Întrebare 4: Oamenii sunt păcătoși, dar jertfa de păcat a Domnului Isus este în vigoare pentru totdeauna. Câtă vreme ne mărturisim păcatele în fața Domnului, El ne va ierta. Suntem fără de păcat în ochii Domnului, așa că, putem intra în Împărăția cerurilor!

Domnul Isus a iertat păcatele omenirii, dar asta nu înseamnă că omul nu are păcate. Asta nu înseamnă că oamenii au fost eliberați de sub controlul păcatelor lor sau că au ajuns la sfințenie. Domnul Isus iartă păcatele omului. La ce anume se referă „păcat” în acest context? Se referă la adulter, furt etc. Orice încalcă legile, poruncile sau cuvintele lui Dumnezeu este păcat. Orice acțiune care se împotrivește, Îl osândește sau Îl judecă pe Dumnezeu este, de asemenea, păcat. Orice blasfemie împotriva lui Dumnezeu este păcat. Unul care nu poate fi iertat! În Epoca Harului, Domnul Isus a servit drept jertfă de păcat pentru omenire. Doar cei care s-au rugat Domnului și s-au căit nu vor fi osândiți sau omorâți. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu-i va mai vedea drept păcătoși. Omul care a fost iertat de păcatele lui se poate ruga direct Domnului și poate împărtăși harul Lui. Acesta este adevăratul sens pentru „Păcatele sunt iertate”. Deși păcatele oamenilor au fost iertate datorită jertfei de păcat a Domnului Isus, asta nu înseamnă că ei au încetat să mai păcătuiască și să se opună lui Dumnezeu. Natura păcătoasă a oamenilor rămâne în continuare, așa că ei încă mai pot să se împotrivească, să-L trădeze pe Dumnezeu și să-L considere dușmanul lor. Cum să fie astfel de oameni vrednici să intre în Împărăția cerurilor? Este exact cum spune Dumnezeu Atotputernic: „Un păcătos ca tine, care tocmai a fost răscumpărat și nu a fost schimbat sau desăvârșit de Dumnezeu, poți fi tu după inima lui Dumnezeu? Căci tu, care ești încă cu sinele tău vechi, este adevărat că ai fost mântuit de Isus și că nu eşti socotit ca păcătos datorită mântuirii lui Dumnezeu, dar aceasta nu dovedește că nu eşti păcătos și lipsit de puritate. Cum poți fi sfânt dacă nu ai fost schimbat? Înăuntrul tău, ești împovărat de necurățenie, egoism și răutate, dar, totuși, vrei să cobori cu Isus – ai vrea tu să fii așa de norocos! Ai pierdut un pas în credința ta în Dumnezeu: ai fost doar răscumpărat, dar nu ai fost schimbat. Pentru ca tu să fii după inima lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să facă personal lucrarea de a te schimba și curăța; dacă eşti doar răscumpărat, vei fi incapabil să atingi sfințenia. În acest fel, nu vei fi calificat să te împărtășeşti din binecuvântările lui Dumnezeu, pentru că ai pierdut un pas în lucrarea lui Dumnezeu de a gestiona omul, care este pasul-cheie al schimbării și perfecționării. Și astfel, tu, un păcătos care tocmai a fost răscumpărat, eşti incapabil să primeşti direct moștenirea lui Dumnezeu(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Referitor la apelative și identitate”). Lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus doar a iertat păcatele omului; nu a rezolvat și firea lui coruptă. Aroganța, egoismul, lăcomia, fățărnicia interioară a omului și alte aspecte ale firii lui satanice încă rămân. Această fire coruptă este mai adâncă decât păcatul; este mult mai tenace decât păcatul. Este sursa păcătoșeniei noastre și a împotrivirii față de Dumnezeu. Dacă aceste firi satanice corupte nu sunt rezolvate, oamenii vor continua să păcătuiască, să I se opună lui Dumnezeu, să Îl judece și condamne după propriile imaginații și concepții. Când suferă și sunt persecutați, pot să-L nege pe Dumnezeu și chiar să-L trădeze, așa cum a făcut Iuda. Când dețin poziții de autoritate, pot întemeia împărății independente, în opoziție față de Dumnezeu. Unii oameni fură chiar jertfele lui Dumnezeu și Îi ofensează firea; ei vor fi condamnați și nimiciți de Dumnezeu. Acum cei mai mulți pastori și lideri din comunitatea religioasă nu rămân la cuvintele Domnului Isus. Ei interpretează Biblia bazându-se pe propriile lor concepții. Tratează cuvintele oamenilor din Biblie ca pe cuvintele lui Dumnezeu. Ei preamăresc cuvintele oamenilor, în loc să mărturisească despre cuvintele Domnului Isus. Aceasta îi face pe oamenii credincioși să li se închine și să îi urmeze pe oameni și să nu aibă niciun loc pentru Domnul Isus în inimile lor. Acești credincioși sunt prinși și controlați sub domeniul liderilor religioși. Aceasta este adevărat mai ales atunci când Domnul Isus Se întoarce pentru a-Și face lucrarea de judecată. Acei pastori și lideri nu caută și nu studiază lucrarea lui Dumnezeu. În schimb, ei Îi condamnă lucrarea, Îl judecă și cârtesc împotriva Lui Ei inventează miciuni pentru a-i înșela pe credincioși și pentru a izola biserica. Ei Îl consideră pe Dumnezeu dușmanul lor în mod public și ofensează firea lui Dumnezeu. Aceasta este cea mai gravă împotrivire față de Dumnezeu din câte există. Acesta este un păcat care nu poate fi iertat! Comportarea lor rea este mult mai sfruntată decât cea a fariseilor care I se împotriveau Domnului Isus! De aceea, dacă natura oamenilor care i se împotrivește lui Dumnezeu nu este rezolvată, dacă firea lor satanică coruptă nu este curățată, vor fi capabili de orice comportare rea în împotrivirea lor față de Dumnezeu. Cum pot aceste feluri de oameni să intre în împărăția lui Dumnezeu? De aceea, potrivit planului Său de gestionare a mântuirii omenirii și adevăratelor nevoi ale omenirii corupte, Dumnezeu exprimă multe aspecte diferite ale adevărului în zilele de pe urmă și Își desfășoară lucrarea care îndeplinește profeția din Biblie, „Judecata stă să înceapă de la Casa lui Dumnezeu,” și va rezolva problema esențială a faptului că omenirea coruptă este condusă de natura ei satanică. Aceasta este modul prin care oamenii se vor elibera treptat de firea lor satanică coruptă, vor înceta să se răzvrătească și să I se opună lui Dumnezeu, vor deveni capabili să-L asculte și să-L venereze pe Dumnezeu cu adevărat. Numai atunci vor fi curățați și vor intra în împărăția cerurilor.

bazat pe scenariul filmului Amintiri dureroase

Anterior: Întrebare 1: Biblia spune: „Căci prin credinţa din inimă se primeşte dreptatea şi prin mărturisirea cu gura se primeşte mântuirea” (Romani 10:10). Noi am fost deja mântuiți prin credința în Isus. Odată mântuiți, suntem mântuiți pe veci. Când sosește Domnul, cu siguranță vom putea să intrăm în Împărăția cerurilor.

Înainte: Întrebare 7: Dacă nu acceptăm lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic, atunci putem să înfăptuim cu adevărat voia Tatălui ceresc? Chiar putem intra în împărăția cerurilor?

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger