnul. Biblia e singura cale de a-L cunoaște pe Domnul.

Înainte: Întrebare 9: Noi acceptăm lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, dar spuneți-ne cum trebuie să experimentăm judecata și mustrarea Sa ca să putem primi adevărul și viața, să scăpăm de natura noastră păcătoasă și să dobândim mântuirea pentru a intra în Împărăția cerurilor?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte