Întrebare 1: Biblia spune: „Căci prin credinţa din inimă se primeşte dreptatea şi prin mărturisirea cu gura se primeşte mântuirea” (Romani 10:10). Noi am fost deja mântuiți prin credința în Isus. Odată mântuiți, suntem mântuiți pe veci. Când sosește Domnul, cu siguranță vom putea să intrăm în Împărăția cerurilor.

Răspuns: „Odată mântuiți, suntem mântuiți pentru totdeauna și putem intra în Împărăția cerurilor”. Aceasta e doar concepția și închipuirea omului. Acest lucru nu este deloc conform cuvintelor lui Dumnezeu. Domnul Isus nu a spus niciodată că oamenii pot intra în Împărăția cerurilor doar cu ajutorul mântuirii prin credință. Domnul Isus a spus că doar cei care fac voia Tatălui ceresc pot să intre în Împărăția Lui. Doar cuvintele Domnului Isus au autoritate și reprezintă adevărul. Concepțiile și închipuirile oamenilor nu reprezintă adevărul. Ele nu sunt standardele după care cineva poate să intre în Împărăția cerurilor. Referitor la „mântuirea prin credință” despre care am vorbit, această „mântuire” se referă doar la iertarea păcatelor cuiva, la a nu fi găsit vinovat și condamnat la moarte după lege. Nu înseamnă că persoana care a fost „mântuită” poate păși pe calea lui Dumnezeu, a fost eliberată de păcat și a devenit sfântă. Cu certitudine, nu înseamnă că poate intra în Împărăția cerurilor. Deși suntem iertați de păcat prin credință, păcatele noastre rămân în continuare. Încă mai putem păcătui adesea și ne putem împotrivi lui Dumnezeu. Trăim într-un ciclu constant al păcătuirii și al mărturisirii ulterioare a păcatelor. Cum pot astfel de oameni să intre în Împărăția cerurilor? Biblia spune: „şi sfinţirea, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul!” (Evrei 12:14). Dacă spuneți că aceia care păcătuiesc frecvent pot intra în Împărăția cerurilor, acest lucru nu este în conformitate cu faptele. Îndrăzniți să spuneți că acei oameni necurați și corupți, cei care păcătuiesc frecvent, trăiesc în Împărăția cerurilor? Ați văzut vreodată o persoană necurată, malefică, în Împărăția cerurilor? Domnul este drept și sfânt. Domnul le-ar permite celor care păcătuiesc frecvent să intre în Împărăția cerurilor? Domnul Isus a spus cândva: „Adevărat, adevărat vă spun că oricine săvârşeşte păcatul este sclav al păcatului. Şi sclavul nu rămâne veşnic în casă, însă fiul rămâne veşnic” (Ioan 8:34-35). În consecință, putem vedea că aceia care nu s-au eliberat de păcatul lor și nu au obținut sfințenia nu vor putea să intre în Împărăția cerurilor. Dacă e adevărat ce spuneți, iar cei care dobândesc mântuirea prin credință pot intra în Împărăția cerurilor, atunci de ce a spus Domnul Isus următoarele: „Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri”? De ce a spus El că va separa caprele de oi și bobul de neghină? Drept urmare, „Cei care sunt mântuiți prin credință vor putea intra în Împărăția cerurilor” nu poate fi adevărat! Această credință este contrazisă direct de cuvintele Domnului Isus!

bazat pe scenariul filmului Amintiri dureroase

Anterior: Întrebare 2: Cum face Dumnezeu Atotputernic lucrarea Sa de judecată în zilele de pe urmă? Cum judecă EL omul, cum îl purifică şi cum îl desăvârşeşte prin cuvintele Lui? Acesta este un lucru pe care trebuie să-l cunoaștem neapărat. Dacă înţelegem lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, atunci putem auzi cu adevărat glasul lui Dumnezeu și putem fi răpiţi și duși înaintea tronului lui Dumnezeu. Te rog să ne dai mai multe amănunte!

Înainte: Întrebare 4: Oamenii sunt păcătoși, dar jertfa de păcat a Domnului Isus este în vigoare pentru totdeauna. Câtă vreme ne mărturisim păcatele în fața Domnului, El ne va ierta. Suntem fără de păcat în ochii Domnului, așa că, putem intra în Împărăția cerurilor!

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger